SISUTURUNDUS

Oleme endiselt ajahetkes, kus kõik on pandud justkui pausile ning mis pärast pausi saab, ei tea meist täpselt keegi. Sobiv moment plaani pidamiseks, mõtlemiseks, et kuidas edasi? Võib-olla on mõistlik õppida juurde uus amet, et kindlustada endale hea tulevik. Või tuletada meelde varem omandatud teadmised ja oskused ning täiendada ennast sellel alal. Kutsekoolis on mõlemad variandid võimalikud – nii noortele pärast põhikooli kui ka töötavatele või kodustele täiskasvanutele.
Kehtna Kutsehariduskeskus pakub väärt võimalust omandada haridus ametites, mis on vajalikud ka kriisisituatsioonides. Süüa vajame me kõik iga päev, toitlustuserialalt saad teadmised/oskused. Et masinad probleemideta liiguks, peab hea tehnik ning ka õppinud masinajuht olema käepärast. Arvutid ja digitaalne infoliikumine on meie tänapäev, IKT-sektoris töömaht aina suureneb. Ehitajaid vajatakse seni, kuni inimkond sellel planeedil elab. Meie valdkondade vilistlaste edasised teed on näidanud, et kutsekooli järel ootab ees avar maailm: õpinguid saab jätkata kõrgkoolis ning valla on ka tööturu uksed.

Ehitusviimistlejatele tehakse koolitusi nüüdisaegsete materjalidega. Foto Mariliis Vest

Kesk- ja kutseharidusega otse ülikooli või tööle
Tänavustel põhikooli lõpetajatel on kõik pisut teistmoodi. Sellegipoolest ootab ees tähtis otsus: kuhu ja kuidas edasi. Kehtna KHK pakub võimalust õppida kolme aastaga selgeks amet neljas valdkonnas: tehnika, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, toitlustus ning ehitus. Õppeaja jooksul omandatakse nii kesk- kui ka kutseharidus, mis annab võimaluse jätkata soovi korral haridusteed ülikoolis või astuda kohe tööturule.
Kutsehariduses hõlmab suure mahu õppetööst praktika. Tavapäraste ainetundide kõrval on hulgaliselt erialaseid tunde, kus omandatakse laborites (garaaž, köök jm) oma erialasel tööl praktiseerides vajalikke teadmisi. Lisaks on ettevõttepraktika, mis tähendab töötamist firmades. Kes suudab end ettevõttepraktikal tõestada, võib suure tõenäosusega leida ettevõttest töökoha. Sarnast töökogemust saab omandada ka välismaal. Erasmus+ õpirändeprojekt katab kulud, tagatakse elu- ja praktikakoht välisriigis, õpiränduril endal tuleb kohapeal vaid erialaseid oskusi rakendada ja uusi kogemusi saada.
Kehtna KHK tehnikavaldkonna õpilased veedavad suure osa oma õppest garaažides. Õpetame välja mootorsõidukitehnikuid ja pärast esimest aastat spetsialiseerutakse kas liikurmasina-, sõiduauto- või bussi- ja veoautotehnikuks. Liikurmasinate all tuntakse traktoreid, metsatöömasinaid, ekskavaatoreid ning kaitseväe, politsei ja päästeteenistuse spetsiaaltehnikat jm. Valdkonnal on mitmeid häid koostööpartnereid, näiteks koostöö Eesti Kaitseväega, kus Kehtna KHK õpilased praktiseerivad ja töötavad juba praegu tehnikutena.
Arvutihuvilistele pakub IKT-valdkond haridust IT-süsteemide nooremspetsialistina. Valdkonnal on hulgaliselt koostööpartnereid: Telia Eesti AS, kaitse- ja justiitsministeerium, Eesti ülikoolid ja kutsekoolid.
Kes soovib maitsemeeli turgutada, sellele soovitame toitlustusvaldkonda ning koka õpet. Meie õpilasi käib hindamas ja õpetamas kogu Eestis tuntud peakokk ja toitumisnõustaja Angelica Udeküll. Erakordset võimalust pakub õpperestoran Neljapäev, kus meie õpilased korraldavad temaatilisi restoranilõunaid ja -õhtuid päris klientidele.
Ehitusvaldkonda võtame vastu puurijaid, ehitusviimistlejaid ning kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitajaid. Meie ruumides tehakse mitmeid nüüdisaegsete materjalide koolitusi ning meie õpilased on osalenud nii üleeuroopalistel kui ka ülemaailmsetel kutsevõistlustel.

Tehnikavaldkonna õpilased veedavad suure osa oma õppest garaažides. Foto: Mariliis Vest

Täiskasvanud õppijate osakaal aina suureneb
Eri valdkonnast pärit täiskasvanud muutuvad haridusmaastikul aina julgemaks. Üha enam mõistetakse, et töö ja pere kõrvalt õppimine on võimalik, kui soov olemas.
Täiskasvanute õpe toimub sessioonidena, mis tähendab, et kuu jooksul tuleb kohapeal käia maksimaalselt üks nädal, enamjaolt kolm päeva. Olenevalt erialast kestab õpe kuus kuud kuni kaks aastat.
Tehnikavaldkonnas õpetame täiskasvanuid sarnaselt põhikooli lõpetanud noortega mootorsõidukitehnikuks, jätkuõppes mootorsõiduki elektri- ja elektroonikaseadmete tehnikuks. Lisaks koolitame välja kutselisi bussi-, liikurmasina- ja veoautojuhte, seda täiesti tasuta. Säärane võimalus avab ukse töötamiseks kutselise juhina. Avatud on ka autorongi juhtide õpe (CE-kategooria). 5. taseme haridust (eeldab vastava valdkonna haridust või pikaajalist töökogemust) pakume mootorsõidukidiagnostiku erialal.
IKT-valdkonnas saavad täiskasvanud hariduse IT-süsteemide nooremspetsialistina, nooremtarkvaraarendajana ning süsteemiadministraatorina (jätkuõpe). 5. tasemes koolitatakse õpilasi välja telekommunikatsiooni tehniku ning IT-turvaspetsialisti ametites.
Toitlustusvaldkonda ootame täiskasvanuid kelneri ja koka õppekavadele, 5. taseme õppesse aga toitlustuskorralduse ja vanemkelnerina.
Kes tunneb huvi ehituse vastu, leiab meilt betoonkonstruktsioonide ehituse, maalri, maamõõdutehniku, monteerija, plaatija, müürsepa õppekavasid ning 5. tasemel saab õppida puurmeistriks.
Kõikides eelmainitud valdkondades toimuvad täiskasvanutele mõeldud tasuta ja tasulised lühikursused. Infot nende kohta leiab meie kodulehelt www.kehtna.edu.ee (täiendkoolitused).

Kuhu on jõudnud meie lõpetajad?
Nagu juba mainitud, avab kutseharidus lõpetanule mitu ust. Kehtna Kutsehariduskeskusel on välja tuua rohkelt edulugusid kõikidest valdkondadest. Tehnika alal on meie lõpetajad edasi liikunud näiteks erialase ülikoolihariduse poole, samal ajal töötades. Toitlustuse õpilased on jätkanud töötamist välismaal, kuid ka Eesti kõrgelt hinnatud restoranides: Lore bistroos peakokana, sous chef’ina Ööbiku Gastronoomiatalus jpm.
Eesti tuntud ettevõtetes nagu Telia Eesti AS, Levikom Eesti OÜ, Maanteeamet, RIA, Eesti Kaitsevägi, Tallinna Sadam jne võib leida meie kooli IKT-valdkonna vilistlasi. Paljud neist on tänaseks ettevõtjad või tulnud tagasi kooli, seekord siis teisi õpetama.
Ettevõtjaid ja tublisid tegijaid on ka ehitusvaldkonna vilistlaste hulgas.
Kehtna Kutsehariduskeskuse tunnuslause ütleb: „Võimalusi loov haridus“. Just seda me Kehtnas ka pakume. Oma võimaluste ja haridustee üle otsustab igaüks ise. Valesid valikuid siin ei ole. Meie ootame motiveeritud õppijaid, kes saaksid õppeprotsessist kõige rohkem kasu. Et õpimotivatsioon püsiks, pakume koolina tänapäevaseid erialaseid teadmisi/oskusi, nüüdisaegset õpikeskkonda, paindlikku õppeprotsessi ja individuaalset lähenemist. Tule õppima!

 

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare