0.5 C
Rapla
Kolmapäev, 28 veebr. 2024
ArtikkelSõidueksamile registreerumine võib olla tülikas ja ajakulukas

Sõidueksamile registreerumine võib olla tülikas ja ajakulukas

Juhilubade taotlemine on protsess, mille paljud inimesed ühel eluetapil läbi teevad. Eriti just maapiirkonnas, kus töökohad ja teenused on piisavalt kaugel, et nendeni jõudmiseks läheb tarvis sõiduvahendit ning ühistranspordiühendused ei ole alati nii tihedad kui vaja. Raplas asub ühtlasi Maanteeameti esindus, mis lihtsustab protsessi.

Raplamaa Sõnumite poole on aga pöördunud maakonnas juhiluba taotlevad inimesed, kelle arvates vajaks tänane süsteem tänapäevastamist, sest tekitab omajagu ebamugavusi. Nimelt on Maanteeameti kodulehel nii Rapla kui ka paari teise esinduse juures märge, et eksamitele registreerimine toimub esinduses kohapeal. Samuti tasub ära märkida, et Rapla esindus on avatud vaid kolmel päeval nädalas ning sedagi maksimaalselt kella viieni õhtul. Just see asjaolu, et ka sõidueksamile registreerumiseks tuleb esindusse kohapeale minna, tekitab ebamugavusi. Töötaval inimesel tuleb selleks ohverdada väärtuslikku tööaega.

On selge, et alles loa taotlemise protsessis ei ole sõidueksamile registreerujal isikliku sõiduvahendi juhtimise õigust ning seega on ta suurema tõenäosusega sõltuv ühistranspordist. Hea õnne korral leiab kellegi, kes teda tööpäeva keskel sõidutada saab. Vaadates Raplast kaugemale või arvestades pealinnas tööl käivate inimeste olukorda, võib see tähendada peaaegu poole tööpäeva kaotamist lihtsalt selleks, et õigel ajal esindusse jõuda ja endale aeg kirja panna. See tundub meie tänases e-riigis ebamõistlik ja tülikas. Pöördusimegi seega Maanteeameti poole, et uurida, millised on võimalused sõidueksamile aja registreerimiseks.

Maanteeameti eksamiosakonna juhataja Tarmo Vanamõisa sõnul pole eksamikeskuseni Raplat puudutavad mured eksamiaja broneerimise osas jõudnud. Sõidueksami registreerimiseks on tema sõnul kolm võimalust. „Sõidueksamile on võimalik registreerida büroos kohapeal, e-teeninduses ja läbi autokooli,” ütles ta.

Läbi autokooli

Tänavu suvel arendas Maanteeamet autokoolidele kasutamiseks välja volituse süsteemi, kus isik saab autokooli volitada enda eest sõidueksamile registreerima. „Üldjuhul toimub õpe autokoolis keskmiselt poolteist kuni kaks kuud. Õpet alustades saab kool isikuga kokku leppida, kas viimane soovib kasutada tema teenuseid sõidueksamile registreerimiseks. Kui vastus on jaatav, siis pannes paika isikule kooli orienteeruva lõpetamise aja, tellib kool eksamikeskuselt endale eksamipäeva. Isik annab koolile läbi Maanteeameti e-teeninduse volituse, autokool tasub isiku eest riigilõivu ja niimoodi on võimalik, et juhikandidaat saab pärast kooli lõpetamist kohe eksamile ja ooteaeg on minimaalne,” selgitas seda lahendust Vanamõisa.

Selleks on tema hinnangul vaja autokooliga omavahel kohe läbi rääkida. Samuti märkis Vanamõisa, et teenus on autokooli jaoks vabatahtlik. „Maanteeamet on sellise võimaluse loonud ja mitmed autokoolid seda kasutavad,” ütles ta.

Novembri lõpu seisuga on Vanamõisa sõnul Rapla autokoolid eksamiaegu kohalike õpilaste jaoks usinasti broneerinud.

Kõik autokoolid samasugust innukust ei paista jagavat. Kehtna kutsehariduskeskuses tegutsev autokool on pisut erinev teistest maakonna autokoolidest, sest ei ole iseseisev organisatsioon ega ettevõte, vaid hariduskeskuse üks struktuuri osa ja autokooli esindab kutsehariduskeskuse direktor. „Sellegipoolest viime läbi samasugust erinevate kategooriate mootorsõidukijuhtide teooria- ja sõiduõpet, nagu seda tehakse mujal. Erinevus on ehk selles, et prioriteet on rasketehnika mootorsõidukijuhtide väljaõppel.

Maanteeamet pakub võimalust, et autokool registreeriks oma õpilasi sõidueksamitele, kuid meie seda võimalust ei ole kasutanud, seda kahel põhjusel. Esiteks, kuna see eeldaks, et meie peame tasuma õpilase eest riigilõivu, tuleks meil luua eraldi arvelduskonto. Kuna aga kogu meie raamatupidamine käib läbi ministeeriumi ja läbib tavaliselt mitmeid kooskõlasturinge, ei ole selle konto loomine ja kogu eelnev-järgnev bürokraatia meie jaoks mõistlik, vaid pigem keerukas ja komplitseeritud,” selgitas kooli arenguosakonna projektijuht Mariliis Vest.

See ei ole aga ainuke probleem. „Siinkohal tuleb mõelda ka sellele, et kui meie tasume õpilase eest eelnevalt riigilõivu, siis on ohukoht, kas see raha meile ka tagasi makstakse või tuleb selleks teha lisatööd,” lisas Vest.

Samuti on kool seisukohal, et nende esmane ja kõige tähtsam ülesanne autokoolina on korraldada kvaliteetset õppetööd, mitte sõidueksamite korraldamist. „Seni on kõik eksameid puudutav olnud Maanteeameti ülesanne ning arvame, et igaüks peaks jääma oma liistude juurde. Tuleb lisada, et oleme võimaldanud Maanteeametil kasutada meie õppesõiduväljakut ja rasketehnika õppesõidukeid eksamisõitude läbiviimiseks,” ütles Vest.

Vanamõisa leidis, et volitusega registreerimine aitab nii õpilasel, autokoolil kui ka eksamikeskusel oma tegevusi planeerida. „Kui autokool ja õpilane lepivad kooli asudes kokku oma õppeplaani ja täna on näha, et nende õpilased, kes enda tegevusi planeerivad, saavad sõidueksamile nädala jooksul. Kuna volituste süsteem on alles käivitamisjärgus, on novembri seisuga volituste alusel autokoolide poolt registreeritud 285 sõidueksamit, aga palju volitusi on hetkel ootel ja aasta lõpuks on see number suurem,” lisas Vanamõisa.

Olukorras, kus teenus on autokoolile vabatahtlik ja ta saab selle pakkumisest loobuda, tekib küsimus, kas ei oleks siis loa taotlejal võimalik volitada hoopis mõni lähedane, kellel oleks võimalik sobivatel kellaaegadel sõidueksamiaeg registreerida. „Edasivolitamist ei ole,” vastas Vanamõisa.

Läbi e-teeninduse

Teise võimalusena tõi Vanamõisa välja aja registreerimise e-teeninduses. Maanteeameti kodulehel on aga Rapla esinduse juures selgelt kirjas, et eksamitele registreerimine toimub esinduses kohapeal.

Samuti on Maanteeameti e-teeninduses avalik kõigile nähtav info vabade sõidueksamite aegade kohta. Tasub märkida, et sealsest nimekirjast on vähemalt eilse seisuga puudu Rapla esindus ja sealsed vabad ajad. Seega tekib mõistetavalt segadust, mil määral ja kas üldse e-teenindust Raplas kasutada saab.

Vanamõisa selgitas, et nii Raplas kui ka mõnes teises büroos on kunagi autokoolidega läbi räägitud, et eelistatakse kohalikke inimesi ja pakutakse neile sõiduaegasid esmajärjekorras. Ta täpsustas, et tegemist ei ole piirkondlike piirangutega. „Eelistame kohalikku, et ta saaks kohe pärast teooriaeksamit ennast büroos eksamile registreerida või teeb seda läbi autokooli, et saaks sõiduaega paremini planeerida,” ütles Vanamõisa.

„Samas on ka nendes linnades avatud aegasid e-teeninduses ja ei saa väita, et kõik ajad on ainult büroos registreerimiseks,” lisas ta. Info vabade aegade kohta tuleb e-teenindusse siis, kui neid tekib. Kui linna nime kuvatud ei ole, siis päringu hetkel ei ole sealses e-teeninduses aegu avatud. Vanamõisa lisas, et samal ajal võivad vabad ajad olla büroos.

„Hetkel detsembrikuusse e-teeninduse aegu ei lisandu, sest kõik sõidueksami ajad on broneeritud. E-teenindusse ilmuvad ajad registreerimiseks jaanuarisse ja veebruarisse sellel ajal, kui need avatakse. Mingit regulaarsust selles osas ei ole ja ajad lisanduvad, kui nõudmine aegade järele tekib ja sõidueksamid planeeritakse. Sarnane protseduur on üle vabariigi ühesugune,” ütles Vanamõisa.

Seega paistab siiski kindlam variant endale sobiliku aja saamiseks olevat esinduse külastamine.
Mõte kohalike elanike eelistamisest on ju teoorias hea. Tekib loomulikult ka küsimus, kas e-teenindust ei saaks siis edasi arendada viisil, et juba sisse logides oleks süsteemil selge, millise piirkonna inimesega tegemist on ja kuhu võiks tal olla õigus eelisjärjekorras eksamiaeg broneerida.

Vanamõisa sõnul poleks selline arendus õige, sest seaks inimesed ebavõrdsesse olukorda ning poleks ka võimalike kasutajate hulka arvestades otstarbekas. Küsides esimese väite kohta selgitusi, ütles Vanamõisa: „Piirkondlikke piiranguid eksamitele registreerimiseks ei ole. Ka Raplas on ajad avatud e-teeninduses, aga täna pigem rohkem büroos.”

Küsisime ka Maanteeametilt, mida soovitatakse teha inimesel, kellel on vaja registreerida aeg sõidueksamile, kuid pole võimalik selleks tööpäeva jooksul esindusse füüsiliselt kohale minna. „Soovitan vaadata aegu ikkagi e-teenindusest, suhelda autokooliga või külastada bürood,” ütles Vanamõisa. Ta lisas, et 10 kuuga on Raplas võetud vastu 973 sõidueksamit. Neist 412 on kohalikud inimesed. „Eelmisel aastal samal ajal oli see arv 901, mis näitab, et oleme oluliselt suurendanud sõidueksamite arvu Raplas ja arv on isegi suurem, kui kohalik nõudlus oleks. Kohalikest üle jäänud ajad täidavad inimesed teistest piirkondadest,” ütles Vanamõisa.

„Leian, et autokool peaks oma õpilastest hoolima selle ajani, kui inimesel on juhtimisõigus saadud ja seetõttu peaksid nad kvaliteedi nimel ka pingutama. Jah, olen nõus, et see nõuab senisest rohkem tööd, aga mis on eesmärk – kas ainult raha või kvaliteetne klienditeenindus ja hoolimine?” lisas Vanamõisa.

Muutus lahtiolekuaegades

Seoses Rapla riigimaja renoveerimisega kolis Maanteeameti Rapla esindus asenduspinnale endisele aadressile Savi 4. Tähelepanelikumad märkasid, et kolimise käigus muutusid ka lahtiolekuajad. Varem oli esindus lahti kuni kella kuueni õhtul.

Maanteeameti klienditeenindusjuhi Tatjana Portnova sõnul oli kuni kolimiseni Rapla ainuke büroo, mis oli avatud kuni kl 18. „See muudatus oli tingitud eelkõige klientide käitumisest. Meie teeninduse korralduse süsteem võimaldab fikseerida väga täpselt, millal kliendid bürood külastavad,” ütles Portnova.

Süsteem näitas, et kõige populaarsemad külastuse ajad on hommikud ning teisel kohal on lõunaaeg ja ajavahemik 16-17. Ajavahemik 17-18 oli päeva madalaima külastusega aeg. „Mõni päev külastas ajavahemikus 17-18 Rapla bürood ainult 2-4 klienti. Seega otsustasime viia Rapla büroo teiste büroodega samale teenindusajale,” kommenteeris Portnova.

Subscribe
Notify of
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
Kõik uudised
Kuulutused