Leinakuulutused

Südamlik kaastunne Aivi Meistrile kalli isa
VALTER MEISTRI
kaotuse puhul.
Raplamaa Sõnumid
Südamlik kaastunne Evele perega kalli
POJA
kaotuse puhul.
Töökaaslased
Südamlik kaastunne Marjule ja Andrusele venna ja onu
TOOMAS HÄRMA
kaotuse puhul.
Krantsi Kõrts
Mälestame head klassivenda
HENRIT
ja avaldame kaastunnet lähedastele sellel raskel ajal.
RÜG LXXI lend
Mälestame kallist onu
VALTER MEISTRIT.
Avaldame kaastunnet lähedastele.
Pilvi ja Heldur peredega

Sügav kaastunne perele ja lähedastele
HENRI PUKI
kaotuse puhul.
Rapla Ühisgümnaasiumi klassikaaslased ja klassijuhataja Leen

 

Head sõbrad meid jälle on vähem-
ei oska me hoida üksteist?
Ja tänagi teele siit läheb-
ei tea, kuhu- jälle üks meist…
(Leelo Tungal)
Südamlik kaastunne Evele ja Vellole ning kõigile lähedastele kalli
HENRI
kaotuse puhul.
Marje ja Aivar

 

Elu on laul,
on habras ta viis,
heliseb hetk
ja katkeb siis…
Südamlik kaastunne Evele ja Vellole ning kõigile lähedastele kalli
HENRI
kaotuse puhul.
Arvo, Sirje, Katre, Kersti ja Hedy

Meil kõigil on kord aeg minna,
aeg minna ja avada uks…
Ning lennelda kaugele sinna,
kuhu ei küündi me hetketeadmiste tuks…
Armas Aivi!
Tunneme sulle südamest kaasa kalli
ISA
lahkumise puhul.
Sõbrad Rapla kohtumajast

Nagu meie koos lauldud sõnad ütlevad:
Sa oled see, kes jääb…
Mälestan kallist sõpra
HENRI PUKKI.
Südamlik kaastunne perele ja lähedastele.
Carl

 

Kõik maailmas on habras olemasolu lõppevuse tõttu.
Armastus jääb. Igal tähel on oma laul.
Igal laulul on oma täht. Ei lakka, ei vähene tähelaul…
(Artur Alliksaar)
Lahkunud igavikku on meie üks armsaim, helgeim, siiraim, andekaim hing
HENRI PUKK.
Üheskoos kogetud ilu ja armastus jääb meie mäletada ja igatseda.
Sügavaim kaastunne emale ja isale, õdedele ja kõigile lähedastele.
Kogu Riinimanda ühes Pille, Urve ja Valteriga
Nüüd igavik ukse Sul avas
ja lõpuni käidud on tee…
Südamlik kaastunne Mairele ja kõigile lähedastele
ELLA VAHTRA
kaotuse puhul.
Saunaküla rahvas
Me südameis Sa ikka elad.
Jääd mõttes meie keskele…
Kallid ema, isa ja õed!
Südamlik kaastunne Teile kalli poja ja venna
HENRI
kaotuse puhul.
Ruta ja Mati peredega

Südamlik kaastunne lähedastele kalli
HENRI
lahkumise puhul.
Karin ja Eero perega

Südamlik kaastunne Evele ja Vellole tütardega armsa poja ja venna
HENRI
kaotuse puhul.
Tiina perega ja Lily

Mälestame
HENRIT.
Meie kaastunne lähedastele.
Uku, Mihkel, Madis, Aili ja Vello

Südamlik kaastunne Vellole kalli
POJA
kaotuse puhul.
AS RMW

Südamlik kaastunne Heinole ja Sven- Erikule kalli
ABIKAASA ja EMA
kaotuse puhul.
Orienteerujad
Head mälestused jäävad alatiseks…
Mälestame kallist klassiõde
TIIVIT.
Avaldame kaastunnet lähedastele.
Klassikaaslased Rapla Keskooli 39 lennu B klassist
Mälestame
TIIVI MANDRADIT
ja avaldame kaastunnet
omastele.
Võsa tn 33 majarahvas
Kallis Maire!
Avaldame sulle kaastunnet
EMA
surma puhul.
Töökaaslased õendusest
Südamlik kaastunne Valerile ema
MARIA VIRKI
kaotuse puhul.
Perekond Bachmannid
Avaldan siirast kaastunnet Vellole ja Evele kalli poja
HENRI
kaotuse puhul.
Virge

Kuidas küll
süttivad-kustuvad tähed
õhus ja nimedes,
otsekui ohe
sa lendu lähed
liuglevas pimedas…
Sügav kaastunne lähedastele kalli
ILMAR RANNASTE
lahkumise puhul.
KÜ Kuusiku Mõisa tee 9 elanikud
 
Need armsad,
kellest äkki jääme ilma,
on tegelikult alles –
meie sees…
(L. Tungal)
Südamlik kaastunne Helgi Valdekule kalli tütre
INGE AINSAARE
kaotuse puhul.
Kunagised kooliõed Asta, Elju, Herta ja Linda

 

 
 
Kevad tuulega läksid Sa teele,
tähtede juurde…
Ilme laste ja lastelastega!
Jätad hüvasti oma venna
JÜRI ALDERIGA,
kes oli onu ja vanaonu sinu lastele.
Olen mõtetes sinuga, Riina perega

 

 
Lasen muusikal kanda
läbi helilainete mere…
Kui kerge hingata on
pilvede pääl…
Sina, nende ridade autor
HENRI PUKK
lahkusid liig vara taevastele teedele.
Sügav kaastunne lähedastele nende lohutamatus leinas.
Õpetaja Koidula

Teatame kurbusega, et on lahkunud
TIIVI TÜVIST
20. II 1972 – 4. V 2021
Omaksed
Ärasaatmine 7. mail kl 12 Rapla Kabelis

Südamlik kaastunne Getlynile kalli
EMA
kaotuse puhul.
Töökaaslased Florisest

Avaldame sügavat kaastunnet Getlynile armsa
EMA
kaotuse puhul.
Toomas, Lea, Kaio, Kaisa
 
Sügav kaastunne Germole, Getlynile ja Villele armsa ema ning Maiele kalli vennatütre
TIIVI TÜVISTI
kaotuse puhul.
Valtu-Nurme külarahvas

 

Sa oled nüüd vaikuse kaja,
tähehelkide peegeldus vees,
taeva serval on tilluke maja
ja Sina selle sees…
Siiras kaastunne Andrusele, Taavile ja Tuulile perega armsa abikaasa, ema ja vanaema
INGE AINSAARE
kaotuse puhul.
Mälestades ning mäletades Hiie ja Anti
 
Jäi tühjaks õu ja kodumaja,
nüüd heliseb seal mälestuste kaja…
Täname südamest kõiki, kes olid toeks meie leinas ja aitasid viimasele teekonnale saata kallist
ILME TOOMET.
Lähedased

 

Maga vaikselt, puhka rahus –
südamed on Sinuga…
Mälestuste päiksekullas
jääd sa ikka meiega…
Kallist
TIIVI TÜVISTIT
leinavad ema Sirje, õde ja vennad peredega

 

Südamlik kaastunne Sven Vallistele isa
KALLE VALLISTE
surma puhul.
Kolleegid Maaeluministeeriumist
Südamlik kaastunne Heinole ja Sven-Erikule koduhaldja ja ema
TIIVI
lahkumise puhul.
Klassiõed, -vennad 72
Avaldame kaastunnet omastele
MARIA VIRKI
lahkumise puhul.
Rahu 26 korteriühistu
Hea naabrimees Valeri!
Meie siiras kaastunne sulle ema
MARIA VIRKI
surma puhul.
Maret ja Raivo

Luikede lennus on midagi kaeblikult kurba neile,
kel tiibu ei ole või tiibades lõppenud jaks.
Midagi ilusat, ülevat, meeletut, koledat, kurba elul on näidata neile,
kel lõppenud elamisjaks…
(H. Runnel)
Ma lehvitan hüvastijätuks,
lähen Linnuteele mööda valget rada,
lähen vaikselt täheselges öös…
Kallis Viive!
Südamlik kaastunne ja meie hingetugi Sulle, mil jätad hüvasti ja saadad igavikuteele unustamatu, armsa õe
VIRVE ALTMÄE.
Hedda, Lillja, Rea, Anne, Maimu, Liilija, Eva, Reet

Meie hulgast lahkus kõige kallim
TIIVI MANDRAD
23. V 1962 – 29. IV 2021
Leinavad kaasa Heino, õde Terje ja poeg Sven-Erik perega.
Ärasaatmine toimub 8. mail kell 12 Rapla kirikus

 

Tuul sind unustas küsida,
jäljed tasandab liiv,
kuid meie mälestustest iialgi
Sind aastad ei vii…
Mälestame kallist
TIIVIT.
Sügav ja siiras kaastunne Heinole, Terjele ja Sven-Erikule perega.
Astrid ja Heinar, Helemall ja Urmas, Maret ja Raivo

 

Südamlik kaastunne Valeri Virkile
EMA
lahkumise puhul.
Rein perega

 

Südamlik kaastunne Heino Rebasele
ABIKAASA
surma puhul.
Töökaaslased

Mälestame ja avaldame kaastunnet Germole, Getlynile ja Villele kalli ema
TIIVI TÜVISTI
surma puhul.
Perekonnad Lill ja Ruut

Südamlik kaastunne Annale ja kõigile lähedastele armsa
VANAEMA
kaotuse puhul.
Eidapere lasteaia- ja koolipere

Me oleme tulnud ja olnud ja läheme taas
ning justnagu mälestus olnust me jäljed on maas.
Need jäljed on sõnas ja pildis ja asjade sees.
Need jäljed on õhus ja mullas, kus kulges me tee.
Need jäljed on lõhnas ja värvis ja helides kumiseb neid…
(L. Tabur)
Mälestame suures kurbuses kallist klassiõde
TIIVIT.
Meie südamlik kaastunne lähedastele.
Urve, Laivi, Marit, Aaru, Raivo, Aivo ja klassijuhataja Kaisa

Kuidas küll süttivad-kustuvad tähed õhus ja nimedes,
otsekui ohe sa lendu lähed liuglevas pimedas…
Sügav kaastunne lähedastele kalli
TIIVI MANDRADI
lahkumisel toonela riiki.
Mälestavad endised töökaaslased Rapla Haiglast

 

Aeg annab teised tagasi,
ei ema südant iialgi…
Südamlik kaastunne Valeri Virkile
EMA
kaotuse puhul.
Jahikaaslased Märt, Urmas ja Vello peredega

 

Head mälestused
jäävad alatiseks…
Avaldame sügavat kaastunnet Helgile lastega ja lastelastega
KALLE VALLISTE
kaotuse puhul.
Kaiu kooli endised õpetajad
Su tugev elutahe väsis
ja igavikuteele läksid…
Südamlik kaastunne Helgile ja lastele peredega kalli abikaasa, isa ja vanaisa
KALLE VALLISTE
surma puhul.
Tõnsu pere

Avaldame kaastunnet Silvi Koidulale õe
LEILI IRENE RENNEBAUMI
kaotuse puhul.
Rapla Keskkooli XV lend
Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea…
Mälestame endist kolleegi
TIIVI MANDRADI.
Avaldame kaastunnet omastele.
SA Raplamaa Haigla

 

Kaskede kohin,
lindude laul,
olgu sulle su unelaul…
Mälestame
AGU KELLA.
Südamlik kaastunne pojale perega ja kõigile lähedastele.
Naabrid Ingrid ja Heino

Mälestame sõbralikku naabrimeest
AGU KELLA.
Avaldame sügavat kaastunnet kõigile lähedastele.
Perekond Jõenurm ja Metsis

Avaldame kaastunnet Maimule ja kõigile lähedastele
VALDEK LÕHMUSE
lahkumise puhul.
Perekond Jõenurm ja Metsis
Aeg mure ja leina kord
kergemaks muudab,
kuid mälestust emast
aeg võtta ei suuda…
Avaldame sügavat kaastunnet Riinale
EMA
kaotuse puhul.
Töökaaslased Põllumajandus- ja Toiduameti Rapla esindusest
Head sõpra ja pinginaabrit
VALDEK LÕHMUST
leinab Jüri.
Südamlik kaastunne lähedastele.
Mälestame toredat sõpra
AGU KELLA.
Siiras kaastunne lähedastele.
Endised naabrid perekond Arro Soo tänavalt
Südamlik kaastunne lähedastele
VALDEK LÕHMUSE
kaotuse puhul.
Naabrid Raav, Turu, Šark, Kivioja, Vihur ja Käärt
Südamlik kaastunne lähedastele
AGU KELLA
kaotuse puhul.
Naabrid Raav, Turu, Šark, Kivioja, Vihur ja Käärt

Seal kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste tee…
Avaldame sügavat kaastunnet Estrile perega venna
ARNO NIINEMETSA
kaotuse puhul.
Sirje, Arvo ja Milvi

Ei hoida sind saanud,
aeg oli minna…
Meie seast on lahkunud kallis tädi
VIRVE ALTMÄE
(Tamberg)
1932 – 2021
Tunneme kaasa poeg Kalevile ja tema perele ning õde Viivele ja vend Kalevile lähedastega.
Angela, Erika ja Monika peredega
 
Tean, et ilmsi sa enam ei tule.
Siiski südameust ma ei sule.
Unes eksid ehk siia võib-olla,
ei mu uks või siis suletud olla…
(Virve Osila)
Südamlik kaastunne lähedastele
LUDMILLA ANVELTI
kaotuse puhul.
Endised töökaaslased Kohila ja Hageri raamatukogust

Iga lahkumine on raske,
iga teele saatmine kurb…
Teatame kurbusega, et lahkunud on meie kallis
FELIKS SAVOLAINEN
4. X 1950 – 29. IV 2021
Leinavad perekond ja sugulased

 

Südamlik kaastunne Mildele ja Mairele peredega kalli venna
MART EVESTUSE
kaotuse puhul.
Mälestavad Jaagup, Tiiu, Maie ja Aime peredega

 

Aeg kõiki meid kord igavikku kannab,
ei ole keegi kaitstud lõpu eest…
Südamlik kaastunne Maire Saarele kalli
VENNA
kaotuse puhul.
ROLi ja RAEKi töötajad
Südamlik kaastunne Helgile laste ja lastelastega abikaasa, isa ja vanaisa
KALLE VALLISTE
kaotuse puhul.
Perekond Aljamaa

 

 
Täname südamest kõiki, kes olid toeks meie leinas ja aitasid viimsele teekonnale saata kallist
KALJO ROMULUST.
Lähedased

 

Ilmar perega!
Oleme mõtetes teiega, kui jätate hüvasti kalli
AGU KELLAGA.
Riina ja Ardi
Head tuttavat
VALDEK LÕHMUST
mälestab Merle perega.

 

Südamlik kaastunne Helgile abikaasa
KALLE VALLISTE
kaotuse puhul.
Maakonna kehalise kasvatuse õpetajad ja Rapla MSL
Südamlik kaastunne Helgile, Jaanikale ja Svenile kalli
KALLE VALLISTE
surma puhul.
Heidi, Karin ja Peeter

Avaldame sügavat kaastunnet lähedastele
AGU KELLA
kaotuse puhul.
Paul, Aivar, Urve, Kalev, Marje, Sirje
Keset kevadist päikesekulda
Sind tee viis sinna,
kust tagasi ei tulda…
Armas
VALDEK LÕHMUS.
Sa jääd alatiseks meie mälestustesse.
Klassikaaslased Rapla Keskkooli XXV lennust
Elu on laul,
on habras ta viis,
heliseb hetk
ja katkeb siis…
Avaldame sügavat kaastunnet Maire Saarele
VENNA
surma puhul.
Sõpruskond
Vaikus ja rahu on sinuga,
mälestused jäävad meiega…
Südamlik kaastunne Mairele perega venna
MART EVESTUSE
surma puhul.
Eevi, Toivo, Eve, Rein

 

Langetame vaikses leinas pea…
KALLE VALLISTE
Südamlik kaastunne kalli abikaasa, isa ja vanaisa kaotuse puhul.
Perekond Sildvee

 

Südamlik kaastunne Rudolf Poomile ja kõigile lähedastele nendele kalli
LJUDMILLA POOMI
kaotuse puhul.
Liivi ja Jüri

 

Meil kõigil on kord aeg minna,
aeg minna ja avada uks…
Ning lennelda kaugele sinna,
kuhu ei küündi me hetketeadmiste tuks…
Siiras kaastunne Helgile lähedastega armsa abikaasa
KALLE VALLISTE
kaotuse puhul.
Aino ja Ellen peredega
 
KALLE VALLISTE
Mälestame sõbralikku ja abivalmis naabrimeest.
Südamlik kaastunne Helgile ja lastele peredega.
Kaare 4 KÜ elanikud

Ärge kurvastage, et mind enam ei ole,
vaid rõõmustage, et olin olemas.
Ma lehvitan hüvastijätuks,
las kuivab pisar, mis veeremas palgel.
Teadke, minust mälestus jääb,
teadke, ma pole teist kaugel…
Kallis Maimu perega!
Meie südamlik kaastunne, mil jätate hüvasti ja saadate igavikuteele teile armsa
VALDEK LÕHMUSE.
Inna, Niina, Milda, Lillja, Aili, Eva, Reet

Aeg annab,
aeg võtab,
aeg mälestused jätab…
Südamlik kaastunne Mildele ja Mairele peredega kalli venna
MART EVESTUSE
lahkumisel.
Maret

 

Jäi tühjaks õu ja kodumaja,
nüüd heliseb seal mälestuste kaja…
Täname südamest kõiki kaastunde ja toetuse eest meie kalli
KALJU SOIKMETSA
27. VII 1931 – 15. IV 2021
surma puhul.
Omaksed

Kuldses kevadsäras läks teele hingelind,
võttes taevasele teele kaasa Sind…
On lahkunud igavesele unele meie kallis onu
AGU KELL.
Avaldame südamlikku kaastunnet kõikidele lähedastele, sugulastele ja sõpradele.
Vennatütred Eve, Kersti, Kaja peredega

 

Sind leinama jääb kodumaja,
igatsema koduõu ja sinu suur pere…
Meie kaastunne perekond Piirmetsadele kalli
ERNST PIIRMETSA
17. II 1934 – 18. IV 2021
lahkumise puhul taevastele radadele.
Helle ja Ants Raplast

In Memoriam
KALJO ALEXANDER KIRS
24. XI 1924 Eesti – 26. I 2021 Oberasbach Saksamaa
Mälestamine ja urni matus 7.05.2021 kell 12 Hageri kalmistul perekonna hauaplatsil.
Sugulased ja sõbrad
Mälestame toredat naabrimeest
KALJU SOIKMETSA
ja avaldame kaastunnet Tiiule, Ritale ja Leale.
Ene, Lembit ja Merike
Ootamatult lahkus
MADIS SANDER.
Siiras kaastunne lähedastele.
Urve perega ja Luule
Kallis Ilmar lähedastega!
Südamlik kaastunne armsa isa
AGU KELLA
lahkumise puhul.
Aare perega ja mamma Eevi
Sügav kaastunne Helgile abikaasa
KALLE VALLISTE
surma puhul.
Kaiu koolipere

Kurbusega teatame, et on lahkunud meie kallis
AGU KELL
8. VII 1939 – 22. IV 2021
Leinavad omaksed

 

Vaikus ja rahu on sinuga,
mälestused jäävad meiega…
Avaldame südamlikku kaastunnet Mariinale õe ja Aidile ema
VELDA MONESE
kaotuse puhul.
Veera, Nelli, Maimu, Aino ja Anne

 

Südamlik kaastunne Geale perega armsa
EMA
kaotuse puhul.
Töökaaslased Alu Õmblusest

 

 
Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste tee…
Mälestame head naabrimeest
VALDEK LÕHMUST.
Ja avaldame kaastunnet lähedastele.
Naaber Liina perega
Südamlik kaastunne lähedastele
MADIS SANDERI
kaotuse puhul.
Naabriplika Ainika Nurga talust
Südamlik kaastunne Evi Raudsepale kalli poja
JAANI
kaotuse puhul.
Rapla Keskkooli 1958. aasta lend
Avaldame südamlikku kaastunnet Krislinile perega kalli vanaema
ELJE ANNI
kaotuse puhul.
Töökaaslased Montonissa OÜ-st
Avaldame kaastunnet Elkile
VENNA
surma puhul.
Perekond Nahkur

Kevadtuultega läksid Sa teele,
hea mälestus sinust jääb meelde…
Siiras kaastunne Marvile ja Marisele kalli ema ja vanaema
ELJE ANNI
kaotuse puhul.
Hinge, Kaie, Gerta, Ene, Sirje, Marianne, Maaja

Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea…
Südamlik kaastunne Elki Orlovskile perega kalli venna
VÄINO TAMMSALU
lahkumise puhul.
Perekond Ruberg, Maiste, Ööpik ja Kalmet

Sügav kaastunne Elkile venna
VÄINO TAMMSALU
lahkumise puhul.
Elve ja Hilja

 

Seisatusid töökad käed,
elutöö jäi pooleli…
On lahkunud kauaaegne hea naabrimees
AGU KELL.
Sügav kaastunne Vilmale ja poeg Ilmarile perega.
Naabrid Soo tänavalt Vilve, Teri ja Thea peredega
Mälestan kauaaegset väga head sõpra
ARNI RINGET.
Südamlik kaastunne poegadele ja tütrele peredega ning õele.
Endel
Mälestame armast klassivenda
MARIT HELMI.
Südamlik kaastunne lähedastele.
Järvakandi Keskkooli XV lend
Avaldan sügavat kaastunnet Rudile perega armsa ema
LJUDMILLA POOMI
lahkumise puhul.
Tiit
Avaldame sügavat kaastunnet Jaanile perega venna
ARNO NIINEMETSA
kaotuse puhul.
Tavex OÜ

Avaldame südamlikku kaastunnet kolleeg Rita Nuiamäele
ISA
kaotuse puhul.
Põllumajandusuuringute Keskus
Tähtede taga on avarus lai,
ei valu, ei vaeva,
vaid õhkõrn pai…
Kallid Ivar ja Tea!
Meie südamlik kaastunne teile kalli
ILME TOOME
kaotuse puhul.
Mari-Ann, Moonika ja Urmas

Vaikis vaev ja valu…
Südamlik kaastunne
Marvile ja Marisele kalli
EMA ja VANAEMA
surma puhul.
Raikküla Kool
Aeg annab teised tagasi,
ei ema südant iialgi…
Mälestame
LJUDMILLA POOMI.
Südamlik kaastunne Rudolfile ja Reetale perega kalli ema kaotuse puhul.
Perekond Karjane

On igaühel üks ja ainus tee,
kui aeg on otsas, siis tuleb minna ära.
Maapealseid lohutamas Linnutee:
sealt kumab hinge mälestuste sära…
(V. Osila)
Südamlik kaastunne Rudolfile, Erkile ja Laurile peredega ema, vanaema ja vanavanaema
LJUDMILLA POOMI
kaotuse puhul.
Katsekeskuse pere
Mis tulema peab, see tuleb,
kel otsa saab aeg, see läheb.
Minnes võtab ta kambrist tule
ja süütab taevasse tähe…
Meie sügav kaastunne Tiiule, Ritale ja Leale peredega kalli abikaasa, isa, vanaisa ja äia
KALJU SOIKMETSA
kaotuse puhul.
Perekonnad Aavik, Soots, Liiv ning Mall

Mälestame endist töökaaslast ja Kullamaa talu perenaist
VIIVI SAART.
Südamlik kaastunne Marikale ja Marjule peredega ning Aimele suure perega.
Hilja ja Silvi

Südamlik kaastunne perekond Poomile
EMA, ÄMMA ja VANAEMA
kaotuse puhul.
Perekond Vaher
 
Tuul nii tasa puude ladvus liigub,
linnud unelaulu laulavad…
Südamlik kaastunne Marjule ja Marikale
EMA
kaotuse puhul.
Lasteklubi Väike Päike

Südamlik kaastunne Kristel Murelile
VENNA
surma puhul.
Rapla Keskraamatukogu kollektiiv
Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb…
Mälestame kallist tädipoega
MADIST
ja avaldame siirast kaastunnet Kaidile, Rainale ja Selvele peredega.
Maire, Helle ja Priidu pered
Avaldame sügavat kaastunnet Rudolfile ja Reetale perega kalli ema
LJUDMILLA POOMI
surma puhul.
Elve ja Reeli
Eidapere Jahiselts avaldab kaastunnet Jürile isa
ARNI RINGE
kaotuse puhul.
Meie siiras kaastunne Urmole ja Marjule armsa ema
ELJE ANNI
surma puhul.
Perekond Ert
Südamlik kaastunne Kaidile, Selvele, Rainale venna
MADIS SANDERI
surma puhul.
Eilo perega ja Peeter

Kaunilt kumab elukallas,
aga mure meelevallas
inimkäed on abitud…
(B. Alver)
Südamlik kaastunne Ritale perega isa ja vanaisa
KALJU SOIKMETSA
kaotuse puhul.
Töökaaslased Kuusikult

 

Meil kõigil on elu,
oma aeg ja lugu…
Mälestame ja avaldame kaastunnet Selvele ja kõigile lähedastele
MADIS SANDERI
kaotuse puhul.
Aime, Õie ja Margit

 

Sellest, kelle aeg su kõrvalt viis,
on Taevas saanud sinu kaitseingel.
Ta on su kõrval alati…ka siis,
kui headus silitab,
kui õelus salvab.
Ta ikka valvab…
(V. Osila)
Kallis Rita!
Meie siiras kaastunne sulle armsa isa
KALJU SOIKMETSA
kaotuse puhul.
Ene, Helen, Aita, Leen, Eve, Maret, Terje
 
Käib aimamatut rada armastus
ja ometi näib viibivat ta vaim
peaaegu kõiges, mida puudutad…
(D. Kareva)
Teatame sügava kurbusega, et uinunud on meie kallis
MARIT HELM
16. XII 1954- 17. IV 2021
Leinab perekond

 

Südamlik kaastunne Tiinale ja Karelile kalli
ISA
kaotuse puhul.
Järvakandi klaasitehase kollektiiv

 

Aeg annab, aeg võtab,
aeg mälestused jätab…
Südamlik kaastunne Margele, Ivarile ja Aldurile peredega
kalli ema
ILME TOOME
ja venna
RAIVO TOOME
surma puhul.
Kaidi perega

Aeg annab,
aeg võtab,
aeg mälestused jätab…
Südamlik kaastunne Kaidile armsa venna
MADISE
kaotuse puhul.
Leili, Küllike, Reet, Heidi, Pärje, Sirje, Valve, Õie, Evi
Aeg ja lein ei kergemaks muuda,
kuid mälestust emast aeg võtta ei suuda…
Siiras kaastunne Rudolf Poomile ja tema perele armsa
EMA
surma puhul.
Endla ja Andres
Las küünlatuli mälestusi paitab
ja kaotusvalu leevendada aitab…
Mälestame
MADIS SANDERIT.
Sügav kaastunne lastele ja õdedele perekondadega.
Uuetoa pere

 

Südamlik kaastunne Ivarile, Aldurile ja Margele peredega kalli ema
ILME TOOME
9. IX 1938 – 15. IV 2021
kaotuse puhul.
Jalase küla rahvas

 

Saab otsa kõigi tee – kel pikem,
kel lühem see…
Südamlik kaastunne Tiiule, Ritale, Margusele ja Merlinile abikaasa, isa, äia ja vanaisa
KALJU SOIKMETSA
kaotuse puhul.
Margit, Kaia, Gerda, Aime ja Õie

Mälestame armast sugulast
LJUDMILLA POOMI.
Meie kaastunne lähedastele.
Petersoo pere
Kallis Riina!
Tunneme sulle südamest kaasa armsa ema
ILMI LANNESE
kaotuse puhul.
Klassiõed-vennad ja klassijuhataja Linda
 
Pühendunud pillimeest
REIN TOIMETAJAT
mälestavad tänutundega Rapla Maakonna Noorte Puhkpilliorkester ja dirigendid.
Sügav kaastunne lähedastele.

Südamlik kaastunne Kristelile kalli
VENNA
lahkumise puhul.
Külliki ja Mariann
Meie hulgast on lahkunud eesti keele õpetaja, armas kaasteeline
VIIVI MAANSO
(Telliskivi)
12. I 1929 – 11. IV 2021
Mälestame oma klassiõde töökana, alati midagi tegevana, klassi ettevõtmistes juhtijana, lennu kokkutulekute korraldajana.
Avaldame südamlikku kaastunnet lahkunu lähedastele.
Rapla Keskkooli 1947. aasta VI lennu lõpetajad ja väike grupp meiega koos õppinud õpilastest
Vaikselt lahkusid emake hea,
muredest, valudest enam ei tea…
Kallis Marge!
Meie südamlik kaastunne Sulle
EMA
kaotuse puhul.
Töökaaslased Annika, Janika, Ene, Reet, Ilvi
 
Südamlik kaastunne lähedastele
ERIKA ROSIMANNUSE
kaotuse puhul.
Naabrid Luule Lainväe ja Nina Kosterova ning pered Pikner, Flaur, Antson ja Nipernadi

 

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste tee…
Avaldame südamlikku kaastunnet Rudolfile ja Marjele perega ema, ämma, vanaema ja vanavanaema
LUDMILLA POOMI
kaotuse puhul.
Perekonnad Laub, Saariste ja Esnar

Aeg annab, aeg võtab,
aeg mälestused jätab…
Mälestan head naabrimeest ja sõpra ning avaldan kaastunnet Kaidile, Selvele ja Rainale peredega vend
MADIS SANDERI
surma puhul.
Jüri perega Härglast
 
Elu on laul,
on habras ta viis,
heliseb hetk
ja katkeb siis…
Mälestame sõbralikku, abivalmis
MADIS SANDERIT.
Siiras kaastunne Kaidile, Selvele ja Rainale peredega kalli venna kaotuse puhul.
Villu ja Riina Kaskna talust

 

 
Kui kevad su silmad suleb,
Sa ikkagi jäädavalt meiega oled…
Teatame sügava kurbusega kalli ema, ämma, vanaema ja vanavanaema
ILME TOOME
9. IX 1938 – 15. IV 2021
surmast.
Leinavad omaksed.
Ärasaatmine 24. aprillil kell 12 Rapla kirikus.
Südamlik kaastunne lähedastele
ERIKA ROSIMANNUSE
kaotuse puhul.
Aino, Anne, Jüri
Avaldame kaastunnet Agole kalli
POJA
surma puhul.
Sulev ja Ülle
Südamlik kaastunne Rudolf Poomile perega ema
LUDMILLA POOMI
surma puhul.
Mälestavad naabrid Veera, Jüri, Ruslan ja Eda
Siiras kaastunne Rudolfi ja Reeta perele ema, ämma, vanaema ja vanavanaema
LJUDMILLA POOMI
kaotuse puhul.
Kuusetuka pere

Elu on laul, on habras ta viis,
heliseb hetk ja katkeb siis…
Mälestame
REIN TOIMETAJAT.
Südamlik kaastunne abikaasa Virvele ja poegadele peredega.
Endised ja praegused pillimehed Rapla Pasunakoorist

Avaldame sügavat kaastunnet Reedale, Toivole, Valdole ja Vellole kalli ema
IRENE JÄNESE
kaotuse puhul.
Kullerkupu tänava rahvas

 

Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea…
Armast venda
MADIS SANDERIT
leinavad õed peredega.

 

Südamlik kaastunne Enele kalli isa
REIN RAIDALU
kaotuse puhul.
Kolleegid vallamajast
Südamlik kaastunne Ülole ja Ristole perega kalli
ERIKA ROSIMANNUSE
kaotuse puhul.
Tiit ja Hille
Avaldame sügavat kaastunnet Evi Raudsepale kalli
POJA
surma puhul.
Käru tantsumemmed
Mälestame
ERIKA ROSIMANNUST.
Avaldame südamlikku kaastunnet kogu perele.
Madis ja Helju, Maris ja Iris

Südamlik kaastunne Marekile kalli
ISA
kaotuse puhul.
Järvakandi klaasitehase kollektiiv

 

 
Avaldame sügavat kaastunnet Valdo Jänesele kalli ema
IRENE JÄNESE
kaotuse puhul.
Kaastunne lähedastele.
Sinu kaaslased Rattaga Raplamaal

 

 

Mälestame kauaaegset alati sõbralikku ja head naabrit
MIHKEL ÕUNPUUD.
Südamlik kaastunne poegadele ja tütrele peredega ning venna perekonnale.
Naabrid Uus tn 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 ja Laine

 

Elu on laul,
on habras ta viis,
heliseb hetk
ja katkeb siis…
Avaldame sügavat kaastunnet Rudolfile perega armsa ema, ämma, vanaema ja vanavanaema
LJUDMILLA POOMI
kaotuse puhul.
Jaak ja Siivi perega
Südamlik kaastunne lähedastele kalli
ERIKA ROSIMANNUSE
kaotuse puhul.
Lii, Riina, Kaljo
Tubren OÜ avaldab sügavat kaastunnet Viktor Piirile
EMA
kaotuse puhul.
Mälestame töökat, abivalmis naabrit
LEIDA KIVINURME.
Tunneme kaasa lähedastele.
Piiriääre 2 naabrid
Sügav kaastunne sulle Ruth kalli ema
EVE TAMME
kaotuse puhul.
Töökaaslased Saarioineni soojast köögist

Mälestame
ERNA EHAVERE.
Südamlik kaastunne lähedastele.
Perekond Jõulu

 

See tugev elutahe väsis
ja igaviku teele läksid…
Teatame sügava kurbusega kalli ema, vanaema
ERNA EHAVERE
18. IX 1923 – 11. IV 2021
surmast.
Leinavad omaksed
Ärasaatmine 15. aprill kl 11 Rapla kirikus
Las küünlatuli mälestusi paitab
ja kaotusvalu leevendada aitab…
Meie südamlik kaastunne Vilvele, Theale ja Terile peredega kalli õe ja tädi
HELJO TEESALU
kaotuse puhul.
Naabripere Eike, Henrik ja Rene

 

Südamlik kaastunne Ivarile perega kalli
EMA
kaotuse puhul.
AS Rapla vesi

 

Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea…
Mälestame endist kolleegi
REIN KUUSEMETSA.
Avaldame kaastunnet omastele.
Vana-Vigala Tehnika-ja Teeninduskool
 
Meie hulgast lahkus
REIN RAIDALU.
Leinavad lapsed peredega.
Tema ärasaatmine toimub Järvakandi kalmistul 15.04.2021.a. kell 14.
Sõnad liigsed kõik,
ainult vaikida võib…
Südamlik kaastunne omastele
EVE TAMME
kaotuse puhul.
Töökaaslased Rapla Tarbijate Ühistust

Südamlik kaastunne Urma-Kaile perega kalli ema
LOORE-IRENE KINGI
kaotuse puhul.
Tõnu, Aavo, Helje ja Ene peredega
Südamlik kaastunne Toivole armsa
EMA
kaotuse puhul.
AS RMW
Akzo Nobel Baltics AS avaldab sügavat kaastunnet Helle Männisalule
EMA
kaotuse puhul.
Südamlik kaastunne lähedastele kalli
MAREKI
kaotuse puhul.
Vindor OÜ
Sügav kaastunne Hellele armsa
EMA
kaotuse puhul.
KÜ Piiri 2 elanikud

Seal kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste tee…
Mälestame kallist õpetajat
LEILI IRENE RENNEBAUMI.
Avaldame kaastunnet omastele.
Kehtna Põhikooli 1968 aasta lõpetajad

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste tee…
Sügav kaastunne Enele perega kalli isa
REIN RAIDALU
kaotuse puhul.
Marju, Marje, Anneli, Anne-Liis,
Katrin, Küllike, Õnne ja Sirje

Aeg annab,
aeg võtab,
aeg mälestused jätab…
Mälestame head ja elurõõmsat naabrit
META PIIRI.
Avaldame kaastunnet lähedastele.
Niidre pere
Vaikus ja rahu on Sinuga.
Head mälestused jäävad meiega…
Mälestame alati abivalmis ja sõbralikku töökaaslast
EVE TAMME.
Südamlik kaastunne lastele ema ootamatu kaotuse puhul.
Töökaaslased Kandi Konsumist
Südamlik kaastunne klassivend Ülole ja tema perele kalli abikaasa ja ema
NAIMA RAHKEMA
kaotuse puhul.
Leinavad Raikküla 8 klassilise Kooli klassikaaslased
Südamlik kaastunne Saimale, Kajale, Hannesele ja Simole kalli abikaasa, isa, vanaisa ja äia
KALJO ROMULUSE
kaotuse puhul.
Mälestame head ja hoolivat langu.
Sirje ja Henn
Su tugev elutahe väsis
ja igaviku teele läksid…
Mälestame kauaaegset lugupeetud autobaasi töötajat
KALJO ROMULUST.
Avaldame kaastunnet lähedastele.
Endised töökaaslased
Ei astu jalg Sul enam armsaks saanud radasi,
ei ava käsi koduväravat…
Mälestame abivalmis naabrit
KALJO ROMULUST
ja avaldame kaastunnet lähedastele.
Naabrid Milvi ja Pille

Avaldame südamlikku kaastunnet Viktorile ja Andresele
EMA
kaotuse puhul.
Perekond Vaher
Jäägu Jumala rahu Su üle…
Mälestame armsat usukaaslast
LJUDMILLA LEGAT
ja avaldame kaastunnet lähedastele.
Järvakandi Uue Alguse Kogudus

 

Tuul puude ladvus tasa liigub,
me vaikses leinas langetame pea…
Südamlik kaastunne Ülo perele kalli abikaasa, ema, ämma ja vanaema
NAIMA RAHKEMA
kaotuse puhul.
Leinavad Milvi, Miralda ja Maie peredega
Vaikus ja rahu on Sinuga,
head mälestused jäävad meiega…
Avaldame südamlikku kaastunnet Andresele ja Viktorile peredega
MEETA PIIRI
kaotuse puhul.
Maie lastega

 

Avaldame kaastunnet Tea Raudsepale venna
JAAN RAUDSEPA
surma puhul.
Kohila Vallavalitsus
Sügav kaastunne Viktorile perega kalli ema, ämma, vanaema ja vanavanaema
META PIIRI
kaotuse puhul.
Vaime, Vilge ja Viivika peredega
Südamlik kaastunne Milvile armsa õe
VIRVE
surma puhul.
Keskuse 15 KÜ elanikud
Üks eluraamat on sulgunud…
Südamlik kaastunne Urvele õe
VIRVE RAIDMA
kaotuse puhul.
Kolleegid siseosakonnast

Rahu ja vaikus on Sinuga,
mälestused meiega…
Igavesele unele on suikunud elurõõmus ja töökas
META PIIR.
Südamlik kaastunne kõigile lähedastele.
Eakat pensionäride klubi kaaslast mälestab Valtu Koduläte

Lähen Linnuteele mööda valget rada,
lähen vaikselt täheselges öös…
Südamlik kaastunne onu Ülole perega kalli abikaasa, ema ja vanaema
NAIMA RAHKEMA
kaotuse puhul.
Milvi, Marit, Ann, Peeter ja Ria-Reeda peredega

Südamlik kaastunne Aivarile kalli
EMA
kaotuse puhul.
Järvakandi klaasitehase kollektiiv

 

 

 
Mälestame Kehtna Kooli pikaaegset ja hinnatud pedagoogi
LEILI IRENE RENNEBAUMI.
Südamlik kaastunne lähedastele.
Kehtna Põhikool

 

 

 
Mälestame oma esimest õpetajat
LEILI RENNEBAUMI
ja avaldame sügavat kaastunnet lähedastele.
Kehtna kooli 1958.a.lõpetajad

 

 
Mälestame oma endist klassijuhatajat
LEILI IRENE RENNEBAUMI.
Südamlik kaastunnet lähedastele.
Kehtna kooli 1984.a. lõpetajad

 

Aeg andis teised tagasi,
ei ema südant iialgi…
Armas Urma-Kai!
Meie südamlik kaastunne kalli
EMA
kaotuse puhul.
Töökaaslased Naksitralli lasteaiast
 
Südamlik kaastunne Lembitule, Veikole, Railile, Raidole ja nende peredele abikaasa, ema, ämma, vanaema ja vanavanaema
VIRVE RAIDMA
kaotuse puhul.
Kaire, Kaja, Evi ja Liia
Avaldame kaastunnet Kadi Sutterile perega
ISA
kaotuse puhul.
Rapla Vesiroosi Kool
Südamlik kaastunne Milvile kalli õe
VIRVE RAIDMA
kaotuse puhul.
Kaiu Põhikooli pere
Südamlik kaastunne Lembitule ja lastele
VIRVE RAIDMA
kaotuse puhul.
Peetri ja Karli pere
Südamlik kaastunne Viktorile ja Andresele peredega väga vahva ema ja vanaema
META PIIRI
kaotuse puhul.
Telgi pere
Vaikus ja rahu on nüüd sinuga,
vaid mälestused on meiega…
Mälestame unustamatut laulusõpra
LOORE-IRENE KINGIT
ja avaldame kaastunnet lähedastele.
Ansambel Lepalinnud, Lemmi ja Hõbene

Jääb alles mälestus…
Igavikuteele on lahkunud meie kodukandis lugupeetud Kõrtsini suurpere vanim tütar
ELLEN MAISTE.
Siiras kaastunne omastele.
Kooliõde Helgi Kaereperest

Su tugev elutahe väsis…
Mälestame alati rõõmsameelset ja huumorisoonega
META PIIRI.
Südamlik kaastunne Viktorile ja Andresele peredega.
Kumma küla rahvas
Naerdud on naerud ja nutetud nutud,
lauldud on laulud ja räägitud jutud,
mis oli, see oli – uut enam ei tule…
(V. Osila)
Mälestame armast
LEILI IRENE RENNEBAUMI.
Südamlik kaastunne lastele peredega.
Naabrid
Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste tee…
Mälestame kallist õpetajat
ELLEN MAISTET.
Südamlik kaastunne Märdile ema kaotuse puhul.
Kodila kooli 1990.a. lõpetajad

Südamlik kaastunne Veiko Kaasile kalli ema
HELJU KAASI
kaotuse puhul.
Leili Kaas, Kaie Kaas ja Herki Kaas koos perega
Aeg mure ja leina kord kergemaks muudab,
kuid mälestust naabrimehest aeg võtta ei suuda…
Südamlik kaastunne Marele ja Margitile peredega
ANTS LINAMÄGI
kaotuse puhul.
Liina ja Paul laste peredega
Vaikus ja rahu on sinuga,
mälestused jäävad meiega…
Avaldame südamlikku kaastunnet Lembitule, Raili, Veiko, Raido peredele abikaasa, ema, vanaema, vanavanaema
VIRVE RAIDMA
kaotuse puhul.
Perekonnad Luik, Viher, Raidma
 
Meie hulgast on lahkunud kallis
ELLEN MAISTE
5. IV 1941 – 30. III 2021
Leinavad abikaasa ja lapsed peredega.
Ärasaatmine toimub pereringis.

 

 

Teatame kurbusega, et on lahkunud meie kallis ema, vanaema ja vanavanaema
LEILI IRENE RENNEBAUM
2. VI 1932 – 4. IV 2021
Leinavad lapsed peredega.
Ärasaatmine pereringis.

 

Puhugu su kalmul koduõue tuuled…
Mälestame lahket ja abivalmis naabrinaist
LOORE-IRENE KINGIT
ja avaldame kaastunnet lähedastele.
Eha ja Vello

 

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste tee…
Mälestame kallist õpetajat
ELLEN MAISTET.
Südamlik kaastunne Märdile ema kaotuse puhul.
Kodila kooli 1990.a. lõpetajad

 

Mälestame tulihingelist toetajaliiget
EDVARD TAMMEPÕLDU
ja avaldame sügavat kaastunnet lähedastele.
EKRE Rapla osakond
Avaldame südamlikku kaastunnet Maire-Tiiale kalli
ISA
kaotuse puhul.
Majanaabrid Selist
Avaldame südamlikku kaastunnet omastele kalli onutütre
ELLEN MAISTE
surma puhul.
Urve oma laste peredega
Südamlik kaastunne Veiko Kaasile kalli
EMA
kaotuse puhul.
Kaivi Trans OÜ kollektiiv

Meil kõigil on elu,
oma aeg ja lugu…
Avaldame kaastunnet Matile lastega kalli
ELLEN MAISTE
kaotuse puhul.
Reet, Anne ja Eva lastega
 
Vaikus ja rahu on nüüd Sinuga,
vaid mälestused on meiega…
HELJU KAAS
6. X 1947 – 3. IV 2021
Avaldame sügavat kaastunnet Veikole ja lähedastele.
Kauaaegsed töökaaslased Milvi, Eevi, Salme, Malle ja Helle

 

Ei astu jalg Sul enam armsaks saanud radasid,
ei ava käsi koduväravat…
Mälestame armsat naabrit
HELJU KAASI
ja avaldame kaastunnet pojale Veiko Kaasile ja kõigile lähedastele.
Perekonnad Laurimaa, Tammar, Jõeäär ja Ambur
Püüded üllad, mõtterikkad
tegid teoks sa teiste heaks.
Sinu töö – see kuulsusrikkalt
elab kaua, pika ea…
Avaldan kaastunnet lastele Raivole, Alarile, Kajale ja Tarmole peredega ema, vanaema ja vanavanaema
LEILI IRENE RENNEBAUMI
kaotuse puhul.
Eerika

Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud…
Kallis Mati lastega!
Meie südamlik kaastunne teile kalli abikaasa, ema ja vanaema
ELLEN MAISTE
kaotuse puhul.
Mare, Ants, Juta, Avo, Niina, Tõnis, Nadja, Heino, Elki, Arvi, Hilja, Ulvi ja Maldur

Päikene tõuseb ja vaob,
inimene elab ja kaob…
Meie südamlik kaastunne Kristiinale perega kalli
ISA
kaotuse puhul.
Töökaaslased Rapla- ja Kohila Hambakliinikust

Nüüd puhkavad Su kuldsed käed,
mis teinud palju head…
Mälestame abivalmis ja sõbralikku naabrimeest
REIN NEUMANNI.
Südamlik kaastunne Koidule.
Helga, Heikki ja Mati perega

 

 
Mis tulema peab – see tuleb.
Kellel saab otsa aeg – see läheb.
Minnes võtab ta lambist tule
ja süütab taevasse tähe…
Avaldame kaastunnet kolleegile, Maire-Tiiale kalli
ISA
kaotuse pärast.
Seli taastusravikeskuse kollektiiv

 

Avaldame kaastunnet Janarile perega kalli isa, äia ja vanaisa
RAIVO TOOME
kaotuse puhul.
Janek perega

Avaldame sügavat kaastunnet Matile ja lastele
ELLEN MAISTE
surmapuhul.
Jüri ja Juhan
 
Mälestame alati rõõmsameelset ja sõbralikku endist töökaaslast
REIN NEUMANNI
ja avaldame kaastunnet abikaasa Koidule.
AS TREV-2 Grupp

Kauaaegset Kodila kooli õpetajat ja head kolleegi
ELLEN MAISTET
mälestavad Maret ja Eha.
Kaastunne Matile ja lastele
Puhugu su kalmul koduõue tuuled…
Mälestame alati abivalmis ja väga head inimest
EVI READ
ja avaldame kaastunnet lähedastele.
Perekond Tõntson
Elu on laul, on habras ta viis,
heliseb hetk ja katkeb siis…
Kallis Marge!
Meie südamlik kaastunne Sulle kalli venna
RAIVO   TOOME
kaotuse puhul.
Töökaaslased Annika, Janika, Ilvi, Ene, Reet

Südamlik kaastunne Koidule kalli abikaasa
REIN NEUMANNI
kaotuse puhul.
Naabrid Ristilt

Armas ristiema Koidu!
Avaldan sügavat kaastunnet abikaasa
REIN NEUMANNI
kaotuse puhul.
Ristitütar
Mälestame abivalmis ja sõbralikku naabrimeest
REIN NEUMANNI.
Südamlik kaastunne Koidule.
Monica ja Vallo Uueväljalt
Mälestame heatahtlikku ja sõbralikku naabrimeest
REIN NEUMANNI.
Meie kaastunne Koidule.
Kasemäe pere
Kallis Koidu!
Siiras kaastunne kalli abikaasa
REIN NEUMANNI
kaotuse puhul.
Ulvi ja Aare
Südamlik kaastunne Koidule kalli abikaasa
REIN NEUMANI
kaotuse puhul.
Endised garaažinaabrid
Tuul nii tasa puude ladvus liigub,
linnud unelaulu laulavad…
Südamlik kaastunne Ivile kalli ema
SAIMA SARKI
kaotuse puhul.
Vana-Vigala Tehnika-ja Teeninduskool
Mälestame head akordionimängijat
ELVE-MARLENE ERVINIT
4. I 1931 – 19. III 2021
Südamlik kaastunne poegadele Andresele ja Jaanile peredega armsa ema kaotuse puhul.
Metsküla elanikud
Mälestame sügava kurbusega armsat klassijuhatajat

