23.3 C
Rapla
Esmaspäev, 22 juuli 2024
RSRapla vallavalitsus on võtnud liiga suuri rahalisi kohustusi

Rapla vallavalitsus on võtnud liiga suuri rahalisi kohustusi

Rapla vallavalitsus on ületanud oma volituste piire ja võtnud kohustusi, mis ületavad eelarve võimekust, leiab volikogu revisjonikomisjoni esimees.

Rapla vallavolikogu maikuu istungil tegi volikogu liige ja revisjonikomisjoni esimees Andrus Tamm ettepaneku katkestada valla eelarves­trateegia esimene lugemine vältimaks varasemate aastate vigu. Tamm tegi etteheiteid Rapla vallavalitsusele seoses hangete ja ehitustööde tarvis lepingute sõlmimisega. Nimelt on Tamme hinnangul vallavalitsus ületanud oma volituste piire, võttes kohustusi, mis ületavad eelarve võimekust. Tamme etteheited on seotud eelkõige kahe riigihankega.
Tänavu 28. aprillil kuulutas Rapla vallavalitsus riigihankel „Rapla lasteaed Kelluke hoone ümberehitus“ edukaks OÜ Expolio pakkumuse summas 412 734 eurot ning 16. mail sõlmis vallavalitsus samas summas ka ehituslepingu. Rapla valla eelarves oli investeeringu maksumuseks kinnitatud aga oluliselt väiksem summa, 310 537 eurot. Ühtlasi kinnitas vallavalitsus riigihanke „Rapla linna Koidu ja Kastani ettevõtluspiirkonna taristu arendamine. Projekteerimis-ehitustööd“ edukaks pakkumuseks AS TREV-2 Grupi oma summas 1 497 888 eurot, kuigi eelarves on investeeringu maksumuseks märgitud 1 431 267 eurot.
Volikogu hääletas ettepaneku poolt ning eelarvestrateegia esimene lugemine katkestati.
26. mail, päeval pärast volikogu istungit, nägi Tamm kaht võimalikku varianti edasi tegutsemiseks: kas volikogu n-ö annab vajalikud lisavahendid ning võtab vastu lisaeelarve või lepingud tuleb tühistada. Eelmisel aastal oli Tamme sõnul Rapla ühisgümnaasiumi lifti ehituse lepinguga sama olukord ja tookord mahutas volikogu hiljem tagantjärele vallavalitsuse võetud kohustused lisaeelarvesse.

Uued asjaolud

2. juunil toimus revisjonikomisjoni koosolek, kus osalesid komisjoni liikmed Andrus Tamm, Harri Õunapuu, Erlend Tammenurm, samuti vallavanem Kalle Toomet ja vallasekretär Ants Soodla. Arutelu juures viibisid ka vallavalitsuse jurist Kaire Sädemets ning abivallavanem Meelis Mägi.
Koosoleku protokollist võib lugeda, et Tamm viitas Rapla valla finantsjuhtimise korra § 9 lõikele 2, mis ütleb: “Alaeelarvete kasutajatel on keelatud teha tehinguid, mis ei ole valla eelarves ette nähtud, välja arvatud juhtudel, kui väljaminekuga on arvestatud eelarvestrateegias.”
Rapla vallavanema Kalle Toometi sõnul on OÜ-ga Expolio sõlmitud lepingus punkt, mis ütleb, et töömahtusid saab vähendada. “Meie otsus oli viia hange lõpuni, korrigeerida, jätta välja tööd, mida ei ole esmaselt vaja, asuda läbirääkimisele hanke vähendamiseks. Vähendamine toimus, läbirääkimised toimusid ja tänaseks sõlmitud leping on täpselt eelarve mahtudes,” on vallavanem koosolekul selgitanud.
Revisjonikomisjoni istungil avaldas Toomet uue asjaoluna, et 29. mail ehk pärast volikogu istungit allkirjastasid OÜ Expolio ja Rapla vallavalitsus lepingu, mille järgi on uus kokkulepitud ehitustööde hind 305 000,40 eurot. Tamme küsimusele, miks lepingu lisa varem ei sõlmitud, vastasid vallavalitsuse esindajad, et tulenevalt riigihanke seadusest ei olnud neil võimalik sõlmida lepingu lisa enne, kui oli sõlmitud esialgne leping, ning neil ei olnud võimalik pakkujaga hanke käigus läbirääkimisi pidada.

Stina Andok / illsutreeriv foto: Siim Solman
Loe pikemalt 14. juuni Raplamaa Sõnumitest

Subscribe
Notify of
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare