5.8 C
Rapla
Teisipäev, 28 sept. 2021

Rohelised Sõnumid: Märjamaa metsavaidlus liigub edasi ringkonnakohtusse

Keskkonnaorganisatsioonid seisavad vastu Märjamaa laululava lähedal asuva erametsa ulatuslikule raiele. Tallinna halduskohus jättis kaebuse rahuldamata ja vaidlus liigub edasi ringkonnakohtusse.

Vaidlus Märjamaa laululava läheduses asuva eraomandisse kuuluva metsa raiumise üle on kestnud alates 2019. aastast, kui Keskkonnaamet väljastas metsateatised raieõiguse ostnud Stora Enso Eesti AS-ile. Kohalikud looduskaitsjad seisavad vastu metsa ulatuslikule raiele ja on asunud metsateatisi kohtus vaidlustama. Vaidlus on korra juba kohtusüsteemist läbi käinud. Riigikohus lõpetas vaidluse möödunud aasta oktoobris metsateatiste aegumise tõttu. Kuna Keskkonnaamet väljastas uued metsateatised, on keskkonnaorganisatsioonid ka neid vaidlustama asunud. Juunis jõudis Tallinna halduskohus otsusele jätta kaebus rahuldamata.

Kohtuteed Keskkonnaametiga käivad Raplamaa Loodushoiu MTÜ, Eesti Metsa Abiks MTÜ, Päästame Eesti Metsad MTÜ, Fridays For Future Eesti ja mitmed kohalikud elanikud. Raplamaa Loodushoiu MTÜ on lahendi ringkonnakohtusse edasi kaevanud.

„Kohalikud elanikud soovivad kavandatud lageraie peatamist põhjusel, et otse asulas paiknev metsapark kujutab endast viimast müra- ja heitgaasitõket inimasustuse ja Tallinna–Pärnu maantee vahel. Lisaks kannab metsapark kohalike elanike jaoks mitte ainult ökoloogilist, vaid ka sotsiaalset ja kultuurilist väärtust ehk teisisõnu – seal korraldatakse rahvaüritusi. Märjamaa üldplaneering fikseerib piirkonna küll metsa- ja pargialana, kuid paraku ei sea 20 aastat tagasi koostatud planeering raietegevusele piiranguid, mis aitaksid säilitada metsa rekreatiivset väärtust,” selgitavad keskkonnaorganisatsioonid vaidluse tagamaid.

“Halduskohtu otsusest selgus, et puuduvad üldised kriteeriumid määratlemaks, milline see keskkond olema peaks. Leian, et on tagumine aeg jõuda ühiskondliku kokkuleppeni, kas massilised lageraied asulates tagavad inimese tervisele ja heaoluvajadustele vastava keskkonna ning aitavad meil keskkonnakriisis ellu jääda või mitte. Arvestades, kui halvas seisus on meie elukeskkond, siis minu hinnangul on asjaga väga kiire. Loodan, et ringkonnakohtus selgub, milline näeb välja see tervist ja heaolu tagav keskkond,” ütles Raplamaa Loodushoiu MTÜ liige ja Märjamaa elanik Mari Laanesaar, kelle sõnul tagab seadus igaühe jaoks õiguse keskkonnale, mis vastab tervise- ja heaoluvajadustele.

MTÜ sõnul käib kohtuvaidlus täpsemalt selle üle, kas kaebajatel on üldse õigus nõuda kindlate eraomandis olevate kinnistute kasutamist rekreatsiooni eesmärgil.

Võimalik mõju järtade maastikukaitsealale

Uue küsimusena on üles kerkinud raie võimalik mõju lähedal asuvale Märjamaa järtade maastikukaitsealale, millele MTÜ ringkonnakohtus vastust loodab. Järtad on kolm Märjamaa loometsade vahel asuvat looduslikku nõgu, mis meenutavad suvisel ajal rohumaad, kevaditi aga ajutisi järvesid ja mis kuuluvad Natura 2000 võrgustikku.

Keskkonnaameti hinnangul planeeritud raied Märjamaa järtade maastikukaitseala või selle kaitse-eesmärke ei ohusta.

„Kaitseala metsaosad on eraldatud rohumaadega, seega ei muuda raied kaitsealuste metsaelupaikade tormikindlust, sest need on juba läänetuultega kohanenud. Raied ei mõjuta ka rohumaa elupaiku, ajutist karstijärve või püst-linalehikut, sest tänu piisavale vahemaale pole liigsete toitainete kandumine alale tõenäoline. Lisaks piirneb Märjamaa järtade maastikukaitseala vana raudteetammiga, mis piirab vee ja toitainete liikumist,” selgitas Keskkonnaameti metsaosakonna juhtivspetsialist Jaanus Nilp. Ta lisas, et Natura aladega seotud mõjude hindamisel ongi pädev asutus Keskkonnaamet, kes on ka kaitseala valitseja.

Mida otsus tegelikkuses tähendab?

Vaidlus hõlmab kahte kinnistut. Kohus on määranud Kuuse tn 8 kehtivate metsateatiste osas esmase õiguskaitse kuni juuli lõpuni. Nilp selgitas, et sellel kinnistul tohib augustis raiumisega alustada. „Oti tee 2 metsateatiste osas rakendati esialgset õiguskaitset kuni kohtumenetluse lõpuni. Kuna halduskohtu otsus on edasi kaevatud, on kohtuvaidluse lõppu praegu keeruline hinnata,” ütles Nilp.

Stora Enso Eesti metsandusjuht Indrek Tust lisas, et hetkel konkreetseid raieplaane pole. Neid ei tehta, kuni pole kindlat teadmist, et puuduvad igasugused kohtu tõkendid raie alustamiseks.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
5,680JälgijatLike
1,159JälgijatFollow

Viimased uudised