12.2 C
Rapla
Pühapäev, 26 mai 2024
RSJärvakandi terviseraja arutelul tehti kolm ettepanekut

Järvakandi terviseraja arutelul tehti kolm ettepanekut

Kadri Paju

Kehtna vald on algatanud detailplaneeringu Järvakandis asuva Lauavälja 5 kinnistule. Kohalike elanike arvates ohustab see vahetus naabruses asuva terviseraja terviklikkust.
20. detsembril toimus detailplaneeringu avalik arutelu, kus lisaks vallavalitsuse esindajatele osales viis inimest. Eskiisi avaliku väljapaneku ajal esitati kolm kirjalikku märkust ja ettepanekut.

„Vald suhtub ettepanekutesse pooldavalt, edastame need planeerijale ja püüame enamasti arvestada tehtud ettepanekutega,“ sõnas Kehtna abivallavanem Jalmar Mandel.
Küsimusi tekitas planeeringus märgitud hoonete kõrgus 45 meetrit. Valla ehitusspetsialist Hans-Jürgen Schumann selgitas, et kõrgus sai valitud selline, et ei peaks kooskõlastama lennuametiga. Näiteks võib olla vajalik mõni korsten, aga ta tegi ettepaneku detailplaneeringusse lisada hoonete maksimaalseks kõrguseks 12 meetrit.
Sigrid Algre küsis, kas planeeringualale on juba ka huvilisi tootmise rajamiseks. Schumann vastas: „Klaasvahtkillustikutehas on huvitatud. Põhiline huvi on Tootmise tootmismaa detailplaneeringu alale tehase rajamiseks. Lauavälja 5 detailplaneeringu alale soovitakse rohkem päikesepaneelide paigutamist.“
Võimalike keskkonnamõjude kohta uuris Liis-Mail Moora, küsides, kas uus tehas ka tolmab, sest puidutööstus ja klaasitehas tolmavad. Schumann ütles, et võimalik arendaja on selgitanud, et tootmise käigus tekib klaasiteradest puru, mis ei lendle ja mida väljas ei ladestata. Väljas ladestatakse ainult klaasijääke, millest klaaskillustikku toodetakse, ja need ei tolma samuti.
Sigrid Algre küsis Tupiku tänava prügimäe mõjude kohta, sest selle kraavid jäävad planeeringualale. Algre sõnul võttis Järvakandi vald vastu õigusakti Tupiku prügimäe „hauarahu“ kohta. Sinna maeti omal ajal kõike, ka ohtlikke jäätmeid. Praegu kasutatakse ala tervisespordiks ja keegi ei kaeva ega torgi seal. Schumann lisas detailplaneeringusse ettepaneku käsitleda planeeringus Tupiku prügimäe teemat ja kirjutada, et kui keegi soovib prügimäe alale ehitada, tuleb algatada täiendavad keskkonnauuringud.
Sigrid Algre tõi keskkonnamõjuna välja ka tuule mõju – suur tee ja kõrge hoone tekitavad tuulekoridori – ja küsis, kas seda mõju on hinnatud. Valla keskkonnaspetsialist Aivar Puur vastas: „Keskkonnamõjude hindamise võib algatada ka ehitiste projekteerimise faasis.“
Schumanni sõnul oli tehtud ka ettepanek nihutada planeeringuala piiri ja jätta laiem ala terviseraja äärde, nii et tekiks ka parkimise ala. Detailplaneeringusse lisati ettepanek nihutada planeeringuala piiri, vähendada tootmisala nii, et prügimäe ala jääb planeeringualast välja, kaaluda virgestusala eraldamist eraldi maaüksusena.
Marko Matsoni ettepanek oli viia tootmine Tootmise planeeringualale. Schumann selgitas, et võimaliku arendaja jaoks ongi Lauavälja 5 pigem varuvariant, mis sobiks päikesepaneelide paigaldamiseks, mida ka vald eelistab. „Vallal ei ole plaanis lõpetada Lauavälja 5 detailplaneeringu menetlust. Valla soov on mingi tootmisala planeerimine Lauavälja 5 maaüksusele,“ lisas Schumann.
„Me edastame täna esitatud ettepanekud planeerijale ja tema kirjutab muudatused planeeringusse. Edasi toimub täiendatud detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu,“ võttis Schumann arutelu kokku.

Subscribe
Notify of
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare