13.8 C
Rapla
Teisipäev, 3 okt. 2023
UudisedAvalda arvamust Rail Balticu Hagudi ehitusprojekti kohta

Avalda arvamust Rail Balticu Hagudi ehitusprojekti kohta

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) on teatanud Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Harju ja Rapla maakonna piir – Hagudi” ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumisest.

Kavas on kiire raudtee (Rail Balticu) rajamine ja kasutamine Rapla maakonna põhjaosas ca 16,6 km2 pikkusel lõigul Rapla maakonna piirist kuni Hagudini. KMH aruandes hinnatud lõik kulgeb algusega Harju ja Rapla maakonna piirilt lõuna-kagu suunas, möödudes Kohilast ida poolt, läbides Keila jõe ületusel Mälivere küla tiheasustusega osa, ületades Tallinn-Rapla-Türi maantee ning Tallinn-Lelle-Pärnu olemasoleva raudteekoridori. Edasi kulgeb raudteelõik Tallinn-Lelle-Pärnu raudtee ja Rabivere maastikukaitseala vahelt lõuna suunas, pöörates kaitseala kagunurga lähistel lõuna-edelasse. Lõigu lõunapiiriks on Rapla valda jääv Hagudi-Kodila maantee.

Keskkonnamõju hindamine viidi läbi raudtee põhiprojektile. Raudtee projekteeriti vastavalt projekteerimisjuhistes ja opereerimise kavas kirjeldatud nõuete alusel arvestades keskkonnamõju hindamise tulemusi. KMH käigus hinnati kavandatava tegevuse rajamis-, kasutamis- ja lõpetamisetappidega kaasnevat keskkonnamõju.
KMH aruande ja ehitusprojektiga on võimalik eelnevalt tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 04.02.2022 – 06.03.2022.

KMH ja ehitusprojekti dokumendid on registreeritud TTJA avalikus dokumendiregistris: https://jvis.ttja.ee/modules/dokumendiregister/view/675361

Rail Balticu eelprojektiga seotud dokumendid on kättesaadavad TTJA kodulehel: https://www.ttja.ee/eraklient/rail-baltic/rail-balticu-eelprojekt-ja-uuringud

KMH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi on võimalik esitada TTJA-le kirjalikult kuni 06.03.2022 elektrooniliselt e-post aadressile in[email protected] või paberkandjal aadressile Endla 10a, Tallinn 10122.

Seoses COVID-19 levikuga riigis toimub KMH aruande avalik arutelu 09.03.2022 Microsoft Teams keskkonnas algusega kell 16:00. Aruteluga saab liituda TTJA kodulehel avaliku arutelu teatel olevale lingile vajutades: www.ttja.ee – Tarbija õigused – Avalikud teated – Keskkonnamõju hindamisega seotud teated:

https://www.ttja.ee/eraklient/tarbija-oigused/avalikud-teated/keskkonnamoju-hindamisega-seotud-teated#rail-balticu-raudtee

Palume arutelule registreerida, edastades e-kiri aadressile [email protected] või helistades telefoninumbrile. Isikul, kellel puudub arvuti ja interneti kasutamise võimalus, kuid soovib arutelul osaleda, palume teada anda hiljemalt 07.03.2022 otsustaja kontaktisikule, helistades telefoninumbrile 6672186, kes annab täpsemad juhised, kuidas on võimalik arutelul osaleda.

KMH on algatatud TTJA 29.03.2019 otsusega nr 16-6/19-0535-002. Rail Baltic on raudteetranspordi projekt, mille eesmärk on rajada 1435 mm rööpmelaiusega raudtee koos seonduva taristuga, selleks et integreerida Balti riigid, sealhulgas Eesti, Euroopa raudteevõrguga. Rail Balticu trassikoridor ja raudtee põhimõtteline lahendus on määratud varasemalt koostatud maakonnaplaneeringutega.

KMH osapooled:
Otsustaja: TTJA, registrikood: 70003218, aadress: Endla 10a, 10122 Tallinn, kontaktisik: Raili Kukk, e-post: [email protected], tel: 6672186.
Arendaja: RB Rail AS Eesti filiaal, registrikood: 14168654, aadress: Endla 16, Harjumaa, 10142 Tallinn, kontaktisik: Andre Säre, e-post: [email protected], tel: 55501595.
KMH koostaja: Skepast&Puhkim OÜ, registrikood: 11255795, aadress: Laki põik 2, 12915 Tallinn, kontaktisik: Jüri Hion, e-post: [email protected], tel: 5120924.

1 kommentaar

Subscribe
Notify of
1 Kommentaar
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
raplakas
6. veebr. 2022 17:14

Mis sest Hagudi lõigust ikka arvata, terve see mõttetu RB projekt tuleks lõpetada.

Kõik uudised
Kuulutused