1.1 C
Rapla
Pühapäev, 25 veebr. 2024
RSKohila lastelaager korraldati osaliselt elektripaigaldise kaitsevööndis

Kohila lastelaager korraldati osaliselt elektripaigaldise kaitsevööndis

Stina Andok / foto: Juulija Kuum

Juulikuine Kohila lastelaager „Mäng on väikese inimese töö“ viidi läbi elektripaigaldise kaitsevööndis ning laagri lõpuetenduse dekoratsioonina kasutati alajaama.

Raplamaa Sõnumid sai 1. septembril sellise vihje: „19.07.2017 on Raplamaa ajalehes „Raplamaa Sõnumid“ ilmunud artikkel lastelaagri korraldamisest Kohilas. Artiklis toodud fotolt on näha, et lastelaager on korraldatud 10 kV õhuliini ja 10 kV alajaama, Jõe lahutuspunkt, kaitsevööndis.
Laagris toimunud tegevuste käigus lavastati ka näidend, mille ühe dekoratsioonina on kasutatud 10 kV jaotuspunkti metallkesta. Jaotuspunkti kest on üle värvitud, kusjuures üle on värvitud ka enamus hoiatusmärkidest jaotuspunkti ustel. Jaotuspunkti külgedele on kleebitud täiendavaid dekoratsioone kujutamaks jaotuspunkti kirikuna. Jaotuspunkti kõrgepingetornile on riputatud kirikukella kujutav dekoratsioon, milline tegevus on eriti ohtlik, kuna lähenetud on 10 kV juhtmetele ohtlikult lähedale.
Nimetatud elektriseadmed, mille kaitsevööndis lastelaagri tegevused toimusid, kuuluvad Elektrilevi OÜ-le. Kõrgepingeseadmete kaitsevööndis toimunud tegevustega on rikutud Ehitusseadustiku § 77 Elektripaigaldise kaitsevöönd nõudeid.“ Samuti antakse teada, et Elektrilevi OÜ on asjast teadlik.
Lastelaagri „Mäng on väikese inimese töö“ korraldaja MTÜ Raplamaa Noored on tõstatud probleemist üllatunud. „Meie küsisime vallalt avaliku ürituse korraldamise loa,“ ütles lastelaagri üks eestvedajatest Anneliis Kõiv ning lisas: „Kaks aastat on laager seal toimunud. Ka kontserte oleme seal korraldanud.“ Kõivu jaoks on väide, justkui oleks laagri toimumiskoht lastele ohtlik, ootamatu.
„Värvisime jaotuspunkti seinad üle, kuna need olid eelnevalt kollase ja musta värviga soditud. Ühtki hoiatusmärki, mis oleks olnud eelnevalt sodimata, me üle ei värvinud. Spontaanne mõte, mille tegime ka teoks, oli muuta kujult kirikut meenutav objekt etenduses kirikuks. Aknad kinnitasime teibiga. Ühegi lapse ega noore heaolu me oma tegevusega kuidagi ei ohustanud,“ ütles Kõiv.
„Elektrikud tegid meile spetsiaalse kilbi, kust me saaksime laagri ajal voolu võtta. Küllap nad oleksid öelnud, kui oleks ohtlik seal viibida,“ selgitas ta. „Teed vabatahtlikult oma puhkuse ajast lastele laagrit ja siis leitakse selliseid asju. Mina enam ei tee. See ajab mind praegu oksele, ausalt,“ oli Kõiv süüdistustest nördinud.
Laagri korraldajad ei olnud teadlikud, et tegemist on Elektrilevi OÜ-le kuuluva kinnistuga. „Me ei ole eelnevalt ega järgnevalt saanud vallavalitsuselt mingit asjassepuutuvat informatsiooni. Edaspidi loodame selgemaid juhiseid, kui meie kodualevis on paiku, kus välisündmuseid ellu viia ei tohiks. Samuti ootame edaspidi konkreetsemat informatsiooni erinevate rajatiste kaitsevööndite jms osas. Vallavalitsuses on ilmselt vastavasisuline informatsioon siiski olemas.
Lisaks võiks just vallavalitsuselt saada informatsiooni, kui välisündmuse elluviimiseks on vaja lisaloa taotlemist mõnelt teiselt ametiasutuselt või organisatsioonilt. Antud kohas paikneb ka avalikuks kasutuseks mõeldud suusarada, samuti on sinna rajatud üldiseks kasutuseks mõeldud lõkkease. Nende olemasolu samas paigas on ehk teistelegi edaspidi eksitavaks asjaoluks.“
Kohila vallavalitsus vastutust ei võta. Kohila abivallavanem Argo Luik vastas küsimustele lastelaagri korraldamise kohta elektriseadelise kaitsevööndis, et Kohila vallavalitsus andis 3. juulil MTÜ-le Raplamaa Noored loa lastelaagri „Mäng on väikese inimese töö“ korraldamiseks Kohila alevis Kooli tänav 1 kinnistul ja Keila jõe ääres, kellasilla ja kirikukääru vahel ehk Läänekalda kinnistul.
„Ohutusnõuete järgimise ja täitmise kohustus on laagri korraldajal. Laagri korraldaja kasutusse anti vallale kuuluv ulatuslik maa-ala, mille täpsemat kasutamist vald ei kontrollinud. Vallavalitsus ei andnud laagri korraldajale luba Elektrilevi OÜ-le kuuluva Jõe alajaama kinnistu kasutamiseks, samuti ei olnud teadlik ega osanud ette näha laagri korraldaja poolt elektriseadeliste kasutamist dekoratsioonina.“
Elektrilevi polnud kaitsevööndis toimuvast teadlik. Elektrilevi OÜ kommunikatsioonispetsialist Peeter Liik vahendas Elektrilevi varahalduse sektorijuhataja Taavi Janno vastust, milles kinnitatakse, et lastelaager toimus tõepoolest alajaama kaitsevööndis. „Kõik massiüritused, mis toimuvad elektripaigaldise kaitsevööndis, peavad olema eelnevalt kooskõlastatud kaitsevööndi paigaldise omaniku ehk antud juhul Elektrileviga. Eesmärk on tagada kaitsevööndis viibivate inimeste ohutus. Elektrilevi sõnul lastelaagri toimumist ega tegevuste sisu korraldaja Elektrileviga eelnevalt aga ei kooskõlastanud ning laagri toimumisest kaitsevööndis sai Elektrilevi teada Raplamaa Sõnumites ilmunud artikli kaudu.“
Arupärimine on pannud ettevõtte kiirelt tegutsema ning Janno kinnitab oma vastuses, et on rääkinud sel teemal nii lastelaagri korraldaja kui ka kohaliku omavalitsusega ning edaspidi loodetakse selliseid olukordi vältida.

Subscribe
Notify of
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
Kõik uudised
Kuulutused