Küttesüsteemidega seotud toimingud kantakse küttesüsteemide portaali

0
197
Foto: pexels.com

Tuleohutuse seadusemuudatuse kohaselt tuleb alates 1. märtsist 2021 kõik küttesüsteemidega seotud toimingud kanda küttesüsteemide portaali.

Päästeameti loodud küttesüsteemide portaal koondab edaspidi kõik pottseppade ja korstnapühkijate tehtud tööd. Küttesüsteemide portaali eesmärk on omada ülevaadet Eestis kasutusel olevatest tahkeküttesüsteemidest ning nende ohutusest, vähendada küttekolletest alguse saanud tulekahjude ja neis hukkunute arvu.

„Kui seni on korstnapühkijad, pottsepad, klient ja Päästeamet omavahel suhelnud aktide, passide ja kirjavahetuse teel, siis tuleohutuse seaduse muudatuste jõustumisega muutub küttesüsteeme puudutav töökorraldus oluliselt kaasaegsemaks,” kiidab Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe. „Kogu küttesüsteemide seisukorda puudutav teave kolib elektroonilisse keskkonda – küttesüsteemide portaali. See tähendab, et korstnapühkijad ja pottsepad hakkavad oma tehtud töödest, sealhulgas ka korras küttesüsteemidest, esitama infot just portaali ning 200 000 Eesti ahju, kaminat ja pliiti saab kaardistatud,” selgitab Tähe.

Olgugi, et praegu edastavad korstnapühkijad Päästeametile infot ohtlike küttesüsteemide kohta ning pottsepad väljastavad küttesüsteemide passe, siis nii täpset ülevaadet ei ole Päästeamet küttesüsteemide seisukorra kohta varem omanud. Pottsepad ja korstnapühkijad näevad portaalis ülevaadet tehtud töödest ning tegemata tööde intervallidest. Küttesüsteemi omanik saab samuti väga hea ülevaate enda küttesüsteemi korrasoleku ja puhastamise vajaduse kohta. Lisaks koondab portaal ka korstnapühkijate ja pottseppade kontaktandmeid. Seega, kui on tarvis kutsuda korstnapühkija, on võimalik õige inimene enda maakonnas kiiresti üles leida.

1. märtsil 2021. a jõustub tuleohutuse seaduse muudatus, mille eesmärk on suurendada Eestis tuleohutute objektide hulka, teadvustada inimestele nende endi vastutust tuleohutusnõuete täitmisel, vähendada tules hukkunute arvu ning luua senisest paindlikumad võimalused avaliku ja erasektori koostööks.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare