Leinakuulutused

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste maa…
Südamlik kaastunne Pillele ja Priidikule isa ja vanaisa ning Antsule, Mallele ja Toomasele venna
PRIIDU HÄMARSALU
kaotuse puhul.
Eha ja Olev Rande

Teatame kurbusega, et lahkus kallis abikaasa, isa, vanaisa ja vanavanaisa
JAAN ILVES
5. V 1937 – 24. II 2021
Leinavad lähedased.
Urni muldasängitamine toimub suvel Rapla kalmistul.

Las küünlatuli mälestusi paitab
ja kaotusvalu leevendada aitab…
Südamlik kaastunne Ainole ja lastele peredega
JAAN ILVESE
kaotuse puhul.
Perekond Veevlid ja Tiiu

Mälestame kauaaegset töötajat
PRIIDU HÄMARSALUT.
Sügav kaastunne lähedastele.
OÜ Pae Farmer
 
Mälestame alati abivalmis ja sõbralikku
AARE MAISTET.
Südamlik kaastunne Liiale ja lastele peredega.
Reet ja Ants
Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste tee…
Südamlik kaastunne Kerstile perega kalli
EMA
kaotuse puhul.
Rahvatantsurühm Talutütred

Äkki katkes Sul elulõng,
hella mälestust me sinust hoiame…
Südamlik kaastunne Priidikule ja Pillele armsa isa
PRIIDU HÄMARSALU
kaotuse puhul.
Reelika ja Reet peredega

 

 
Kas kuuled, kuis nutab Su kodu,
Su puudust leinates sääl.
Talle kaaslaseks vihmade sadu,
kus piiskadel pisara hääl…
Südamlik kaastunne armsad Pille ja Priidik perega kalli isa ja vanaisa
PRIIDU HÄMARSALU
kaotuse puhul.
Indrek, Ilmar ja Ivo peredega

 

Tuul nii tasa puude ladvus liigub,
linnud unelaulu laulavad…
Puhka rahus!
Südamlik kaastunne Priidikule ja Pillele kalli isa
PRIIDU HÄMARSALU
kaotuse puhul.
Mälestavad Ants, Malle ja Toomas peredega

Suure südamega jahimeest, toredat sõpra ja alati abivalmis kaaslast
PRIIDU HÄMARSALU
mälestavad Juuru Jahimeeste Seltsi liikmed.
Avaldame kaastunnet lähedastele.

 

 
Lahkus armas ema, vanaema, vanavanaema
MAIMU OLE
16. IV 1928 – 22. II 2021
Leinab poeg perega.
Ärasaatmine 27.02 kell 13 Rapla kirikus
 
Valus on mõelda, et Sind pole
ja iial Sa meie juurde ei tule…
Mälestame head sõpra
AARE MAISTET.
Sügav kaastunne omastele.
Aire, Taivo ja Jaan
 
Südamlik kaastunne Rita ja Olevi peredele kalli ema ja vanaema
AIDE BAIKOVI
surma puhul.
Õde Urve, Jaan, Ülle, Ille ja Peeter peredega

 

Las küünlatuli mälestusi paitab
ja kaotusvalu leevendada aitab…
Südamlik kaastunne Viktorile, Kerdile ja Marikale kalli abikaasa, ema ja õe
MONIKA
kaotuse puhul.
Tea ja Ivar
 
AARE MAISTE
Mäletame, mälestame.
Aivi ja Meelis peredega
Südamlik kaastunne lähedastele kalli
PRIIDU HÄMARSALU
kaotuse puhul.
Anu Hämarsalu
Südamlik kaastunne Ants Hämarsalule kalli
VENNA
kaotuse puhul.
RMW AS kollektiiv

Jõudsid elus palju anda,
jõudsid muret, rõõmu kanda,
kuni lõppes elutee…
Puhka rahus!
Südamlik kaastunne Iivile, Ulvile ja Reinule peredega ja kõigile lähedastele kalli
MAIMU KUUTOKI
lahkumise puhul.
Perekond Evisalu Salutaguselt
 
Maailmalõpus on kohvik,
kus kohtume kunagi kõik…
Mälestame kauaaegset komandoliiget
AARE MAISTET
ning avaldame kaastunnet perekonnale, sugulastele ja sõpradele.
Vahastu Vabatahtlik Päästekomando

 

Valge päeva on varjanud
mure kivine sein.
Tõde valus on uskuda,
raske kaotuse lein…
Õnne, Marten ja Riin perega!
Avaldame kaastunnet kalli
TIIU EMMO
lahkumise puhul.
Mälestavad Ülle, Mait, Ingrid, Ivar ja Mikk
 
Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea…
Pille perega ja Priidik!
Olgu teil jõudu kanda seda, mida keegi enam muuta ei suuda.
Igaviku teele lahkus Pärtli talu peremees
PRIIDU HÄMARSALU.
Mälestavad Orguse küla elanikud

 

Südamlik kaastunne perekond Maistele armsa abikaasa, isa ja vanaisa
AARE MAISTE
kaotuse puhul.
Perekond Buht

Avaldame südamlikku kaastunnet Ahtile kalli isa
AARE MAISTE
kaotuse puhul.
Kaiu Põhikooli 43. lend
 
Las küünlatuli mälestusi paitab
ja kaotusvalu leevendada aitab…
Südamlik kaastunne Liiale ja lastele peredega
AARE MAISTE
surma puhul.
Perekond Raiksoo
 
Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste maa…
Südamlik kaastunne Viktorile ja Kerdile kalli abikaasa, ema ja vanaema
MONIKA
kaotuse puhul.
Vend ja õed peredega
Vaikus ja rahu olgu Sinuga,
hea mälestus jääb meiega…
Teatame kurbusega, et lahkus meie kallis ema, vanaema ja vanavanaema
TIIU EMMO
27. X 1935 – 17. II 2021
Leinavad tütred peredega.
Ärasaatmine toimub pereringis.
Urnimatusest teatame hiljem.
 
Südamlik kaastunne Aivari ja Sirje perele armsa ema, ämma ja vanaema
LEEVI ELGE
kaotuse puhul.
Väli pere Sinisilmast

 

Aeg annab,
aeg võtab,
aeg mälestused jätab…
Südamlik kaastunne Lainele ja poegadele peredega kalli abikaasa ja isa
ARTUR JAKOBSONI
kaotuse puhul.
Mehaanikud Kohila kolhoosi päevilt
Mälestame
ELVI PRIIVITSAT.
Sügav kaastunne lähedastele.
Toomas, Maia
Avaldame südamlikku kaastunnet Ilse Krummile kalli õe
AINO
kaotuse puhul.
Helve, Kaie, Helju, Ruth ja Jaan
Mälestame
REIN ARU
21. VI 1942 – 13. II 2021
Perekond Rõõmus ja Kalju
Mälestame alati abivalmit ja sõbralikku
AARE MAISTET.
Südamlik kaastunne lähedastele.
Ivi, Kuno, Irma, Kalle

Mälestuste päiksekullas
jääd sa ikka meiega…
Südamlik kaastunne Ulvile, Ivile ja Reinule peredega kalli ema, vanaema ja vanavanaema
MAIMU-ERIKA KUUTOKI
kaotuse puhul.
Juhan ja Anne perega

Saab igaüks meist kingituseks aja,
ta kestust keegi meist ei tea…
Igavikuteele on lahkunud Aedniku talu perenaine
INGRID TALTS
26. X 1925 – 16. II 2021
Südamlik kaastunne lähedastele.
Mälestavad Orguse küla elanikud

Jäi tühjaks õu ja kodumaja,
nüüd heliseb seal mälestuste kaja…
Südamlik kaastunne Õnnele perega kalli
EMA
kaotuse puhul.
Marju, Anneli, Küllike, Katrin, Ene, Anne-Liis, Marje ja Sirje

Koosveedetud hetked rahvatantsuga ei unune…
Mälestame
INGRID TALTSI.
Südamlik kaastunne Piretile perega ema, vanaema ja vanavanaema kaotuse puhul.
Tantsukaaslased Esta, Vaike, Helvi, Alli, Õilme, Urve, Maret
Mälestame ja meenutame kauaaegset Raplamaa Postkontori direktorit
IRLANDA KISLOVAT.
Sügav kaastunne lähedastele.
Endised töökaaslased Juuru, Ingliste, Kaiu ja Kuimetsa postkontorist
 
Mälestame meie toredat ja energilist naabrinaist
MAIMU-ERIKA KUUTOKI.
Avaldame kaastunnet lähedastele.
Alu Mäe 3 rahvas
Aeg andis teised tagasi,
ei ema südant-iialgi…
(Lydia Koidula)
Südamlik kaastunne Ulvile ja Lembitule kalli
MAIMU-ERIKA KUUTOKI
kaotuse puhul.
Endel, Elar, Ene ja Laine
 
Koosveedetud hetked ei unune…
Mälestame head kaaslast
MAIMU-ERIKA KUUTOKI.
Südamlik kaastunne lähedastele.
Alu pensionäride klubi liikmed
Seal kus sulgub eluraamat
algab mälestustemaa…
Siiras kaastunne poeg Aivarle perekonnaga ema
LEEVI ELGE
kaotuse puhul.
Malle laste peredega

 

 
Südamlik kaastunne Aivarile, Sirjele, Merilynile ja Gerdale perega kalli ema, ämma, vanaema ja vanavanaema
LEEVI
kaotuse puhul.
Marve, Kalev

Mälestame kallist
ESTER LAAGUST.
Sügav kaastunne kõigile lähedastele.
Meie sõpruskond Kabalast
 
Koosveedetud hetked ja lauldud laulud ei unune…
Mälestame
ESTER LAAGUST.
Siiras kaastunne lähedastele.
Ene, Virve, Marvi, Marga, Urmas

Tunde tasa lööb aegade kell,
alles jääb mälestus hea ja hell…
On lahkunud hea peresõber
LEEVI ELGE.
Südamlik kaastunne poeg Aivarile perega.
Vilve, Thea ja Teri peredega

Ei võta sõnad leinavalu,
ei kuivata nad pisaraid…
Sügav kaastunne Aivarile ja Sirjele perega kalli
LEEVI ELGE
kaotuse puhul.
Margus ja Mari perega

 

Mälestame sõbralikku ja abivalmis naabrit
ELVI PRIIVITSAT
ja avaldame südamlikku kaastunnet lähedastele.
Loore koos laste peredega

 

 
Saab igaüks meist kingituseks aja,
ta kestust keegi meist ei tea…
Mälestame head naabrit
ELVI PRIIVITSAT
ja avaldame sügavat kaastunnet Antsule, Piretile ja Margusele peredega.
Töngi rahvas

 

Alati rõõmsameelset ja sõbralikku
ELVI PRIIVITSAT
mälestavad ja avaldavad kaastunnet lähedastele Elle, Kaljo, Ingrid, Helgi, Ruth ja Jaan.

 

 
On elu lühike, on ainult viiv.
Kesk maiseid askeldusi tõuseb iil
ja luba küsimata askeldaja viib…
Südamlik kaastunne Piretile perega ema
ELVI PRIIVITSA
kaotuse puhul.
Töökaaslased Maksu- ja Tolliametist
Las küünlatuli mälestusi paitab
ja kaotusvalu leevendada aitab…
Meie südamlik kaastunne Aivarile perega kalli ema
LEEVI ELGE
kaotuse puhul.
Maie, Harry, Taimi, Peep, Mare, Avo

 

Mälestame head naabrit ning avaldame kaastunnet vend Toomasele ja lähedastele
TÕNU LEIURI
surma puhul.
Oja tn naabrid
Vaikus ja rahu on nüüd Sinuga,
head mälestused jäävad alatiseks meiega…
Igavikuteele on lahkunud endine rühmakaaslane
MARIANNE TAAL.
Mälestab eakate tantsurühm Tabatinnad ja Lili

 

Vaikus ja rahu on nüüd Sinuga,
head mälestused jäävad alatiseks meiega…
Lelle rahvamaja eakate klubi eestvedajat
ELVI PRIIVITSAT
mälestab päevakeskus Kuldne ja avaldab kaastunnet omastele.

 

Mälestame kauaaegset Rapla Sidesõlme juhti
IRLANDA KISLOVAT.
Avaldame kaastunnet lähedastele.
Järvakandi Postkontori töötajad Ilme, Silva, Aino, Eha ja Ruth Lootus
 
Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud…
Alati heatahtliku ja naerusuist
MARIANNE TAALI
mälestavad ja langetavad pea Pensionäride ühendus Tagurpidi Noorus

 

 
Tuues ja viies- nii möödub aeg,
andes ja võttes kuis tahab.
Ning tema teele tänagi
ääretut kurbust jääb maha…
Mälestame
ELVI PRIIVITSAT.
Südamlik kaastunne lähedastele.
Rita ja Tiit, Lili ja Avo lastega

 

Iga lahkumine on raske,
iga teele saatmine kurb…
Armas Aivar perega!
Südamlik kaastunne kalli ema
LEEVI ELGE
kaotuse puhul.
Kalle perega

Mõni hetk on elus valusam kui teine.
Mõni hetk on kohe väga, väga valus…
Südamlik kaastunne Sirjele perega kalli
LEEVI ELGE
lahkumise puhul.
Töökaaslased Swedbankist

Elu on laul, on habras ta viis,
heliseb hetk ja katkeb siis…
Avaldame sügavat kaastunnet Antsule abikaasa ja Piretile ning Margusele peredega ema, ämma ja vanaema
ELVI PRIIVITSA
surma puhul.
Palmi ning Aive ja Villu lastega
Mälestame kauaaegset Raplamaa Postkontori juhti
IRLANDA KISLOVAT.
Südamlik kaastunne lastele peredega.
Endised töökaaslased Milda, Endla, Evi, Aili, Luule, Elle, Aime, Inna, Maimu, Tea, Eva, Rea
Mälestame alati tegusat Lelle Rahvamaja eakate klubi eestvedajat
ELVI PRIIVITSAT.
Sügav kaastunne lähedastele.
Mariina, Juta, Toivo, Tiiu, Astrid

 

Vaikus ja rahu on sinuga,
mälestused jäävad meiega…
Avaldame südamlikku kaastunnet Kuunole, Bärbelile, Mardile, Karmenile ja Heikile
abikaasa, ema, vanaema, tädi ja õe
MEIDA LUHARI
surma puhul.
Perekonnad Trikmann ja Raidma
Aeg annab,
aeg võtab,
aeg mälestused jätab…
Südamlik kaastunne Piretile perega kalli ema
ELVI PRIIVITSA
kaotuse puhul.
Endised töökaaslased Swedbankist

Jäi tühjaks kodu õu ja tuba…
Hüvasti, armas naabrinaine
IRLANDA.
Südamlik kaastunne lastele peredega ja lähedastele.
Maret

 

Maga vaikselt, puhka rahus-
südamed on sinuga.
Mälestuste päiksekullas jääd sa ikka meiega…
Mälestame Hõbese vanemat
ELVI PRIIVITSAT.
Südamlik kaastunne abikaasale ja lastele perekondadega.
Hõbene, Lepalinnud ja Lemmi
Koosveedetud hetked
ja elamused ei unune…
Igavikuteele on lahkunud
endised teatrihuvilised
HELJU ja MARIANNE.
Meenutan ja mälestan.
Helgi Kaereperest

Usk, lootus, armastus, need kolm,
aga suurim neist on armastus.
(1Kr 13:13)
EVI MEISTER
9. II 1946 – 21. XII 2017
Mälestame kallist Ema ja vanaema 75. sünniaastapäeval.
Pojad Kalev ja Kaupo peredega

Küsige minult, kuhu ma lähen, teadke seda, et päiksena kaitsma teid jään.
Linnuna lendan ja mõnegi tähe, õhtuti süütan, mis ühendab meid.
Hüvasti kõigile edasi öelge, keda kunagi näinud mu silm…
Siiras kaastunne lastele peredega ja kõigile lähedastele.
Elupõlist ja karismaatilist Rapla Sidesõlme juhti, meile kõigile armast
IRLANDA KISLOVAT
22. XII 1934 – 7. II 2021
mälestavad sügava kurbusega endised töökaaslased Hedda, Lillja, Viive, Rein, Anne, Liilija, Reet

Vaikus ja rahu on nüüd Sinuga,
head mälestused jäävad alatiseks meiega…
Igavesele unele on lahkunud armastatud kolleeg, pikaajaline Raplamaa postijuht
IRLANDA KISLOVA
22. XII 1934 – 7. II 2021
Meie hingetugi ja südamlik kaastunne lastele perekondadega ja kõigile lähedastele.
Tarmo-Jaan Tõeleid koos kauaaegsete kolleegidega Eesti Posti peakontorist ja regioonidest

Mälestame
URVE KALJUSAART.
Avaldame kaastunnet lähedastele.
Lalli küla rahvas
Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste maa…
URVE KALJUSAART
mälestavad endised töökaaslased ja sõbrad Mare, Lea, Urve, Liia, Laura, Õie, Ülle, Toomas.
Siiras kaastunne poeg Ardile perekonnaga ja Antsule.
Nüüd puhkavad su kulsed käed,
mis palju teinud meie heaks…
Südamlik kaastunne Tiidule ja Nellile armsa
MILVI LÕHMUSE
kaotuse puhul.
Mariina, Maimu, Harald, Veera, Anne ja Aino
Päikese all üks püha paik,
hele lapsepõlvelaik…
(Lehte Hainsalu)
LUULE TUUKSAM
14. II 1931 – 23. II 1991
90. sünniaastapäeval ja lahkumise 30. aastapäeval mälestavad lapsed peredega.

 

Meie kaastunne Ülarile ja Marele
EMA ja ÄMMA
lahkumise puhul.
Juuru Staadioni 12 majanaabrid
Südamlik kaastunne Ritale ja Veronikale peredega armsa isa ja vanaisa
ANTS MATKEVICIUSE
kaotuse puhul.
Toivo, Tiina, Ene, Urve
Südamlik kaastunne Toivo Niinemetsale armsa
EMA
kaotuse puhul.
Viivi, Aivar, Vaike, Arvo, Katrin ja Tiit
Avaldame kaastunnet Antile ja Akselile ema ja vanaema
ESTER LAAGUSE
kaotuse puhul.
Raikküla Jahiselts

Mitte keegi, keda on armastatud ei kao,
ta elab edasi meie südametes…
Mälestan kallist õde
LAINE VALLIMAAD
tema 90. sünniaastapäeval ja õepoega
SULEVIT
tema 60. sünniaastapäeval.
Armastusega õde perekonnaga Pärnust

 

Ühel varajasel hommikutunnil,
kui taevas veel helendas kuu,
lahkusid siit elust-
tahtmata, kuid haiguse sunnil.
Soovin Sul kogu rahu sel teel,
kuid hüvastijätuks ei paota suud…
(Maivis L.)
Südamlik kaastunne Ülle, Sirje, Ülar ja Ivo peredele kalli ema ja vanaema
SALME PUHKANI
kaotuse puhul.
Helle, Jüri, Alar ning Maiu ja Ardo perega

Mälestame sind Kallis ema, vanaema ja vanavanaema
HELJU REISI.
Mälestavad tütar, väimees ja lapsed peredega

 

 

Südamlik kaastunne Helarile
kalli vanaisa
ELMAR SUUR
kaotuse puhul.
Kolleegid Keskkonnaameti
järelevalveosakonna Harjumaa büroost

 

 
MART ERM
30. IV 1952 – 5. I 2021
Siiras kaastunne Aarele, Mall ja Liivi peredele venna,
Merlisi ja Ingridi peredele isa ja vanaisa kaotuse puhul.
Jalase küla rahvas

 

Mälestame rõõmsameelset kaaslast
HELJU REISI.
Avaldame kaastunnet lähedastele.
Keava Videvik
Südamlik kaastunne Annele perega kalli
EMA
kaotuse puhul.
Kehtna Lasteaed Siller
Kallis Anne perega!
Meie südamlik kaastunne kalli memme
HELJU REISI
kaotusel.
Endised majanaabrid Langi ja Mägi
Südamlik kaastunne Ingele perega kalli
EMA
kaotuse puhul.
Töökaaslased Kemet RV-st
Mälestame
VELLO TÜÜRI
ja avaldame kaastunnet lähedastele.
Endised töökaaslased Rapla Agrovarustusest
Päikene paitagu Su kalmu,
kuu ja tähed valvaku Su und.
Oli muret ja rõõmu,
mäletame ikka Sind…
Südamlik kaastunne Annele perega kalli ema
HELJU REISI
surma puhul.
Eakate tantsurühm Tabatinnad ja Lili

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste maa…
HELJU REISI
Südamlik kaastunne lähedastele.
Kehtna Kooli 17 korteriühistu liikmed
 
Kui oled elust piisavalt rõõmu tundnud
ja teised on Sinust palju rõõmu saanud,
siis oled elanud hästi…
Vana-Egiptuse tarkusetera
VAHUR TÕNISSOO
Südamlik tänu kõigile, kes meenutasid hea sõnaga Vahurit ja on leinas lähedastele toeks.
 
Tean, midagi maailmas pole kaduv…
MAINE VÄLJAOTS
(sünd. Rehemaa)
Mälestame suurannetajat ja avaldame südamlikku kaastunnet lähedastele.
Mahtra muuseumi pere
Tunde tasa lööb aegade kell
alles jääb mälestus hea ja hell…
Armas
JÜRI METSJÄRV
Jääd alati meiega!
Sinu klassikaaslased Rapla Keskkooli päevilt

 

 
Mälestame kauaaegset mälumängurit
EDUARD OGANJANI
ja avaldame kaastunnet lähedastele.
Ester, Reet, Andrus ja Andres

 

Maga vaikselt-puhka rahus südamed on sinuga.
Mälestuste päiksekullas jääd sa ikka meiega…
Südamlik kaastunne Annele perekonnaga kalli ema, vanaema ja vanavanaema
HELJU REISI
surma puhul.
Tagurpidi Noorus

Ei tulek ega minek
pole meie endi teha,
vaid see,
mis sinna vahele jääb…
Kallis Kaari lastega!
Südamlik kaastunne kalli abikaasa
VAHUR TÕNISOO
kaotuse puhul.
Kehtna Lihatööstus OÜ kollektiiv
 
 
Vaikus ja rahu on sinuga,
hea mälestus jääb meiega…
Mälestame kallist
VELLO TÜÜRI.
Südamlik kaastunne Õiele ning Merlele ja Merikesele peredega.
Rutt, Ingrid ja Alari perega

 

Tuul puude latvus tasa liigub,
me vaikses leinas langetame pea…
Südamlik kaastunne Annele perega kalli ema, vanaema ja vanavanaema
HELJU REISI
kaotuse puhul.
Sirje, Arvo ja Milvi

 

Ja nüüd jäävad vaid mälestused…
Sügav kaastunne Erik perega ja Kersti perega kalli
EDUARD OGANJANI
kaotuse puhul.
Priit ja Maaja

 

Aeg annab,
aegvõtab,
aeg mälestused jätab…
Mälestame head naabrit
AINO TARVIST.
Avaldame kaastunnet lahkunu omastele.
Perekond Kolon, Kask ja Heinmäe

Sügav kaastunne Õiele tütardega
VELLO TÜÜRI
kaotuse puhul.
KÜ Öökulli 8

Teatame kurbusega, et meie seast on lahkunud
VELLO TÜÜR
28. V 1941 – 21. I 2021
Leinavad omaksed
Nüüd puhkavad Su kuldsed käed,
mis palju teinud meie heaks…
Südamlik kaastunne Annele perega kalli ema, vanaema ja vanavanaema
HELJU REISI
surma puhul.
Ene perega
Mälestame naabrimeest
REIN LIMBERGI
ja avaldame kaastunnet omastele.
Arge ja Aime Vahi talust
Mälestame
EDUARD OGANJANI
ja avaldame kaastunnet lähedastele.
Majarahvas
Südamlik kaastunne Ilmele lähedastega
JÜRI METSJÄRVE
kaotuse puhul.
Heli, Ene, Evi ja Ene haigla päevilt
Kallis Merle perega!
Südamlik kaastunne armsa isa
VELLO TÜÜRI
kaotuse puhul.
Töökaaslased Hilleberg Eesti OÜ-st
 
Mälestame rõõmsameelset kogukonna liiget ja endist head kolleegi
VAHUR TÕNISSOOD.
Avaldame sügavat kaastunnet perele ja lähedastele.
Kehtna Kutsehariduskeskus

 

 
Nüüd puhkavad Su kuldsed käed,
mis teinud nii palju head…
Mälestame Roomu perenaist
HELE-MALL KIOT
ja avaldame kaastunnet abikaasale ja lastele peredega.
Paul Kuusemäe perega

 

 
Kord kustub küünal
iga hoidja käes…
Mälestame head naabrit
REIN GROSSI.

Avaldame kaastunnet lahkunu omastele.
Järvalt ja Mikkus
 
Kallis Kaari perega!
Sügav kaastunne teile kalli abikaasa, isa ja vanaisa
VAHUR TÕNISSOO
lahkumise puhul.
Naabrid Leena ja Pertti

 

Jäid tehtud, tegemata teod,
nii palju hellust andnud peod,
jäi kaduvkauge koduhõng
ja ajahabras elulõng…
(O.Saar)
Mälestame ühte säravamat kaasteelist
VAHUR TÕNISSOOD.
Avaldame sügavat kaastunnet lähedastele.
Mahetootjate Nõu-ja Jõukoda

Ei tulek ega minek pole meie endi teha,
vaid see, mis sinna vahele jääb…
(Juhan Viiding)
Mälestame tänutundes tarka ja head Inimest
VAHUR TÕNISSOOD.
Südamlik kaastunne perele ja lähedastele.
Valtu-Nurme küla

Tuul nii tasa puude ladvus liigub,
linnud unelaulu laulavad…
Südamlik kaastunne Elju Mägile elukaaslase
REIN PASTIKU
kaotuse puhul.
Perekond Sihtmäe

 

 
Mida ta mõtles, ei tea.
Mida ta tundis, ei taju.
Kuid et ta elas, on hea.
See, et ta oli, ei haju…
(A. Alliksaar)
Kallis Maria Liisa perega!
Südamlik kaastunne kalli isa, vanaisa ja abikaasa
VAHUR TÕNISSOO
kaotuse puhul.
Lee tüdrukud

 

 
Südamlik kaastunne Kersti Oganjanile kalli abikaasa
EDUARD OGANJANI
20. VI 1957 – 17. I 2021
kaotuse puhul.
Töökaaslased Statistikaametist
 
Mälestame head sõpra
EDUARD OGANJANI
ja avaldame kaastunnet abikaasale ja lastele perekondadega.
Endise Raikküla looduskaitserühma liikmed
Tuul puude ladvus
tasa liigub,
me vaikses leinas
langetame pea…
Mälestame unustamatut
VAHUR TÕNISSOOD
ja tunneme südamest kaasa kõigile lähedastele.
Metsaääre küla elanikud
Vaikus ja rahu on sinuga
Mälestused jäävad meiega…
Mälestame
VAHUR TÕNISSOOD.
Sügav kaastunne kõigile lähedastele.
Kehtna Vallavalitsus
Südamlik kaastunne Heljele kalli
VENNA
kaotuse puhul.
Kehtna Lasteaed Siller pere
Kallid Jaanika ja Mauri peredega!
Sügav kaastunne teile kalli papa
REIN GROSSI
lahkumise puhul.
Ester perega
Südamlik kaastunne Harrile ja Hindrekule kalli abikaasa ja ema
HELE-MALL KIO
kaotuse puhul.
Raul ja Eve Saunakülast
Avaldame sügavat kaastunnet Fred Metsjärvele
ISA
surma puhul.
Violante Mööbel OÜ

Mälestame Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liiget
VAHUR TÕNISSOOD.
Avaldame kaastunnet abikaasale ja lastele peredega.
Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu

 

Mälestame ja avaldame kaastunnet lähedastele
REIN GROSSI
12. IV 1940 – 15. I 2021
lahkumise puhul.
Töökaaslased Surgutipäevilt Anne, Renate, Juhan, Jüri, Madis

Nüüd puhkavad Su kuldsed käed,
mis palju teinud meie jaoks…
Siiras kaastunne Elvele ja tütrele perega
ARNE PÕLLU
kaotuse puhul.
Põllu 5 naabrid

Küsige minult, kuhu ma lähen,
teadke, et päiksena kaitsma teid jään.
Linnuna lendan ja mõnegi tähe
õhtuti süütan, mis ühendab meid…
Mälestame südamlikku päikesetüdrukut
ILLE LUHTOJA.
Siiras kaastunne Dianale ja Ivole perega.
Oleme mõtetes teiega.
Armida perega, Anete, Sirje, Merle

Et muusika Sind saadaks ka seal kõrgel pilve peal…
Oled meile palju andnud,
VAHUR TÕNISSOO.
Südamlik kaastunne perele ja lähedastele korvamatu kaotuse puhul.
Sinu mõttekaaslased Külaülikoolist ja Arendusselts Koduasemest
Sinu töökust, tarkust, rahvakultuuri-armastust ja inimlikku soojust meenutades langetame pea…
HELE-MALL KIO
Siiras kaastunne perele, kõigile lähedastele.
Mälestust kauaaegsest tantsukaaslasest kalliks pidav endine Valtu naisrühm

Kauge koolikella kaja,
hinges mälestus nii hell…
Unustamatut esimest õpetajat
HELE-MALL KIOT
mälestavad Sinu õpilased Kateriina ja Gerti.
Siiras kaastunne perekonnale.

Üks eluraamat on sulgunud…
Lahkus eluväärtuste ja maaelu hoidja
VAHUR TÕNISSOO.
Kallis Kaari ja Sinu pere!
Südamlik kaastunne.
Kehtna Mõisa OÜ

Mälestame tublit ja kohusetundlikku töötajat, head inimest
ILLE LUHTOJA.
Avaldame kaastunnet lastele peredega.
Kehtna Mõisa OÜ

Südamlik kaastunne Loorele ja Urmale kalli tütre ja õe
HELE-MALL KIO
kaotuse puhul.
Elvi, Ants ning Piret, Teele ja Kaie peredega

Kui katkevad kandlekeeled,
siis lõpeb lauluviis.
Üks valuhüüd, üks värin veel
ja kõik on vaikne siis…
( A. Haava)
Siiras kaastunne Loore-Irene Kingile kalli tütre
HELE-MALLE
kaotuse puhul.
“Hõbene” Lepalinnud ja Lemmi

Mälestame pikaajalist töökaaslast
ARNE PÕLLUT.
Avaldame kaastunnet omastele.
Suure-Jüri Seemnekeskus OÜ töötajad
 
Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste maa…
Siiras kaastunne Elvele ja Kairele perega kalli
ARNE PÕLLU
kaotuse puhul.
Mare, Ants, Viivi, Heini, Sirje ja Arni

 

Maga vaikselt, puhka rahus–
südamed on Sinuga.
Mälestuste päiksekullas
jääd Sa ikka meiega…
Südamlikku ja hella esimest õpetajat
HELE-MALL KIOT
mälestavad ja langetavad sügavas leinas pea 1983 kooliteed alustanud õpilased.
Sügav kaastunne lähedastele.

Aeg ühiseid rõõme ja muresid ei mata,
aeg kaunimad ajad meelde jätab…
Südamlik kaastunne Harrile ja lähedastele armsa abikaasa, ema, vanaema
HELE-MALL KIO
kaotuse puhul.
Harri klassikaaslased Valtu Kooli päevilt

Tuul nii tasa puude ladvus liigub,
linnud unelaulu laulavad…
Südamlik kaastunne Ivo perele ja Dianale kalli ema, ämma, vanaema
ILLE LUHTOJA
kaotuse puhul.
Leinavad Malle ja Kalju ja Riheti pere

Las küünlatuli mälestusi paitab
ja kaotusvalu leevendada aitab…
Südamlik kaastunne Rita Vainulale
EMA
kaotuse puhul.
Rapla kohtumaja rahvas

 

Südamlik kaastunne lähedastele kalli
HELE-MALL KIO
kaotuse puhul.
Maarika ja Marko
Sügav kaastunne Hindrek Kiole kalli ema
HELE-MALL KIO
katuse puhul.
Kaerepere Staadioni 6 elanikud
Südamlik kaastunne Elvele ja Kairele perega abikaasa, isa ja vanaisa
ARNE PÕLLU
kaotuse puhul.
Elki ja Hilja
Avaldame sügavat kaastunnet lähedastele
VAHUR TÕNISSOO
kaotuse puhul.
Raplamaa Sõnumid

Hea inimene toimib ravimtaimena,
temas on looduse lihtsus ja rikkus…
(Jaak Kõdar)
Leiname kallist kursuseõde, armastatud õpetajat.
Sinu omapärane võluv sära ei unune.
HELE-MALL KIO
Mälestavad kursusejuhendaja Vaike Potseps, kursuseõed Ene, Sirje, Lilja, Lilian, Maie, Regina, Tiiu, Tiia, Lea, Veoola, Viive, Külvi ja Made endisest Tartu Pedagoogilisest Koolist.
Südamlik kaastunne omastele.
 
Minu õpetaja koolis kõige parem ta,
tähti õpetas mind tundma, kirjutama ka…
(V.Lipand ja M. Purde)
On lahkunud meie armas esimene õpetaja
HELE-MALL KIO.
Südamlik kaastunne lähedastele.
Mälestavad Valtu põhikooli 1974. aasta esimese klassi õpilased

Meel unus mägede taha,
ränk uni su silmile vajus…
Armas klassiõde Kati!
Südamlik kaastunne kalli ema ja meie armastatud klassijuhataja
HELE-MALL KIO
kaotuse puhul.
Valtu kooli 125 lend

Mälestame armsat esimest õpetajat
HELE-MALL KIOT
ja avaldame kaastunnet omastele.
Valtu kooli 119. lend

Kallis Urma-Kai perega!
Südamlik kaastunne armsa õe
HELE-MALL KIO
kaotuse puhul.
Tõnu, Aavo, Helje ja Ene peredega

Mälestan oma armsat õpilast,
tublit lauljat ja akordionimängijat
HELE-MALLE.
Siiras kaastunne teile,
Loore ja Urma, Harri laste ja lastelastega!
Lemmi Linnas
Rahu ja puhkus olgu Sinuga,
head mälestused jäävad meiega…
Mälestame töökat ja alati elurõõmust naabrit
ILLE LUHTOJAT.
Südamlik kaastunne lastele ja lastelastele.
KÜ Kehtna Optimist majarahvas
Mälestame oma kallist esimest õpetajat
HELE-MALL KIOT
ja avaldame kaastunnet lähedastele.
Valtu kooli 116 lend
Armas Urma-Kai!
Meie südamlik kaastunne Sulle kalli õe
HELE-MALL KIO
kaotuse puhul.
Kolleegid Naksitralli lasteaiast
Mälestame alati sõbralikku
HELE-MALL KIOT.
Siiras kaastunne lähedastele.
Valtu Lasteaed Pesapuu
Südamlik kaastunne Toomas Seinpalule
VENNA
kaotuse puhul.
AS Rapla Vesi

Kõik, mis elus kaunis oli,
jääb elavaks…
HELE-MALL KIO
Südamlik kaastunne lähedastele.
Esimest õpetajat mälestavad 2016.a. kooliteed alustanud Valtu põhikooli 5. klassi lapsed vanematega
 
Kõik hea ja ilus Sinust alles jääb,
jääb alles läbi valude ja vaeva…
Mälestan armast kolleegi ja poegade esimest Õpetajat
HELE-MALL KIOT.
Südamlik kaastunne Harrile, Hindrekule ja Katile peredega.
Taimi, Argo ja Indrek

 

See helin mu elu ja minu hing,
tal kitsaks on jäänud maapäälne ring…
Südamlik kaastunne
HELE-MALL KIO
lähedastele.
Kallist esimest õpetajat mälestavad 1993. aastal Hele-Malle hoole all kooliteed alustanud õpilased.

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb…
Kallis Arika!
Meie siiras kaastunne, kui jätad hüvasti kalli isa
VALDUR SEINPALUGA.
Oleme mõtetes Sinuga!
Kolleegid Saarioinen Eesti OÜ-st

Avaldan kaastunnet
VAIKE ARRO
kaotuse puhul tema lastele, lastelastele ja lähedastele.
Vaike
Ema kallis ema,
oled nõnda hea,
paneks sinu sülle
oma väikse pea…
Avaldan kaastunnet
VAIKE ARRO
kaotuse puhul poeg Peetrile ja tütar Ritale peredega.
Ljudmilla
Südamlik kaastunne vennale ja lastele peredega kalli abikaasa, ema ja vanaema
HELE-MALL KIO
kaotuse puhul.
Anne ja Enn perega

 

Sügav sügav kaastunne lähedastele kalli
HELE-MALL KIO
kaotuse puhul.
Mälestades Heldur, Sander, Renek, Katrin ja Andrus

Ei tulek ega minek
pole meie endi teha,
vaid see,
mis sinna vahele jääb…
MILVI LUISK
Avaldame kaastunnet lähedastele.
Rapla Kesklinna Kool

Mälestuste kauneid jälgi
meie hinge Sinust jäi…
Mälestame südamlikku esimest Õpetajat
HELE-MALL KIOT.
Avaldame kaastunnet lähedastele.
Valtu Põhikooli 148. lend vanematega

Vaikus ja rahu on sinuga,
hea mälestus jääb meiega…
HELE-MALL KIO
Südamlik kaastunne lähedastele.
Valtu Põhikooli 152. lend vanematega

 

Me südameis Sa ikka elad,
jääd mõttes meie keskele…
Mälestame endist Õpetajat
HELE-MALL KIOT.
Südamlik kaastunne lähedastele.
Valtu koolipere
Sügav kaastunne Lindale lähedastega
ILMAR TUNNELI
kaotuse puhul.
Kaaslased giidide kooli päevilt
Vaikus ja rahu on sinuga,
hea mälestus jääb meiega…
MILVI LUISK
Südamlik kaastunne lähedastele.
KÜ Välja 6
Avaldame kaastunnet Tarmo Petersonile kalli
EMA
surma puhul.
Neljapäevaklubi liikmed
Südamlik kaastunne Ritale perega kalli ema, vanaema ja vanavanaema
VAIKE ARRO
surma puhul.
Pääsukese tänava naabrid

Avaldame kaastunnet Marele perega
ANTS ÜLEMANTE
surma puhul.
Rapla Keskraamatukogu
Ei tulek ega minek
ole meie endi teha,
vaid see,
mis sinna vahele jääb,
see on elavate mäletada…
Avaldame siirast kaastunnet heale kolleegile Anu Laurile kalli
ISA
kaotuse puhul.
Seli taastusravikeskuse kollektiiv
Nüüd puhkavad Su kuldsed käed,
mis teinud nii palju head…
MILVI LUISK
Mälestame kallist sõpra, hoolivat ja abivalmis inimest ning avaldame kaastunnet omastele.
Liis ja Ülle
 
Südamlik kaastunne Ritale, Argole ja Peetrile peredega kalli ema,vanaema ja vanavanaema
VAIKE ARRO
surma puhul.
Elle ja Väino
Südamlik kaastunne Merike Udumäele kalli
EMA
surma puhul.
Hagudi koolipere
Avaldame kaastunnet Tiina Roosimägile
EMA
kaotuse puhul.
Rapla Vesiroosi Kool
Sügav kaastunne omastele
REIN LIMBERGI
kaotuse puhul.
Perekonnad Vunder, Varblane ja Reinaas
Mälestame kauaaegset naabrit ja avaldame kaastunnet lähedastele
VAIKE ARRO
kaotuse puhul.
Perekond Palusaar ja Kurel

Ei enam kõndimas Sind teel,
Su hääl meil kõrvus elab veel.
Ei enam naeratus Su suul,
vaid vaikses leinas nutab tuul…
Avaldame kaastunnet perekond Tunnelile lähedastega kalli
ILMAR TUNNELI
kaotuse puhul.
Oleme mõtetes teiega.
Naabrid perekond Nipernaadi ja Sarri

Tunde tasa lööb aegade kell-
jääb alles mälestus, hea ja hell…
Südamlik kaastunne Rita Vainulale armsa ema
VAIKE ARRO
kaotuse puhul.
Raili, Anu, Rika
 
Küsige minult, kuhu ma lähen,
teadke et päiksena kaitsma teid jään.
Linnuna lendan ja mõnegi tähe
õhtuti süütan, mis ühendab meid…
Helget ja abivalmis sõpra
MILVI LUISKU
mälestavad Marika ja Taimi peredega.

Kõigel on kusagil algus,
lõpp on kusagil ka,
kusagil süttimas valgus,
teisal on kustunud ta…
Avaldame kaastunnet Lindale ja poegadele peredega
ILMAR TUNNELI
surma puhul.
Perekonnad Teder, Laanemets, Veskimäe ning Milvi, Ahto, Maimu, Rita ja Anneli

Jäi tühjaks koduõu ja kodumaja,
veel kaua heliseb seal mälestuste kaja…
Sügav kaastunne Rita, Peetri ja Arnoldi perele armsa ema, vanaema, vanavanaema ja ämma
VAIKE ARRO
lahkumise puhul.
Linda ja Evely

Elu on laul,
on habras ta viis,
heliseb hetke
ja katkeb ta siis…
Siiras kaastunne lähedastele
VAIKE ARRO
lahkumisel.
Perekonnad Hansen ja Vardi