3.3 C
Rapla
Kolmapäev, 29 sept. 2021

Järelevalve tuvastas Märjamaa gümnaasiumis palju puuduseid

Tänavu juunikuus Märjamaa gümnaasiumis läbi viidud teenistuslik järelevalve tuvastas asutuse eri valdkondades mitmesuguseid puudujääke.

Sel kevadel otsustas Märjamaa vallavalitsus algatada Märjamaa gümnaasiumis teenistusliku järelevalve, et saada ülevaade asutuse hetkeolukorrast, arenguvajadustest, et hinnata kooli senist tegevust ning kavandada edasisi tegevusi. Järelevalvet teostas neljaliikmeline komisjon, kuhu kuulusid Tiina Roosimägi, Meelis Välis, Lea Leppik ja Eda Leesalu.

Korraldust, mis reguleeris teenistuslikku järelevalvet, on kevadest saati muudetud mitmel korral. Esmalt lükati eriolukorrast tulenevalt edasi järelevalve teostamise kuupäevi ning hiljem lisati töögruppi ka valla värske haridusnõunik Eda Leesalu.

Leesalu selgitab, et puudused koolis on olnud jätkuvad, need on kuhjunud ning viinud hetkeseisuni. „Teenistuslik järelevalve suunati Märjamaa gümnaasiumisse seetõttu, et info kooli olukorrast oli vastandlik, osapooled kirjeldasid hetkeolukorda erinevalt ning oli ebaselge, kelle töölõigus ja vastutusalas esineb puuduseid,” selgitab ta.

Märjamaa vallavalitsuse 27. juuli istungi protokollist nähtub, et teenistuslik järelevalve teostati gümnaasiumis vahemikus 1. juuni kuni 12. juuni. Valla haridusnõuniku Eda Leesalu sõnul keskenduti sel perioodil kooli dokumentatsiooniga tutvumisele, kuid osaleti ka õppenõukogu koosolekutel ning vesteldi mõne töötajaga.

Vallavalitsuse istungi protokollis on välja toodud, et järelevalve järel koostatud õiendis on kokkuvõtvalt öeldud: „Kooli direktor, õppenõukogu, hoolekogu ja õpilasesindus on osaliselt täitnud neile õigusaktidega pandud ülesandeid. Puuduseid on palju.“ Näitena on toodud, et õppekava vajab uuendamist, puudub kehtiv arengukava, puudulikud on palgakorralduse põhimõtted, mitmetel töötajatel puuduvad ametijuhendid, direktori käskkirjade õiguslikud ja halduslikud alused on ebatäpsed, esineb ebatäpsusi ka töökoormustes, kooli HEV-õpilaste õppekorralduses on puudujääke jms.

Järelevalve õiend on kooli direktori Kalle Uusmaaga kooskõlastatud ning kokku on lepitud ajavahemik, mille jooksul ta tegeleb õiendis välja toodud puuduste kõrvaldamisega. Märjamaa gümnaasiumi direktor Kalle Uusmaa kinnitab, et mõnede teenistusliku järelevalve õiendis tähelepanu juhitud kitsaskohtadega seoses on tehtud ettekirjutused koos tähtaegadega muudatuste teostamiseks, ülejäänud tuleb ellu viia esimesel võimalusel. „Mitmete õiendis välja toodud puuduste parandamine on juba käsil, kuid suuremad asjad võtame ette uute meeskonnaliikmete tööle asumisel,” ütleb Uusmaa.

Valla haridusnõunik Eda Leesalu jälgib direktorile seatud tööplaani täitmist. Leesalu kinnitab samuti, et Uusmaa alustas puuduste kõrvaldamist kohe ning on katkestanud suisa oma puhkuse.

Mis puudutab uusi meeskonnaliikmeid, ütleb Leesalu, et vabanenud töökohtadele läbi viidud konkursid on olnud edukad. Leitud on uued inimesed õppealajuhataja, HEV-õpilaste õppe koordineerija ja haridustehnoloogi ametikohale.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
5,680JälgijatLike
1,159JälgijatFollow

Viimased uudised