27.7 C
Rapla
Teisipäev, 28 mai 2024
RSRapla Vesi investeerib tänavu 600 000 eurot

Rapla Vesi investeerib tänavu 600 000 eurot

Katri Reinsalu

AS Rapla Vesi planeerib tänavu umbes 600 000 euro suurust investeeringut, millega rekonstrueerida vee- ja kanalisatsioonitorustikke Rapla linnas.

Kuna pool projekti finantseeringust planeeritakse katta laenuga, pidi sellele oma nõusoleku andma ka Rapla valla volikogu. Tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest on pikaajalise rahalise kohustuse võtmine volikogu ainupädevuses. Möödunud neljapäeval rääkis sellest volikogu istungil vallavanem Meelis Mägi, kes selgitas, et Rapla valla äriühing soovib teha oma arengukavas ette nähtud investeeringuid. Selleks kasutatakse pooles ulatuses oma vahendeid ning pooles ulatuses laenu. Laenu võtmiseks peab kohalik omavalitsus kui omanik andma garantii. Investeeringuga tehakse töid Metsapargi kortermajade piirkonnas ja Alu tee piirkonnas. Vajaminevale 300 000 eurole tegi sobivaima laenupakkumise SEB pank. Volikogus küsimusi ei tekkinud ning investeeringule anti roheline tuli.
AS Rapla Vesi juhataja Tarmo Ärmpalu ütles, et nende piirkondade torustikud on amortiseerunud ja vajavad seetõttu rekonstrueerimist. „Need piirkonnad on Rapla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava viimased tegemata tööd lühiajalistest plaanidest,” lisas ta.
Ärmpalu sõnul teeb ettevõte väiksemaid investeeringuid jooksvalt igal aastal. Järgmise suurema investeeringu tegemise aeg ei ole hetkel teada. „Suuremamahulisi investeeringuid tehakse üldjuhul vastavalt Rapla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavale, mis peaks peatselt minema värskendamisele ja ilmselt tuleb järgmise suurema investeeringu sisu kavas seatud prioriteetidest,” ütles Ärmpalu.
Tänavu tehtavate tööde tulemusel peaks mõndagi paremaks muutuma. Rekonstrueerimise tulemusel ei esine enam veetorustike lekkeid. Samuti tähendab see, et vee kvaliteet ei saa tarbijate jaoks torustikus halvemaks muutuda, nagu vanade torustike puhul juhtuda võib. Kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine tähendab, et enam ei esine ummistusi ja torustikud on veetihedad, mis välistab lekked. Samamoodi takistab veetihedus ka infiltratsiooni torustikesse ning seeläbi jõuab linna reoveepuhastisse ka vähem sade- ja pinnasevett.
„Geodeetiliste mõõdistustöödega alustatakse lähiajal, ehitusega tõenäoliselt suvel. Täpsem tööde ajagraafik on alles koostamisel,” ütles Ärmpalu. Tööd planeeritakse lõpetada sügisel. Nagu ehitustööde ajal tavapärane, võib see inimestele mõningaid ebamugavusi kaasa tuua. Ärmpalu ütles, et tööde käigus võib esineda teenuse katkestusi. Juhul, kui tegemist ei ole avariilise olukorraga, antakse tarbijatele katkestustest ette teada. Vajadusel antakse liikluskorralduses tehtavatest muudatustest teada valla kodulehe kaudu, kuid suvel tasub nendes piirkondades kindlasti liiklusmärke eriti hoolikalt jälgida.
„Kindlasti on objekti vahetus läheduses üleval ka töövõtja, järelevalve ja tellija kontaktid, kuhu saab murede korral pöörduda,” ütles Ärmpalu.

1 kommentaar

Subscribe
Notify of
1 Kommentaar
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare