18.8 C
Rapla
Teisipäev, 6 juuni 2023
ValladKehtna valdRahandusministeerium lõpetas Kehtna vallavalitsuse suhtes järelevalvemenetluse

Rahandusministeerium lõpetas Kehtna vallavalitsuse suhtes järelevalvemenetluse

Esmaspäeval, 24. aprillil saatis rahandusministeerium Kehtna vallavalitsusele kirja, milles teatas järelevalvemenetluse lõpetamisest riigihanke „Kehtna valla haljasalade hooldus 2023-2025“ korraldamise õiguspärasuse kontrollimiseks.

Rahandusministeerium alustas järelevalvemenetlust 21. märtsil seetõttu, et ülalmainitud hanke ühes osas osutus edukaks pakkuja, kelle juhatuse liige, asutaja ja ainuosanik töötab ühtlasi hankija juures juristina. Riigihankeseaduse alusel võib see luua huvide konflikti kahtluse. Rahandusministeeriumi hinnangul ei nõua see iseenesest huvide konfliktiga pakkuja hankest kõrvaldamist. Siiski peab riigihanke hankepassis olema märgitud, et pakkuja esindaja on ennast taandanud hankija otsustusprotsessist ja hanke ettevalmistamisest.
Kehtna haljastushankel ei olnud pakkuja hankepassis märkinud, kas pakkuja või tema esindaja on osalenud hankemenetluse ettevalmistamisel. Samuti ei nähtunud vallavalitsuse 28. veebruari korraldusest, et riigihanke 4. osas “edukaks tunnistatud pakkujal on üleüldse huvide konflikt või eelis tulenevalt tema seotusest hankijaga ega põhjendust, kuidas hankija on huvide konflikti vältinud ning millistel kaalutlustel jätnud pakkuja kõrvaldamata”.
19. aprillil on Kehtna vallavalitsus saatnud rahandusministeeriumile varasemat korraldust muutva korralduse, mille kohaselt ei ole valla jurist ja eduka pakkuja Andiamo OÜ ainuomanik ette valmistanud riigihanke alusdokumente ega mõjutanud riigihanke tulemust, ei osalenud hindamiskomisjoni töös ega saanud selliseid andmeid, mis oleksid talle andnud eelise teiste pakkujate ees. Samuti ei osale ta teostatud tööde kohase täitmise kontrollijana ega arveldusprotsessis.
Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonnajuhataja Kristel Mesilase allkirja kandvas dokumendis on öeldud, et järelevalvemenetluse võib lõpetada, kui hankija lõpetab rikkumise vabatahtlikult enne ettekirjutuse teatavakstegemist. Praegusel juhul on hankija oma 18. aprilli korraldusega “kõrvaldanud otsuse põhjendamispuuduse”.
Rahandusministeerium on siiski pidanud vajalikuks selgitada, et hankija peab kõigile hankes osalevatele ettevõtetele teatavaks tegema otsuse tegemise põhjused, et tagada riigihanke läbipaistvust ja kontrollitavust ning rahuldada pakkujate õiguspärast huvi vaidlustamisvõimaluste ja vaidlustamisperspektiivi väljaselgitamise vastu. Samuti soovitatakse hankijal olla edaspidi otsuste tegemisel hoolsam ning järgida hankija kaalutlusotsuste vormistamisel ja neist teavitamisel kõrgendatud põhjendamise standardeid.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
Sõnumid
Kõik uudised
Kuulutused