Vareste elu tehakse Raplas kibedamaks

0
197
Vareste kisa on häiriv ja Rapla vald on selle vastu samme astumas. Foto: Siim Solman

Kevade saabumine on meie linnaruumidesse taas kohale toonud künnivaresed, kes on inimese läheduses elamisega harjunud. Varesed saabuvad siia veebruaris-märtsis ning lahkuvad novembris. Nende tekitatud kõrvulukustav kisa ja ohjeldamatu roojamine ei ole aga inimestele meeltmööda ja Rapla vald on otsustanud hakata linna mitmes piirkonnas vareseid peletama.

Looduskaitseseadus võimaldab looduslike lindude pesade ja munade tahtlikku hävitamist ja kahjustamist ning pesade kõrvaldamist, kui see on vajalik elanikkonna ohutuse huvides või olulise vara kahjustamise vältimiseks. Eelpool toodut arvestades tulebki hinnata seda, kui suur on häiringust tekkiv oht elanike tervisele ja nende varale. Mõlemaid pooli rahuldava kooseksistentsi saavutamisel peab arvestada kahe aspektiga. Esiteks sellega, et künnivaresed on osa linnaruumi loomulikust ja toimivast keskkonnast, keda ei ole võimalik siit minema ajada ning seega jääb ka nende põhjustatud häiring linnaruumi lahutamatuks osaks. Ning teiseks seda, et magalate piirkonnad on need konfliktalad, kus künnivareste pesitsemise võib mõjuda inimeste tervisele, seetõttu on igati mõistlik soosida/taluda lindude pesitsemist piirkondades, mis jäävad alale, kus inimesed peavad viibivad lühiajaliselt ja põhjustatud häiring on seega talutavam.

Kuigi künnivarest saab pidada kasulikuks linnuliigiks (toitub mitmesugustest kahjulikest loomadest), on Rapla valla keskkonnaspetsialisti Liis Lillemetsa sõnul raske seda kasulikkust lakkamatu kraaksumise taustal hinnata. Vareslaste arvukuse tõusu tõttu on just Rapla linna Lastepargi ümberkaudne elanikkond lindude tegevusest häiritud.

Varasematel aastatel on Rapla Vallavalitsus koostöös Keskkonnaametiga künnivareste arvukust osaliselt piiranud nende pesade allatoomisega. Sel aastal on vallal plaan lisaks sellele vareseid eemale peletada suuremalt alalt, alustades Lastepargist, keskväljakust ja Mahlamäe piirkonnast.

Valda aitab vareste pesade eemaldamise ja lindude peletamisega Linnuabi Grupp OÜ. Peletamiseks kasutatakse lasereid, droone, tuulelohesid ning pistrikke. Peletamine ja pesade likvideerimine on lubatud, kuni mõningatesse pesadesse on jõutud muneda munad. Kiiremaid tulemusi andev füüsiline vareste ja nende munade hävitamine ei ole humaanne ja Keskkonnaamet selleks luba ei anna. Peletamise ja pesade allatoomise eesmärgiks on suunata varesed mujale pesitsema.

Vald kutsub omaltpoolt linnakodanike märkama uute pesaalgete tekkimist ja võimaluse korral võib linde ise ka hirmutada. Tasub meeles hoida ka seda, et turvalise ja küllusliku toitumisvõimalustega keskkonna loomine (näiteks avatud prügikastid, maha visatud toidujäätmed tänaval, kompostihunnikud, inimeste poolne toitmine) suurendab reeglina asulates elavate lindude ja loomade arvukust.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare