13.8 C
Rapla
Pühapäev, 26 mai 2024
ArvamusVastulause. Soov taastada koolirahu Märjamaa gümnaasiumis

Vastulause. Soov taastada koolirahu Märjamaa gümnaasiumis

Märjamaa Gümnaasiumi 37 töötajat

Märjamaa gümnaasiumi direktori töölepingu ülesütlemine on tekitanud kogukonnas palju ühepoolset arutelu. Kooli meeskond (8 vastutavate valdkondade esindajat) ning 29 õpetajat peab vajalikuks teha parandusi ja täiendusi mõnedes Kalle Uusmaa poolt esitatud väidetes ja kogukonnas levivates arvamustes.

Kooli töörahu huvides ei toeta me avalikku vastandamist ega palu inimestel oma arvamust allkirjadega kinnitada, kuid kuuldused, et kõik kooli töötajad on Kalle Uusmaa töösuhte lõpetamise vastu, ei vasta tõele.
Nõustume kogukonnas levinud arvamusega, et Kalle Uusmaa on inimesena intelligentne, sõbralik ja abivalmis. Meie kooli töötajatena saame teda hinnata kui koolijuhti, kellele on teatud tööalased ootused ja omadused. Ootused kooli arengu osas on suured ja kindlasti mitte ainult meil, vaid ka õpilastel, lastevanematel ja kooli vilistlastel.
Katseaja nelja kuu jooksul ei näidanud direktor Kalle Uusmaa initsiatiivi Märjamaa gümnaasiumi kui toimiva süsteemiga tutvumiseks. Sisulist õppetööd puudutavaid küsimusi selle aja jooksul ei käsitletud, õppenõukogu ega töökoosolekuid kokku ei kutsutud. Pedagoogilise kvalifikatsioonita koolijuhina pidanuks uus direktor end esmalt kurssi viima koolitööd puudutava seadusandluse ja dokumentatsiooniga, kuid ta ei teinud seda. Meie hinnangul jäi Kalle Uusmaal vajaka oskusest kaasata otsuste langetamise protsessi meeskonnaliikmeid ja õpetajaid. Meie arvates on oluline, et kõik saaksid üheselt aru, mida ja miks koolis tehakse.
Kalle Uusmaa sõnas Raplamaa Sõnumitele antud intervjuus („Märjamaa gümnaasiumi direktori tööleping öeldi üles”, Raplamaa Sõnumid, 4. detsember), et on optimistlik kooli õppeedukuse parandamise osas, süvenemata, et 2018/2019. õa oli Märjamaa gümnaasiumi 5.-12. klasside õppeedukus 97%. Märjamaa gümnaasium on olnud riigieksamite tulemuste poolest vabariigis läbi aastate kõrgel kohal ja korduvalt maakonna parim gümnaasium.
Kalle Uusmaa sõnad Raplamaa Sõnumites Märjamaa gümnaasiumist kui hääbuvast gümnaasiumist on kodukoolist hoolivatele inimestele solvavad. Millise signaali annab selline seisukoht kooliperele, lastevanematele ja meie vilistlastele?

Töösuhte lõpetamise põhjused peituvat K. Uusmaa soovis päästa kooli gümnaasiumiosa. (Raplamaa Sõnumid, 4. detsember)
Nii eelmine vallavanem Villu Karu kui ka praegune vallavanem Merlin Suurna on kinnitanud, et gümnaasiumiosa säilimise eest seistakse ja see on Märjamaa valla prioriteet. Selleks teeb iga päev tööd ka Märjamaa gümnaasiumi koolipere.
Teisipäeval, 3. detsembril toimunud volikogu esimehe Urmas Kristali juhitud koosolekul osalesid õpetajad ja endine direktor Kalle Uusmaa. Erinevate osapoolte ärakuulamise järel anti sõna Kalle Uusmaale kuuldu kommenteerimiseks ja oma seisukohtade esitamiseks. Seda võimalust ta paraku ei kasutanud.

Avalik surve on hakanud tõsiselt häirima kooli igapäevatööd. Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi sõnul tuleb kõikidel hariduse ja poliitika osapooltel silmas pidada, et kooli neutraalsuse ja autonoomia kaitseks poliitiline agitatsioon sinna ei sobi. Reeglid kehtivad kogu kooliperele õpilasest direktorini, kellel on oluline arvestada, et koolis õppimine või töötamine paneb neile suurema vastutuse kooli poliitilise neutraalsuse tagamiseks.
Head õpilased, kolleegid, vilistlased ja lapsevanemad! Kui teie jaoks on esmatähtis meie laste haridus, siis palun austage Märjamaa gümnaasiumi soovi taastada kooli töörahu.

 

1 kommentaar

Subscribe
Notify of
1 Kommentaar
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare