-6.3 C
Rapla
Pühapäev, 3 dets. 2023
RSMärjamaa gümnaasiumi direktori tööleping öeldi üles

Märjamaa gümnaasiumi direktori tööleping öeldi üles

Katri Reinsalu

Juuli lõpus asus Märjamaa gümnaasiumi direktori ametikohal tööle Kalle Uusmaa. Eelmisel nädalal selgus, et pärast katseaega on tema leping üles öeldud. Vald on välja kuulutanud konkursi koolile uue direktori leidmiseks.

Eelmisel esmaspäeval oli Uusmaal viimane tööpäev. Ametis oldud aeg jäi napiks.
Uusmaa ütles, et töösuhte alguses olid emotsioonid pigem positiivsed. Seda nii valla kui ka koolipere poolt. „On loomulik, et alustades uue juhina tööd pikaaegselt tegutsenud kollektiivis, ollakse esialgu pigem äraootaval seisukohal,” ütles Uusmaa ning lisas, et vastuvõtt oli tema hinnangul siiski enamiku õpetajate poolt soe.
Uusmaa kirjeldas, et ka vallavalitsuse suhtumine temasse oli töösuhte alguses hea ja sõbralik. Peagi toimus aga muutus. Katseajal oli direktoril kolm kohtumist vallavanema ja haridusnõunikuga, kus arutati tema tööd. „Kõik need keskendusid peamiselt minu töö vajakajäämistele, ei meenu, et välja oleks toodud midagi positiivset,” leidis Uusmaa.
Suhted õpetajatega olid Uusmaa seisukohast valdavalt toetavad ja head. Ta lisas, et suure kollektiivi puhul on arvamuste paljusus elementaarne. „Püüdsin olla avatud ja sõbralik kõikidega ja kuigi ma ei jõudnud selle lühikese ajaga veel kogu kollektiiviga lähemalt tuttavaks saada, saavutasin enamusega hea ja toetava koostöö,” kommenteeris Uusmaa.
Lepingu ülesütlemise põhjused peituvad Uusmaa seisukohast tema soovis päästa kooli gümnaasiumiosa.
„Teades, et Märjamaa valla elanike arv pidevalt väheneb ja juba mõni aasta tagasi tõusis teemaks gümnaasiumiosa sulgemine ning gümnasistide saatmine Raplasse riigigümnaasiumisse, seadsin enda eesmärgiks sellise hääbumise peatamise,” ütles Uusmaa. Ta leidis, et gümnaasiumi olemasolu on Märjamaa valla arengule äärmiselt oluline ning pingutades on võimalik teha ka Märjamaa gümnaasiumist kool, kuhu soovitakse tulla kaugemaltki. Samuti on ta optimistlik, et kooli õppeedukust saaks parandada ja jõuda riigieksamite tulemustega senisest kõrgematele kohtadele. Uusmaa arvates mõistab enamik õpetajaid kooli arenguvajadusi.
„Püüdsin kohati suunata senist ei-saa-sest-nii-on-kogu-aeg-olnud mentaliteeti võimaluste otsimise ja nägemise mõtteviisiks. Võin öelda, et tajusin paari kooli juhtkonnaliikme ja võib-olla ka mõne õpetaja poolt vastuseisu muutuste elluviimisele ja julgen arvata, et see võis ka osutuda töölepingu ülesütlemise üheks oluliseks põhjuseks,” arutles Uusmaa.
Samas oli ta nõus, et mõni töölepingu ülesütlemise avalduses ette heidetud vajakajäämine võis olla osaliselt põhjendatud, kuid leidis, et kõik esitatud puudused on parandatavad. „Kahjuks ei antud mulle selleks piisavalt aega,” võttis Uusmaa kokku.
Märjamaa vallavanem Merlin Suurna ei avaldanud Raplamaa Sõnumitele põhjuseid, miks Uusmaaga leping lõpetati. Ta põhjendas seda asjaoluga, et tegemist oleks isikuandmete avaldamisega. Vallavanem lisas, et Uusmaa nõusolekut on vallandamise selgitamiseks küsitud vaid vallalehes Märjamaa Nädalaleht avaldamiseks.
Hetkel on direktori kohusetäitjaks kuni uue juhi ametisse nimetamiseni määratud õppealajuhataja Marju Retsja. Vald on optimistlik, et konkursiga õnnestub uus sobiv kandidaat leida. Kandideerimise lõpptähtaeg on 6. jaanuar.

5 KOMMENTAARID

Subscribe
Notify of
5 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
Kõik uudised
Kuulutused