2.2 C
Rapla
Neljapäev, 8 juuni 2023
UudisedMärjamaa vallavalitsusele esitati vaie erihooldekodu küsimuses

Märjamaa vallavalitsusele esitati vaie erihooldekodu küsimuses

Viimased viis aastat on veeretatud mõtet rajada Märjamaale kodu psüühilise erivajadusega inimestele. Eriti tuliseks läks vaidlus möödunud suvel, kui asukohana toodi lauale Sipa tee 3, kuhu AS Hoolekandeteenused taotles projekteerimistingimuste väljastamist.

Tänavu juunis tegi vallavalitsus korralduse, millega keelduti projekteerimistingimuste väljastamisest, sest väljavalitud asukoht vajab detailplaneeringut. Hoolekandeteenused AS esitas 28. juulil Märjamaa vallavalitsusele vaide, millega taotletakse korralduse kehtetuks tunnistamist ja projekteerimistingimuste väljastamist.

Põhjendamata otsus?
AS-i Hoolekandeteenused hinnangul on korraldus õigusvastane mitmel põhjusel. „Võib välja lugeda, et keeldumise põhjus on kohalike ettevõtjate ja 552 märjamaalase vastumeelsus psüühilise erivajadusega inimeste suhtes. Samas ei ole põhjendatud, kuidas erivajadusega inimestele korterelamu rajamine kahjustab teiste inimeste õigusi. Seaduse järgi peab KOV-i otsus olema kaalutletud ehk arvestama nii märjamaalaste kui ka erivajadusega inimeste huvisid, kuid korralduses ei ole erivajadusega inimeste huvisid või õiguseid kordagi mainitud,” avas esimese põhjuse sisu AS-i Hoolekandeteenused kinnisvaradirektor Karl Mänd.
Lisaks tõi ta välja, et väidetavalt on projekteerimistingimuste taotlus vastuolus üldplaneeringuga. Teisalt on selgitatud, et projekteerimistingimuste väljastamine on planeerimisseadusega kooskõlas ja üldplaneeringu üldsõnalisus ei ole otsustav tegur tingimuste väljastamisest keeldumiseks.
Kolmas põhjus on otsusele jõudmiseks kulunud ajas. „Taotluse menetlemine on võtnud ebamõistlikult palju aega – kahe kuu asemel üks aasta. Vallavalitsus ei ole selgitanud, mis on viivituse põhjus ja milline on eeldatav menetlustähtaeg. Juhul, kui detailplaneeringu koostamine oleks vältimatu (kuigi hetkel ei ole kuidagi seda põhjendatud), siis oleks pidanud vallavalitsus selle tuvastama aasta tagasi, kui võttis taotluse menetlusse. Sel juhul oleks meil olnud tänaseks planeeringu koostamine lõpusirgel või koguni kehtestatud,” leidis Mänd.
Juunikuus toimunud koosolekul jäi mulje, et pettumusest hoolimata Hoolekandeteenused lepib tehtud otsusega. Mänd selgitas, et vaide esitamisel vaagisid nad kahte poolt. Ühelt poolt ei saa erivajadustega inimestele vallavalitsuse toeta kodu rajada. Samas ütles Mänd, et pärast otsuse põhjalikku läbitöötamist oli keeldumine nende jaoks põhjendamata ja kaalutlemata.
„Kogu selgitav osa on äärmiselt vastuoluline ja sellest kumab läbi kohalike ettevõtjate dikteeritud suhtumine erivajadusega inimestesse. Sellisel puhul me ei saa silma kinni pigistada ja lasta erivajadusega inimeste õigustest üle sõita sellepärast, et mõned inimesed ei soovi elada erivajadusega inimeste läheduses,” sõnas Mänd.
Mänd ütles, et põhjuseid, miks Märjamaale maja ehitada soovitakse, on kaks. Piirkond vajab teenusekohti ning initsiatiiv need kohad luua tuli aastaid tagasi just vallavalitsuselt.
„Loodan, et ka praegune vallavalitsus peab kokkulepetest kinni ja leiab lahenduse, kuidas Märjamaa inimestele see maja luua. Seni oleme meie olnud innukas ja vedav pool, aga nüüd on pall vallavalitsuse väravas – kui nad Sipa tn otsust ei muuda, on nende asi leida uus sobiv asukoht ning vajadusel koostada sellele ka detailplaneering,” oli Mänd konkreetne.
Mänd tõi välja, et kui vallavalitsus oma keelduvale otsusele kindlaks jääb ja koostööst loobub, jääb vald võimalusest ja investeeringust ilma. „Kahjuks kaotaksid sellest kõige rohkem piirkonna erivajadusega inimesed, kes peaksid teenusevajaduse tekkides kolima kodust eemale,” ütles Mänd.
Samas väljendas ta selgelt ka seisukohta, et Sipa tee 3 ei ole ainuke võimalik asukoht maja rajamiseks. Tuleb lihtsalt arvestada kindlate kriteeriumitega, millele krunt vastama peab.
„Tulevaste elanike vajadusi silmas pidades on äärmiselt tähtis, et vajalikud teenused oleksid inimestele jalgsi kättesaadavad ja ligipääsetavad. Ehitusliku poole pealt on oluline, et vajalikud kommunikatsioonid oleksid läheduses olemas ja sinna oleks lubatud ehitada. Möödunud suvel toimunud koosolekul pakkusid Märjamaa inimesed välja Jaama tn piirkonda, aga paraku ei väljastanud vallavalitsus projekteerimistingimusi ka Jaama tn 6 kinnistule,” ütles Mänd. Ta lisas, et vallavalitsus oma ettepanekuid uue asukoha leidmiseks teinud ei ole.

Otsust veel ei ole
Märjamaa abivallavanem Ott Valdma ütles, et vallavalitsus ei ole veel vaidemenetluses otsuseni jõudnud. „Vaide menetlustähtaega on pikendatud 30 päeva võrra, kuna menetluses on nüansse, mis vajavad täiendavat hindamist,” selgitas ta. Samuti kommenteeris Valdma, et puhkustega seonduvalt ei ole erihooldekodu rajamise küsimusega hetkel aktiivselt tegeletud. „Teemaga tegeletakse edasi sügisel,” kinnitas abivallavanem.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
Sõnumid
Kõik uudised
Kuulutused