15.7 C
Rapla
Neljapäev, 28 sept. 2023
TarbijaJuristi nõuanne: Tööandjal pole kohustust töötasu tõsta

Juristi nõuanne: Tööandjal pole kohustust töötasu tõsta

Lugeja küsib: Praegu on kõrge inflatsioon ja hinnad aina kasvavad. Kas tööandjal on kohustus mingi aja tagant palka tõsta?

Vastab Piia Paula Tarvis, Tööinspektsiooni nõustamisjurist: Töösuhte alguses lepivad töötaja ja tööandja kokku töölepingu olulistes tingimustes, milleks on mõistagi ka töötasu. Töölepingus kokkulepitud tingimusi saab muuta poolte kokkuleppel.
Töötasu alammäärast madalamat tasu töötajale maksta ei tohi, sellest kõrgem töötasu on juba poolte kokkuleppe ja läbirääkimiste küsimus. Töötajal on õigus taotleda tööandjalt sobivaid töötingimusi, sealhulgas ka töötasu tõstmist. 2022. aasta augustis jõustunud töölepingu seaduse muudatusega, millega võeti üle Euroopa Liidu direktiiv läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta, lisandus tööandjale kohustus töötaja taotlusele vastata 14 kalendripäeva jooksul ja keeldumise korral otsust põhjendada. Seega pole tööandjal kohustust soovitud töötasu võimaldada, küll aga võiksid asjaosalised koos leida võimaluse korral mõlemat poolt rahuldava lahenduse. Keeldumise korral peab tööandja põhjendama, miks ei ole taotluse rahuldamine võimalik.
Paljudes ettevõtetes on läbipaistvad ja õiglased palgasüsteemid, näiteks palgajuhend. Seega tasub töötajal olla teadlik, kas ka tema tööandjal on töö tasustamise ja töötasu tõstmise osas loodud ettevõttesisene kord. Samuti on tööandja kohustus järgida võrdse kohtlemise põhimõtet ehk töötajad peavad saama sama töö eest võrdselt tasustatud.
Töötasu makstakse eelkõige vastavalt tööle ja selle väärtusele, mitte lähtuvalt töötaja isikust. Asjaolu, missugune inimene tööd teeb, ei tohi mõjutada tasu suurust. Küll aga võib mõjutada töötasu suurust näiteks isiku kogemus, kvalifikatsioon, töö tulemuslikkus. Kui kõrgemat töötasu makstakse asutuse teistele töötajatele objektiivsetel põhjustel, ei pruugi tegemist olla veel ebavõrdse kohtlemisega, sest töösuhetes kehtib lepinguvabaduse põhimõte ehk pooled on vabad kokku leppima neile sobivas töötasus.
Enne tööandjaga palgaläbirääkimistesse astumist on töötajal võimalik uurida Statistikaameti palgarakenduses, missugune töötasu on temaga sarnastel ametikohtadel Eestis ja ka maakonna piires. Ametnike palgaandmeid avalikustab rahandusministeerium oma kodulehel. Samuti on võimalik uurida töökuulutusi, milles töötasu on avalikustatud, suhelda kolleegidega, kuivõrd töötasu ei tohi olla määratletud töölepingus ärisaladusena, millest töötaja kellegagi kõneleda ei või.

Subscribe
Notify of
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
Kõik uudised
Kuulutused