Juristi nõuanne: Töötaja ise koondamist nõuda ei saa

0
314

Lugeja küsib: Soovin lapsehoolduspuhkuselt tööle tagasi minna. Tööandja ütles aga, et seda tööd pole enam, mida varem tegin. Ta pakkus mulle teist ametikohta, mis on peaaegu poole väiksema töötasuga. Ta andis mulle valida, kas võtan selle töökoha vastu või kirjutan omal soovil lahkumisavalduse. Kui küsisin, kas ta ei peaks mind koondama, vastas ta, et koondada nad ei saa, kuivõrd minu eelmine ametikoht on struktuuris veel kirjas ning seda ametikohta läheb neil võib-olla veel vaja. Kas mul on ikkagi õigus nõuda koondamist?

Vastab Kaire Saarep, Tööinspektsiooni ennetusosakonna juhataja: Töölepingu seaduse § 89 lg 1 kohaselt võib tööandja töölepingu erakorraliselt üles öelda, kui töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel pole enam võimalik, sest vähenenud on töömaht, töö on ümber korraldatud või muul töö lõppemise juhul. See tähendab, et koondatakse töötaja, mitte ametikoht. Kui töötajale ei ole anda tööd temaga töölepingus kokku lepitud tingimustel (nt kokkulepitud tööülesanded, töötasu), siis tuleb võimalusel pakkuda teist tööd. Kui töötaja teise töö pakkumisest keeldub, esitab tööandja töötaja ülesütlemisavalduse koondamise tõttu.

Toome selgitava näite. Ettevõttes on tellimused vähenenud, mistõttu on komplekteerija töötunnid vähenenud. Tööandjal ei ole enam talle anda täistööaja ulatuses tööd, mistõttu teeb ta ettepaneku asuda tööle osalise tööajaga. Kui töötaja keeldub, siis tööandja koondab ta, sest ei saa talle enam kokkulepitud koormusel tööd anda. Seejärel palkab tööandja samale ametikohale uue komplekteerija, kuid juba osalise tööajaga ehk varasemast teistsuguste tingimustega.

Kokkuvõttes võib öelda, et vaadeldakse töötajaga kokku lepitud tingimusi ning kas tööandjal on neil tingimustel töö andmine võimalik. Kui see majanduslikel põhjustel enam võimalik ei ole, siis tööandja koondab töötaja. Töötaja ise koondamist nõuda ei saa, tegemist on tööandja majandusliku otsusega. Kui tööandja töötajat sellises olukorras ei koonda, on tal kaks võimalust, kas pakkuda endistel tingimustel tööd või proovida töötajaga saavutada kokkulepe uutel tingimustel.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare