Leinakuulutused

Siiras kaastunne Meidale perega ema ja Maiele tädi

LAINE ROHULA

surma puhul.

Palli tn rahvas

Siiras kaastunne Tarmole

ISA

kaotuse puhul.

Imre ja Vivika

Mälestame töötajat

HEINO PÄRNAPUUD

ja avaldame kaastunnet lähedastele.

Roheline Pesumaja

Kallis Maire!

Südamlik kaastunne venna

HEINO PÄRNAPUU

kaotuse puhul.

Töökaaslased Hilleberg Eesti OÜ-st

Mälestame

LAINE LINDU.

Südamlik kaastunne Triinule ja Martale lastega.

Pärja, Uno, Anne ja Kalju

Mälestame naabrimeest

REIN MELTSI

ja avaldame kaastunnet lähedastele.

Naabrid

Mälestame endist töökaaslast

LAINE LINDU.

Sügav kaastunne kõigile lähedastele.

Eidapere lasteaia- ja koolipere

Tuul nii tasa puude ladvus liigub,
linnud unelaulu laulavad…

Südamlik kaastunne Annele ja lähedastele ema ja vanaema

SUSANNA HUNTSAARE

lahkumise puhul.

Lemmi ja laulukaaslased

Avaldame sügavat kaastunnet lähedastele

HEINO PÄRNAPUU

lahkumise puhul.

Alvo, Priit, Andrus, Raivo

Südamlik kaastunne Ainile lähedastega venna

HEINO PÄRNAPUU

kaotuse puhul.

Töökaaslased AS Connecto Eestist

Südamlik kaastunne Maivele kalli

EMA

lahkumise puhul.

Piret, Siret ja Reelika

Südamlik kaastunne Tarmole kalli

ISA

kaotuse puhul.

Hagudi Põhikooli pere

Täht sütti kalli kalmu üle
ja unelaulu laula tuul…

Lahkus meie kauaaegne hea sõber ja kaaslane

HILJA MEISTER.

Mälestame ja avaldame kaastunnet lastele ja lastelastele peredega kalli ema, vanaema, vanavanaema kaotuse puhul.
Kaastunne kõigile lähedastele.

Aire, Kaja, Saima, Riina, Kristi

Südamlik kaastunne Lindale ja poeg Tarmole perega, kalli abikaasa, isa ja vanaisa

JAAK HINNOVI

kaotuse puhul.

Hagudi naabrid

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste tee…

Südamlik kaastunne Helinale kalli ema

LEA KADAKU

kaotuse puhul.

Grupikaaslased töölt

Sina ei ole enam seal,
kus sa olid.
Aga sina oled igal pool,
kus meie oleme…

JAAN VALK
19. IV 1944 – 13. X 1995

Mälestan kallist venda tema 80. sünniaastapäeval.

Armastusega õde perekonnaga

Ilmas pole rohkem armu
kui on ema armastus…

LAINE LIND

Siiras kaastunne Martale perega kalli ema kaotuse puhul.

Marje, Margus, Rein

Tunde tasa lööb aegade kell.
Jääb ainult mälestus hea ja hell…

Armast

NINELDA KUDRJAVTSEVAT

mälestavad vend Marat, Ülle, Rita ja Viktoria peredega.

Sügav kaastunne Valerile lähedastega.

Ema, see on elu algus,
kodusoojus, hinge valgus.
Ema kuju hell ja puhas,
eal ei tuhmu aja tuhas…

Südamlik kaastunne Maive, Merve ja Velvo peredele kalli ema ja vanaema

HILJA MEISTRI

kaotuse puhul.

Maire, Tarmo perega ja Terje perega

Südamlik kaastunne Helina Kadakule ema

LEA KADAKU

lahkumise puhul.

Kolleegid Lääne prefektuurist

Südamlik kaastunne Mervele kalli ema

HILJA MEISTRI

kaotuse puhul.

Kolleegid Rapla Mini Rimist

Südamlik kaastunne Hellele kalli venna

HEINI RADIKU

kaotuse puhul.

Kuusiku memmed

Sügav kaastunne lähedastele kalli

EHA KIVILO

lahkumisel.

Perekonnad Reier, Krusell, Siniroht ja Velli

Olgu koit sul küünlatuleks,
õhtulambiks ehajoon…

Mälestan head ja kuldsete kätega naabrinaist

HILJA MEISTRIT.

Avaldan kaastunnet lastele peredega.

Ilme

Avaldame sügavat kaastunnet Maivele perega kalli ema

HILJA MEISTRI

kaotuse puhul.

Uniplast OÜ kollektiiv

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste tee…

Südamik kaastunne Aimele ja Margitile kalli õe ja tädi

HILJA MEISTRI

surma puhul.

Õie, Selve, Rita

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste tee…

Südamlik kaastunne Piretile kalli

EMA

kaotuse puhul.

Kolleegid Howdenist

Sinust mälestus me hinges elab,
Su hääl me kõrvus ikka kõlab,
Sa oled nüüd vaikuse kaja,
Tähehelkide peegeldus vees,
Taevaserval on tilluke maja
ja Sina selle sees…

Lahkus meie kallis ema, vanaema ja vanavanaema

HILJA MEISTER
26. II 1936 – 29. III 2024

Leinavad omaksed.

Ärasaatmine 05.aprillil 2024 kell 15 Juuru kirikus.

Südamlik kaastunne Väinole, Heidile perega ja Tanelile kalli

EHA KIVILO

surma puhul.

Siret, Marko ja Heiki

Ema, see on elu algus,
kodusoojus, hingevalgus.
Ema kuju hell ja puhas,
eal ei tuhmu aja tuhas…

Armas Piret perega!

Avaldame kaastunnet ema

ANU

lahkumise puhul.

Perekonnad Lepiko ja Lahe

UNO VALDMANNI

mälestavad Valve ja vennatütred peredega.

Sügav kaastunne lähedastele

HEINI RADIKU

kaotuse puhul.

Madli, Ester ja Ingrid

Kallid Viive, Piia, Ruth ja Raul peredega!

Südamlik kaastunne abikaasa, isa ja vanaisa

HEINI RADIKU

surma puhul.

Ene ja Uno

Mälestame

UNO VALDMANNI

Aime lastega ja lastelastega

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste tee…

Südamlik kaastunne Hellele venna

HEINI RADIKU

kaotuse puhul.

Tiina ja Iljar

Jäi maha kaunis kodu
ja õide puhkev aed…

Mälestame kallist naabrimeest

HEINI RADIKUT.

Sügav kaastunne lähedastele.

Ester ja Vello

Tunde tasa lööb aegade kell,
jääb ainult mälestus hea ja hell…

HEINI RADIK

Sügav kummardus lähedastele.

Maiste pered

Mis tulema peab see tuleb,
kel aeg saab otsa, see läheb,
minnes võtab ta küünlalt tule
ja süütab taevasse tähe…

Kallid Viive, Raul, Ruth ja Piia peredega!

Oleme teiega leinas, kui saadate viimsele teele oma kalli abikaasa, isa ja vanaisa

HEINI RADIKU.

Perekonnad Tõnisson, Rumm, Blande, Rokk, Pant

Nüüd puhkavad Su kuldsed käed,
mis palju teind me kõigi heaks…

Kallid Merve, Maive ja Velvo peredega!

Oleme leinas teiega, kui saadate viimsele teele oma kalli ema, vanaema ja vanavanaema

HILJA MEISTRI.

Südamlik kaastunne kõigile lähedastele.

Õde Aime oma laste Terje, Marje ja Margiti peredega

Kodu ja kodutee…
Need, kes sealt nüüd läinud,
ikka meeles meil veel…

Töökat ja abivalmis naabrimeest

HEINI RADIKUT

mälestab perekond Orlovski.

Mälestame kallist naabrit

HEINI RADIKUT.

Südamlik kaastunne Viivele laste ja lastelastega abikaasa, isa ja vanaisa kaotuse puhul.

Mare ja Ants laste peredega

Mälestust sa hella pälvid,
pälvid austust sõnu häid.
Mälestuste kauneid jälgi
meile hinge sinust jäi…

Südamlik kaastunne Velvole, Mervele ja Maivele peredega kalli

HILJA MEISTRI

kaotuse puhul.

Reet, Küllike, Leili, Sirje, Pärje, Heidi, Õie, Valve ja Evi

Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea…

Südamlik kaastunne Velvole, Mervele ja Maivele peredega kalli ema ja vanaema

HILJA MEISTRI

kaotuse puhul.

Kalev ja Kaupo peredega

Südamlik kaastunne Viivele ja lastele peredega kalli abikaasa, isa, vanaisa ja vanavanaisa

HEINI RADIKU

surma puhul.

Riina, Ingrid ja Iris

Sa lähed ja tee hargneb lahti
perved täis sinililli
ja sõuab ja sõuab üle su pea
kergeid heledaid kevadpilvi…
(J. K.)

Armast

ELGA-ASTRID HIOBIT
1933 – 2024

mälestavad õpilased ja sõbrad.
Kaastunne lähedastele.

Mälestame

PIIA RIIELIT.

Sügav kaastunne abikaasa Jaanile ja lähedastele.

Elle, Tiit, Lii

Südamlik kaastunne abikaasa Jaanile ja tütar Marjule perega kalli

PIIA RIIELI

kaotusel.

Kehtna Segakoori liikmed

Mälestame endist töökaaslast

PIIA RIIELIT.

Kaastunne lähedastele.

SA Raplamaa Haigla

Mälestame kauaaegset muuseumi sõpra

TIIT PETERSOOD.

Siiras kaastunne lähedastele.

Mahtra muuseumi pere

Head sõbrad,
meid jälle üks on vähem…
(L. Tungal)

Südamlik kaastunne Viivele ja lastele peredega kalli abikaasa, isa, vanaisa ja vanavanaisa

HEINI RADIKU

surma puhul.

Peretuttavad Eevi, Arved, Hille ja Tarmo peredega

Elu on laul,
on lihtne ta viis.
Heliseb korra ja
vaikib siis…

Mälestame kallist kolleegi, kauaaegset õpetajat ja lauluringide juhendajata

ELGA-ASTRID HIOBIT.

Endised kaastöötajad Kodila kooli päevilt

Südamlik kaastunne Reinule isa

REIN JÕGI

kaotuse puhul.

Töökaaslased Frank Kutterist

Armas Marge!

Tunneme südamest kaasa abikaasa

RIHO KONTKARI

surma puhul.

Valtu naisrahvatantsurühma naised ja juhendaja Age

Sa tulid nagu päikene
ja paistsid südame —
ja kadusid kui päikene
öö musta hõlmasse…
(J. Liiv)

Teatame kurbusega, et meie seast on lahkunud kullast kallim abikaasa, ema, vanaema ja vanavanaema

EHA KIVILO
28. VII 1939 – 27. III 2024

Ärasaatmine 2.04.2024 kell 12 Rapla kirikus

TIIT PETERSOO

Mälestame looduse- ja teadmameest.
Sügav kaastunne lähedastele.

Jalase Haridusselts

Mälestame teenekat looduskaitsjat, väärikat metsameest ja pärandihoidjat

TIIT PETERSOOD.

Sügav kaastunne lähedastele.

Pärandkultuuri kaardistajad üle Eesti

Südamlik kaastunne Ritale kalli

ISA

kaotuse puhul.

Töökaaslased Juuru hooldekodust

Südamlik kaastunne lähedastele

REIN JÕGI

lahkumise puhul.

Mälestab Sirje perega Võrust

Mälestame Lauka kooli endist direktorit

TIIT PETERSOOD.

Avaldame kaastunnet lähedastele.

Lauka Põhikool

Siiras kaastunne Marjule kalli isa

HENNO SEPPERI

kaotuse puhul.

Sooja köögi kollektiiv

Elu on laul, on lihtne ta viis.
Heliseb korra ja vaikib siis…

Südamlik kaastunne Reinule perega armsa isa

VELLO PAASI

kaotuse puhul.

Purila Uus 8 majarahvas

Mälestame looduse ja koduloo tundjat-teejuhti

TIIT PETERSOOD.

Avaldame sügavat kaastunnet abikaasale ja poegadele.

Velise Kultuuri ja Hariduse Selts ELKS Märjamaa osakond

Avaldame kaastunnet abikaasa Ritale, poegadele Ennule ja Siimule kalli abikaasa ja isa

TIIT PETERSOO

lahkumise puhul.

Niina, Ljudmilla

On lahkunud hea sõber ja kaaslane

RIHO KONTKAR.

Sügav kaastunne lähedastele.

Klassiõed-klassivennad Rapla Keskkooli päevilt

Sügav kaastunne Vaike prele kalli

VENNA

kaotuse puhul.

Virginija Karumetsast

Avaldame kaastunnet Reinule perega kalli

ISA

kaotuse puhul.

Purila Timber OÜ kollektiiv

Mälestan

TIIT PETERSOOD.

Kaastunne abikaasale, poegadele ja lähedastele.

Alvar

Südamlik kaastunne lähedastele

HENNO SEPPERI

kaotuse puhul.

Ehitaja 3 elanikud

Mälestame

TIIT PETERSOOD.

Südamlik kaastunne lähedastele.

Pille ja Margus

Südamlik kaastunne lähedastele

TIIT PETERSOO

kaotuse puhul.

Mälestavad ELKS Pärnu osakonna liikmed

Mälestame

TIIT PETERSOOD.

Avaldame kaastunnet abikaasale, poegadele ja lähedastele.

Margot ja Uno perega

Südamlik kaastunne Vaikele perega kalli

VENNA

kaotuse puhul.

Mäe Kaks majaelanikud

Aitäh õp. Mihkel Kukkele, Mare Paidlale ja kõikidele headele inimestele, kes käisid

TIIDUGA

hüvasti jätmas.

Tiit Petersoo lähedased

Sügav kaastunne Ritale, Siimule ja Ennule perega abikaasa, isa ja vanaisa

TIIT PETERSOO

surma puhul.

Valli, Jüri ja Olev

Südamlik kaastunne Ritale, poegadele ja lähedastele

TIIT PETERSOO

kaotuse puhul.

Liivi ja Jüri

Kodu ja kodutee…
Need, kes sealt nüüd läinud,
ikka meeles meil veel…

RIHO KONTKAR

Meenutame ja mälestame.
Avaldame kaastunnet
lähedastele.

Meie kodutänava pered

Head sõbrad,
meid jälle üks on vähem-
ei oska me hoida üksteist?
Ja tänagi teele siit läheb-
ei tea kuhu- jälle üks meist…
(L. Tungal)

RIHO KONTKAR

Mälestame kunagist lavakaaslast.
Kaastunne lähedastele.

Valtu näitering

Tuul koduõue puudes vaikselt nutab,
igavikuteele saates Sind…

Siiras kaastunne lähedastele kalli

RAUL KAAVERI

kaotuse puhul.

Falilejevid ja Rasmannid

Tuul kurvalt puudeladvus kiigub,
on tühjaks jäänud koduke…

Hea Marju!

Südamlik kaastunne kalli isa

HENNO SEPPERI

lahkumise puhul.

Oleme mõtetes Sinuga.
Sinu Mamma pere

Kallist tädipoega

VELLO VIIRAT

mälestab Ülle perega.

Südamlik kaastunne tütar Kaidi perele ja abikaasa Evile.

Südamlik kaastunne Ritale ja Siimule abikaasa ja isa

TIIT PETERSOO

surma puhul.

Majanaabrid

Hea Rita ja pojad!

Tunneme Teile kaasa

TIIT PETRSOO

kaotuse puhul.

Helve ja Peeter

Avaldame sügavat kaastunnet Ritale ja Siimule kalli abikaasa ja isa

TIIT PETERSOO

kaotuse puhul.

Toomas ja Marju

Südamlik kaastunne lähedastele

RAUL KAAVERI

kaotuse puhul.

Ilmar ja Maiu

Südamlik kaastunne Marjule ja Toomasele kalli

HENNO SEPPERI

kaotuse puhul.

Ilmar ja Maiu

Siiras kaastunne lähedastele

FEODOR GRETŠKOVI

kaotuse puhul.

AS Connecto Eesti

Mälestame

TIIT PETERSOOD.

Kaastunne abikaasale, lastele peredega, lähedastele.

Hiie ja Rein

Vaatan ja vaatan, kuidas langeb
lumi nõmmele pehmeks katteks,
õhtuhämaras unistab kuusk…
Ja ma tunnen, kui väike ma olen,
kuidas lõpmata rahusse kaon,
nagu ei oleks mul iha ja õnne,
nagu ei oleks mul vaeva ja valu…
(Karl Eduard Sööt)

TIIT PETERSOO
31. XII 1937 – 9. III 2024

Sügav kaastunne abikaasale ja poegadele.

Mälestavad ELKSeltsi Rapla osakonna liikmed

Lahkunud on

TIIT PETERSOO.

Leinavad omaksed.

Hüvastijätmine 23.03.2024 kell 12. Rapla kirikus.
Kimpe ja pärgasid palume mitte tuua.

Kes teab kui sügav on meri,
kui pime on tormine öö,
kui valus on nutetud pisar,
kui lahku viib kallite tee…

Kallis Evi!

Oleme mõtetes sinuga, kui jätad hüvasti kalli abikaasa

VELLO VIIRAGA.

Tõntsonite pere

Avaldame sügavat kaastunnet Ritale ja Siimule abikaasa ja isa

TIIT PETERSOO

surma puhul.

KÜ Ira Viis elanikud

Südamlik kaastunne Evile abikaasa

VELLO VIIRA

kaotuse puhul.

Helju

Südamlik kaastunne Illele perega kalli abikaasa, isa ja vanaisa

RAUL KAAVERI

kaotuse puhul.

SA Raplamaa Haigla

Sügav kaastunne kallile Evile abikaasa

VELLO VIIRA

kaotuse puhul.

Shirly ja Arved

Maga vaikselt,
puhka rahus –
südamed on sinuga.
Mälestuste päiksekullas
jääd sa ikka meiega…

Teatame sügava kurbusega, et meie hulgast on lahkunud kallis isa, vanaisa ja vanavanaisa

HENNO SEPPER
12. X 1941 – 8. III 2024

Mälestavad lapsed peredega.

Ärasaatmine 16.03.2024 kell 12 Rapla kalmistu kabelis

Südamlik kaastunne Marjule ja Toomasele lähedastega isa

HENNO SEPPERI

kaotuse puhul.

Rita pere

Seal, kus sulgeb eluraamat,
algab mälestuste tee…

Kallis Eleriin!

Südamlik kaastunne Sulle ja lähedastele kalli isa, vanaisa

RAUL KAAVERI

kaotuse puhul.

Sinu pikaaegsed sõbrannad Kehtnast ja Tallinnast

TIIT PETERSOO

Mälestame kauaaegset head kaastöötajat ja avaldame sügavat kaastunnet lähedastele.

Raplamaa Sõnumid

Ei, ta lahku Su juurest.
Ta on Sinuga koos,
Sinu mälestustes, mõtteis,
Sinu eluloos…

Südamlik kaastunne Shirlyle kalli

EMA

kaotuse puhul.

AS Solbritt kolleegid

Maga vaikselt, puhka rahus –
südamed on Sinuga.
Mälestuste päiksekullas
jääd Sa ikka meiega…

Teatame sügava kurbusega, et on lahkunud meile kallis

VELLO VIIRA
26. I 1943 – 6. III 2024

Leinavad abikaasa Evi, Teele ja Luule peredega, Arvi, Raivo ja Tiiu

Ükski hea inimene ei kao jäädavalt.
Ta tuleb meie juurde taas
esimese päikesekiire
või leebe tuulena…

Südamlik kaastunne Evile kalli abikaasa

VELLO VIIRA

kaotuse puhul.

Mälestavad Viivi, Harri perega, Ahto perega, Tiiu, Vello, Andres perega ja Indrek

Kaotusvalu hingelt
keegi võtta ei saa,
aeg selle asendab
mälestustega…

Kallis Maiu!
Meie siiras kaastunne kui jätad hüvasti kalli ema

SALME ELLERMAAGA.

Oleme mõtetes ja südames Sinuga.

Merike, Ilona, Valdo, Ilvi, Inge, Natalia, Katre, Marelle

Kes teab kui sügav on meri,
kui pime on tormine öö,
kui valus on nutetud pisar,
kui lahku viib kallite tee…

Kallis Maiu!
Oleme mõtetes Sinuga, kui jätad hüvasti kalli ema

SALME ELLERMAAGA.

Sinu Mamma pere

Ei, ta lahku Su juurest.
Ta on Sinuga koos,
Sinu mälestustes, mõtteis…

Siiras kaastunne teile, Reet, Rein, Meelis, Kersti peredega kalli ema, ämma, vanaema, vanavanaema

LEHTE VALLERI

kaotuse puhul.

Iia, Ain, Den

Südamlik kaastunne Evele ja lähedastele armsa ema, ämma, vanaema ja vanavanaema

EHA KAARLEPI

lahkumise puhul.

Anneli ja Kalle lastega

Avaldame sügavat kaastunnet Marjule ja ta lähedastele isa, vanaisa ja vanavanaisa

HENNO SEPPERI

kaotuse puhul.

Liivi, Meeri ja Merike

Kaunist talvehommikust sai igavene öö…

Südamlik kaastunne Evile abikaasa ja kõigile lastele nende kalli

VELLO VIIRA

lahkumise puhul.

Eevi

Kaotusvalu hingelt keegi võtta ei saa,
aeg selle asendab mälestustega…

Südamlik kaastunne Illele perega, armsa abikaasa, isa ja vanaisa

RAUL KAAVERI

kaotuse puhul.

Eliko, Margus, Lende, Endel

Elu on tundmatu tee,
iial ei tea,
millal lõpeb see…

Südamlik kaastunne Marjule ja Merlile perega isa, vanaisa ja vanavanaisa

HENNO SEPPERI

lahkumise puhul.

Riina ja Ingrid peredega

Meie südamlik kaastunne kogu Teie perele kalli

LUDMILLA ROMULUSE

kaotuse puhul.

Elle, Jaan, Ardi, Anneli ja Priit

Kallis Ille!

Siiras kaastunne Sulle perega, armsa abikaasa, isa ja vanaisa

RAUL KAAVERI

kaotuse puhul.

Töökaaslased polikliinikust

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste tee…

Südamlik kaastunne Shirlyle kalli

EMA

kaotuse puhul.

Evi ja Roose

Jäi tühjaks koduõu ja tuba,
sa magad vaikselt taevast und…

Meie südamlik kaastunne Evile armsa abikaasa

VELLO VIIRA

lahkumise puhul.

Head sõpra mälestavad Marje ja Vello

Muld mälestusi
matta ei suuda…

Siiras kaastunne kogu perele

LUDMILLA ROMULUSE

kaotuse puhul.

Jaan ja Rain Terras peredega

Südamlik kaastunne sulle, Eve perega ema, ämma, vanaema, vanavanaema

EHA KAARLEPI

kaotuse puhul.

Ene ja Tarmo perega

Südamlik kaastunne Hillarile ema

NIINA MERILA

kaotuse puhul.

KÜ Aasa 12

Muld mälestusi matta ei suuda…

Siiras kaastunne kogu perele

LUDMILLA ROMULUSE

kaotuse puhul.

Jaan ja Rain Terras peredega

Avaldame sügavat kaastunnet Evile kalli abikaasa

VELLO VIIRA

kaotuse puhul.

Aive ja Villu lastega

Meie südamlik kaastunne Evile armsa abikaasa

VELLO VIIRA

lahkumise puhul.

Merike ja Jaanus

Kallis Evi!

Südamlik kaastunne sulle kalli abikaasa

VELLO VIIRA

kaotuse puhul.

Ljuba abikaasaga

Evi!

Minu südamlik kaastunne armsa abikaasa

VELLO VIIRA

surma puhul.

Helle

Vaikus ja rahu nüüd sinuga,
head mälestused jäävad meiega…

Kurbusega anname teada, et meie hulgast on lahkunud meie kallis ema, vanaema ja vanavanaema

EHA KAARLEP
23. IV 1938 – 27. II 2024

Mälestavad abikaasa, lapsed ja lapselapsed peredega.

Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea…

Hea Eve!

Südamlik kaastunne kalli ema

EHA KAARLEPI

lahkumise puhul.

Sinu Mamma pere

Kas kuuled, kuis nutab su kodu,
su puudust leinates sääl.
Talle kaaslaseks vihmade sadu,
kus piiskadel pisara hääl…

Südamlik kaastunne kogu perele

LUDMILLA ROMULUSE

kaotuse puhul.

Eevi, Jüri, Ingrid ja Mari peredega

Kaotusvalu hingelt
keegi võtta ei saa,
aeg selle asendab
mälestustega…

KRISTJAN JUHKEN

Kaastunne emale, isale, õele perega.

Teie tuttavad Kaereperest

Lõppenud on elurännak…

Mälestame heasüdamlikku naabrimemme

LUDMILLA ROMULUST.

Siiras kaastunne lähedastele.

Hanto pere

Jõudsid elus palju anda,
jõudsid muret, rõõmu kanda,
kuni lõppes elutee…

Südamlik kaastunne Evele perega kalli ema

EHA KAARLEPI

kaotuse puhul.

Kolleegid soojast köögist

Seal, kus lõpeb eluraamat,
algab mälestuste tee…

Südamlik kaastunne Reedale ema ja Reinule ämma, Kerstile ja Meelisele peredega nende kalli

LEHTE VALLERI

kaotuse puhul.

Tiia, Heiki ja Sirje peredega

Siiras kaastunne Tiiule, Jaagule ja Kristale kalli poja ja venna

KRISTJAN JUHKENI

ootamatu kaotuse puhul.

Milvi, Pilvi, Irma, Herko, Henriko

Avaldame sügavat kaastunnet Rein Kaarlepile ja lähedastele

EHA KAARLEPI

kaotuse puhul.

Perekond Solom

Südamlik kaastunne Evele ja perele kalli ema, vanaema, vanavanaema ja ämma

EHA KAARLEPI

kaotuse puhul.

Sülvi perega

Avaldame lähedastele kaastunnet

SALME ELLERMAA

kaotuse puhul.

Põrgupõhja Risti Selts

Endist laulukaaslast

ANNE KÜNNAPUUD

mälestavada ansambel Lepalinnud ja Lemmi.

Me vaikses leinas langetame pea…

LUDMILLA ROMULUSE

mälestuseks.

Südamlik kaastunne Ülole ja lastele peredega.

Elve, Helle, Heli ja Toomas Bernhardt

Pere mälestustekangas on katkenud lõim…

Lahkus meie armas abikaasa, ema, vanaema, vanavanaema

LUDMILLA ROMULUS
11. IV 1938 – 25. II 2024

Leinav perekond.

Hüvastijätt 9.03.2024 kell 12 Rapla Maarja-Magdaleena kirikus, muldasängitamine Rapla kalmistul.

Ei aastad mõõda inimelu pikkust,
vaid tööd ja teod on elu sisu ning rikkus…

Langetame leinas pea kauaaegse kolleegi

ANTS OJAVEE

kaotuse puhul ning avaldame sügavat kaastunnet lähedastele.

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli pere

Ei, ta lahku Su juurest.
Ta on Sinuga koos,
Sinu mälestustes, mõtteis,
Sinu eluloos…

Siiras kaastunne Tiiule, Jaagule ja Kristale perega kalli poja ja venna

KRISTJAN JUHKENI

lahkumise puhul.

Rapla Konsumi pere

Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud…

Siiras kaastunne Tiiule kalli venna

ANTS ROOSTI

kaotuse puhul.

Valtu pensionäride klubi Koduläte

Elu on tundmatu tee,
iial ei tea,
millal lõppeb see…

Siiras kaastunne Tiiule, Jaagule ja Krista perele kalli poja ja venna

KRISTJAN JUHKENI

lahkumise puhul.

Ester ja Ülar

Sügav kaastunne Tiiule, Jaagule ja Kristale kalli poja ja venna

KRISTJAN JUHKENI

lahkumise puhul.

Külvi, Kerli ja Erko

Mälestame head naabrit

LUDMILLA ROMULUST.

Avaldame kaastunnet abikaasa Ülole ja lastele peredega.

Viive ja Rein

Südamlik kaastunne lähedastele

EHA KAARLEPA

lahkumise puhul.

Mälestavad naabrid perekonnad Pärt ja Vahtmäe

Südamlik kaastunne Kaiele ja Katile kalli

VANAEMA

kaotuse puhul.

Jaanika ja Pille

Avaldame kaastunnet Margit Kivi-Sermusele

ISA

kaotuse puhul.

Harviker OÜ

Südamlik kaastunne Tiiule ja Jaagule kalli poja

KRISTJAN JUHKENI

kaotuse puhul.

Eve ja Raul Tänavotsalt

Südamlik kaastunne Tiiule, Jaagule ja Kristale perega kalli poja ja venna

KRISTJAN JUHKENI

lahkumise puhul.

Liis, Ain, Taaniel

Südamlik kaastunne Tiidule kalli

EMA

lahkumise puhul.

Orienteerumisklubi Orvand

On tundeid, mis iial ei sure,
ja mälestusi, mida aeg ei vii…

Siiras kaastunne Aivarile lähedastega isa

ENNO ESNARI

kaotuse puhul.

Saula rahvas

Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud…

Siiras kaastunne teile, Heino ja Aado, kalli ema

VIRVE JÕGISOO

kaotuse puhul.

Jaan ja Silvi

Südamlik kaastunne Ulvi ja Kristian Randmäele ning Kristina Hollole kalli

EMA ja VANAEMA

kaotuse puhul.

O-I Estonia AS

Elu on laul,
on lihtne ta viis.
Heliseb korra
ja vaikib siis…

Südamlik kaastunne Marekile perega ema

BIRGIT EHRENBERG

kaotuse puhul.

Kolleegid Keskkonnaameti järelevalveosakonna Raplamaa büroost

Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud…

Siiras kaastunne Aivarile perega armsa isa

ENNO ESNARI

kaotuse puhul.

Polgu, Papli, Nurme, Alttoa, Lõpehansu ja Karumetsa pered.
Lapsepõlve mängukaaslast mälestavad Elvi ja Aimi Polgult.

Vaikus ja rahu nüüd sinuga,
head mälestused jäävad meiega…

Sügav kaastunne kallile Tiinale abikaasa

PRIIT SUVISTE

kaotuse puhul.

Ema ja vend perega

Kõik seni on lapsed, kui elavad emad,
ja saatuse poolest rikkad on nemad.
Kõik seni on lapsed.
Kui tusase taeva all tuleb meil püsida
ja polegi inimest, kellelt küsida,
sest vastus on vaikuse lõputus laotuses
ja eneseleidmise valusas kaotuses.
Kõik seni on lapsed…
(O. Saar)

Siiras kaastunne tütre ja poegade peredele kalli ema, vanaema ja vanavanaema

ASTA JALAKAS

kaotuse puhul.

Tädipoeg Peeter perega

Mälestuste päiksekullas
jääd sa ikka meiega…

ELLEN VESKER
7. III 1924 – 22. IX 2022

100. sünniaastapäeval mälestavad oma head ema, vanaema ja vanavanaema
tütred Elle ja Ülle peredega