spot_img
6.1 C
Rapla
Reede, 24 märts 2023
ArtikkelNotariaalsed tehingud kaugtõestuse teel – võimalus on olemas, aga kas ka reaalselt...

Notariaalsed tehingud kaugtõestuse teel – võimalus on olemas, aga kas ka reaalselt teostatav?

Viirusepuhangud ja aina kitsenev kohapeal kättesaadavate teenuste ring on toonud päevakorrale kaugtõestuse teel tehtavad tehingud.

Teema tõi meieni üks murelik inimene, kes on SEB panga klient ning vajas pangatöötajat tehingu juurde, mis tuli sõlmida notari juures. Siit koorus ka tõsiasi, et SEB panga töötajad Raplasse reisima ei hakka, et Rapla notaribüroos maha istuda ja tehingut sõlmida.

Edasiseks tegutsemiseks on mitu võimalust. Saab minna ükskõik millise teise notari juurde linna, kus SEB panga töötaja on valmis osalema, või vormistada tehing kaugtõestuse teel. Internetiajastu uudsed veebilahendused muudavad meie elu lihtsamaks ja mugavamaks, aga mitte alati.

Rapla notari Kille Piiburi sõnul oli kaugtõestus aasta tagasi mõeldud veel pilootprojektina võimaldamaks välisriikide saatkondades arvuti teel Eesti notaritel tõestada ühepoolseid tahteavaldusi. Covid-19 tõttu on tehtud võimalikuks ka mitmepoolsete tehingute tõestamine.

Piibur selgitab, et kaugtõestuse teel tehtav tehing tähendab seda, et kogu tehing on kaugtõestatud ehk et kõik tehingus osalejad osalevad igaüks enda arvuti kaudu tehingus. Mitte nii, et osa tehingus osalejaid on notari kabinetis ja keegi lisaks ühineb nendega arvuti kaudu. „Kaugtõestuse puhul on notar enda kabinetis üksinda ja osalejad on igaüks enda arvutis kas kodus, tööl või kus iganes, sh ka välismaal,“ ütleb ta. Seega võib selline kaugtõestamine kujuneda küllaltki keeruliseks ja ka närvesöövaks.

Lisaks peab olema tagatud tehniline heaolu. Piibur selgitab, et klient peab olema suuteline kaugtõestusel osalema, tal peab olema kiire internetiühendus, mis ei tohi olla läbi Wifi ning arvutis peavad olema vajalikud programmid. Tehnilised tingimused on loetletud Notarite Koja veebilehel. Olulised on ka heli ja pildi kvaliteet. Siit tõstatub notari sõnul oluline probleemkoht. Nimelt ei ole paljudes maakohtades kiiret kaabliga internetiühendust üldse saadaval ja tegelikkuses ilmselt ei ole seda ka paljudes väikelinnades ja asulates.

Eraldi lisab keerukust, et iga tehingus osaleva inimese kohta peab olema eraldi arvuti. Piibur selgitab, et on tavapärane, et pangaga seotud tehingutes, kus on kaks ostjat ja laenule lisatagatise andjad, peaks juba ainult ostjate poolel osalema neli inimest igaüks enda arvutiga. Enamasti ei ole inimestel piisaval hulgal niivõrd võimekaid arvuteid ning eakatel inimestel võib puudu tulla ka IT-alastest oskustest.

Lisakaaluna kõikidele võimalikele raskustele on kaugtõestatav tehing kallim. Tehingule lisandub 28,80 eurot. „Ei tundu võib-olla suur summa, kuid näiteks volikirja tegemise muudab see kaks korda kallimaks, pärandist loobumise viis korda kallimaks,“ ütleb Piibur.

Piibur ei ole ise seni kaugtõestust teinud: „Selleks ei ole olnud ka reaalset nõudlust. Kaheksa kuu jooksul on kaugtõestust küsitud vaid paaril korral. Ka neist ühel juhul ei oleks olnud võimalik tehingut teha, kuna üks osaleja ei olnud suuteline arvutit kasutama, teisel juhul klient ise loobus, kuna tehing oleks olnud kallim kui tavaline tõestamine.“

Rapla teine notar Raul Joamets kinnitab, et tema büroos on tehniline valmisolek kaugtõestuseks olemas. „Põhimõtteliselt saaks tõestada kõiki tahteavaldusi. On olukordi, kus video kaudu on raskendatud nt isiku tuvastamine, tahteavaldusest arusaamine, teo- ja otsusevõime tuvastamine ning toimingu tegemine ei ole sellisel juhul võimalik,“ ütleb ta samas.

Tõstatub õiguskindluse küsimus

Kaugtõestuse puhul tõstatub Kille Piiburi hinnangul siiski ka sügavam, põhimõtteline küsimus, mis puudutab juba notari töö üldist eesmärki. „Kogu mõte on ju pakkuda ühiskonnale, ka igale inimesele eraldi, õiguskindlust. Et need ühiskonnale kõige olulisemad tehingud (eelkõige kinnisvara ja pärimine) saaksid toimuda vaid nii, et keegi oma ala asjatundja (notar) need üle kontrollib ja kliendile lahti selgitab. Et kui inimene kirjutab lepingule alla, siis ta saab aru, mida ta teeb ja mis see tehing endaga tema jaoks kaasa toob,“ ütleb Piibur.

Notar näeb ohukohana, et tegelikult ei ole teada, kui kindel on programmi näotuvastus ja läbi arvutiekraani suhtlemine: „Näost näkku ja silmast silma otse suhtlemine on notari jaoks kliendi tahte väljaselgitamiseks ja kliendile tehingu õigusliku poole selgitamiseks siiski väga oluline. Teisele inimesele otse näkku vaadates näeb tema emotsiooni ja näo ilmet, tema kehakeelt, sh kahtlust, ebakindlust, arusaamatust jne ehk neid emotsioone, mida märgates peaks notar reageerima, rohkem selgitama ja küsimusi küsima, võib-olla isegi jätma tehingu tõestamata. Kas sellest läbi arvuti saab aru?“

Piibur on Raplas notarina töötanud üle 18 aasta, notariaadis kokku üle 20 aasta ja selle aja jooksul on notari sõnul palju kordi juhtunud just see, et notari kabinetis kliendiga otse vesteldes selgub, et kliendi soov ei ole sellise sisuga tehing, nagu ta ise eelnevalt on e-kirja või telefoni teel suheldes soovi avaldanud. „Oht on selles, kui tegemist on IT-alaselt mitte eriti tugeva inimesega, et tema energia läheb arvutiga töötamisele ja ta paratamatult ei suuda keskenduda tehingu sisule,“ näeb Piibur.

Lisanüansina toob Piibur välja, et notariaadiseaduse kohaselt teeb notar tõestamistehinguid enda büroos. Vaid üksnes erandkorras, põhjendatud juhtudel väljaspool bürood, sest notaribüroosse tulekuga väljendab inimene enda tahet tehingut teha. „Kui inimene on liikumisvõimeline (jätame hetkeks kõrvale Covid-19 teema), aga ta ei ole nõus notari juurde tulema, siis tõenäoliselt ta ju ei taha tehingut teha,“ usub notar.

Eraldi osana:

SEB panga kommunikatsioonijuht Julia Piilmann kinnitab, et olenemata asjaolust, et Raplas SEB kontorit enam ei ole, ei jää SEB Rapla kliendid hätta. „Kõik eluasemelaenuga seotud küsimused ja toimingud, samuti hüpoteegi seadmist, on võimalik korraldada panga digitaalsetes kanalites. Ainukesed toimingud, mis seni veel vajavad kontorikülastust, on seotud kas pärimise või suure (üle 10 000 euro) ülekande teostamisega (millega reeglina kaasneb limiidi tõstmine). Kuna mainitud toimingud nõuavad ka keskmiselt pikemat teenindusaega, tuleb selleks broneerida aeg sobivasse kontorisse.

SEB pank on olnud valmis kaugtõestuse tehinguteks juba esimesest päevast alates selle võimaluse tekkimisest ning enamikke tehinguid saab sel viisil ka teha.”

Swedbanki eraisikute finantskeskuse juht Piia Laurson kinnitab, et Rapla kontor ei erine kuidagi teistest pangakontoritest. Seal pakutakse tavapäraseid pangateenuseid. „Notariaaltoiminguid saab Swedbanki klient teha Rapla notaris, Tallinna notaris või kaugtõestamise teel. Kõikidel juhtudel pakume notaritehingute juurde ka pangaesindajat. Üldiselt saab Swedbank nii notaritehingusse esindaja kui ka pärimisega seotud nõustamisaja pakkuda hiljemalt kolme tööpäeva jooksul.” Laurson hindab kaugtõestamist mugavaks alternatiiviks: „Kaugtõestamine toimub notari ja kliendi vahel loodava videosilla vahendusel kliendile sobivas kohas ning sellisel viisil tõestamine on samaväärne notari juuresolekul tõestamisega.“

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
Sõnumid
Kõik uudised
Kuulutused