5.7 C
Rapla
Kolmapäev, 24 apr. 2024
RSRapla teetööde keerises

Rapla teetööde keerises

Siim Jõgis / foto: Siim Solman.

Tänavu sügisel saab Raplas teoks kolm suuremat teetööde projekti. Need on Rapla linna Kastani ja Koidu ettevõtluspiirkonna taristu arendamine, Alu ja Rapla vahele kergliiklustee rajamine ning lisaks tehakse korda ka Väljataguse tänava sõidutee. Selle kõrvale tuleb ka kergliiklustee, mida varem ei olnud.

Nii rahaliselt kui ka tööde mahult on neist suurim projekt Koidu ja Kastani ettevõtluspiirkonna taristu arendamine. Et seda ellu viia, sai Rapla vald toetust Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest (EAS). Eeltööd algasid juba 2015. aasta lõpus ning positiivne rahastamise otsus saadi EAS-ilt järgmise aasta sügisel. Nemad katavad 85 protsenti kõikidest kuludest. Ülejäänud summa tuli vallal endal leida. Projekti kogumaksumus on 1 497 888 eurot. Selle sees on ka projekteerimine, projekti ekspertiis ja omaniku järelevalve. Samuti tuli vallal osta eraomanikelt maad, et töödega mitte eramaale sisse sõita.
Rapla abivallavanema Meelis Mägi sõnul on eriti tähtis, et Koidu ja Kastani tööstusalale rajatakse jalakäijate tee ning valgustus, mida varem seal ei olnud. Sinna rajatakse ka parklad. Jalakäijate tee ulatub kuni kurvini, kust saab pöörata Märjamaa poole. Alguse saab see Välja tänavalt. Vähemalt sama oluline on ka see, et rajatakse süsteem sadevee ärajuhtimiseks. Põhiline põhjus, miks Koidu tänav on läbi aastate väga nigelas seisus olnud, peitubki selles, et tee asub orus ja mõlemalt poolt valguv sadevesi on seda aastate jooksul kõvasti lõhkunud. Nüüd rajatakse süsteem, mis juhib vee mujale.
Koidu ja Kastani tänaval viib töid läbi AS TREV-2 Grupp. Objekti valmimise tähtaeg on novembri keskpaik. EAS-i toetusmeetme raha lõpeb käesoleva aastaga ära, mis tähendab, et enne suuremaid külmasid tuleb tööd lõpetada. Hiljemalt järgmise aasta jaanuaris tuleb Rapla vallal esitada EAS-ile projekti lõplik aruanne. Meelis Mägi rääkis, et igal nädalal toimuvad ehitajaga koosolekud ning praegu püsib ehitus graafikus.
“Kui novembri alguses tuleb kõva külm peale, siis on probleeme viimase asfaldikihi paigaldamisega. Seda tööd miinuskraadidega teha ei saa. Samuti võib külma korral tekkida probleeme muruseemne külvamisega,” rääkis Mägi. See võib jääda järgmise aasta kevadesse ning kui nii läheb, siis teeb tööde läbiviija seda garantiikorras.
Tuleb arvestada, et samas piirkonnas teeb vee- ja kanalisatsioonitöid ka Rapla Vesi AS. See on ka põhjus, miks on seal tekkinud segadusi liikluskorraldusega. Vee- ja kanalisatsioonitööd saavad plaani kohaselt valmis septembri jooksul.
Nii Rapla valla kui ka EAS-i soov on, et Koidu ja Kastani ettevõtluspiirkonna taristu arendamine muudaks kogu piirkonna atraktiivsemaks investeeringutele ja uute töökohtade loomisele. “EAS-i nõue oli, et sealsete ettevõtjate tingimused läheksid paremaks ja teatud aastate pärast oleks seal rohkem töökohti kui praegu,” ütles Meelis Mägi. See ei ole niisama suusoojaks öeldud, sest EAS-il on kavas tulla ja seda kolme kuni viie aasta pärast kontrollida. “Kui inimestele jääb mulje, et me parandame lihtsalt asfalti või rajame valgustuse, siis EAS-i huvitab tegelikult töökohtade arvu kasv,” ütles Meelis Mägi.

Rapla–Alu kergliiklustee

Mahult järgmine ettevõtmine on Rapla–Alu kergliiklustee rajamine. Ka seda toetab EAS. Vahe on selles, et Koidu ja Kastani ettevõtluspiirkonna taristu arendamine toetub Euroopa Liidu rahadele, aga Rapla–Alu kergliiklustee toetus tuleb EAS-i riigisisestest rahadest. Põhimõte on sama – 85 protsenti summast katab EAS-i toetusraha. Projekti kogumaksumus on 416 829 eurot.
Esimesed tööd selle projekti juures tehti ära juba eelmisel aastal just Alu-poolses otsas. Kogu kergliiklustee ulatub Rapla kiriku esiselt ringteelt kuni Alu tee lõpuni. Kuni surnuaia lõpuni tuleb see kivikattega ja sealt edasi asfaltkattega. Samuti rajatakse kogu tee ulatuses tänavavalgustus. Töid viib läbi Lemminkäinen Eesti AS ning allkirjad said paberile tänavu mais.
Mägi tõdes, et sellel objektil on probleeme töögraafikust kinnipidamisega. Mahajäämus on seal kolm nädalat. Esialgu pidi tee valmis saama 3. oktoobriks, kuid nüüd on ehitaja palunud ametlikult pikendust. Uus tähtaeg on 27. oktoober. Ehitustööde venimise põhjuseks on Lemminkäinen Eesti AS välja toonud alakoormatuse – mehi oli vähe. Nüüdseks on isikkoosseisu suurendatud ja oktoobri lõpuks peaks töö valmis saama. “See on oluline nii jalakäijatele kui ka jalgratturitele, et nad saaksid Rapla ja Alu vahel ohutult liigelda,” ütles Mägi.

Väljataguse tänav

Väljataguse tänava renoveerimistööd on rahastatud puhtalt Rapla valla teehoiukavast. See tänav on üsna pikk, aga renoveeritav lõik ulatub Viljandi maanteelt kuni Salu tänava ristini.
Mägi tõdes, et kuna see tänav oli nii kehvas seisus, oli uue sõidutee rajamine vältimatu. Seal oli valgustus viltu ning jalakäijate peale ei olnud mõeldud. Samuti oli puudu korralik sadevete ärajuhtimine. Nüüd tehakse kõik need asjad korda.
Jalakäijate tee tuleb kesklinnapoolsesse serva. Ehitustöid viib läbi AS TREV-2 Grupp ning selle maksumus on 276 000 eurot. Ehitustööd said alguse juunis ning eeldatav lõpp on oktoobri keskpaigas. Mägi andis mõista, et lähiaastatel plaanitakse Väljataguse tänav teha korda kuni linna piirini.

Subscribe
Notify of
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare