22.2 C
Rapla
Laupäev, 18 mai 2024
RSInfotunnis tutvustati loodava riigigümnaasiumi õppekorraldust

Infotunnis tutvustati loodava riigigümnaasiumi õppekorraldust

Stina Andok / foto: SiimSolman.

Tänavu 1. septembril avab oma uksed praegu alles ehitusjärgus olev Rapla riigigümnaasium. Õpilaste, lapsevanemate, õpetajate ja muude huviliste küsimustele vastamiseks korraldas riigigümnaasiumi juhtkond 10. jaanuaril Rapla kultuurikeskuses infotunni.

Rapla riigigümnaasiumi direktor Sirje Kautsaar tutvustas loodava kooli visiooni, nimetades kooli elusorganismiks, mida omavahel seovad suhted. Ta peab just omavaheliste heade suhete säilitamist kõige tähtsamaks ülesandeks ning on heade suhete nimel korraldanud kokku suisa kaheksateist kohtumist maakonna koolidega. Nende kohtumiste käigus on uuritud muu hulgas ka õpilaste arvamust.
Näiteks on küsitud noorte käest, milliste inimeste seltsis nad end hästi tunneksid, ning noored tõid välja selliseid märksõnu nagu sõbralik, abivalmis, mõistev, rõõmsameelne jne. Lisaks küsiti, missuguses ruumis nad sooviksid õppida. Sealgi ei olnud vastustes midagi ootamatut, noorte ootused on sellised, millega igaüks võib nõustuda. Oodatakse avarat, puhast, mugavat, sooja, vaikset jms ruumi.
Märksa põnevamad vastused anti aga küsimustele, mida soovitakse tulevikus teha või millised on hirmud. Selgub, et noori huvitab väga lai valik erinevaid tegevusvaldkondi alustades spordist, kunstist ja muusikast ning lõpetades filminduse, näitlemise, psühholoogia, disaini ja majandusega. Hirmude osas tõid noored kõige enam välja hirmu uute õpetajate ees, et koolitoit on halb, et ei saa kooli sisse, et õppekava on raske jms.

Õpilased saavad mentori

Rapla gümnaasiumi õppejuht Aime Klandorf tutvustas õppekava. Riigigümnaasiumis lisanduvad riikliku õppekavaga kehtestatud kohustuslikele kursustele kooli kohustuslikud kursused ja valikkursused. Valikainetena tutvustati majandus- ja ettevõtlusõpet, keeli, loovkirjutamist, teatriõpet, filosoofiat.
Õppekorraldusjuht Mari Palu rääkis sellest, et gümnaasiumis on õppetöö korraldatud nii, et tavapärane õpe toimub kolmel trimestril. Iga trimestri lõpus on kavandatud üks arvestuste nädal, kuid kuidas ja millal mingis aines täpsemalt arvestusi sooritama hakatakse, selgub jooksvalt, kui õpetajad on juba ametipostil. Arvestusenädalale järgneb valikainenädal, mille jooksul saab õpilane keskenduda üksnes ühe valikaine läbimisele. Koolivaheajad on plaanitud tavapärastena, nagu nad on riiklikult korraldatud.
Loodavas riigigümnaasiumis on mitu uuendust, mis eristavad seda senistest gümnaasiumitest maakonnas. Nimelt on planeeritud koolitada õpetajaid mentoriteks ning edaspidi saab igal õpilasel olema oma mentor, kes õpilast vajadusel personaalselt suunab ja juhendab. Lisaks saab olema igal lennul oma lennukapten, kes on õppekorralduse ja muude küsimuste puhul kokkupuuteisik.
Tunnid algavad riigigümnaasiumis kell 8.30 ja õppetunni pikkus saab olema 70 minutit. Infotunnis selgitati, et pikemate tundidega saab ühele ainele keskenduda kauem ja ühes päevas on seega ka vähem aineid. Iga õppepäeva keskele on kavandatud üks iseõppimise tund, mille jooksul saab ka lõunat süüa.

Võlgu kaasa ei võeta

Kuivõrd õpilaste üks hirmudest oli riigigümnaasiumisse mittesissesaamine, räägiti ka õpilaste vastuvõtmisest. Vastuvõtt toimub tunnistuse ja vestluse põhjal. 10. klassi algab vastuvõtt pisut varem ning tutvutakse mitte põhikooli lõputunnistuse, vaid klassitunnistusega. Kautsaare sõnul on kriteeriumiks see, et tunnistusel ei tohi olla puudulikke hindeid. Hiljem, kui põhikool on lõpetatud, esitatakse ka põhikooli lõputunnistus.
See, et vaadatakse jooksvaid tulemusi, võib õpilasi muretsema panna. Kautsaar kinnitas, et ka neil õpilastel, kellel on klassitunnistusel puudulikud hinded, on võimalik Rapla gümnaasiumisse sisse astuda. Õpilasel on võimalus puudulik hinne täiendava õppetööga vastavalt kooli hindamisjuhendile oma koolis ära parandada ja seejärel Rap­la gümnaasiumisse õppima asuda. Vestlusele on oodatud õpilased igal juhul.
Sel sügisel 11. ja 12. klassi õppima asuvate õpilaste puhul sellist nõuet ei ole. Nemad tulevad Kautsaare sõnul avalduse alusel, millele lisandub vestlus. Küll aga ütles Kautsaar, et kehtib põhimõte, et võlgu kaasa ei võeta ehk õpilasel tuleb oma võlad enne Rapla gümnaasiumis õppima asumist likvideerida.
Rapla gümnaasiumisse võetakse direktori sõnul vastu statsionaarsesse õppesse 360 õpilast ja mittestatsionaarsesse 180 õpilast. Kautsaar kinnitas, et tänased soovijad saavad koolis oma koha, kui nad on täitnud sisseastumise nõuded. Otsustamisel lähtutakse nii hinnetest kui ka vestlusest.


Täiskasvanute õpe on veel lahtine

Hetkeseisuga on küll veel lahtine, kas ja mil moel täpselt täiskasvanute õpe riigigümnaasiumisse tuleb, kuid infotunnis puudutati põgusalt ka täiskasvanud õppijaid ehk mittestatsionaarse õppe korraldust. Infotunnis kinnitati, et mittestatsionaarsete õppurite jaoks jääb püsima traditsiooniline kaks päeva nädalas õpe ja e-õpe laupäeval.

Subscribe
Notify of
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare