7.7 C
Rapla
Laupäev, 3 juuni 2023
ArtikkelSisuturundusSisuturundus: Rail Balticu esimesed ristumised Raplamaal valmivad veel sel aastal

Sisuturundus: Rail Balticu esimesed ristumised Raplamaal valmivad veel sel aastal

2019. aastal alanud Rail Balticu projekteerimistööd Rapla maakonnas lõppevad tänaste plaanide kohaselt 2023. aasta jooksul, kuid juba praegu ehitatakse mitmeid raudteed ületavaid rajatisi. Soovime, et oleksite kursis, mida raudtee tööprojekti koostamine endast kujutab ja milliseid tegevusi seoses sellega piirkonnas läbi viiakse.

Ehitustööd
Ehitustööd Rapla maakonnas asuvatel Urge, Loone ja Kalevi ökoduktidel, Künka tee viaduktil ning Tagadi tee viaduktil on lõppjärgus ning kõik nimetatud ristumised saavad valmis juba käesoleval aastal.
Urge ökoduktil on käimas piirdeaedade ehitus ning teostatakse viimaseid haljastus- ja heakorratöid.
Tagadi tee viadukti ehitustööd on plaanitud lõpetada veel oktoobrikuu jooksul ning tänaseks on liiklus juba uuele teelõigule ümber suunatud.
Sarnases ajagraafikus liiguvad ka lähestikku asuva Künka tee viadukti ja Loone ökodukti ehitustööd – mullatööd on sisuliselt lõppemas ning Künka tee viadukt on asfaltkatte saanud. Ehitustöödega saadakse plaanide järgi ühele poole juba järgmisel nädalal.
Kalevi ökodukti ehitamine on samuti jõudsalt edasi liikunud – nõlvade ehitustööd käivad ning sellelgi objektil plaanitakse tööd selle aastanumbri sees kokku tõmmata.
Lähikuudel hakatakse juba ehitama ka järgmisi Rail Balticu raudtee ristumisi. Praeguseks on Transpordiamet sõlminud lepingu Kehtna-Põlma tee viadukti ehitamiseks GRK Infra AS-ga ning töödega plaanitakse alustada juba sellel aastal. Novembris on oodata lepingute sõlmimist näiteks Sikeldi viadukti (Varbola tee) ja Selja ökodukti ehitamiseks. Lisaks on ehitushanked välja kuulutatud ka Seli-Koigi-Alu viadukti, Kuku (Hagudi-Kodila) teeviadukti, Tagadi ökodukti ja Tallinna-Rapla-Türi Kohila Rail Balticu maanteeviadukti ehitamiseks.

Keskkonnamõjude hindamine
Septembris tunnistati Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Ameti poolt nõuetele vastavaks „Harju ja Rapla maakonna piir – Hagudi“ ehitusprojekti keskkonnamõjude hindamise aruanne.
Selja-Tootsi projekteerimislõigus on esitatud keskkonnamõjude hindamise aruanne „Rapla ja Pärnu maakonna piir kuni Hagudi“ Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Ametile ja asjaomastele asutustele läbivaatamiseks. Vastavalt edastatud märkustele toimub praegu veel aruande korrigeerimine, kuid avalikule väljapanekule on see plaanis suunata selle aasta sees.
Mälivere – Alu projekteerimislõiku jäävate KMH lõikude aruanded on valminud. Lõigul Hagudi kuni Rapla ja Pärnu maakonna piir viiakse läbi aruande avalik väljapanek samuti eeloleval sügisel.
Alu – Kärpla ja Kärpla – Selja alamlõikude keskkonnamõjude hindamine on kaetud lõigu Hagudi kuni Rapla ja Pärnu maakonna piir KMH lõiguga.

Projekteerimine
2022. aasta alguses väljastati projekteerimistingimused Kohila liiklussõlme projekteerimiseks. Liiklussõlme projekteerimise raames lahendatakse Härjaoja ja Salutaguse tee ristumine raudteega. Raudtee põhitrassi ja ülejäänud raudteega ristuvate rajatiste projektid on valminud.
Tegeletakse ka raudtee põhitrassi ehitusloa dokumentide ettevalmistamisega. Raudtee põhitrassi ehitusloa taotlus esitatakse Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Ametile ehitusloa menetluse läbiviimiseks selle aasta neljandas kvartalis.
Septembri lõpus esitati läbivaatuseks Alu – Kärpla alamlõigu raudtee põhitrassi põhiprojekt. Pärast tehnilist kontrolli korrigeerib projekteerija projekti ning esitab selle lõplikuks vastuvõtmiseks. Lisaks Põlma viadukti põhiprojektile on alamlõigus valminud ka Juula ja Aasu viaduktide põhiprojektid.
Vastu on võetud Kõnnu ökodukti põhiprojekt. Raudtee projekteerija tegeleb põhiprojekti lahenduste täpsustamise ja koostamisega. Koos raudtee põhiprojektiga esitatakse ka ristuvate teede viaduktide ning ökoduktide põhiprojektid. Projektid esitatakse läbivaatuseks 2023. aastal.
Vastu on võetud Selja ökodukti põhiprojekt. Raudtee lõigu osas tegeletakse põhiprojekti koostamisega ja käesoleva aasta IV kvartalis on planeeritud alamlõigu raudtee põhitrassi põhiprojekti läbivaatamiseks esitamine. Paralleelselt esitatakse läbivaatuseks alamlõiku jäävate teeviaduktide ja ökoduktide projektid.

Kohalikud peatused
Raplamaa kohalike peatuste detailplaneeringute koostaja Skepast&Puhkim OÜ on iga peatuse kohta koostanud detailplaneeringu algatamise ettepaneku dokumentatsiooni ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnanguks vajaliku sisendteabe. Kõikide Raplamaa kohalike peatuste detailplaneeringud on kohalike omavalitsuste poolt algatatud.

Rail Balticu projekteerimise ja ehitamisega seotud küsimustes saab Rapla maakonnas ühendust võtta:
Arto Lille, Rail Baltic Estonia rajatiste ja põhitrassi vanemprojektijuht – [email protected]
Ingrid Lai, Rail Baltic Estonia keskkonna vanemspetsialist – [email protected]
Rauno Lee, Rail Baltic Estonia kohalike peatuste projektijuht – [email protected]

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
Sõnumid
Kõik uudised
Kuulutused