2.2 C
Rapla
Esmaspäev, 4 märts 2024
RSRahandusministeerium näitas osavaldade lõpetamisele punast tuld

Rahandusministeerium näitas osavaldade lõpetamisele punast tuld

Siim Jõgis

Kehtna vallavolikogu võttis ette Järvakandi valla ja Kehtna valla ühinemislepingu muutmise, et kolida ümber vallamaja juriidiline aadress, mis seni asus Järvakandis. Sama lepingu muutmise raames käis volikogu välja ka plaani lõpetada osavaldade tegevus praegusel kujul, mis sai paika pandud ühinemislepingu sõlmimisel 2016. aasta detsembris. Rahandusministeeriumist näidati sellele plaanile siiski punast tuld.

Põhjus seisneb selles, et kehtivas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses on säte, mis ütleb, et moodustatud osavalda või linnaosa ei või likvideerida enne ühinemislepingu kehtivusaja lõppu. Küll aga on sellel üks erand – välja arvatud osavalla- või linnaosakogu enda taotlusel. Kehtna puhul käis selle plaani välja mitte kumbki osavald, vaid vallavolikogu. Ühinemisleping kehtib haldusreformi käigus moodustunud Kehtna vallas kuni järgmiste Kehtna vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamiseni 2021. aasta sügisel.
Rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna õigusnõunik Olivia Taluste rääkis, et Kehtna vallas on küll moodustatud Kehtna ja Järvakandi osavallad ning selle esindusorganina osavallakogud, mis tegelikult aga ei tegutse. Põhjus seisneb selles, et liikmeid ei ole piisavalt. “Kuna ettepanekut osavaldade tegevuse lõpetamiseks ei teinud Kehtna vallas osavallakogud, vaid volikogu ise, siis paraku hetkel tõesti ei saanud rahandusministeerium jätta tähelepanu juhtimata, et volikogu ei saa ühinemislepingut muuta, ilma et osavallakogu oleks osavaldade likvideerimiseks taotluse esitanud,” ütles Taluste.
Ta lisas: “Tegemist oli haldusreformi seaduse eelnõu menetlemisel tehtud muudatusega kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses, mille eesmärk oli mitte võimaldada kergekäeliselt ühinemisel kokku lepitud osavaldu likvideerida.”
Samas on Kehtna vallal soovi korral võimalik jooksvalt osavaldade põhimääruseid muuta selliselt, mis tagaksid laiema isikute kaasamise osavallakogu töösse, kes siis võivad töö käigus leida, et sellisel kujul osavaldade olemasolu on Kehtna vallas ebavajalik (näiteks teenuseid saab osutada ka muude valla asutuste kaudu) ja võiks need likvideerida.
Küll aga tehakse Järvakandi ja Kehtna valla ühinemislepingu muutmise käigus ära see, et vallamaja juriidiline aadress kolitakse Järvakandist Kehtnasse. Esialgsesse ühinemislepingusse kirjutati sisse, et uue Kehtna valla juriidiliseks koduks jääb senine Järvakandi vallamaja aadressil Tallinna mnt 17, Järvakandi. Nüüdseks on siiski selge, et see ei osutunud tõhusaks lahenduseks.
Kehtna vallavolikogu esimees Peeter Kustmann rääkis, et ette on tulnud absurdseid olukordi, kus inimene on kutsutud Kehtna vallamajja ning GPS on teda juhatanud hoopiski Järvakanti. Tegelikult asub vallamaja Kehtnas aadressil Pargi tänav 2. Kui see muudatus saab tehtud, pannakse endine Järvakandi vallamaja oksjonile alghinnaga 60 000 eurot. Kustmann põhjendas otsust sellega, et niisama ei ole mõtet lasta hoonel seista, kui hoolduskulud küündivad aastas 40 000 euroni. Kehtna vallavalitsuse töötajad, kes selles majas praegu töötavad, kolitakse ümber Järvakandi endise teenindusmaja renoveeritud ruumidesse esimesel korrusel.

Subscribe
Notify of
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
Kõik uudised
Kuulutused