1.1 C
Rapla
Esmaspäev, 26 veebr. 2024
RSRapla kalmistu jääb jätkuvalt valla omandisse

Rapla kalmistu jääb jätkuvalt valla omandisse

Katri Reinsalu

Ligi kolm aastat tagasi tegi Rapla vallavolikogu otsuse võõrandada Rapla kalmistu kinnistu Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Rapla Maarja-Magdaleena koguduse omandisse. Tänavuse aasta alguseni polnud see otsus aga ellu viidud. Jaanuarikuu volikogu istungil vaadati tollane otsus üle.

2017. aasta aprillis langetatud otsus tehti mitmele asjaolule tuginedes. Näiteks arvestati sellega, et Rapla kalmistu on ajalooliselt olnud kogu Rapla kihelkonna kalmistu ja kuulunud kogudusele. Samuti oli võõrandamise kasuks otsustamise ajendiks asjaolu, et kogudusel kalmistu omanikuna on hangete läbiviimise kohustuse puudumise tõttu suurem majanduslik paindlikkus, teenuste pakkumisel suurem paindlikkus ning paremini võimalik saada vahendeid erinevatest fondidest kalmistu majandamiseks ja arenguks.
Fakt on see, et ligi kolme aasta jooksul ei ole kinnistu siiski koguduse omandisse läinud ning jaanuarikuu volikogu istungil oli päevakorras varasema otsuse kehtetuks tunnistamine. Abivallavanem Triin Matsalu ütles, et esmalt takerdus otsuse elluviimine selle taha, et omavalitsustele munitsipaalomandisse antud maade puhul ei ole võõrandamine alati võimalik ning selleks peab nõusoleku andma keskkonnaministeerium. Võõrandamisotsuse tühistamise põhjustena toodigi välja, et seda ei ole siiani ellu viidud ning otsuse aluseks olevad faktilised asjaolud on praeguseks oluliselt muutunud.
Otsuse eelnõus selgitati seda järgnevalt: „Kalmistu haldamine kohaliku omavalitsuse poolt on avalikku huvi silmas pidades paindlikum ja läbipaistvam, sest kalmistu haldamiseks vajalikud rahalised vahendid eraldatakse valla eelarvest. Kalmistu majandamiseks ja arendamiseks ei ole otsuse vastuvõtmisest kuni tänaseni olnud võimalik lisarahastust taotleda. Arvestades Euroopa Liidu järgneva rahastusperioodi perspektiive, on see ka edaspidi vähetõenäoline. Kalmistu haldamine/heakord on teenusena ebamajanduslik ja sellest tulenevalt on oluline, et selle haldamine oleks avalikku huvi arvestav ning kohaliku omavalitsuse kontrolli all.”
Matsalu ei osanud öelda, milliseid toetusi loodeti kasutada, sest konkreetseid meetmeid ei toodud otsust langetades välja. Samuti ei osanud Matsalu kommenteerida võõrandamise kasuks rääkinud mõtet, et kogudusel on kalmistu omanikuna suurem majanduslik paindlikkus. „Heakorratööd ja haldamine on 100% valla rahastada ja kodanikele n-ö tasuta,” ütles Matsalu.
„Arvan, et kinnistu võõrandamise otsust tehes ei kaalutud sellega seonduvaid kalmistu haldamise teemasid, nagu seda on kalmisturegistri pidamise kohustus, hauaplatside kasutamise lepingute sõlmimine, hooldamata hauaplatsidega seotud menetlused jms probleemsed valdkonnad. Need on kõik sellised teemad, mis praktilise töö käigus vajavad lahendamist ja on täna otseselt vallavalitsuse korraldada olnud,” kommenteeris Matsalu põhjuseid, miks võõrandamine enam hea mõte ei ole.
Volikogus toimunud hääletuse tulemusel jääb kalmistu ka edaspidi Rapla valla omandisse ning kogudusele võõrandamine kuulutati kehtetuks.
Kalmistut võivad tulevikus ka teised muutused ees oodata. Märtsi lõpus lõppeb kalmistu haldaja tähtajaline leping. „Vastavalt Rapla valla hankekorrale on vajalik uueks perioodiks haldusteenuse osutamiseks hange korraldada. Kas haldaja uue hanke tulemusel muutub või ei muutu, seda ei ole hetkel võimalik öelda,” ütles Matsalu.

Subscribe
Notify of
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
Kõik uudised
Kuulutused