17.7 C
Rapla
Esmaspäev, 17 juuni 2024
SisuturundusVana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli haridustöötajad ja õpilased Erasmus+ õpirändel: rikastavad kogemused ja...

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli haridustöötajad ja õpilased Erasmus+ õpirändel: rikastavad kogemused ja väärtuslikud teadmised

­

Sisuturundus

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli haridustöötajad ja õpilased on 2023/24. õppeaastal aktiivselt osalenud Erasmus+ programmi korraldatud õpirännetel, tuues tagasi koju väärtuslikke kogemusi ja teadmisi. Kokku võtsid programmist osa 13 haridustöötajat ja 13 õpilast, kes kõik said võimaluse laiendada oma erialaseid oskusi rahvusvahelistes tingimustes. Õpirändeid toetab Erasmus+ programmi projekt nr. 2023-1-EE01-KA122-VET-000147071 „Ametialane areng läbi Erasmus+ õpirände“.

Haridustöötajad Gdanskis EuroSkills 2023 võistlustel

Septembris 2023 suundus kuus Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli haridustöötajat Poola, et osaleda Euroopa kutsemeistrivõistlustel “EuroSkills 2023”. See suurüritus toimus 5.–9. septembrini Gdanskis ning tõi kokku 600 noort spetsialisti 32-st Euroopa riigist, kes võistlesid erinevatel kutsealadel. Lisaks osales võistlusel 500 eksperti eri valdkondadest, kes jagasid oma teadmisi ja kogemusi.

Vana-Vigala kooli haridustöötajate õpiränne keskendus peamiselt kogemusõppele, mille käigus jälgiti ekspertide tööd ja jagati parimaid praktikaid. Õpiränne hõlmas pidevat kogemuste vahetamist, analüüsi ja hindamist, mis andis osalejatele võimaluse täiendada oma erialaseid teadmisi ja arendada uusi õpetamismeetodeid. “EuroSkills 2023” pakkus suurepärase platvormi rahvusvaheliseks koostööks ja teadmiste jagamiseks, mis omakorda rikastab Vana-Vigala kooli õppekavasid ja õpetamismeetodeid.

Pildil vasakult: õppedirektor Evelin Tamm, arendus- ja projektijuht Ülle Rämo, käsitööerialade juhtivõpetaja Joonas Kiri, ehituserialade juhtivõpetaja Imre Ader, autoremondierialade juhtivõpetaja Neeme Noppel ning toitlustus- ja koduteeninduserialade juhtivõpetaja Katrin Rand.
Õppedirektor Evelin Tamm ja toitlustus- ja koduteeninduserialade juhtivõpetaja Katrin Rand kondiitrite võistlusi jälgimas.

 

 

Ehitusviimistluse eriala töövarjuks Jelgavas

Oktoobris 2023 viibis ehitusviimistluse erialaõpetaja koos kahe õpilasega töövarjuna Jelgava Tehnikakoolis Lätis. 16.–27. oktoobrini toimunud õpiränne pakkus väärtuslikke kogemusi nii õpetajale kui ka õpilastele. Üks osalenud õpilastest jagas oma kogemust: “Õppisin käsisaega plaate lõikama, ma polnud seda kunagi varem teinud ja mulle meeldis. Ma pidin teistmoodi rääkima esimest korda iga päev, mis oli tore kogemus.” See kogemus näitas selgelt, kuidas praktiline õpe ja rahvusvaheline suhtlus võivad laiendada õpilaste oskusi ja enesekindlust.

Ehitusviimistluse eriala õpilane Deivis Kotkas plaate lõikamas.
Ekskursioon Riia kesklinnas asuvasse ajaloolisse puithoonesse. Pildil vasakult: kaks vastuvõtva ettevõtte esindajat, Deivis Kotkas, ehitusviimistluse eriala õpetaja Aavo Käär ja Kert Kessa.

Tugikeskuse liikmed Saksamaal

14.–20. aprillini 2024 osalesid Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli tugikeskuse liikmed õpirändel Saksamaal, mille käigus viibiti töövarjuna kahes kutseharidust pakkuvas koolis. Esimene peatuspaik oli Robert-Blum-Schule, eriharidusega kutsekoolikeskus Leipzigis, mis keskendub erivajadustega õpilaste kutseharidusele. Teine asutus, Bildungs- und Sozialwerk Muldental e.V., on mittetulunduslik organisatsioon, mis pakub noortele karjääri- ja sotsiaalabi.

See õpiränne andis tugikeskuse liikmetele sügava ülevaate Saksamaa haridussüsteemist ja võimaldas võrrelda erinevaid lähenemisviise erivajadustega õpilaste õpetamisel ja toetamisel. Sellised kogemused on hindamatud, aidates parandada Vana-Vigala kooli tugikeskuse tööd ja pakkuda paremat tuge õpilastele.

Üks osalenud haridustöötaja on oma kogemust tagasisidestanud nii: „Saime kogemuse, et Saksamaa süsteem on teistsugune ning nende personaalne lähenemine väga hea. Lisaks on õppimiskohaks suurepärane koostöö asutustel omavahel. Noor on süsteemis ja toetatud elukaare vältel. Oluline on plaan B süsteem, kus jõustatakse noori, kellel puudub tahe koolis käia.“

Pildil vasakult: VVTTK õpetaja ja hingeabi nõustaja Inge Rego, vasakult viies õpetaja ja tugikeskuse juhataja-eripedagoog Liina Kikas, paremalt esimene noortejuht ja nõustaja Adeele Zagurski.
Pildil keskel vasakult: tugikeskuse juhataja-eripedagoog Liina Kikas, õpetaja ja hingeabi nõustaja Inge Rego, noortejuht ja nõustaja Adeele Zagurski.

Õpiränne Küprosel: automaalri ja autoplekksepa õpilaste kogemused

Jaanuaris 2024 osalesid kolm automaalri eriala õpilast ja üks autoplekksepa eriala õpilane kuuajasel praktikal Küprose autoettevõtetes. Üks õpilastest kirjutas oma tagasisides: “Eelkõige õppisin Küprose kultuuri ja ka töökultuuri. Sain palju positiivseid mõtteid headelt inimestelt, kuidas edasi liikuda ja toime tulla ja õnnelik olla. Muidugi õppisin ka uusi oskusi oma eriala kohta, kuidas mõnd töösammu kergemini teha – mul vedas, et olin sattunud väga heasse seltskonda koos uskumatult lahke ülemuse ja väga sõbraliku juhendajaga.” Sellised kogemused on hindamatud, pakkudes õpilastele laiemat perspektiivi ja uusi oskusi.

Pildil vasakult autoplekksepa eriala õpilane Reno Park ja automaalrieriala õpilased Kaisa Mitt, Laura Kasela ja Agnes Pool.
Automaalrid Kaisa Mitt ja Agnes Pool praktikaettevõtte esindajatega.

Koka eriala õpilased ja toitlustusosakonna õpetajad Küprosel

Hetkel viibivad Küprosel kaks koka eriala õpilast, kes on praktikal nelja tärni hotellis King Jason. Praktika juhendajate tagasiside meie õpilaste kohta on olnud väga positiivne, rõhutades nende professionaalsust ja õppimisvõimet. Koos koka õpilastega viibisid Küprosel ka kaks toitlustusosakonna õpetajat, kes osalesid töövarjuna 10 päeva kestnud lähetuses vastuvõtvas ettevõttes. Õpetajate sõnul oli see suurepärane võimalus tutvuda Küprose toitlustuskultuuri ja töövõtetega, mis aitavad kaasa nende enda õpetamispraktikate täiustamisele.

Koka eriala õpilane Janne Volga oma erialasel praktikal King Jasoni hotelli restoranis.
Koka eriala õpilane Hiie Münter erialasel praktikal King Jasoni hotelli restoranis.

Keraamiku eriala õppijad Kreekas

Praegu viibivad Kreekas kuuajasel praktikal kaks keraamiku eriala õppijat, kelle praktikakohaks on keraamika stuudio Nisaki Mu Kreetal. Esimene tagasiside osalejatelt on olnud äärmiselt positiivne: “Meil läheb väga hästi siin 🙂 Kreeta on nii lahe ja meie keraamik Korina on ka lihtsalt fantastiline ja tundub, et kõik sujub imeliselt.” See praktika annab õpilastele unikaalse võimaluse õppida ja arendada oma oskusi inspireerivas keskkonnas.

Pildil vasakult: praktika juhendaja Korina Derr ja keraamika eriala õpilane Eeva Relli-Meldre kipsvormidesse savi valamas.
Õpilane Liisi Ansip sooritamas erialast praktikat keraamika stuudios Nisaki Mu.

Tulevased õpiränded: keraamikud Ungaris ja puukäsitöö spetsialist Austrias

Õppeaasta ei ole veel lõppenud ning Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli õpirännete programm jätkub hoogsalt. Peagi suunduvad kaheks nädalaks Ungarisse kolm keraamiku eriala õpilast, kelle praktika toimub Rahvusvahelises Keraamikastuudios. See kogemus annab õpilastele võimaluse täiendada oma oskusi ning tutvuda Ungari keraamikatraditsioonidega.

Samuti on ettevalmistamisel puukäsitöö erialaõpetaja õpiränne Austriasse. Õpetaja töövarjuna viibimine 29 aastat puidulõiget õpetanud juhendaja juures, kes on ühtlasi koolitusprogrammi autor ja koolitusfirma omanik, on oluline samm traditsioonilise puidulõike õpetamise arendamisel Eestis. Õpirände eesmärk on õppida pikaajalise kogemusega meistrilt kogu koolitusprogrammi ülesehitust, mis hõlmab koolitusprogrammi erinevaid etappe. Praegu haigutab Eesti käsitöömaastikul traditsioonilise puidulõike kvaliteetse koolitamise koha pealt suhteliselt suur tühjus, ning väljundiks oleks kooli juurde süvendatud õppemooduli loomine. Seda saaks lisada restauraatorite ja puukäsitööliste õppekavasse, samuti luua eraldiseisvad puidulõike koolitusprogrammid.

Õpilased Erasmus+ õpirändel: uusi teadmisi ja oskusi omandamas

Lisaks haridustöötajatele said Erasmus+ programmist kasu ka 13 Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli õpilast, kes osalesid erinevatel õpirännetel kogu Euroopas. Õpilased said võimaluse õppida ja praktiseerida oma eriala rahvusvahelistes tingimustes, mis avardas nende silmaringi ja andis väärtuslikku rahvusvahelist kogemust.

Osalemine Erasmus+ programmis on andnud õpilastele ja õpetajatele hindamatu võimaluse tutvuda teiste riikide haridussüsteemide ja töömeetoditega, mis aitab kaasa kooli ja kogu Eesti haridussüsteemi arengule. Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool on uhke oma haridustöötajate ja õpilaste üle, kes on näidanud üles suurt initsiatiivi ja pühendumust oma oskuste täiendamisel.

Jääme põnevusega ootama, millised uued võimalused ja kogemused järgmisel aastal meie kooliperet ootavad.

Subscribe
Notify of
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare