Juristi nõuanne: Tööandja võib nõuda siseruumides maski kandmist

0
179

Lugeja küsib: Valitsus ütles, et maski ei pea enam siseruumides kandma. Meie tööandja aga nõuab ikkagi, et kasutaksime tööruumides maski edasi. Kas ma võin sellest keelduda?

Vastab Piret Kaljula, Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant: Kindlasti saab iga töötaja üle küsida, miks tööandja nõuab maski kandmist tööruumides. Tööandja otsusele isikukaitsevahendite kasutamise kohta eelneb töökeskkonna riskianalüüs. See tähendab, et tööandja teeb kindlaks, millised ohutegurid töökeskkonnas esinevad. Sealhulgas hinnatakse bioloogilisi ohutegureid ja nende hulgas võimalikku koroonaviirusesse nakatumist.

Töökeskkonna ohutegurite hindamise tulemusel saab tööandja otsustada, millised meetmed ohtude vältimiseks või vähendamiseks kasutusele võetakse. Isikukaitsevahendeid, sh maske tuleb kasutada, kui riskianalüüsi tulemusel leitakse, et haigestumise ohtu ei saa vältida ega vähendada ühiskaitsevahendite kasutamisega (näiteks paigaldada viiruse leviku tõkestamiseks kaitseklaasid) või töökorralduslike abinõudega (distantsi hoidmine, desinfitseerimisvahendite kättesaadavus).
Tööandjal on kohustus töötajaid töökeskkonna riskide hindamise tulemustest teavitada ning selgitada töötajatele, millised on võimalikud ohukohad (nakkusoht konkreetses ettevõttes, konkreetset tööd tehes) ning milliseid meetmeid rakendatakse. Tööandjal on õigus kehtestada ettevõttes õigusaktides ettenähtust rangemaid töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid. Ehk ka siis, kui avalikes kohtades enam maski kandmist ei nõuta, saab tööandja seda teha oma ettevõttes. Sel juhul on tööandjal õigus nõuda töötajalt isikukaitsevahendi kasutamist ja töötajal on kohustus seda ka kasutada.

Kokkuvõtvalt saab öelda, et töötajal on alati õigus küsida tööandjalt, miks üht või teist meedet töökeskkonnas rakendatakse. Tööandja – tavaliselt töökeskkonnaspetsialist, aga ka töökeskkonnavolinik – peab töötajale selgitama, miks tuleb isikukaitsevahendeid kasutada ning seejärel kasutamist ka nõudma. Kui töötaja ei allu tööandja korraldustele, saab tööandja töötajat hoiatada, et temaga lõpetatakse töösuhe, kui töötaja ei järgi kehtestatud reegleid. Kui töötaja ka pärast hoiatamist reeglitest kinni pidama ei hakka, võib tööandja töölepingu erakorraliselt üles öelda.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare