1.6 C
Rapla
Neljapäev, 22 veebr. 2024
SisuturundusÄra ole keskkonnapidur, elektroonikajäätmed ei ole prügi!

Ära ole keskkonnapidur, elektroonikajäätmed ei ole prügi!

Keskkonnasõbralik käitumine on meie kõigi vastutus. Eesti Ringmajandusettevõtete Liit MTÜ (ERMEL) jagab igal aastal välja Keskkonnaveduri ja Keskkonnapiduri tiitleid. Sel aastal omistati Keskkonnapiduri tiitel Eesti inimesele, kes ei sorteeri oma jäätmeid. See on tõsine märk sellest, et meil kõigil on oluline roll kodumajapidamistes tekkivate jäätmete õige sorteerimise ja ringlusse võtmise protsessis. Võimalused on loodud, aga sellest hoolimata ei suuda me piisavalt Eestis jäätmeid liigiti koguda.

Patareid ja akud – ohtlikud jäätmed

Eriti oluline on pöörata tähelepanu patareidele ja akudele, kuna need kuuluvad ohtlike jäätmete kategooriasse. Nende eraldi kogumine on hädavajalik, mitte ainult looduse säästmiseks, vaid ka väärtuslike materjalide taaskasutamise edendamiseks. Kasutatud akude ja vanade patareide nõuetekohane käitlemine on hädavajalik, et vältida nende kahjulikku mõju keskkonnale ja tervisele. Liitiumioonakude puhul, mis leiavad laialt kasutust meie kodu­majapidamises, on mittesobi­va käitluse puhul oht, et nad süttivad ning võivad põhjustada ulatuslikke põlenguid ning kahju.

Ringlussevõtt on võtmesõna

Akudes ja patareides leiduvad väärismetallid nagu mangaan, tsink, plii, liitium ja koobalt on looduslikest allikatest keerulised hankida. Seetõttu on oluline suunata kasutatud akude ja patareide materjalid tagasi ringlusse, aidates vähendada uute toodete tootmiseks vajalikke maavarasid. Patareisid ja akusid saab tagastada kõikidesse müügikohtadesse, kes müüvad uusi patareisid, selleks ettenähtud kogumisvahenditesse ja kohtadesse. Lisaks on võimalik anda üle liigiti jäätmeid jäätmejaamadesse.

Tulevikutrendid ja väljakutsed

Keskkonnaagentuuri andmetel suureneb järgmise kümnendi jooksul akude ja patareide tootmine oluliselt. See toob kaasa suurenenud nõudluse maavarade järele, mille kaevandamine võib kahjustada keskkonda ja elurikkust. Seega on oluline panustada ringmajandusse, kogudes akusid ja patareisid eraldi.

Elektroonikajäätmete käitlemine

Kasutatud elektroonika ei ole liht­salt prügi, vaid väärtuslik ressurss, mida tuleb õigesti käidelda. Töökorras elektroonikaseadmeid saab edukalt müüa või annetada, andes neile uue elu. Samuti on oluline teadlikult käidelda kasutuselt kõrvaldatud elektroonikat, viies need jäätmejaama või kogumispunkti. Lõpptarbi­jatel on võimalus ilma lisatasuta tagastada kasutatud elektroonika tootjate poolt organiseeritud kogumis­punktidesse. Väiksemaid, kuni 25 cm läbimõõduga seadmeid on võimalik tagastada ka kauplustesse, kus elektroonika­seadmeid müüakse ning on suuremad kui 400 ruutmeetrit. Uue seadme ostmisel on võimalus tagastada kasutuselt kõrvaldatud samalaadne seade üks-ühele kauplusesse.

Hakka sorteerima ja aita keskkonda

Ära ole keskkonnapidur, vaid pa­nus­ta ringmajandusse. Too oma vanad patareid, akud ja elek­t­roo­nikaseadmed lähimasse ko­gu­mispunkti. Külasta www.kuhuviia.ee, et leida enda jaoks sobivaim koht. Rohkem infot saad aadressidelt www.eesringlus.ee ja www.elekt­roonikaromu.ee.

Lõpetuseks

Teadlik käitumine ja jäätmete õige käitlemine on oluline samm keskkonnasõbralikuma tuleviku suunas. Täida oma roll, panustades jäätmete liigiti kogumisse ja ringlussevõtu edendamisse. Sinu tegevus on oluline – hoia keskkonda ja aita kaasa säästlikule ning jätkusuutlikule tulevikule!

Subscribe
Notify of
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
Kõik uudised
Kuulutused