Leinakuulutused

Teatame kurbusega, et meie hulgast on lahkunud kallis poeg, vend ja onu
AIMAR TUTT.
Leinavad ema ja vend perega
Avaldame kaastunnet tütrele, emale ja vendadele
EVELIN OJASOO
ootamatu kaotuse puhul.
Mälestavad endised töökaaslased
Avaldame kaastunnet
Sirje ja Riin Praksile
URVE SEINA
kaotuse puhul.
Kolleegid Rapla Vallavalitsusest
Avaldame sügavat kaastunnet Tõnu Rahulale
EMA
kaotuse puhul.
SCE E- PIIM juhatus ja nõukogu
Vaikus ja rahu
olgu sinuga,
mälestused
ja meenutused
meiega…
Avaldame kaastunnet
Piretile ja Raivole
EMA
surma puhul.
Linda ja Lembit
Avaneb valguse värav,
viib taevasse sätendav tee…
Sügav kaastunne Tõnule perega armsa ema
SAIMA RAHULA
kaotuse puhul.
Töökaaslased OÜ Raikküla Farmerist
Sulgunud on eluraamat,
algab mälestuste maa…
Mälestan armast
SAIMA RAHULAT.
Avaldan südamlikku kaastunnet poegadele perekondadega.
Aino Reiner Järvakandist
Tunde tasa lööb aegade kell,
alles jääb mälestus hea ja hell…
Südamlik kaastunne Reedale lähedastega armsa
EMA
surma puhul.
Töökaaslased Kaiu LT-st

 

Kaduvuses külvatakse,
kadumatuses äratatakse üles,
autuses külvatakse,
kirkuses äratatakse üles.
1.Korintose 15: 42-43
Rapla Maarja-Magdaleena kogudus mälestab kauaaegset koguduse ema
SAIMA RAHULAT
ja avaldab kaastunnet perekonnale.
Teelesaatmine Rapla kirikust 04.07 kell 12
 
Hõisake Issandale, kogu ilmamaa,
tõstke hõisates häält ja laulge temale!
Psalm 98:4
Rapla Kirikumuusika Festival mälestab tänutundes oma asutajat
RAIMO KIVISTIKKU
13. X 1948 – 23. VI 2020
ja avaldab kaastunnet omastele.
 

Mõni hetk on valusam, kui teine,
mõni hetk on kohe väga, väga valus…

Oleme mõtteis Sinuga, Tõnu, kui saadad viimsele teele kalli ema
SAIMA RAHULA.
Siiras kaastunne lähedastele.

Raikküla Kultuurikeskuse isetegevuslased ja ringijuhid.

 

Avaldame sügavat kaastunnet omastele kalli ema,vanaema ja vana-vanaema
SAIMA RAHULA
kaotuse puhul.
Loo tänava rahvas
Avaldame kaastunnet Katrinile
ÄIA
surma puhul.
Loore, August, Kaarita
Avaldame sügavat kaastunnet Ene Akotšonokile
ISA
kaotuse puhul.
Töökaaslased laborist
Mälestame abivalmis naabrit
LEONID AKOTŠONOKIT
ja avaldame kaastunnet abikaasale ja lastele peredega.
Olavi, Karla ja Andres peredega
Avaldame kaastunnet Enele kalli isa
LEONID AKOTŠONOKI
kaotuse puhul.
AS Solbritt
Avaldame siirast kaastunnet kauaaegsele juhatuse liikmele Tõnu Rahulale kalli
EMA
kaotuse puhul.
Raplamaa Partnerluskogu
Avaldame kaastunnet Kalevile ja Aleksanderile kalli
VENNA
surma puhul.
Töökaaslased Kaiu LT-st
Avaldame siirast kaastunnet Pillele abikaasa
JAAN LEPA
kaotuse puhul.
Kolleegid Järvakandi Kultuurihallist
Mõni hetkt on valusam kui teine, mõni hetk on kohe väga, väga valus…
Oleme mõttetes sinuga, Reet, kui saadad viimsele teele kalli ema
VAIKE PÄRNA.
Siiras kaastunne lähedastele.
Lia, Eve, Karli