18.7 C
Rapla
Kolmapäev, 29 mai 2024
TarbijaSama või sarnase töö eest tuleb meestele ja naistele maksta võrdset...

Sama või sarnase töö eest tuleb meestele ja naistele maksta võrdset palka

Küsimus: Meie osakonnas on kõigil töötajatel samad tööülesanded ja kohustused, kuid naissoost töötajad saavad võrreldes meessoost töötajatega väiksemat töötasu. Kas see on seaduslik?

Vastab Vladimir Logatšev, Tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist:
Töötasu kokkulepe on individuaalne kokkulepe töötaja ja tööandja vahel ning alati ei pea kõik sama ametinimetusega töötajad saama võrdset töötasu. Tööandja peab töösuhtes tagama töötajate kaitse diskrimineerimise eest, järgima võrdse kohtlemise põhimõtet ning edendama võrdõiguslikkust.
Isikute diskrimineerimine on keelatud töölepingu sõlmimisel, töötingimuste kokkuleppimisel, töökorralduste andmisel, töötasustamisel, töötaja edutamisel, töölepingu ülesütlemisel jne.
Sooline võrdne kohtlemine peab edendama naiste ja meeste võrdõiguslikkust, näiteks sama või sarnase töö eest tuleb mees- ja naissoost töötajatele maksta võrdset palka. Sooline võrdõiguslikkus tähendab, et naistel ja meestel on võrdsed õigused, võimalused, kohustused ja vastutus. Sooline ebavõrdsus tähendab üldisemalt ressursside ebaõiglast jagunemist naiste ja meeste vahel.
Kui teisele töötajale makstakse objektiivsetel põhjustel kõrgemat töötasu, ei pruugi tegemist olla kohe ebavõrdse kohtlemisega. Töösuhtes kehtib lepinguvabaduse põhimõte ehk pooled on vabad kokku leppima neile sobivas töötasu suuruses. Küll aga tuleb jälgida, et makstav tasu ei oleks väiksem kui töötasu alammäär.
Kui on tõendatud, et tööandja tegevuse tagajärg on see, et isikuid on koheldud ebavõrdselt, siis on tegu diskrimineerimisega. Soolise diskrimineerimisega seotud vaidlusi lahendatakse töövaidlusorganis ehk kohtus või töövaidluskomisjonis.
Sooline palgalõhe puudutab otseselt või kaudselt kõiki Eesti inimesi – nende võimalusi, tervist ja toimetulekut. Statistikaameti andmete kohaselt oli naiste brutotunnitasu 2022. aastal 17,7 protsenti väiksem kui meestel. Sooline palgalõhe kasvas aastaga 2,8 protsendipunkti.
Statistikaameti ja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi koostöös arendatakse välja digitaalne tööriist soolise palgalõhe analüüsimiseks – Palgapeegel. Palgapeegel võimaldab läbi viia registriandmete põhjal automatiseeritud analüüsi palgalõhe näitajate kohta organisatsioonides ja annab võimaluse mõista võrdse tasustamise põhimõtete järgimist organisatsioonis ning vajadusel olukorda parandada. Digilahendus saab kasutatavaks kõigile tööandjatele sõltumata töötajate arvust.

Subscribe
Notify of
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare