2.2 C
Rapla
Teisipäev, 16 apr. 2024
RSVallamajad avanevad ettevaatlikult

Vallamajad avanevad ettevaatlikult

Helerin Väronen, Stina Andok, Katri Reinsalu, Siim Jõgis

Alates märtsi keskpaigast, kui vabariigi valitsus kuulutas riigis välja eriolukorra, on vallamajade uksed olnud suletud ja ametnikud valdavalt kodukontorites. Kuigi eriolukord lõppes ametlikult juba 17. mail, ei ole igal pool veel uksed avatud ning osa ametnikke töötab endiselt kodukontoris.

Pärast eriolukorra väljakuulutamist Eestis jäid Kehtna valla ametnikud sarnaselt teiste omavalitsustega tööle kodukontorisse. Kokku kestis see periood ligikaudu poolteist kuud, kuid nüüd on ametnikud suures osas tagasi vallamajas. Vallavanem Indrek Kullam selgitas, et kuigi enamik ametnikke on iga päev töö juures, jätkab väike osa oma ülesannete täitmist kodukontoris. Need on vanemad töötajad ja need, kellel on olnud tervislikke probleeme.
Kodanikele on vallamaja praeguse seisuga üldjoontes suletud. Otse tänavalt kedagi vastu ei võeta. Küll aga on võimalik ametnikuga kohtuda, kui kokkusaamine esmalt telefoni või elektronkirja teel paika panna. Selliste kohtumiste jaoks on vallamaja välisukse juurde sisse seatud väike ruum, kus kohtumised aset leiavad. Rohkem külastajaid praegu vallamaja peale liikuma ei lubata.
Indrek Kullam ütles, et selline süsteem toimib esialgu vähemalt 2. juunini. Siis otsustatakse uuesti, kas jätkatakse senist süsteemi veel mõne aja või minnakse üle avatud režiimile.

Kohila vallavalitsuses taastub tavapärane töökorraldus juuni alguses

Kuni maikuu lõpuni on Kohila vallavalitsuses töökorraldus sätitud nii, et elanike vastuvõtt vallamajas toimub ainult vastuvõtuaegadel kahel päeval nädalas ja eelneval kokkuleppel vastava teenistujaga. Elanikke nõustatakse ka telefoni ja e-posti teel ning dokumendid saab tuua ka vallamaja sissepääsu kõrval asuvasse postkasti. Tavapärasesse töörütmi läheb vallavalitsus juuni alguses.
Eriolukorra alguses oli enamik Kohila vallavalitsuse töötajaid kodukontorites, nüüdseks on nad enamjaolt tagasi vallamajas. Avalike suhete nõuniku Merle Beljäevi sõnul ei ole neil päris täpselt reguleeritud, kes, mis kell ja mis päeval vallamajas tööl olema peab. Ametnik võib tööd teha ka kodukontoris, oluline on lihtsalt see, et töö peab tehtud saama.
Ka ametnike valdkond võib olla otsustav selles, kas tööd tuleb teha rohkem kohapeal või saab seda teha kodukontoris. Näiteks hariduse ja kultuurivaldkonnaga tegelevad ametnikud on olnud kodukontorites, samas ehitusvaldkonna ametnikud on olnud rohkem vallamajas tööl. Enamasti on vallamajas tööl olnud ka sotsiaalosakond.
Kõik osakonnad ja ametnikud hakkavad tavapäraselt vallamajas töötama alates 1. juunist.

Märjamaa vallavalitsus on taas tavapärasel tööl

Eriolukorra lõppemisega ja piirangute leevendamisega on Märjamaa vallavalitsus vallasekretär Maigi Linna sõnul taastanud oma tavapärase töö.
Linna selgitas, et viiruse leviku riskiga seonduvalt on vallamaja koridoride seintele sissepääsude juurde paigaldatud käte desinfitseerimiseks dosaatorid ning teenistujad kasutavad vajadusel maske ja kindaid. Riskirühma kuuluvatele töötajatele on võimaldatud endiselt kaugtööd. Vallavalitsuses järgitakse 2+2 nõuet ning koosolekud, kus osaleb ühel ajal rohkem kui kümme inimest, viiakse läbi digitaalselt.
Vallasekretäri sõnul andis kaugtöö mõju kõige rohkem tunda vahetute kontaktide puudumises, ehk kodanikega ei saanud kohtuda ning ei olnud võimalik korraldada avalikke koosolekuid. „Oluliselt rohkem tuli tegeleda info jagamise, töötlemise ja kodanike nõustamisega. Rohkem tuli tegeleda hallatavate asutuste töökorraldust käsitlevate probleemidega ning hariduse valdkonnaga seoses digiõppega,” ütles Linna. Loomulikult võttis oma aja ka isikukaitsevahendite ja desinfitseerimisvahendite hankimine ja jagamine.
Samal ajal tõdes Linna, et hoolimata kõigest toimis vallavalitsuse töö edasi ja inimesed harjusid distantsil töötamisega.

Rapla vallamajas töötatakse graafiku alusel

Rapla vallamaja uksed on täna veel suletud ja eelnevate kokkulepeteta siseneda ei saa. Valla meediaspetsialisti Katrin Kruusimägi sõnul on töötajatest umbes pool kodukontoris ja teine pool töötab vallamajas.
Vallamajas valitsevast ruumipuudusest on aastaid räägitud. Kruusimägi ütles, et kitsastest oludest olenemata on praegu püütud tagada, et ruumis ei oleks korraga rohkem kui üks töötaja. Otsuseid, kes kodukontoris on ja mis graafiku alusel vallamajas tööd tegemas käiakse, on osakonnad ise teinud.
Erinevates paikades töötavate ametnike omavaheliseks suhtlemiseks on kasutatud erinevaid kanaleid. Koosolekuid on edukalt peetud Skype’i ja veebikeskkonna Microsoft Teams vahendusel. Kruusimägi sõnul oli üleminek virtuaalsetele lahendustele üsna sujuv ja pole suuri probleeme endaga kaasa toonud. Teisalt on muidugi selge, et tööd on lihtsam korraldada, kui kõik on kohapeal.
Kruusimägi kinnitas, et kodanike vastuvõtt ei ole vahepealsel ajal peatunud. Loomulikult toimis suhtlus ka kriisi ajal, seda telefoni ja e-posti teel. Samuti on jätkuvalt olnud võimalus tulla ametnikega vallamajja vahetult kohtuma, kuid seda vaid eelneval kokkuleppel. Kohtumisteks on määratud kindel ruum. „Seda desinfitseerime erilise hoolega,” selgitas Kruusimägi.
Samuti on selge, et eriolukorrast tulenevalt on ka kodanikud muutunud ettevaatlikumaks ja soove vallaametnikega kohtuda on olnud vähem. Seda on eriti täheldatud näiteks sotsiaalosakonnas, kus ametnike vastuvõtul käiakse tavapäraselt üsna tihti.
Järgmisest nädalast ehk juuni algusest tehakse vallamaja uksed vastuvõtupäevadel taas lukust lahti. Ametnike töö jätkub aga ka juunis osaliselt kodukontoris. Seda, millal tavapärane olukord täielikult taastuda võiks, on Kruusimägi sõnul veel vara öelda. Küsimust on küll arutatud, aga selget vastust ei ole. Ees ootavad ka suvi ja puhkused. Kruusimägi tõi aga välja, et olenemata sellest, kuidas ametnike töö korraldatud on, võetakse kodanikke ikka jätkuvalt vastu ja leitakse nende probleemidele lahendused.

Subscribe
Notify of
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare