1.6 C
Rapla
Neljapäev, 29 veebr. 2024
RSHuvihariduse toetuse abil on käima lükatud ka tsirkuse- ja drooniring

Huvihariduse toetuse abil on käima lükatud ka tsirkuse- ja drooniring

Katri Reinsalu

Eesmärgiga anda suuremale hulgale noortele juurdepääs huvitegevusele otsustas riik 2017. aasta alguses noorte huviharidust ja -tegevust täiendavalt toetada. Esimese kahe aastaga toetati Raplamaa omavalitsusi ligi miljoni euroga. Tänavuse aasta alguses lisandus sellele veel 723 632 eurot.

Kehtna spordi- ja noorsootööspetsialist Artur Ojasalu selgitas, et toetuse saamiseks tuleb vallal aasta alguseks tegevuskava luua. Kehtna vallas on tegevuskavas olnud nii valla initsiatiivil loodud uusi tegevusi kui ka juba eksisteerivate tegevuste ning organisatsioonide toetamist.

„Üldises plaanis läks tubli hulk vahendeid uute tegevusvahendite soetuseks, kuid ka juhendajatele tasu maksmiseks ja muuks tegevusega kaasnevaks kuluks. Tegevuskava loomisel püüti silmas pidada ka seda, et kõik valdkonnad oleksid esindatud,“ sõnas Ojasalu.

Ka Märjamaa vallas laiendati huvitegevuse valikuid nii uute ringide loomise kui ka täiendavate vahendite hankimise kaudu.

„2017. aastal avati mitmeid uusi huvitegevuse võimalusi noortele. Vana-Vigalas alustasid vibu-, drooni-, kokandusring, karmoška õpe ja lapsevanematele maksti transporditoetust noorte osalemise toetamiseks. Kõik avatud ringid tegutsevad siiani,“ lausus Märjamaa valla noortekeskuse juhataja Triin Põri.

Märjamaa valla uutest võimalustest saab näiteks tuua ka tšello eriala Märjamaa muusika- ja kunstikoolis, jooga ja noorteklubi „Mina oskan!” noortekeskuses ning robootika Märjamaa gümnaasiumis. Lisaks alustasid Kivi-Vigalas näitering ja noortestuudio ning Valgus maadlusklubi.

Kohila vald toetab huvihariduse lisarahastusest mitmeid tehnikaringe, loodusteaduste, matka- ja spordiringi tegevust Kohila gümnaasiumis; seiklus-, käsitöö- ja judoringi tegevust Hageri avatud noortekeskuses, robootika- ja programmeerimisringi tegevust Kohila mõisakoolis ning muinasjutu-kunstitoa tegevust Kohila raamatukogus.

Rapla valla noorsootööspetsialist Helen Hints toob uue võimalusena välja Järlepa külamajja soetatud saalihoki vahendid, mis annab kogukonnale uusi ja rohkemaid võimalusi.

Uudsed tegevused

Toetuse kasutamisel on erilist tähelepanu pööratud noortele uudsete tegevuste pakkumisele. Näiteks Kohila vald on võtnud eesmärgiks laiendada oma loodusringi tegevust. Seeläbi lisandub Kohila keskkonnahariduse keskuse juurde huviring „Teaduslik ja teadlik ÖKO“. „Ring on suunatud eelkõige gümnaasiumiastme noortele, kelle vaateid keskkonnaprobleemidele püüame avardada ja nende käitumist suunata teadust, taas- ja uuskasutust ning keskkonnaprobleeme integreerivate huvitavate tegevuste kaudu,“ sõnas Kohila haridusnõunik Meeri Ehandi.

Märjamaa vald pakub oma noortele uute huvitavate tegevustena näiteks drooniringi, DJ-klubi, õhupüssist laskmist ja tsirkuseringi. Kehtna vald on oma huvitegevust mitmekesistanud Kehtna kunstide koolis digikunsti ringi, Keava trummikooli ning Kaerepere elektroonilise muusika loome ja DJ-ringi „Rütmilabor“ abil. Lisaks õpetatakse Järvakandis noortele klaasikunsti.

Lisaks juba toimivatele ringidele lisandub iga aasta mitmeid uusi tegevusi. Kehtna spordi- ja noorsootööspetsialist Artur Ojasalu selgitas, et kuna riigiraha jagamine käib aasta alguses, planeeritakse uusi tegevusi pigem sellesse perioodi. Sel sügisel alustas sellegipoolest Kehtna valla ja Kehtna kutsehariduskeskuse koostöös toimiv mototehnikaring.

Ta lisas, et edaspidi soovitakse toetada ja arendada tegevusi, mis tänu riiklikule rahastusele on seni loodud. Samal ajal mõlgutatakse loomulikult mõtteid ka uute tegevuste lisamisest. „Loodus- ja täppisteaduste valdkond võiks olla paremini esindatud,“ ütles Ojasalu.

Märjamaal alustas tänavu aasta alguses akrobaatika- ja eelpool mainitud tsirkusering. Sügisel lisandusid neile saalihoki ja fotograafia töötoad noortele. Rapla valla viimane uudne huvitegevus on kevadel alustanud tänavatreeningu ring Martin Lapini juhendamisel.

Vajaduspõhine toetus

Huvihariduse arendamisel ei saa tähelepanuta jätta erivajadustega noori ja vähekindlustatud peredest pärit noori.

„Eraldi erivajadustega noortele ühtegi ringi pole loodud. Seda eeskätt sellepärast, et me ei soovi neid sildistada ja ka neil on erinevad huvid,“ selgitas Rapla valla noorsootööspetsialist Helen Hints. Ta lisas, et enamikus ringides ei ole noore vaimne või füüsiline erivajadus takistuseks.

Sama mõtet väljendas ka Märjamaa valla noortekeskuse juhataja Triin Põri. „Nad on oodatud osalema kõigis olemasolevates jõukohastes tegevustes,“ lisas ta. Põri sõnul on eesmärk erivajadustega noori integreerida. Selleks ollakse vajaduspõhiselt alati valmis erivajadustega laste huvidega arvestama ja transpordi osas toetama.

Samuti on olulisel kohal vähekindlustatud peredest pärit noored. „Kehtna vald lõi vajaduspõhise huvitegevuse ja huvihariduse toetusmeetme. Selle toetuse abil saavad noored taotleda nii huviringi kui ka huvikooli kuutasu toetust, tegevustes osalemise transporditoetust ning laagris ja võistlustel osalemise toetust,“ selgitas Artur Ojasalu. Augustis võttis Kehtna volikogu vastu meetme täiendatud õigusakti, tänu millele saab lapsevanem taotleda ka tegevusvahendi ostu toetust.

Kohila vald on loonud fondi rahvusvahelistel võistlustel, konkurssidel, festivalidel ja kontserdireisidel osalemise toetuseks. Haridusnõunik Meeri Ehandi sõnul tekitati fond lapsevanemate algatusel. „Kohila vallas on noori sportlasi, kes võistlevad rahvusvahelisel tasemel – näiteks selle fondi algatajate lapsed tegelevad võistlustantsuga. Välismaal võistlemine on alati seotud lapsevanema jaoks suurte väljaminekutega ning me püüame neid peresid toetada võimaluste piires,“ sõnas ta.

Ehandi sõnul on toetus võimaldanud laiendada noorte huvitegevuse võimalusi: „Ilma selle toetuseta ei oleks kõik tehtud muudatused ja algatused võimalikud nii lühikese ajaga. Oleme kaasanud toetusse võimalikult laia ringi huvilisi ja võimaldanud toetust oma asutustele, erakoolile, erinevatele MTÜ-dele ja spordiklubidele.“

 

Subscribe
Notify of
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
Kõik uudised
Kuulutused