2.2 C
Rapla
Neljapäev, 8 juuni 2023
UudisedRabivere maastikukaitsealal on raietööd seaduslikud

Rabivere maastikukaitsealal on raietööd seaduslikud

Toimetusele laekunud vihje kohaselt tehakse Rabivere maastikukaitsealal raietöid, mis ei tundu maastikukaitsealale kohased. Keskkonnainspektsioon ja Keskkonnaamet kinnitavad raiete seaduslikkust.

Raplamaa Sõnumite toimetusega võttis selle nädala alguses ühendust murelik inimene, kes oli Rabivere maastikukaitseala matkaraja läheduses täheldanud raietöid. Kuna raietööd tundusid peale vaadates suuremahulised ja alal olid suured masinad, tekkis inimesel kahtlusi, kas selline tegevus on päris õige ja lubatud.
Selgus, et Rabivere maastikukaitseala raietööd olid silma jäänud veel teistelegi inimestele. Keskkonnainspektsiooni Raplamaa büroo juhataja Marek Saar kinnitab, et eelmisel nädalal kontrolliti nende raietöödega seotud teatisi ja teostatavaid raieid. Rikkumisi ei tuvastatud, kuid inspektorid selgitasid raie teostajatele nende õigusi ja kohustusi sellegipoolest.
Saar selgitab ka, et raied piiranguvööndis ei ole keelatud. Loa annab Keskkonnaamet. Saare sõnul on Kubja kinnistul, kus raietöid tehakse, erametsaomanik esitanud metsateatised, mis on Keskkonnaameti poolt kinnitatud ehk lubatud. Seega raietööd Rabivere maastikukaitsealal ei ole ebaseaduslikud.
Keskkonnaameti Lääne regiooni looduskaitse juhtivspetsialist Kadri Hänni selgitab, et amet annab nõusolekuid raieteks Rabivere maastikukaitsealal tingimusel, et rasketehnikaga raietöid ja kokkuvedu tehakse külmunud pinnasega või kuival ajal. „Seda tingimust on oluline järgida, et vältida pinnase kahjustamist,“ ütleb Hänni. Keskkonnainspektsioon, nagu öeldud, eelmisel nädalal ala kontrollides rikkumisi ei täheldanud.
Rabivere maastikukaitseala piiranguvööndis on Hänni sõnul lubatud hooldusraied. „Uuendusraied on lubatud Keskkonnaameti nõusolekul – see tähendab, et Keskkonnaamet kaalutleb, kas kavandatud raied kahjustavad kaitsealal elustiku mitmekesisust ja maastikuilme säilimist või mitte,“ ütleb ta.
 Üks raietöid märganud inimestest avaldas imestust, et kui maastikukaitsealal ATV-ga sõitmist keelatakse märgiga, siis samal ajal raietöid teostavad masinad võivad seal vabalt ringi sõita. Juhtivspetsialist Hänni selgitab, et Rabivere maastikukaitsealal on sõidukiga teedel sõitmine lubatud, samas sõidukiga ning maastikusõidukiga sõitmine väljaspool teid on lubatud üksnes järelevalve- ja päästetöödel, kaitse-eeskirjaga lubatud töödel, kaitseala valitsemisega seotud töödel, kaitseala valitseja nõusolekul teostatavas teadustegevuses ning lisaks piiranguvööndis teostatavatel liinirajatiste hooldamiseks vajalikel töödel ja maatulundusmaal metsamajandustöödel või põllumajandustöödel. „Metsaraie teostamiseks on vaja sõita väljaspool teid, mistõttu on ka selline erand kaitse-eeskirja lisatud,“ ütleb Hänni.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
Sõnumid
Kõik uudised
Kuulutused