3.3 C
Rapla
Kolmapäev, 17 apr. 2024
ArtikkelPäästeameti tunnustuse pälvisid 13 raplamaalast

Päästeameti tunnustuse pälvisid 13 raplamaalast

Päästeamet tunnustab oma töötajaid ja häid koostööpartnereid vabariigi aastapäeval. Tänavu pälvis Päästeteenistuse aumärgi 13 Raplamaa inimest. Kuigi aumärke tänavu tavapärasel viisil üle anda ei saanud, tehti tunnustatavate nimekiri avalikuks. Aumärgid antakse üle suve hakul, kui olukord seda võimaldab.

Erilist tähelepanu pälvis Eestis kokku 123 inimest. Raplamaa tunnustatavate puhul toodi lisaks muudele teenetele eriti esile noorte kaasamist, ennetustegevust ja möödunud sügisel Palukülas toimunud majapõletamise õppuse korraldamist.

Päästeteenistuse hõberisti pälvisid Raplamaal kolme vabatahtliku komando pealikud, keda ühendab noorte kaasamine päästevaldkonna teemadesse. Tunnustuse pälvisid Eno Hermann, Raivo Murumägi ja Rünno Leinberg. Hermann on Kehtna vabatahtliku päästekomando pealik. Ta on hinnatud ennetustöö tegija, juhendab päästealast noorteringi nii Kehtnas kui ka Lokutal ja on olnud aastaid päästeala noortelaagri korraldustoimkonna üks võtmetegija. Tema eestvedamisel on Kehtna vabatahtlikku päästekomandosse välja ehitatud õppeklass, kus tulevikus noorteringi tegevust veelgi paremini läbi viia.

Murumägi on Vahastu vabatahtliku päästekomando pealik ja eestvedaja, kes on selles valdkonnas aktiivselt tegutsenud juba veerandsada aastat. Tema eestvedamisel on 2012. aastast Vahastu külas läbi viidud varalahkunud pritsumehe Alar Akkatuse mälestusvõistlust, kus võisteldakse erinevates tuletõrjespordi elementides. Mõni aasta tagasi seisis Murumägi hea Vahastu vabatahtliku päästekomando ruumide uuendamise eest. Ta on võtnud vastutuse, et garaažis oleks alati tänapäevane ja töökorras päästetehnika. Viimasena hangiti tema eestvedamisel komandole ATV maastikupõlengute kustutamiseks.

Leinberg on Kaiu vabatahtliku päästekomando pealik. Kuna talle meeldivad innovatiivsed ja nüüdisaegsed lahendused, on ta ka kogukonna noored komando juurde saanud.

Päästeteenistuse medali pälvis kuus inimest, neist kolm meeskonnavanemad. Rapla päästekomando meeskonnavanem Villu Pihlakas sai tunnustuse omauuendusmeelsuse eest päästetehnika arendamisel ning ennetustöö sõnumite jagamisel. Ta on koolitanud kogu Rapla koosseisu uut ATV-d oskuslikult ja ohutult kasutama. Lisaks aitab ta lahendada oma drooniga nii pääste- kui ka politseisündmusi ning leida kadunuid vabatahtlike organisatsioonis OPEROG. Samuti haldab ta Rapla komando Facebooki ja Instagrami kontot.

Helari Viiart on samuti Rapla päästekomando meeskonnavanem. Tal on väga suur roll noorte hoiakute kujundamisel ning neile päästevaldkonna oskuste õpetamisel. Tema eestvedamisel toimis aastaid Rapla komandos päästeala noortering.

Järvakandi päästekomando meeskonnavanem Endel Laasma on Päästeametis töötanud päästjana, operatiivautojuhina, auto vanemana ja meeskonnavanemana. Kõik komandos olnud päästeautod ja enamik väikevahenditest on tema käe all üles putitatud, ümber ehitatud ja töösse pandud – tema põhiline huvi on sisepõlemismootoriga väikevahendid. Tema on üks neist, kes ei teavita mingisugusest probleemist, vaid pakub kohe võimaliku kiire lahenduse või teebki juba asjad kiirelt korda.

Kohila päästekomando komandopealik Ott Kalaus onoluliselt panustanud nööripäästekoolituste läbiviimisse komando meeskondadele ja sellega oluliselt parandanud nööripäästevõimekuse taset Nõmme ja Kohila komandos. Ta on pikaajaline sisekaitseakadeemia suitsusukeldumise instruktor, andes edasi oma teenistuskogemusi õppivatele ja täiendkoolitustel käivatele päästjatele. Samuti on ta nii tööl kui ka vabal ajal viinud läbi väga palju veeohutusalaseid koolitusi I klassi õpilastele.

Rapla päästepiirkonna peaspetsialist Allan Riisenberg oli juba päästjana töötades hinnatud alarmsõiduki juht. Pärast kõrghariduse omandamist asus ta täitma meeskonnavanema kohustusi ning aasta hiljem asus päästepiirkonna peaspetsialisti ametikohale. Teda võib iseloomustada lausega: „Kõike, mida veel ei tea, saab juurde õppida ja arendada.“ Üks näide tema töövõitudest on möödunud sügisel korraldatud majapõletamise õppus, kus Riisenbergi eestvedamisel kaasati korraldusse õiged inimesed ja lõpptulemus oli läbi aegade parim õppus maakonnas.

Lokuta vabatahtliku päästekomando pealikuna on Veljo Vilbas võtnud vedada uute garaaži- ning olmeruumide valmimise. Need on Raplamaa vabatahtlike kooskäimise kombeid arvestades olulised. Ta on aidanud muretseda tänapäevast autotehnikat ning korraldanud kohalikke pritsuvõistlusi ja jaanituld.

Päästeameti hõbedaste tammelehtedega teenetemedali said Tiiu Varik-Sau ja Juhan Kulbok. Ohutusjärelevalve büroo peainspektor Varik-Sau on ohutusvaldkonnale pühendunud üle 14 aasta. Ta on andnud suure panuse kemikaaliohutuse kontrolli teenuse arendamiseks ja koostöö parandamiseks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kemikaali valdkonnaga.

Järvakandi päästekomando päästja Kulboki eriline kirg on olnud päästeautod ja ta on olnud alati teejuhiks autode tundma õppimisel ja nende kasutamisel.

Päästeameti kuldsete tammelehtedega teenetemedali said Einar Klaas ja Erti Suurtalu.

Rapla päästekomando pika staažiga päästja Klaas on avatud erinevatele enesetäiendamise võimalustele ning aldis uute võtete kasutusele võtmisel. Hea suhtlemise ja positiivse suhtumise tõttu on ta ka suurepärane ennetustöös, saavutades kontakti nii lasteaialastega kui ka vanemate inimestega kodukülastustel.

Ohutusjärelevalve osakonna ekspert Suurtalu on juhtivinspektori, peainspektori, nõuniku ja teenuse eksperdina panustanud ehituskontrolli teenuse elluviimisse ja arendamisse enam kui 20 aastat. Ohutusjärelevalve osakonnas töötamise aja jooksul on silmapaistavateks sooritusteks olnud Päästeameti esindamine riiklike eriplaneeringute algatamise aruteludes (Helsingi-Tallinna raudteetunnel) ning Rail Balticu keskkonnamõju hindamise ning projekteerimise menetlustes. Tema põhjalikud teadmised ehitusliku tuleohutuse valdkonnas on väga vajalikud heal tasemel ehituskontrolli teenuse pakkumiseks.

Subscribe
Notify of
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare