spot_img
-7.3 C
Rapla
Reede, 2 dets. 2022
spot_imgspot_img
RSPöördumine Maanteeameti tegevuse asjus

Pöördumine Maanteeameti tegevuse asjus

Järvamaa Omavalitsuste Liit arutas 17. augustil toimunud juhatuse koosolekul Maanteeameti 5. juulil pressikonverentsil avaldatud kava Maanteeameti teenindusbüroo tegevuse ümberkorraldamisest.  

Kavandatud muudatuste kohaselt vähendab Maanteeamet alates 2017. aasta 1. jaanuarist A- ja B-kategooriate sõidueksamite toimumiskohtade arvu. Aastast 2018 planeerib Maanteeamet eksami vastuvõtte ainult kuues linnas: neljas nn regioonikeskuses – Tallinnas, Rakveres, Pärnus, Tartus – ning Kärdlas ja Kuressaares.
Järvamaa omavalitsused on kavandatud muudatustest sügavas hämmingus ning jälgivad toimuvat murelikult. Maanteeameti juhtide poolt kavandatud ümberkorraldus mõjutab oluliselt sõidueksami sooritamist kui avalikku teenust ning muudab selle Järvamaa inimestele raskemini kättesaadavaks. Euroopa Parlamendi kinnitatud Euroopa hea halduse tava eeskirja artikkel 5 § 3 kohaselt peab ametnik vältima isikute põhjendamatut diskrimineerimist muu hulgas ka sotsiaalse päritolu alusel.
Maanteeameti teenindusbüroo tegevuse ümberkorraldamine seab maapiirkondade  ja väikelinnade elanikud ebasoodsamasse olukorda. Järvamaal elavad inimesed on sunnitud tulevikus sõitma eksami sooritamise kohta ning eelnevalt seal läbima ka sõidutunnid. Seega suureneb muudatuse tulemusel maapiirkondade ja väikelinnade elanike aja- ja rahakulu sõidueksamitele.
Ka seatakse väljaspool suuremaid keskusi elavad inimesed ja seal tegutsevad autokoolid ebavõrdsesse olukorda sellega, et halvendatakse nende võimalusi juhilubade taotlemisel ja koolituste läbiviimisel. Maanteeameti ümberkorralduskava annab selge konkurentsieelise nn regioonikeskuste autokoolidele ning võib viia autokoolide sulgemiseni maakonnakeskustes, mistõttu koonduvad need töökohad väikelinnadest suurematesse keskustesse.
Sellega asetatakse maapiirkondadest ja väikelinnadest pärit inimesed diskrimineerivasse olukorda, võrreldes eelpool nimetatud  keskustes elavate inimestega.
Regionaalse ebavõrdsuse teadlik loomine on vastutustundetu ning vastuolus Euroopa hea halduse tava eeskirjaga. Ametkondlik kulude vähendamine ei tohi teenuste kasutajatele tekitada täiendavaid kulusid. Muudatused teenuste osutamises ei tohi eelistada Eesti elanikke nende sotsiaalse päritolu alusel. Vastasel juhul rikutakse Eesti Vabariigi Põhiseaduses ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sõnastatud õiguspõhimõtteid. Eesti Vabariigi Põhiseaduse § 12 kohaselt on kõik seaduse ees võrdsed ja kedagi ei tohi eelistada varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu. Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 41 on sätestatud põhiõigus heale haldusele.
Äärmiselt kahetsusväärne, et selline teenuse kättesaadavust mõjutav ümberkorraldus viiakse läbi maapiirkondade ja väikelinnade elanike arvel, omavalitsusi kaasamata, nende arvamust ja nõusolekut arvesse võtmata ning Eesti Põhiseadust ja Euroopa hea halduse tava rikkudes.

Soovime, et majandus- ja kommunikatsiooniministeerium peataks maapiirkondade ja väikelinnade elanikele teenuste kättesaadavust kitsendava Maanteeameti teenindusbüroode tegevuse ümberkorraldamise.

Järvamaa Omavalitsuste Liit

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
Sõnumid
Kõik uudised
Kuulutused