11.1 C
Rapla
Laupäev, 25 juuni 2022
spot_img

Kehtna valda varjutavad korruptsioonikahtlused

Kehtna vallavalitsuse töö suhtes on viimase kuu jooksul tehtud kahel korral pöördumine seoses korruptsioonikahtlusega. Volikogu liige Illar Olesk tegi mai lõpus riigikontrollile pöördumise seoses Järvakandi hooldekodu konkursiga. Eelmisel reedel saatis volikogu liikmetele oma pöördumise Aivar Jürisalu seoses Paluküla spordi- ja puhkekeskuse haldamise konkursiga.

Järvakandi hooldekodu konkurss

Illar Olesk pöördus riigikontrolli poole möödunud aasta lõpus välja kuulutatud Järvakandi hooldekodu konkursi tõttu. Hooldekodu vajab nüüdisajastamiseks suuri investeeringuid, mille jaoks valla rahakott jääb õhukeseks. Lahendust nähti uue haldaja leidmises ja selleks kuulutati välja konkurss. Konkurss oli edukas ning kahest pakkujast kuulutati võitjaks OÜ Balti Sotsiaalteenused. Oleski hinnangul ei ole vallavalitsus tegutsenud aga volikogu otsuse kohaselt.
Volikogu eelmise aasta 20. novembril koostatud otsusega antakse luba konkursi korraldamiseks. Selles otsustab volikogu seada hoonestusõigus ja võõrandada operaatorteenus 20 aastaks. Olesk tõi välja, et konkursi võitnud OÜ Balti Sotsiaalteenused tegi pakkumise aga 30 aastaks. See erineb volikogu otsuses välja toodud perioodist kümne aasta võrra.
OÜ Balti Sotsiaalteenused võitis konkursi, pakkudes hoonestusõiguse eest 2500 eurot aastas. Kolmekümne aasta peale on see summa kokku 75 000 eurot, mida hakatakse maksma iga-aastaste maksetena. Oleski sõnul ei kajastu lepingus tema ettepanek summa indekseerida ning lisada sellele iga-aastane tarbijaindeksi muutus.
„Suure tõenäosusega see valitsuse koosseis ei jätka pärast 2021. a kohalikke valimisi, seega kahtlustan mina korruptsiooni,” kirjutas Olesk oma pöördumises. „Sellele kõigele eelnes veel aprillikuu volikogus ettepanek anda pakkujale tasuta üle MTÜ Elupuu varasid, kus on siiani tegelikult Kehtna vallal osalus, ja nendele varadele ei määratud ka hindasid kinnisvara väärtusena,” lisas Olesk oma pöördumises.
Riigikontrolli kommunikatsioonijuht Priit Simson ütles, et edastas Illar Oleski kirja 16. juunil Kehtna vallavolikogule, sealhulgas ka revisjonikomisjoni liikmetele tutvumiseks ja kontrolli teostamise vajalikkuse hindamiseks. Tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest on vallavalitsuse tegevuse seaduslikkuse ning valla vara kasutamise sihipärasuse kontroll ja hindamine volikogu revisjonikomisjoni ülesanne.
Senist protsessi kirjeldades ütles Simson, et temaga on telefoni teel ühendust võtnud revisjonikomisjoni juht. Samuti tõi ta välja, et Illar Oleski pöördumine on lisatud riigikontrolli seirematerjalidesse. Volikogule saadetud kirjale ootab riigikontroll vastust kuu jooksul ehk hiljemalt 16. juuliks.

Paluküla konkurss

Lisaks eelpool mainitud korruptsioonikahtlusele on vallavolikogu liikmete poole pöördunud ka Aivar Jürisalu, kes ei ole rahul Paluküla spordi- ja puhkekeskuse haldamise konkursiga. Ta leiab, et konkursi tingimused on koostatud, lähtudes varasema teenuseosutaja, vallavolikogu liikme Lauri Mölderi huvidest ja võimalustest. Ta viitab punktile, kus pakkuja peab kinnitama, et tal on vajalik tehnika niitmiseks ja suusaradade tegemiseks. Pärast Jürisalu pöördumist täiendati reedel konkursi tingimusi sellega, et piisab ka kinnitusest, et pakkujal on rahalised vahendid vastava tehnika rentimiseks.
Oma pöördumises ütles Jürisalu, et nõutavad tegevused on vastuolus Kõnnumaa MKA kaitse-eeskirjaga, kuid täpsemalt ta seda ei selgita, sest see on tema sõnul võimaliku kohtuvaidluse teema. Veel tõi ta välja, et aega pakkumiste esitamiseks on napilt. Konkurss kuulutati välja 19. juunil ning tähtaeg pakkumiste esitamiseks oli eile, 30. juunil. „Olukorraga tutvumise ja pakkumise tegemise aeg on väga lühike, mis soosib varasemat teenuseosutajat,” ütles Jürisalu. „Info konkursi kohta on ainult valla kodulehel – mina pole mujal märganud, mis annab eelise varasemale teenuseosutajale, sest pidevalt valla kodulehe jälgijate hulk ei ole praegusel ajal, keset suve, tõenäoliselt suur,” jätkas Jürisalu.
Lisaks tõi ta välja, et juhtis vallavolikogu liikmete tähelepanu Kehtna vallavalitsuse ja vallavolikogu liikme (Lauri Mölderi) korruptiivsele tegevusele juba aprillis, kuid pole istungite protokollides näinud, et seda oleks arutatud. „Palun teemat vallavolikogu istungil käsitleda ja protokollis kajastada,” lõpetas ta.

Kaebusi ei ole veel arutatud

Kehtna vallavolikogu esimees Peeter Kustmann ütles, et volikogu ei ole kõne all olevaid pöördumisi veel arutanud, kuid plaanib need päevakorda võtta. „Volikogu suunab need pöördumised volikogu revisjonikomisjonile arutamiseks. Edasised sammud sõltuvad revisjonikomisjoni töö tulemustest ja volikogu seisukohtadest,” selgitas ta.
Lisaks kinnitas Kustmann, et Paluküla spordi- ja puhkekeskuse haldamise konkursi läbiviimist kaebus hetkel ei mõjuta. „Eelläbirääkimistega pakkumismenetlus viiakse läbi vastavalt Kehtna valla hankekorrale, nagu eelnevalt kavandatud,” ütles volikogu esimees.
Mõlemad pöördumised kuuluvad seega valla revisjonikomisjoni pädevusse. Komisjoni esimees oli siiani Laura Kokk. Eelmisel nädalal astus ta sellelt kohalt tagasi. Oma otsuse põhjuseid ta kommenteerida ei soovi. Samuti ei jaga ta infot selle kohta, kui kaugele revisjonikomisjon Oleski pöördumise asjaolude selgitamisel jõudis. Jürisalu kiri tuli pärast tema tagasiastumist.
Revisjonikomisjoni aseesimees Jaan Sildoja on mõlema pöördumisega kursis. Tema sõnul tuleb revisjonikomisjonil hinnata, kas pöördumistes välja toodud olukordades on korruptsioonitunnuseid või mitte. Kumbagi kaebust Sildoja sõnul hetkel veel arutatud ei ole. Esmaspäeval ei olnud kaheliikmeline revisjonikomisjon ka veel järgmist koosolekut kokku leppinud, kuid Sildoja sõnul peaks see toimuma lähinädalal.

spot_img

3 KOMMENTAARID

3 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
Vallakodanik
02/07/2020 10:45

Ma arvan, et tuleks kontrollida ka pria positiivseid otsuseid Kehtna valla suhtes. Kuna Hr Mölder kontrollib ka neid otsuseid, mis võivad olla kallutatud. Kuna juhuslikult Lauri Mölder saab fiktiivseete hangete läbi vallast raha.

Vello
04/07/2020 20:26

Vanarahval on ütelus. Kus suitsu seal tuld.

Vastulause | Raplamaa Sõnumid
09/07/2020 16:14

[…] 2020 avaldatud Katri Reinsalu artiklile “Kehtna valda varjutavad korruptsioonikahtlused”( https://sonumid.ee/2020/06/30/kehtna-valda-varjutavad-korruptsioonikahtlused/), mis sisaldab olulisi faktivigu ning on […]

5,680JälgijatLike
1,179JälgijatFollow

Viimased uudised