8.8 C
Rapla
Laupäev, 13 apr. 2024
RSMetsaprügistamine taandub, jäätmed visatakse Rapla kesklinna maha

Metsaprügistamine taandub, jäätmed visatakse Rapla kesklinna maha

Vivika Veski

RMK Raplamaa metsaülem imestas, et inimesed veavad prügi metsa alla raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse. Rapla valla prügistajad on läinud lihtsamat teed – sihtmärgiks on kesklinn.

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) Raplamaa metsaülema Margus Embergi tähelepanekute kohaselt veetakse Raplamaal prügi kõige rohkem metsa alla suvilapiirkondade ümbruses. Sealsete kinnistute omanikud taotlevad ka vallalt suhteliselt sageli talvist vabastust korraldatud jäätmeveost, põhjendusega, et nad sel ajal kinnistut ei kasuta. Kui järelevalve ei tuvasta vastupidist, siis nad selle ka enamasti saavad.
Kõige rohkem leidub suvilaid Kohila vallas, mille keskkonnanõunik Nele Leitaru kõneles probleemist loos „Metsaprügistajaid leidub kõige rohkem Põhja-Raplamaal ja suurasumite ümbruses”.

Alljärgnevalt vastab küsimustele Rapla valla järelevalvespetsialist Aime Linke.

Kui hästi toimib korraldatud jäätmevedu Rapla valla suvilapiirkondades?
Rapla vallas on üks suurem suvilate piirkond ja see asub Pirgu külas. Suvilatena kasutatavaid kinnistuid on ka teistes tiheasustuspiirkondades, näiteks Uuskülas, Rapla linnas jm.
Prügiveo korralduses ei ole erinevusi võrreldes teiste tiheasustusaladega – kõikidel kinnistuomanikel on kohustus olla liitunud korraldatud jäätmeveoga ning sõlmida Rapla valla territooriumil prügiveo teenust osutava ettevõttega (Eesti Keskkonnateenused AS) prügiveo leping.
Suvilapiirkondades ei ole erisusi prügiveo sageduses suve- ja talveperioodil. Kui inimesed elavad oma endistes suvilates aasta ringi, siis käib prügivedu sarnaselt suveperioodiga.

Kuna inimestel on ka õigus saada erandkorras jäätmeveost vabastust, siis kui palju suvilaomanikud seda kasutavad? Ja kas vald annab vabastuse? Millisel juhul ei anna?
Kõikidel kinnistuomanikel, sealhulgas suvilapiirkondade kinnistu omanikel, on õigus saada erandkorras jäätmeveost vabastust. Jäätmeveost vabastamise võimalust kasutatakse ning vabastuse andmisel ei lähtu vald sellest, kas kinnistu asub suvilapiirkonnas või muul tiheasustusalal. Kinnistutele, mida kasutatakse ainult suvel, annab vald kinnistuomaniku taotlusel korraldatud jäätmeveost vabastuse talveperioodiks.
Üldjuhul vald jäätmeveost vabastused annab. Keeldume juhul, kui inimese elukoht on sama, mis jäätmeveost vabastuse taotluses olev kinnistu. Samuti oleme keeldunud vabastuse andmisest, kui oleme järelevalve käigus tuvastanud, et kinnistut siiski kasutatakse.

Mis piirkondadest taotletakse rohkem prügiveost vabastust?
Kõikides piirkondades on kinnistuid, mida ei kasutata aasta ringi või siis kasutatakse ainult suvel. Enim vahest ongi Pirgu külast talveperioodi vabastuste taotlusi. Põhjus on selles, et selle piirkonna kinnistuid kasutatakse vaid suvel suvilatena.

RMK Raplamaa metsaülem Margus Emberg ütles, et talle tundub, et inimesed ei ole alati prügiveost teadlikud, sest prügi on veetud ka kohta, kuhu on keeruline ja tülikas ligi pääseda. Mida arvate, kui teadlikud on Rapla valla elanikud?
Rapla valla elanikud on üldiselt üsna teadlikud prügiveost ning selle korraldusest. Paraku tuleb meie praktikas ikka ette juhtumeid, et prügi on pandud maha kohtadesse, kus seda teha ei tohi. Oleme avaldanud artikleid ja juhiseid valla lehes ja kodulehel, et elanike teadlikkust veelgi tõsta.
Meie vallas ei ole prügi metsa alla viimine enam nii suur probleem kui kesklinna ja pakendikonteinerite ümbruse prügistamine. Näiteks on prügi maha pandud Rapla kesklinnas Kauba tn 2 pakendikonteinerite juurde.

4 KOMMENTAARID

Subscribe
Notify of
4 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare