1.1 C
Rapla
Esmaspäev, 26 veebr. 2024
RSKohila volikogu nõustus Sutlema karjäärile kaevandusloa andmisega

Kohila volikogu nõustus Sutlema karjäärile kaevandusloa andmisega

Helerin Väronen / foto: Siim Solman.

Aastal 2008 esitas AS Kiirkandur keskkonnaametile maavara kaevandamise loa taotluse Sutlema III lubjakivikarjääri mäeeraldise kaevandamiseks. Sellest asjast saadik on antud loale nii nõustuvaid kui ka keelduvaid arvamusi.
Kui keskkonnaamet oli loa andmisega nõus, siis ei andnud oma nõusolekut Kohila vallavalitsus ja vastupidi. Lõpuks tegi keskkonnaamet loa taotlejale ettepaneku kaaluda Sutlema III lubjakivikarjäärile maavara kaevandamise loa andmist uuesti siis, kui ehituslubjakivi nõudlus peaks hüppeliselt kasvama. Nõudlus kasvas, kuid aasta alguses alanud loa saamise menetlus venis pikale. Kohila vallavanema Heiki Hepneri sõnul oli põhjuseks soov veenduda, et karjääri sotsiaalne mõju oleks minimeeritud ja dokumentide vorminduslik pool korrektne. Lõpuks jõudis teema Kohila volikokku ja 29. mai istungil otsustati nõustuda kaevandamisloa andmisega.
Veebruaris arutati küsimust maakomisjonis ja selle esimees Andrus Saare sõnas, et neil tekkis mitmeid küsimusi. Näiteks kas kõrval- ja lähikinnistutel elavate inimestega on räägitud ja saadud kooskõlastus. Tänaseks päevaks on kõigilt asjasse puutuvatelt inimestelt kooskõlastus saadud. Samuti oli küsimus selles, kas karjäärist hakatakse välja sõitma külateede või riigitee kaudu. Kaevandamisloa saamise tingimustes on punkt, mis näeb ette, et kui jõutakse lubjakivikarjääri läänepoolsesse serva, kasutatakse väljasõiduks riigiteed.
Saare lisas oma sõnavõtus volikogu istungil, et iga karjäär toob juurde müra ja tolmu, olenemata asukohast, kuid arvestades seda, mis Kohila valda seoses karjääridega ees ootab, on Sutlema karjäär siiski väikeste riskidega ja kontrolli all.
“Kui on mõistuspärane tegevus, siis võib loa anda, kui aga minnakse looduse ja rahu kallale, siis tuleb vastu seista. Sutlemas pole see piir ületatud,” sõnas Saare.
Kaevandamisloa andmisega nõustumisega kaasnevad peale riigitee kasutamise veel mõned tingimused. Tööde teostamise aeg peab olema tööpäevadel kella 8-17. Nädalavahetustel ja riigipühadel on kaevandamine ja kaevise väljavedu keelatud. Lähiümbruses olevate kinnistute (kuni 600 m karjäärist) omanike nõusolekul võib töötada tihendatud graafiku alusel, kuid mitte üle 10 järjestikuse päeva aastas.
Need tingimused erinevad küll mõnevõrra keskkonnaameti tingimustest, kes lubaks kaevandada tööpäevil kuni kella kaheksani, samuti nädalavahetustel ja riigipühadel kaevandamist ja kaevise väljavedu, kui selleks on mäeeraldise teenindusmaast 1 km raadiuses ja väljaveotee ääres olevate kinnistute omanike kirjalik nõusolek.
Sutlema maardla põhimaavara on ehituslubjakivi ja kõrvalproduktiks täitekruus. Luba taotletakse 25 aastaks.

Subscribe
Notify of
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
Kõik uudised
Kuulutused