Kokkuvõte Raplamaa kriisikomisjoni koosolekust

0
82
Meelis Välis. Foto: Siim Solman

Meelis Välis, Raplamaa kriisikomisjoni esimees

Kolmapäeval, 10. veebruaril toimus korraline maakondliku kriisikomisjoni koosolek. Külalisena oli kutsutud Eesti Töötukassa Raplamaa osakonna juhataja Ilvi Pere.

Ilvi Pere selgitas, et registreeritud töötuse määr oli Eestis aasta lõpu seisuga kõrgeim Ida-Virumaal (13,2%). Kõrgemad töötuse määrad maakonniti olid veel Valgamaal ja Pärnumaal. Raplamaal on 33 000 elanikku, neist tööjõulises vanuses ca 16 000. Tänase seisuga on töötuna arvel 1312 ehk 8,4%. Vabu töökohti on 82. Eelmisel aastal tuli arvele 2314 ja tööle rakendus 1341 inimest.

2020. aastal tuli Eestis arvele 96 249 uut töötut, kellest 21 346 viimase töösuhte lõpu põhjuseks oli koondamine. 2020. aastal registreeritud uute töötute hulgas on enim eelnevalt kaubanduses, klienditeeninduses, ehituses, toitlustuses ja majutuses töötanud inimesi. 2020. aastal otsiti töötukassa kaudu pigem lihttöölisi, teenindus- ja müügitöötajaid ning oskus- ja käsitöölisi. Toetusi ja hüvitisi maksti 2020. aastal 745,3 miljoni euro ulatuses.

2021. aasta olulisemad muudatused

* Töötutoetuse tõus 50%-ni töötasu alammäärast.

* Ettevõtluse alustamise toetuse tõus kuni 6000 euroni.

* Tasemeõppes osalemise toetuse tõus nii töötutele kui ka töötavatele inimestele 50%-ni töötasu alammäärast.

* Uue võimalusena koolitustoetus tööandjatele töötajate digioskuste arendamiseks.

* EGF programm turismisektoris töö kaotanud inimestele teenuste osutamiseks.

* Töötasu toetus kriisist mõjutatud ettevõtetele Harjumaal ja Ida-Virumaal.

Terviseameti Rapla inspektor Ellen Villig kommenteeris, et jaanuarikuus oli Raplamaal 201 haigusjuhtu, lisandunud on 100 juhtu viimase kümne päevaga. Haigestumiste arv tõuseb. Pooled nakatumised on samast perekonnast. See näitab, et inimesed püsivad oma pereringis. Hooldekodudes on viimasel ajal üksikuid haigestumisi.

Rapla politseijuht Janno Ruus selgitas, et politsei jätkab lisapatrullidega. Prioriteediks on ühispatrullid Terviseametiga (toitlustusettevõtted, meelelahutusasutused, avalikes siseruumides maskide kandmine jne). Teisel kohal on toitlustusettevõtete ja meelelahutusasutuste kontrollid ja kolmandaks maski kandmise kontrollid avalikes siseruumides.

Kohalike omavalitsuste juhid jagasid informatsiooni probleemidest, mis seotud haigestumise levikuga õppeasutustes, ning leidsid, et piirangute kehtestamine kõigis neljas omavalitsuses võiks olla ühetaoline. Järgmine kriisikomisjoni koosolek toimub Skype’i teel 10. märtsil.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare