-13.2 C
Rapla
Esmaspäev, 6 dets. 2021

Mis toimub Raikküla pakendikonteineritega?

Helerin Väronen / foto; Siim Solman.

Raikkülas Sireli kinnistul asuvate pakendikonteinerite ümber soovib vallavalitsus rajada piirdetara, kuid kinnistu omanikega ei ole vallavalitsus seda arutanud ja nad ei ole piirdeaia kavandit näinud.

 1. septembril esitas Raikküla vallavalitsus Muinsus­kaitseametile taotluse paigaldada Raikkülas Sireli kinnistul asuvate pakendikonteinerite ümber piirdeaed takistamaks prügi lendumist kõrvalasuvasse mõisaparki. Varasemalt oli piirdeaia kavand Muinsuskaitseametiga läbi arutatud ja sobivaks tunnistatud, nüüd ka kooskõlastatud.


Muinsuskaitseameti Raplamaa vaneminspektori Mikk Mutso kirjas, milles antakse teada, et vallavalitsusele on piirdeaia paigaldamiseks luba antud, on ka lause, et Raikküla vallavalitsus korraldas elanike seas küsitluse ja lepiti omavahel kokku konteinerite asukoht jms. Samas ütles vallavalitsuse maa- ja keskkonnanõunik Tiit Olju, et piirdeaia ehituseks pole vallavalitsus küsitlust teinud. Sireli kinnistu elanikelt on saadud vaid nõusolek konteinerite asukoha suhtes. Üks elanikest, Merike Kärdi aga ütles, et temalt ei ole isegi selleks kooskõlastust küsitud. Enda sõnul on ta telefoni ja meili teel alati kättesaadav olnud.
Kärdi ostis endale eelmisel aastal Sireli kinnistule korteri ja siis pöördus ta ka valla poole, sest maja seina vastas olevad konteinerid olid tema hinnangul tuleohtlikud. Valla vastuses mainiti ka piirdeaeda ja naine eeldas, kui sellega edasi minnakse, siis kooskõlastatakse see kõigi kinnistu omanikega. Nemad ei ole aga isegi piirdeaia kavandit näinud.
Raikküla vallavalitsus on saanud küll Muinsuskaitseametilt kooskõlastuse, kuid Olju ei osanud öelda, kes ja millal piirdeaia ehitab. “Kas tehakse, millal tehakse, kes teeb ja kes selle eest maksab – praegu seda ei tea. Sel aastal kindlasti mitte.“ Tema sõnul tuleb piirdeaed siis, kui ollakse kindlad, et konteinerid jäävad sinna asukohta tähtajatult. Enamus korteriomanikke on andnud loa konteinerite praeguses asukohas hoidmiseks järgmise aasta 1. juulini.

Infot raske saada

 1. septembril käis Kärdi koos naaberkinnistu omaniku, Raikküla mõisa peremehe Ivo Lambinguga Muinuskaitseametis probleemist rääkimas, seal lubati Kärdile saata kogu asja puudutav info. Paar päeva hiljem sai ta kirja, mille sisuks oli vaid üks lause: “Olulisim info: 18.09 kooskõlastas Mikk Mutso pakendikonteinerite piirdeaia kavandi (see oli saadetud ja üle vaadatud juba kevadel) ja samal päeval andis välja ka loa piirdeaia paigaldamiseks KOV ja elanike vahel kokku lepitud asukohta.”
 2. oktoobril kirjutas Kärdi uuesti ja palus kogu infot, mis talle kohtumisel lubati. Kirjale ta vastust ei saanud. Telefonile vastati peaaegu nädal hiljem ja lubati samal päeval tagasi helistada ja kogu info anda. Seda ei tehtud.
  Pakendikonteinerid asuvad Raikküla mõisa muinuskaitsevööndis. Praeguses olukorras on kaitsevöönd kaotanud oma tähenduse. Lambingu sõnul on tal mõisa külaliste, sh välismaalaste ees piinlik, et üle ääre ajavad pakendikonteinerid, kust prahti lendub, nii pargi servas asuvad. Eelmisel talvel oli prügivedajal pidevalt raskusi veograafikust kinnipidamisega ja seepärast ajas ka pakendikonteiner üle. Vallavalitsus lasi seepeale paigaldada teise konteineri lisaks ja peale vedaja vahetust on vedu toimunud korrapäraselt, teadis maa- ja keskkonnanõunik Tiit Olju.
  Probleem võib tekkida aga talvel, sest uues asukohas on konteinerid täpselt lumelükkamise tee peal. Vallavalitsus aga põhjendab konteinerite asukohta sellega, et need on seal alati olnud. Kärdi sõnas, et ilmselt kohalikud on harjunud küll, et konteinerid on just seal, kus need on, kuid see ei õigusta muinsuskaitsevööndi rikkumist. Inimesed harjuks ära ka sellega, kui pakendikonteinerid paigutada mujale, kuhu ka prügivedaja paremini ligi pääseks.
  Ka maavanem Tõnis Blank on seisukohal, et muinsuskaitse objekti lähedus pole just kõige sobivam asukoht jäätmekogumiskonteineritele, kuid maavalitsusel puudub seaduslik alus sekkumiseks. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) kohaselt on omavalitsused iseseisvad valla küsimuste otsustamisel.
  Kui muidu takistas prügi lendumist mõisaparki mingil määral võrkaed, siis nüüdseks on Muinuskaitseameti nõudmisel see mõisaomanike poolt eemaldatud ja prügi lendumist ei takista miski. Lambing sõnab, et tema seadusekuuleka kodanikuna eeldab sellist käitumist ka teistelt, kuid talle tundub, et muinuskaitseseaduse täitmist ei peeta Raikküla vallavalitsuses oluliseks.
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
5,680JälgijatLike
1,159JälgijatFollow

Viimased uudised