Leinakuulutused

Mälestame ja avaldame kaastunnet Ellele ja Sulevile
OLEV KURRO
lahkumise puhul.
Jaak perega
Südamlik kaastunne Ants ja Raivo Niidule elukaaslase ja ema
JOHANNA KULDENI
kaotuse puhul.
Jaan, Valve, Kristi ja Kairi
Südamlik kaastunne Tiinale lastega armsa õe ja tädi
JOHANNA
kaotuse puhul.
Eha, Helje, Helena

Tuul nii tasa puude ladvus liigub,
linnud unelaulu laulavad…
Südamlik kaastunne Inge Põdrale kalli
EMA
kaotuse puhul.
Saarioinen Eesti OÜ

 

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste tee…
Avaldame kaastunnet omastele
TIIU PARTS-JUHANSOO
lahkumise puhul.
Vändra Keskkooli 1964.a. lõpetajad koos klassijuhatajaga

 

Öö kui hommikuks muutus.
Tuli rahu ja vaikus nii–
Üks värav vaid vaikselt praotus–
Ja seejärel igaveseks suleti…
Südamlik kaastunne kallile tädi Ellele, Sulevile ja Martinile armsa poja, venna ja isa
OLEV KURRO
ootamatu kaotuse puhul.
Anne, Lily ja Lea peredega

 

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste tee…
Mälestame muhedat kaasteelist
ANTS KILDVEED.
Südamlik kaastunne kõigile lähedastele.
Oleme mõtetes Teiega.
Töökaaslased Kehtna Elamu päevilt aastatel 1992-2010

Südamlik ja sügav kaastunne Elle Kurrole
POJA
ja Sulevile perega
VENNA
ootamatu surma puhul.
Evi ja Vello

Avaldan sügavat kaastunnet ema Elle Kurrole, vend Sulevile ja poeg Martinile
OLEV KURRO
lahkumise puhul.
Ljudmilla Ušakova
Mälestame toredat ja abivalmis naabrimeest
ERICH TALU.
Sügav kaastunne tütardele ja kõigile lähedastele.
Aime ja Martin peredega
Südamlik kaastunne Sulevile venna
OLEV KURRO
ootamatu kaotuse puhul.
Peeter, Aivar, Ain, Sulev peredega
Kauaaegset töökaaslast
OLEV KURROT
mälestavad töötajad Osaühingust Priimo Puit.
Mälestame ja avaldame kaastunnet omastele
LAURI LUIGE
20. VII 1989 – 17. VII 2021
lahkumise puhul.
Harviker OÜ

Emakest leinama jäävad lähedased,
mälestama koduõu…
VALVE LIBLIKAS
Teatrisõbrad Helme ja Ilme,
minu siiras kaastunne teile
ema lahkumise puhul.
Helgi

Südamlik kaastunne Helgerile kalli venna
LAURI LUIGE
kaotuse puhul.
Majanaabrid

 

Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea…
Rapla Valla Jahiselts mälestab oma head kaaslast
OLEV KURROT.
Avaldame kaastunnet kõigile lähedastele, sõpradele.

 

Aeg mure ja leina
kord kergemaks muudab,
kuid mälestust emast
aeg võtta ei suuda…
Kallis Inge perega!
Tunneme Sulle südamest kaasa kalli
EMA
lahkumise puhul.
Ilvi, Natalia, Sülvi, Katre, Marelle
Mälestame ja avaldame sügavat kaastunnet Ellele ja kõigile lähedastele
OLEV KURRO
lahkumise puhul.
Sirje ja Peeter
Sügav kaastunne Ellele kalli poja
OLEV KURRO
kaotuse puhul.
Aino, Ludmilla, Tiina, Tiiu, Vaike, Valli ja Virve
Südamlik kaastunne Tiiule isa
ERICH TALU
kaotuse puhul.
Töökaaslased Kohila raamatukogust
Südamlik kaastunne Elle Kurrole kalli poja
OLEVI
kaotuse puhul.
Oleme leinas sinuga.
Kuusiku-Nõmme külarahvas
Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine on kurb…
Südamlik kaastunne Elle Kurrole kalli poja
OLEV KURRO
kaotuse puhul.
Kuusiku Memmed
Mälestame endist Lelle sovhoosi direktorit ja peresõpra ning avaldame kaastunnet tütardele Tiiule ja Marele peredega
ERIH TALU
surma puhul.
Leera ja Valdek

Sügav kaastunne kõigile lähedastele
OLEV KURRO
lahkumise puhul.
Jahikaaslased Kuusikult

Kallis Helle!
Südamlik kaastunne
ABIKAASA
kaotuse puhul.
Kehtna Lasteaed Siller
Avaldame sügavat kaastunnet Meeli Jänesele armsa
ISA
lahkumise puhul.
Kohila Gümnaasiumi koolipere
Sügav kaastunne Avo Raukile perega armsa
EMA
surma puhul.
Reet ja Harry
Südamlik kaastunne Üllele ja Valdole peredega kalli
ASTA KUUSEMETSA
kaotuse puhul.
Evi ja Ain peredega
Südamlik kaastunne Anule ja tütardele
ERICH TALU
surma puhul.
Melis
Soe suvetuul võttis Sul käest,
viis teele, kust tagasi ei tulda…
REIN LÄÄNE
Mälestame ja avaldame sügavat kaastunnet õde Virvele ja kõigile lähedastele.
Kaaslased Siberi päevilt

 

Avaldame kaastunnet Avole perega ema
ELVE RAUKI
surma puhul.
Marika, Vladimir, Larissa, Marek ja Mait peredega

 

Avaldame kaastunnet Karinile
ISA
kaotuse puhul.
Sõbrad ja kolleegid RAEK-ist

 

Ükski hea inimene ei kao jäädavalt.
Ta tuleb meie juurde taas lille või liblikana,
esimese päikesekiire või suvise tuulena.
Ta elab neis kes teda armastasid…
Meenutan ja mälestan
ANTS KILDVEED.
Südamlik kaastunne vennale, abikaasale ja tütardele peredega.
Virve

Aeg mure ja leina kord
kergemaks muudab,
kuid mälestust emast
aeg muuta ei suuda…
Südamlik kaastunne Helmele, Ilmele ja Toivole kalli ema
VALVE LIBLIKA
kaotuse puhul.
Esta ja perekonnad Orul, Karhu ja Ruus

 
Mälestame pikaaegset koondise liiget
JUHAN VILLIDOT.
Südamlik kaastunne Lindale abikaasa kaotuse puhul.
Rapla Spordiveteranide Koondis

 

Valguse süda jäi seisma.
Päev pani uksed kinni.
Öö avas igaviku väravad…
(K. Lepik)
Lahkunud on kallis
URVE PÜTT
12. V 1936 – 15. VII 2021
Leinab Aino abikaasa ja tütardega

Mälestades sõpra ja jahikaaslast avaldan siirast kaastunnet Ellele, Martinine, Sulevile ja kõikidele lähedastele
OLEV KURRO
lahkumise puhul.
Ergo
Mälestame
IIDE MURUMAAD
ja tunneme kaasa tütardele Saima ja Irenele peredega ema kaotuse puhul.
Aru, Lukki, Saarma, Mulin, Mirma

 

JUHAN VILLIDO
Südamlik kaastunne Lindale abikaasa kaotuse puhul.
Perekond Toost

Mälestame endist laulukaaslast
ILMAR MAKSONIT.
Tunneme kaasa lähedastele.
Kehtna segakoori lauljad
Ja nüüd jäävad vaid mälestused…
Südamlik kaastunne Lissile kalli
EMA
lahkumise puhul.
Majanaabrid

 

Head mälestused jäävad alatiseks…
Lahkus meie kallis klassiõde
AIDI MÜRKEL.
Südamlik kaastunne lähedastele.
Kohila Keskkooli 1968.a. lend

Mälestame häid naabreid
TAIVO ja OLEV LAINESTET.
Südamlik kaastunne lähedastele.
Perekonnad Allika, Meinberg ja Nõmmik

 

 
 
Südamlik ja sügav kaastunne Piretile ja Tiiule kalli ema, vanaema ja vanavanaema
ANNA KOPPELI
lahkumise puhul.
Elvi, Merle Liisu ja Katrin

 

Tähtede taga
on avarus lai,
ei valu, ei vaeva,
vaid õhkõrn pai…
Avaldame sügavat kaastunnet vanaonu Endli perele kalli
MEELIKE POSTI
surma puhul.
Külli ja Elin peredega ning Mare

 

Mälestame kauaaegset kaasteelist
ANNA KOPPELIT.
Südamlik kaastunne Piretile ja Tiiule peredega.
Heli, Ene J., Ene K., Valve, Evi ja Ilme haigla päevilt
Kallis Irene perega!
Südamlik kaastunne armsa
EMA
kaotuse puhul.
Töökaaslased Hilleberg Eesti OÜ-st
Siiras kaastunne Helmele, Ilmele ja Toivole peredega armsa
VALVE LIBLIKA
kaotuse puhul.
Ene, Eveli ja Ergo peredega
Mälestame
MARKO LIIBAKUT
ja avaldame siirast kaastunnet lähedastele.
Klassikaaslased Rapla Vesiroosi Koolist

Ja nüüd jäävad vaid mälestused…
ANNA KOPPEL
Siiras kaastunne Piretile ja Tiiule kalli ema lahkumise puhul.
Teatrisõprade nimel Helgi

 

Me südameis
Sa ikka elad,
jääd mõtteis
meie keskele…
Kallist ema, vanaema ja vanavanaema
MARIA JÕGI
4. VII 1936 – 16. VII 2017
mälestavad
85. sünniaastapäeval
lapsed peredega.

Südamlik kaastunne Tiiule
VENNA
kaotuse puhul.
Juuru SOS Lasteküla kolleegid

 

Kallis Piret ja sinu pere!
Tunneme südamest kaasa armsa ema
ANNA KOPPELI
kaotuse puhul.
Tiina ja Toivo

Mälestame meie hulgast lahkunud kauaaegset kaastöötajat
ALEKSANDER HERMAST.
Avaldame kaastunnet lahkunu omastele.
Estpanel OÜ kollektiiv

 

Emakese hellust, helget elutuld,
mälestusi kauneid ei suuda matta muld…
Igavikuteele on lahkunud
ANNA KOPPEL.
Meie südamlik kaastunne Sulle,
armas Piret, Sinu perele, kõigile
lähedastele valusa kaotuse puhul.
Mälestused emast, vanaemast,
vanavanaemast jäävad püsima!
Naabrid Metsaääre tänavalt
Aeg mure ja leina
kord kergemaks muudab,
kuid mälestust emast
aeg võtta ei suuda…
Armas Lissi perega!
Tunneme Sulle südamest kaasa kalli
EMA
lahkumise puhul.
Anne, Anu, Liis, Eline, Ülle, Maarja, Jana, Sirje ja Reet

 

Tähtede taga on avarus lai,
ei valu, ei vaeva, vaid õhkõrn pai…
Armsad Piret ja Rein!
Oleme mõtetes teiega, kui jätate hüvasti armsa ema ja ämma
ANNA KOPPELIGA.
Sügav kaastunne kogu perele.
Klassiõed-vennad ja klassijuhataja Linda
Akzo Nobel Baltics AS avaldab sügavat kaastunnet Tiiu Põderile
EMA
kaotuse puhul.
Südamlik kaastunne hea abikaasa, isa ja vanaisa
MIHKEL LINDMA
kaotuse puhul.
Piret ja Tiiu
Südamlik kaastunne Lissile kalli
EMA
kaotuse puhul.
Kehtna Kutsehariduskeskus
Südamlik kaastunne Piretile ja Tiiule peredega kalli ema
ANNA KOPPELI
kaotuse puhul.
Alla ja Erik

Teatame kurbusega, et on lahkunud meie kallis ema, vanaema ja vanavanaema
ANNA KOPPEL
15. III 1933 – 25. VI 2021
Leinavad omaksed
Ärasaatmine neljapäeval, 1. juulil kell 12 Rapla kirikus
 
Südamlik kaastunne Piretile ja Tiiule peredega armsa ema, vanaema, vanavanaema ja ämma
ANNA KOPPELI
lahkumise puhul.
Valve ja Reet ning Elo ja Erik peredega

 

 
Kallid Tiiu, Liis, Mikk ja Piret!
Südamlik kaastunne teile ja teie lähedastele armsa
ANNA KOPPELI
lahkumise puhul.
Elen, Elke, Niina

 

Kell seisab,
peatus aeg.
Pooleli jäi elu.
Kustus küünal,
tahmus taht.
Vaikis maine melu…
Kallis Raili lastega!
Sügav kaastunne
PEEP LEPIKULTI
ootamatu kaotuse puhul.
Andra ja Eva peredega

Siiras kaastunne Lembitule, Gaidile ja Guidole armsa abikaasa ja ema
VAIKE AASA
kaotuse puhul.
Taavi perega ja Leo-Albert

 

 
Seal,
kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste tee…
Südamlik kaastunne Piretile ja Tiiule peredega kalli ema
ANNA KOPPELI
kaotuse puhul.
Marje ja Marilin peredega

 

 
Mälestame endist töökaaslast
MARKO LIIBAKUT.
Raplamaa Sõnumid

 

 

Avaldame kaastunnet Andruse perele ema, vanaema, vanavanaema
SALME VEERSALU
surma puhul.
Pille, Helle ja Piia peredega ning Riho, Ele-Mai

 

 
Sügav kaastunne Gaidile ja Guidole ema, Lembitule abikaasa
VAIKE AASA
kaotuse puhul.
Mälestavad õde Astrid ja Risto

 

Suvetuulega läksid sa teele,
mälestus sinust jääb igavesti meelde…
Sügav kaastunne Gaidile, Guidole ja Lembitule kalli
VAIKE AASA
kaotuse puhul.
Mälestavad Tiivi ja Kristel

 

Südamlik kaastunne abikaasale ja lastele peredega armsa
SALME VEERSALU
kaotuse puhul.
Rein, Evi ning Anu ja Reet peredega
Sügav kaastunne Langu ja Sepa talu peredele kalli
HILLAR MULLASE
kaotuse puhul.
Rätsepa ja Inno pered
Südamlik kaastunne Niinale ja kõigile lähedastele
PEEBU
kaotuse puhul.
Perekond Leinberg
Südamlik kaastunne Piretile kalli ema
ANNA
kaotuse puhul.
Töökaaslased Rapla perearstikeskusest
Avaldame südamlikku kaastunnet Guidole kalli
EMA
kaotuse puhul.
RMW AS

Ei hoida Sind saanud,
aeg oli minna…
(S-A Mickelin)
Leiname armast ema
HELGI TAMBERGI
24. VI 1939 – 17. VI 2021
Tütred peredega
Mulda sängitamine 26. juuni kell 11 Lelle kalmistul

Kevadtuulega läksid Sa teele,
head mälestused jäävad meile meelde…
Südamlik kaastunne kallid Angela, Erika ja Monika peredega armsa ema, vanaema, vanavanaema ja ämma
HELGI TAMBERGI
lahkumise puhul.
Viive, Marika ja Kalevid peredega

On lahkunud meie armas esimene õpetaja
KÜLLIKE ALESMAA.
Sügav kaastunne lähedastele.
Märjamaa Keskkooli 1969.a. I a klass

 

Langetame leinas pea, et on lahkunud isa
PEEP.
Sügav kaastunne teile, Caspar, Carita ja ema Raili.
Rapla Poistekoor, õp. Thea ja õp. Signe
Mälestame head töökaaslast
PEEP LEPIKULTI
ja avaldame sügavat kaastunnet lähedastele.
OÜ Allied Timber
Südamlik kaastunne Sulole
ISA
kaotuse puhul.
OÜ Allied Timber kollektiiv
Kallis Raili lastega!
Sügav kaastunne
PEEP LEPIKULTI
kaotuse puhul.
Endised töökaaslased Valtu Veinist
Mälestame
ENN EDELIT
ja avaldame kaastunnet Milvile perega.
Endised töökaaslased Valtu Veinist

Sügav kaastunne Milvile, Aivarile ja Aivole peredega
ENN EDELI
kaotuse puhul.
Heldur ja Andrus perega
Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste tee…
Südamlik kaastunne sulle, armas Carita, kalli
ISA
kaotuse puhul.
Oleme mõtetes sinuga sel raskel hetkel.
Õpetajad Kaidi ja Maret, RKK 4E klass

Mälestame
PEEP LEPIKULTI
ja avaldame sügavat kaastunnet omastele.
Evi ja Vello
Kõigil on aeg ja elu,
mälestus ja ajalugu,
langetame pea…
PEEP LEPIKULT
Südamlik kaastunne Niinale, Piretile, Railile lastega ja lähedastele.
Perekond Hindremäe

 

Avaldame kaastunnet Milvile
ABIKAASA
ning Aivarile ja Aivole
ISA
kaotuse puhul.
Milvi ja Herko
Südamlik kaastunne Niinale kalli poja
PEEBU
kaotuse puhul.
Nurme 4 elanikud
Mälestame head naabrimeest ja sugulast
PEEPU.
Avaldame kaastunnet lähedastele.
Jõekalda pered
Kauaaegset naabrit
KÜLLIKI ALESMAAD
mälestavad ja avaldavad kaastunnet lahkunu omastele perekonnad Hallas ja Kotka.

Keset kevadet ja päikese kulda
algas tee, kust tagasi ei tulda…
Avaldame sügavat kaastunnet Milvile perega abikaasa, isa ja vanaisa
ENN EDELI
kaotuse puhul.
Veera ja Nikolai lastega

Seal, kus lõpeb eluraamat,
algab mälestuste tee…
Mälestame suurepärast ehitusjuhti
MIHKEL LINDMAD
ning avaldame sügavat kaastunnet abikaasale ja tütardele peredega.
Endised töökaaslased Silvi, Edda, Raivo ja Kalev
 
Hüvasti päike,
hüvasti ilm.
Hüvasti kõigile,
edasi ütelge,
keda vast kunagi
nägi mu silm…
Lahkunud on kallis abikaasa, isa, vanaisa
ENN EDEL.
Siiras kaastunne lähedastele.
Majarahvas ja Taimi

 

 
 
Südamlik kaastunne Meelisele perega isa
REIN ERTI
kaotuse puhul.
Valtu Jahimeeste Selts

 

 

 

Südamlik kaastunne Lindale
VENNA
kaotuse puhul.
Töökaaslased AS-st Rapla Vesi

 

Südamlik kaastunne lähedastele kalli
PEEP LEPIKULTI
kaotuse puhul.
Head treenerit mälestavad Sport Bowlingu huviringi lapsed ja vanemad

 

Avaldame kaastunnet klassiõdedele Piretile ja Railile
PEEBU
kaotuse puhul.
Juuru Keskkooli 37. lend ja klassijuhataja

Avaldame sügavat kaastunnet Niinale, Piretile, Caritale ja Casparile
PEEP LEPIKULTI
surma puhul.
Kauaaegsed sõbrad Viktor ja Veera
Südamlik kaastunne Leon ja Helju Reitsakule kalli tütre
KARINI
kaotuse puhul.
Maadlusklubi JUHAN treenerid, õpilased ja Madis
Akzo Nobel Baltics AS avaldab sügavat kaastunnet Aivo Edelile
ISA
kaotuse puhul.
Südamlik kaastunne lähedastele kalli
MIHKEL LINDMA
kaotuse puhul.
Kangru-Matsi pere
Kallis Caspar perega!
Oleme mõtetes sinuga, kui jätad hüvasti oma armsa
ISAGA.
Rapla Vesiroosi Kooli 2.a klass

Kaseokstes leinasahin,
tasane kui tuuleke.
Koduõues vaikne valu,
ema suikund unele…
Südamlik kaastunne Marele ja Agole peredega kalli
LUULE MALVI LUHAORU
kaotuse puhul.
Helvi, Aivar, Riho ja Edda peredega

 
Südamlik kaastunne Elvile, Katrinile ja Merlele peredega kalli
MIHKEL LINDMA
kaotuse puhul.
Ennu, Heiki, Ingrid, Kalle, Juta

 

 
Südamlik kaastunne Langu ja Sepa talude peredele abikaasa, isa, vanaisa, venna ja onu
HILLAR MULLASE
kaotuse puhul.
Sunda talu pered

 

Ei astu jalg sul enam koduõues,
sind saadab puudeladvus nuttev tuul.
Sul linnud laulvad lahkumise laulu,
kui rändad kaugel igaviku teel…
Südamlik kaastunne abikaasa Elvile ja pereliikmetele
MIHKEL LINDMA
lahkumise puhul.
Mälestab Lembit Arro perega
Iga lahkumine on raske,
iga teele saatmine kurb…
Avaldame kaastnnet Olgale kalli ema
MARE-HELLE ORUSTE
kaotuse puhul.
Agnes, Pille, Anneli, Kerli, Rikka, Editha, Ulvi
Sügav lein jääb südamesse,
valupisar silmadesse…
Tunnen südamest kaasa Milvile ja Tarvile venna ja onu
HILLAR MULLASE
surma puhul.
Milvi Jalaselt
Mõnikord seisatub hetk
kuhu sõnad ei mahu…
Südamlik kaastunne Helju ja Leon Reitsakule tütar
KARINI
kaotuse puhul.
Rapla MSL ja maakonna spordirahvas
Kallis Katrin!
Südamlik kaastunne sulle, emale, sinu ja õe perele kalli isa ja vanaisa
MIHKEL LINDMA
surma puhul.
Klassikaaslased
Südamlik kaastunne Helju ja Leon Reitsakule kalli tütre
KARINI
kaotuse puhul.
Kehtna Põhikool
MIHKEL LINDMA
Mälestame ja langetame pea.
Sügav kaastunne perele.
Perekond Maasikrand
Mälestame endist sõbralikku töökaaslast
HILLAR MULLAST.
Avaldame kaastunnet lähedastele.
Suure-Jüri Seemnekeskus OÜ
Kallis Maarika!
Sügav kaastunne Sulle kalli
EMA
kaotuse puhul.
Helje ja Aire
Head sõpra, sugulast, jahikaaslast
ARMIN PÄRNA
mälestab 100. sünniaastapäeval Vahur perega.
Teatame kurbusega, et lahkus meie kallis
HILLAR MULLAS
24. VII 1934 – 12. VI 2021
Leinavad omaksed
Armas Mare!
Meie sügav kaastunne kalli ema
LUULE LUHAORU
lahkumisel.
Juuru Keskkooli XXI lend
Südamlik kaastunne Kairele perega armsa
HILLAR MULLASE
kaotuse puhul.
Art Link Baltic OÜ
 
Lahkus meie kallis
MIHKEL LINDMA
25. II 1932 – 12. VI 2021
Omaksed
Hüvastijätt 20.06.2021 Atla külas Silde talus kell 14.

 

Keset kevadet ja päikese kulda
algas tee, kust tagasi ei tulda…
Südamlik kaastunne Katrinile ja kogu teie perele kalli isa, abikaasa ja vanaisa
MIHKEL LINDMA
kaotuse puhul.
Aivi ja Heli

 

Siiras kaastunne Helju ja Leon Reitsakule armsa tütre
KARINI
kaotuse puhul.
Kehtna Vallavalitsus

Südamlik kaastunne Helju ja Leon Reitsakule kalli tütre
KARINI
kaotuse puhul.
Kersti Vastja külast

Keset kevadet ja päikese kulda
algas tee, kust tagasi ei tulda…
Südamlik kaastunne treener Leonile ja Heljule kalli tütre
KARINI
kaotuse puhul.
Maadlusklubi Hammerlock perekond

Head mälestused jäävad alatiseks…
Sügav kaastunne Leonile ja Heljule kalli tütre
KARINI
lahkumise puhul.
Tanel, Aleksandra, Dominik, Daniel

 
Südamlik kaastunne Elvile, Katrinile ja Merlele peredega kalli
MIHKEL LINDMA
kaotuse puhul.
Perekonnad Tamre, Vendelin ja Ilves

 

Kevadtuulega läksid Sa teele,
tähtede juurde…
Südamlik kaastunne Heljule ja Leonile kalli tütre
KARINI
kaotuse puhul.
Kehtna Lasteaed Siller

 

Avaldame kaastunnet Kaidile kalli isa
JAAN REOSE
kaotuse puhul.
Töökaaslased Rapla Olerexist
Südamlik kaastunne Margus Mardule kalli
ISA
kaotuse puhul.
Töökaaslased Järvakandi Puidutehasest
Avaldame kaastunnet abikaasa, isa, vanaisa ja venna
REIN ERTI
kaotuse puhul.
Perekond Viikmaa
Südamlik kaastunne Nataljale ja Markile kalli poja ja venna
MARTIN MAKAROVI
kaotuse puhul.
Kooli 9 elanikud
Südamlik kaastunne sulle, Olga Sokk, kalli ema
MARE-HELLE ORUSTE
kaotuse puhul.
Kaerepere Staadioni 6 elanikud
Mälestame tublit põllumeest
REIN ERTI.
Südamlik kaastunne lähedastele.
Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu
Akzo Nobel Baltics AS avaldab sügavat kaastunnet Anneli Roopile
ISA
kaotuse puhul.
Südamlik kaastunne
REIN ERTI
perele suure kaotuse puhul.
Mälestab Mäe pere

Kevadtuulega
läksid Sa teele,
tähtede juurde…
Südamlik kaastunne Hellele, Egonile, Meelisele ja Annele peredega abikaasa, isa, vanaisa, äia, venna
REIN ERTI
kaotuse puhul.
Aino ja Merle

Tähtede taga
on avarus lai,
ei valu, ei vaeva,
vaid õhkõrn pai…
Südamlik kaastunne Hellele, Egonile, Meelisele ja Annele peredega abikaasa, isa, vanaisa, äia, venna
REIN ERTI
kaotuse puhul.
Perekond Haggi

22. detsembril 2020 lahkus jäädavalt armastatud ema, vanaema ja hea sõber
ELJU RIISMAA.
Ärasaatmine toimub 3.07.2021 kell 11 EELK Märjamaa Maarja Koguduse kirikus.
Lapsed peredega

 

Vaikis vaev ja valu…
Sõmer liiv Sind kinni kattis,
mälestust ei iial mata…
Südamlik kaastunne Egonile perega
ISA ja VANAISA
kaotuse puhul.
Töökaaslased Expolio OÜ-st ja Expolio Viimistlus OÜ-st

Teatame kurbusega, et on lahkunud meie kallis ema, vanaema ja vanavanaema
IVI LEINBERG
23. X 1938 – 5. VI 2021
Leinavad omaksed
Ärasaatmine laupäeval, 12. juunil kell 14 kodunt ning kell 15 Rapla kirikus
Sel õitsval jaanikuul
jäi kurvaks koduõu
ja tühjaks tuba…
Lahkus kallis vend
HILLAR MULLAS.
Südamlik kaastunne Taimile ning Aive, Liisi ja Kaire perele abikaasa, isa, vanaisa ja äia kaotuse puhul.
Õed Milvi ja Helgi lastega

Seal, kus lõpeb eluraamat,
algab mälestuste tee…
Mälestame
LUULE MALVI LUHAORGU
ning avaldame kaastunnet tütrele ja pojale peredega.
Endised laulukaaslased Tiiu, Lemmi, Elli ja Elve
Südamlik kaastunne Hellele, Egonile, Meelisele ja Annele peredega abikaasa, isa, vanaisa, äia, venna
REIN ERTI
kaotuse puhul.
Anne ja Rein perega

 

Mälestame
REIN ERTI
ja avaldame sügavat kaastunnet abikaasa Hellele ja poegadele peredega.
Evi ja Vello

Sügav kaastunne lähedastele kalli
IVI LEINBERGI
kaotuse puhul.
Tammiku, Muru, Noti ja Kruusi pered
 
Me südameis Sa ikka elad.
Jääd mõttes meie keskele…
Mälestame kallist klassivenda
REIN ERTI.
Südamlik kaastunne lähedastele.
Juuru Keskkooli 18. lend

 

Sügav kaastunne Külvile ja ta perele
IVI LEINBERGI
kaotuse puhul.
Helve, Jaan ja Airi
Südamlik kaastunne Külvile ja lähedastele
IVI LEINBERGI
kaotuse puhul.
Milvi ja Eha
Südamlik kaastunne Külvile perega ema
IVI LEINBERGI
kaotuse puhul.
Raul ja Eve Tänavotsalt
Südamlik kaastunne lähedastele
REIN ERTI
kaotuse puhul.
Teda mälestades suure tänuga Ausi talu pere

Sügav lein jääb südamesse,
valupisar silmisse…
On lahkunud meie kallis abikaasa, isa, vanaisa
REIN ERT
24. III 1961 – 3. VI 2021
Leinavad omaksed
Ärasaatmine 12.06.2021 kell 11 kodust

Sel õitsval jaanikuul
jäi kurvaks koduõu,
tühjaks tuba…
Lahkus hea sõber ja naaber
REIN ERT.
Südamlik kaastunne Hellele, Meelisele ja Egonile peredega ning Annele.
Eva, Aare, Liina ja Triin

Kaseokstes leinasahin,
tasane kui tuuleke.
Koduõues vaikne valu,
ema suikund unele…
Südamlik kaastunne Karlile perega kalli ema, ämma ja vanaema
SALME VALDRE
kaotuse puhul.
Lia ja perekond Sihtmäe

Sa olid nagu päikene
ja paistsid südame…
MARE- HELLE ORUSTE
Kultuurihuvilise pere tütred Eva ja Olga, minu südamlik kaastunne teile ema kaotuse puhul.
Helgi Kaereperest

 

Jäi tühjaks koduõu…
Sügav kaastunne Külvi Pärnale lähedastega ema, vanaema, vanavanaema
IVI LEINBERGI
kaotuse puhul.
Maigi, Venno, Ülle, Valter, Ramon, Anete, Karin, Sander, Rahel, Theodor, Laura
Aeg annab teised tagasi,
ei ema südant iialgi…
Malle, Karli peredega ja Jaan!
Avaldame sügavat kaastunnet kalli ema, vanaema ja vanavanaema
SELMA VALDRE
surma puhul.
Perekond Pokrovski

Mälestame
REIN ERTI.
Südamlik kaastunne abikaasale ja lastele perekondadega.
Edna ja Ants

 

Avaldame kaastunnet Külvile, Erkole ja Kristjanile
EMA ja VANAEMA
surma puhul.
Naabrid Veski talust
Südamlik kaastunne Külvile perega armsa
IVI LEINBERGI
kaotuse puhul.
Art Link Baltic OÜ
Südamlik kaastunne Hellele ning Egoni, Meelise, ja Anne peredele teie armsa
REIN ERTI
kaotuse puhul.
Perekond Vilgo ja Õie
Siiras kaastunne Hellele perega armsa abikaasa
REIN ERTI
kaotuse puhul.
Perekond Mahlapuu
Südamlik kaastunne Annele perega armsa venna
REIN ERTI
kaotuse puhul.
POÜ Piilia

Maga vaikselt, puhka rahus –
südamed on sinuga.
Mälestuste päiksekullas
jääd sa ikka meiega…
MARE-HELLE ORUSTE
14. VII 1944 – 3. VI 2021
Teatame kurbusega, et lahkunud on meie kallis ema, vanaema ja vanavanaema.
Leinavad lapsed ja lapselapsed peredega.
Ärasaatmine reedel, 11. juunil kl 17 Rapla kirikus
 

On elu lühike,
on elu ainult viiv,
kesk maiseid askeldusi tõuseb iil
ja luba küsimata askeldaja viib…
SLAVIK EERIKSOO
Mälestame ja avaldame sügavat kaastunnet Pilvile, Piretile ja Sulole peredega kalli abikaasa, isa ja vanaisa kaotuse puhul.
Pärnade pered
 

Mälestame head loodusesõpra
MARE-HELLE ORUSTET.
Avaldame sügavat kaastunnet kallitele lähedastele.
Eesti Looduskaitse Seltsi Rapla osakonna rahvas

 

Mälestame
MARE-HELLE ORUSTET
ja avaldame südamlikku kaastunnet tütardele.
Lepiku 17 elanikud

 

Südamlik kaastunne Olgale armsa
EMA
lahkumise puhul.
Töökaaslased RAEK-ist

 
Tänades ja mälestades
REIN ERTI.
Südamlik kaastunne lähedastele.
Jaanus, Beata, Toomas, Marje, Leino, Malle

 

Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea…
Avaldame kaastunnet omastele
SALME VALDRE
kaotuse puhul.
Naabrid Matsi-Jürilt ja Altmardilt

 

Tuul nii tasa puude ladvus liigub,
me vaikses leinas langetame pea..
SLAVIK EERIKSOO
Avaldame sügavat kaastunnet Pilvile ja Sulole perega kalli abikaasa, isa ja vanaisa kaotuse puhul.
Purila Uus 4 majaelanikud

 

Südamlik kaastunne Hellele, Egonile ja Meelisele perega abikaasa, isa, äia ja vanaisa
REIN ERTI
kaotuse puhul.
Avo ja Leili perega

 

Südamlik kaastunne Mallele perega kalli ema, vanaema ja vanavanaema
SALME VALDRE
kaotuse puhul.
Silja perega
Avaldame kaastunnet abikaasa, isa, vanaisa, venna
REIN ERTI
kaotuse puhul.
Perekond Niinemets
Südamlik kaastunne Jaanile kalli ema
SALME VALDRE
kaotuse puhul.
Urve
Tunneme kaasa Sulo perele ja Pilvile isa, vanaisa, äia ja abikaasa
SLAVIK EERIKSOO
surma puhul.
Purila Uus 8 majarahvas

Maga vaikselt, puhka rahus–
südamed on Sinuga.
Mälestuste päiksekullas
jääd sa ikka meiega…
Meie südamlik kaastunne Hellele, Egonile ja Meelisele abikaasa, isa, äia ja vanaisa
REIN ERTI
ootamatu kaotuse puhul.
Mille ja Leo, Teele ja Mihkel peredega
Öö kui hommikuks muutus.
Tuli rahu ja vaikus nii –
Üks värav vaid vaikselt praotus –
Ja seejärel igaveseks suleti…
Meie südamlik kaastunne lastele peredega ema, ämma, vanaema ja vanavanaema
SALME VALDRE
kaotuse puhul.
Mälestame. Meenutame.
Helmi, Miralda, Mai, Tiia, Jaak
Las küünlatuli
mälestusi paitab
ja kaotusvalu
leevendada aitab…
Oleme mõtetes teiega, kallis õde Helle laste peredega, kui saadate viimsele teekonnale kallis abikaasat, isa, vanaisa ja äia
REIN ERTI.
Südamlik kaastunne.
Õde perega

Mälestame head ja abivalmis raamatupidajat
MARE-HELLE ORUSTET
ja avaldame südamlikku kaastunnet tütardele peredega.
KÜ Koidu 16

Sa oled nüüd vaikuse kaja,
tähehelkide peegeldus vees…
Südamlik kaastunne Hellele, Egonile ja Meelisele peredega kalli abikaasa, isa ja vanaisa
REIN ERTI
kaotuse puhul.
Perekonnad Tolm ja Sulg

Keset kevadet ja päikese kulda
algas tee kust tagasi ei tulda…
Kallis Olga!
Südamlik kaastunne Sulle ja Sinu lähedastele kalli ema
MARE-HELLE ORUSTE
kaotuse puhul.
Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatus ja töökaaslased
Su tugev elutahe vaikselt väsis,
ränk haigus murdis sinu elupuu,
sulle anti uni nii pikk,
tähtede sära ja igavik…
Sügav kaastunne lähedastele kalli
MARE-HELLE ORUSTE
14. VII 1944 – 3. VI 2021
kaotuse puhul.
Armast sõpra ja kaasteelist leinavad perekonnad Järvelad, Maasingud ja Vaigurid

Tuul nii tasa puude ladvus liigub,
linnud unelaulu laulavad…
Mälestame sõbralikku naabrinaist
IVI LEINBERGI.
Avaldame kaastunnet Külvile, Kristjanile ja Erkole perega.
Helle, Kairi ja Gerti perega
Südamlik kaastunne Ellele ja tema perele abikaasa ja isa
RAIVO KAERA
kaotuse puhul.
Liivi ja Matty Adilast
Südamlik kaastunne Silviale poja
MARKO
kaotuse puhul.
Maimu ja Maire
Tunneme südamest kaasa Liidia Kristmale perega abikaasa
ANTI
kaotuse puhul.
Jututoa kaaslased
Avaldame kaastunnet Jaanile ema
SALME VALDRE
kaotuse puhul.
Töökaaslased Kaiu EKO Metall OÜ

Elu on laul
on habras ta viis,
heliseb hetk
ja katkeb siis…
Südamlik kaastunne Evale ja Olgale kalli ema
MARE-HELLE ORUSTE
kaotuse puhul.
Tädid Sirje ja Merike
 
Sel õitsval jaanikuul
jäi kurvaks koduõu,
tühjaks tuba…
Südamlik kaastunne Karlile ja tema perele armsa ema
SALME VALDRE
kaotuse puhul.
Töökaaslased Kaiu LT-st

 

Kevadtuultega läks teele hingelind,
laul jääb saatma Sind…
Südamlik kaastunne Hellele, Meelise perele, Egoni perele kalli abikaasa ja isa
REIN ERTI
kaotuse puhul.
Urmo, Rein, Marju, Viktoria

Nüüd puhkavad su kuldsed käed
ja õunapuuõitest und seal näed…
Meie südamlik kaastunne Hellele, Egonile ja Meelisele abikaasa, isa, äia ja vanaisa ning Anne perele venna
REIN ERTI
ootamatu kaotuse puhul.
Helgi ja Villem

Mälestame head naabrimeest
REIN ERTI.
Avaldame kaastunnet lahkunu omastele.
Perekond Illopmägi

Südamlik kaastunne Olga Sokule kalli ema
MARE-HELLE ORUSTE
kaotuse puhul.
Raplamaa Sõnumid
Kustus elu, vaikis valu,
järgi mälestused jäid…
Mälestame armast töö- ja klubikaaslast
MARE-HELLE ORUSTET.
Sügav kaastunne tütardele peredega.
Klubi Vikerkaar laudkond Valged roosid

Südamlik kaastunne Evele ja Karlile lähedastega armsa
SALME VALDRE
kaotuse puhul.
Töökaaslased Kaiu kauplusest

Südamlik kaastunne Marikale ja tema perele armsa
VENNA
kaotuse puhul.
Eidapere koolipere
 
Kallis Tea!
Südamlik kaastunne sulle armsa ema
EVI RAUDSEPA
kaotuse puhul.
Klassiõed -vennad ja klassijuhataja Linda
Tähtede taga on
avarus lai,
ei valu, ei vaeva,
vaid õhkõrn pai…
Mälestame sõbralikku majaelanikku
RAIVO KAERA
ja avaldame kaastunnet abikaasale lastega.
KÜ Ööbiku 3

Mälestame tublit töömeest ja sõpra
RAIVO KAERA.
Avaldame kaastunnet lahkunu omastele.
Perekond Liivandi, Tarvis ja Liidia Kuusksalu
Mälestame armast õpetajat
EVI RAUDSEPPA.
Sügav kaastunne lähedastele.
Rapla Keskkooli XV lend
Mälestame armast klassijuhatajat
HELGI LAIAPEAD
ja avaldame kaastunnet lähedastele.
Valtu Kooli 1967 aasta lend
Sügav kaastunne Õiele kalli abikaasa
KALJO JÕEAASA
lahkumise puhul.
Hellike ja Mati
Südamlik kaastunne Ellele ja tema perele abikaasa ja isa
RAIVO
kaotuse puhul.
Maret perega

Sel õitsval kevadkuul
jäi kurvaks koduõu
ja tühjaks sinu tuba…
Meie siiras kaastunne Liidiale lastega kalli
ANTI EVERSTI
7. XII 1957 – 26. V 2021
nii ootamatu lahkumise puhul taevastele radadele.
Helle ja Ants
Head mälestused jäävad alatiseks…
Mälestame Kohila Tantsu, Laulu ja Mängu Seltsi asutajaliiget, erakordset tantsuõpetajat, suurt eeskuju ja imetoredat sõpra
EVI RAUDSEPPA.
Südamlik kaastunne omastele.
Kohila Tantsu, Laulu ja Mängu Selts

 

Maailma lõpus on kohvik,
kus kunagi kohtume kõik…
Mälestame kallist klassivenda
MARKOT
ja avaldame sügavat kaastunnet lähedastele.
Kehtna kooli 1984 a. lõpetajad

 

Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea…
Mälestame töökaaslast
ANTI EVERSTIT.
Südamlik kaastunne lähedastele.
Töökaaslased Salutaguse Pärmitehasest
Las küünlasära mälestusi paitab
ja vaikselt kaotusvalu leevendada aitab…
Meie südamlik kaastunne omastele kalli
ILME LUHTOJA
kaotuse puhul.
Triinu ja Priidu peredega
 
Südamlik kaastunne Reinule lastega kalli abikaasa ja ema
ILME LUHTOJA
kaotuse puhul.
Järvakandi jahiklubi Kütt

 

Avaldame kaastunnet poegade Andrese ja Jaanuse perekondadele ning abikaasa Reinule kalli
ILME LUHTOJA
kaotuse puhul.
Põllu tänava elanikud

 

Las küünlasära mälestusi paitab
ja vaikselt kaotusvalu leevendada aitab…
Südamlik kaastunne Sven Kornakile kalli
ISA
kaotuse puhul.
Raili ja Kaido, Viive ja Peeter

Kevadel alustavad linnud
päevi kestvat laulupidu,
viljapuud suplevad õitevahus,
kullerkupud ja pääsusilmad
suiguvad unele…
(V. Osila)
Kevadpäeval suikus igavesele unele meie särav kaaslane näitelaval, kirjandussõber ja õpetaja
HELGI LAIAPEA.
Mälestame. Meenutame.
Avaldame kaastunnet poegadele, kõigile lähedastele.
Kaasteelised Valtust

Kõik elu on valge valgus.
Võib-olla veel valgem on surm?
On olemas lõpp ja algus.
On olemas sünd ja surm…
(K. Lepik)
Meie seast lahkus kallis sugulane
VIIVI SÕBER.
Sügav kaastunne omastele.
Mälestab leinas täditütar perega

 

Aeg ühiseid rõõme ja muresid ei mata.
Aeg kaunimad ajad meelde jätab…
Lahkunud on alati rõõmsameelne
HELGI LAIAPEA (Rei).
Südamlik kaastunne Laurile, Leinole ja kõigile lähedastele.
Kure tn 5 majanaabrid

Üks paat on jõudnud Toonela veele,
soojade mälestustega saadame sind teele…
Mälestame
HELGI LAIAPEAD.
Avaldame sügavat kaastunnet poegadele peredega.
Endised kolleegid Valtu koolist

Püüded üllad, mõtterikkad
tegid teoks sa teiste heaks.
Sinu töö – see kuulsusrikkalt
elab kaua, pika ea…
Mälestame endist õpetajat
HELGI LAIAPEAD.
Avaldame kaastunnet lähedastele.
Juuru Kool

Südamlik kaastunne Andresele kalli
EMA
kaotuse puhul.
Järvakandi klaasitehase kollektiiv

 

Avaldame kaastunnet lähedastele kalli
ELGI PALLO
kaotuse puhul.
Naabrid Rita ja Maimu ning perekond Lemetsaar
Kaastunne Jaanusele ema
ILME LUHTOJA
lahkumise puhul.
Korteriühistu Rahu 26
Südamlik kaastunne lähedastele
EVI RAUDSEPA
kaotuse puhul.
Kolleegid kaugejaamast
Südamlik kaastunne Siim Heinastele kalli
ISA
kaotuse puhul.
Töökaaslased MIVO Ehitus OÜ-st