1.1 C
Rapla
Pühapäev, 25 veebr. 2024
RSRaplamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse pöördumine Eesti Vabariigi Valitsuse poole

Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse pöördumine Eesti Vabariigi Valitsuse poole

Rapla maakonna omavalitsuste juhid on erinevatel seminaridel ja konsultatsioonidel soovinud endale teha selgeks Vabariigi Valitsuse poolt algatatud haldusreformi kava eesmärke ja sisu.
Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liikmed püüdsid 5. ja 9. novembril oma koosolekutel süveneda haldusreformi kontseptsiooni eelnõus kirjapandusse ning kavandada selle alusel järgmisi samme. Kahjuks ei loo haldusreformi kontseptsiooni eelnõu veendumust ega usaldust reformi eesmärgipärasuses, kuna käsitleb ainult omavalitsustele suunatud formaalseid nõudmisi.
Raplamaa omavalitsuste juhid tunnevad vastutust Eesti Vabariigi kestvuse ja arengu eest.
Me ei saa olla rahul keskvalitsuse poliitikaga, mis järjekindlalt eirab kohaliku omavalitsuse põhiseaduslikku õigust otsustada kohaliku elu küsimusi; poliitikaga, mille tulemusel kaovad maapiirkondadest töökohad, vähenevad nii era- kui ka avalikud teenused ja seetõttu lahkuvad inimesed.
Keskvalitsuse viimaste aastate tegevuses suurte riigi äriühingute (riigiettevõte Eesti Raudtee AS, Eesti Energia AS arendusprojektid välisriikides, riigi osalusega äriühingud Tallinna Sadam AS ja Estonian Air AS jne) juhtimisel on selgeid ebakompetentsuse ja vastutamatuse ilminguid.
Ettevõtete nõukogusid ja nende nõukogude liikmeid ei ole vastutusele võetud.
Eesti riigile kahjulike strateegiliste otsuste valguses ei ole usaldusväärne jätkata ka kavandatava haldusreformiga. Samamoodi jätkates on ohus Eesti riigi omavalitsuslik järjepidevus.

Peame vajalikuks, et enne haldusreformi seaduse jõustamist toimub:
1. Kõigi Eesti piirkondade jätkusuutlikku arengut toetava regionaal- ja omavalitsuspoliitika väljatöötamine, arvestades sealjuures omavalitsuste ja nende esindusorganite ettepanekutega, kaasaarvatud Eestimaa Linnade ja Valdade Üldkogu otsused, mis võeti vastu Tallinna Tehnikaülikoolis 31.03.2012;
2. Kohalike omavalitsuste otsustus- ja finantsautonoomia tugevdamismehhanismide reaalne väljatöötamine;
3. Keskvalitsuse ja omavalitsuste sisulise ning järjepidavalt toimiva partnerlusstrateegia väljatöötamine.

Võttes aluseks eeltoodu ja veendumuse, et praegusel valitsusel puudub reformide elluviimiseks võimekus ja kohalike omavalitsuste usaldus, teeb Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatus ettepaneku Eesti Vabariigi Valitsusel täies koosseisus tagasi astuda.

Margus Jaanson,
Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees
Raplas 10. novembril 2015

Foto: Siim Solman

2 KOMMENTAARID

Subscribe
Notify of
2 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
Kõik uudised
Kuulutused