-5.3 C
Rapla
Esmaspäev, 4 dets. 2023
RSMärjamaa erihoolekodu osas sisuliste küsimusteni ei jõudnud

Märjamaa erihoolekodu osas sisuliste küsimusteni ei jõudnud

Katri Reinsalu

Esmaspäeva õhtul toimus Märjamaa raamatukogus avalik koosolek arutamaks Märjamaale kavandatavat erihoolekodu. Sarnaselt möödunud augustis peetud koosolekule ei leidnud erinevad pooled kuidagi ühist keelt.

Eelmisel suvel esitas AS Hoolekandeteenused vallale taotluse projekteerimistingimuste saamiseks kinnistule Sipa tee 3. Esmaspäeval tuldi koosolekule arutama taotluse osas laekunud ettepanekuid. Tähtaeg nende saatmiseks oli eelmise aasta 30. august ning aruteluni jõudmine on olnud aeglane protsess. Loodetud aruteluni kohtumisel paraku siiski ei jõutud, sest kohale tulnud inimeste eesmärk oli väljendada oma selget vastuseisu asutuse sellesse asukohta rajamise suhtes. Sellest vastuolust tulenevalt oli kohtumise esimestest hetkedest võrdlemisi selge, et rahulikku mõttevahetust oodata ei ole.
Vallavalitsust esindasid vallavanema kohusetäitja Ülo Olm ja abivallavanem Ott Valdma. Vald on algatanud projekteerimistingimuste menetluse ning vallavalitsusel lasub kohustus see lõpule viia. Kohtumine algas juba üsna süüdistaval noodil, kui seati kahtluse alla nii vallavalitsuse kui ka Hoolekandeteenuste motiivid. Kuigi Valdma selgitas kohalviibijatele, et kogunetud on eesmärgiga arutada Hoolekandeteenuste poolt pakutavat lahendust ning selle osas laekunud ettepanekuid, ei teinud pahased elanikud sellest välja.
Pigem kerkis üles küsimus, miks ei arutata hoopis ettepanekut kõne all olev asutus alevist välja viia. Selle peale küsis Hoolekandeteenuste kinnisvaradirektor Karl Mänd, kas seda peaks tegema ainult seetõttu, et küsijale ei meeldi erivajadusega inimesed Märjamaa alevis. Kohal viibinud elanikud paistsid arvavat, et see on piisav põhjendus.
Kohtumisest võttis osa ka Toomas Kasemaa soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantseleist, kes küsis: „Kas see argument on põhiseadusega kooskõlas?” Ta tuletas meelde, et inimesi ei saa sedaviisi klassifitseerida ja sellised arvamused on solvavad.
Kohtumine mingi mõistliku tulemuseni ei jõudnud. Pigem jäi kõlama suhtumine, et erivajadustega inimestel ei ole kohta Märjamaa alevis. Põgusalt oli juttu alternatiivsest asukohast Jaama tänaval. Selle asukoha kohta tegi Hoolekandeteenused detsembris vallale taotluse projekteerimistingimuste saamiseks ning sai negatiivse vastuse.
Teisi konkreetseid lahendusi kohtumisel lauale ei toodud, kohal viibinud elanikud rääkisid umbmäärasest looduslähedasest paigast tiheasustusest kaugemal. Samuti olid nad skeptilised erivajadustega inimeste ühiskonda sulandumise osas. Kuigi ühes lauses toonitati, et vastuseis ei ole mitte erivajadustega inimeste, vaid asutuse suhtes, kõlas järgmises sõnavõtus selge arvamus, et neid ei saa võrdsustada „tavaliste” inimestega.
Hoolekandeteenuste esindaja küsimuse peale, millal toimub avalik istung, kus reaalselt laekunud ettepanekuid arutatakse, vastas Olm, et järgmise kuu jooksul. Selleks ajaks loodab vallavalitsus saada ka õigusliku hinnangu projekteerimistingimuste andmisele või sellest keeldumisele. Olm tõdes, et vastuollu minnaks olenemata sellest, kumb otsus langetatakse.

Subscribe
Notify of
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
Kõik uudised
Kuulutused