HELLE VÄLIT.
Südamlik kaastunne Kadrile ja Rihole kalli ema kaotuse puhul.
Raikküla 8-kl. Kooli 1965.a lõpetajad

Südamlik kaastunne Markole perega kalli
ISA
kaotuse puhul.
MTÜ Keava HKS liikmed

Katkes päeva hele pide, mure, rõõmu habras side.
Jäid tehtud, tegemata tööd, nii palju hellust andnud peod.
Kadus kodu hoidev hing, sulgus nähtamatu ring…
Meie hingetugi ja siiras kaastunne Leale, lastele perekondadega ja kõikidele lähedastele kalli
RAIVO TOOME
ootamatu surma puhul.
Inna, Maimu, Niina, Lillja, Mare, Milda, Aili, Reet

Las küünlavalgus mälestusi paitab
ja kaotusvalu leevendada aitab…
Mälestame armast
ELLEN MAISTET
(sünd Kõrtsini)
1941 – 2021
Meie kaastunne Matile, lastele peredega ja teistele lähedastele.
Kuberi ja Rakaoja pered

Mälestame kallist naabrit
ELLEN MAISTET.
Südamlik kaastunne Matile ja lastele peredega armsa abikaasa, ema ja vanaema kaotuse puhul.
Perekonnad Radik ja Allemann

 

Avaldame sügavat kaastunnet omastele
LAINE KARDI
kaotuse puhul.
Nurme 4 elanikud
Südamlik kaastunne Markole perega kalli
ISA ja VANAISA
kaotuse puhul.
Kehtna Kutsehariduskeskus
Sügav kaastunne Leale kalli abikaasa
RAIVO TOOME
kaotuse puhul.
Külvi, Elena ja Reet
Südamlik kaastunne ema Ilmele, vend Ivarile ja kõigile omastele kalli
RAIVO TOOME
kaotuse puhul.
Jalase küla rahvas

 

Südamlik kaastunne Ivarile venna
RAIVO TOOME
kaotuse puhul.
AS Rapla Vesi

 

Sügav kaastunne Kadrile kalli ema
HELLE VÄLI
kaotuse puhul.
Raikküla naisrahvatantsurühm
Kell seisab,
peatus aeg.
Pooleli jäi elutee…
Avaldame kaastunnet lähedastele poja, abikaasa, isa, venna ja vanaisa
RAIVO TOOME
surma puhul.
Valmar ja Marju lastega
Elus palju suutsid anda,
suutsid valu muret kanda,
kuni viimaks lõppes SINU rännutee…
Mälestame kallist
REIN NEUMANNI
ja avaldame kaastunnet Koidule.
Tiia, Aavo, Kaljo

Mõni hetk on valusam, kui teine.
Mõni hetk on kohe väga, väga valus…
Armsad Kadri ja Riho peredega!
Meie südamlik kaastunne teile kalli ema
HELLE VÄLI
kaotuse puhul.
Helju, Sirje, Aivar, Andrus, Merilyn, Gerda ja Karl-Gustav lastega

Maga vaikselt,
puhka rahus –
südamed on Sinuga…
Mälestuste päiksekullas
jääd sa ikka meiega…
Jääme mäletama austuse ja tänutundega endist kolleegi
ELFRIIDE JASSIKUT
ja avaldame kaastunnet lähedastele.
Järvakandi koolipere

Ei astu jalg Sul enam armsaid radu,
ei ava käsi koduväravat…
Mälestame Pilli talu peremeest
JAAK SOONI.
Südamlik kaastunne lähedastele.
Perekond Zoobel

 

Mälestame kauaaegset head naabrit ja laulumeest
ALEKSANDER MAALIKUT.
Avaldame südamlikku kaastunnet abikaasale ja pojale laste peredega.
Naabrid Uus tn 19, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 ning Nelli, Heiki ja Helju Vahurand

Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud…
MILVI ONG
Südamlikuna möödus ühine tee emaga, tänutunne jääb lastele ja lastelastele…
Meie kaastunne ja kallistused Pillele.
Rapla segakoor August07

Mõni hetk on valusam, kui teine, mõni hetk on kohe väga, väga valus…
Oleme mõtteis teiega, armsad Riho ja Kadri, kui saadate viimsele teele kalli ema
HELLE VÄLI.
Siiras kaastunne kõigile lähedastele.
Majarahvas

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste tee…
Avaldame sügavat kaastunnet Leale abikaasa ja Janarile ning Raidole peredega isa, äia ja vanaisa
RAIVO TOOME
kaotuse puhul.
Virve ja Ruth perega

Su tugev elutahe väsis
ja igaviku teele läksid…
Oleme mõtteis teiega Lea, Janar ja Raido peredega kui saadate viimsele teekonnale kalli abikaasa, isa, äia ja vanaisa
RAIVO TOOME.
Südamlik kaastunne.
Aare ja Tiina
Langetame pea oma esimese õpetaja
HELLE VÄLI
kaotuse puhul ja avaldame kaastunnet perele.
Lipa kooli 1987-a. lõpetanud
Kallis Kadri!
Meie südamlik kaastunne sulle kalli ema
HELLE VÄLI
kaotuse puhul.
Tantsurühm Kadritajad
Avaldame sügavat kaastunnet omastele
RAIVO TOOME
kaotuse puhul.
Nurme 4 elanikud
Südamlik kaastunne Tiit Liivamägile armsa
EMA
kaotuse puhul.
Töökaaslased Järvakandi Puidutehasest

Mälestame kallist naabrit
HELLE VÄLI
ja avaldame kaastunnet perekonnale.
Katrin ja Trygve Klaebo

Avaldame sügavat kaastunnet omastele
VÄINO LINNUSTE
lahkumise puhul.
Kohila saunasõbrad Laur, Ants, Margus
Langetame pea mälestades toredat ja sõbralikku kaaslast
LAINE LIIVAMÄGE.
Avaldame sügavat kaastunnet lahkunu lähedastele.
Eidapere Rahvamaja lauljad, tantsijad, pillimängijad ja päevakeskus Kuldne

 

Mälestame head kolleegi ja avaldame siirast kaastunnet omastele
RAIVO TOOME
kaotuse puhul.
AS RMW

Vaikus ja rahu on Sinuga,
mälestused jäävad meiega…
Avaldame sügavat kaastunnet Rihole ja Kadrile peredega armsa ema ja vanaema
HELLE VÄLI
kaotuse puhul.
Endised kolleegid ja töökaaslased Raikküla Põhikooli päevilt Luule, Ainu, Maret, Flora, Malle, Anne, Eha Tiina, Ülla ning Lea, Maret, Anne

Vaikselt lahkus Su emake hea,
muredest, valudest enam ei tea…
Avaldame sügavat kaastunnet Kadrile lähedastega armsa ema
HELLE VÄLI
kaotuse puhul.
Raikküla 8-kl. Kooli 1983. aasta lõpetajad-klassikaaslased ja klassijuhataja