spot_img
6.1 C
Rapla
Reede, 24 märts 2023
RSOpositsioon soovib umbusaldada vallavanem Kalle Toometit

Opositsioon soovib umbusaldada vallavanem Kalle Toometit

Katri Reinsalu / foto: Siim Solman

Möödunud neljapäeva õhtul aset leidnud Rapla vallavolikogu istungil oli õhkkond nagu eelmiselgi korral pingeline ja teemad tõsised.

Juuni lõpus toimunud volikogu istungil luges Alar Mutli Rapla Vallakodanike Liidu nimel ette avalduse, milles öeldi, et kui volikogu revisjonikomisjoni liige Harri Õunapuu ise tagasi ei astu, seisab ta silmitsi umbusaldusavaldusega. Kahe kuu jooksul Õunapuu tagasi ei astunud ning neljapäeval oligi volikogu istungi esimene päevakorrapunkt umbusaldusavaldus, mis kolmeteistkümne poolthäälega ka läbi läks. Täiendavaid küsimusi ja arvamusi volikogu liikmetel polnud. Õunapuu ise volikogu istungile kohale ei tulnud, kuid saatis oma selgitused volikogu liikmetele eelnevalt kirjalikult.
Võib öelda, et kogu istung kulges umbusaldamise tähe all. Sarnaselt juunikuu istungiga alustati tegelikult ka seekord avalduse ettelugemisega. Sel korral puudutas Rapla Vallakodanike Liidu esindaja Andrus Tamme avalduse sisu vallavanem Kalle Toometit. Avalduses öeldakse, et teod, mis kiitust väärivad, paistavad kaugele, aga „otsused, millised langetatakse varjatult ja salaja vallavalitsejate koalitsiooninõukogus, jäävad varju“. „Enne käesoleva valimistsükli lõppu on meie, allakirjutanute sooviks pöörata avalikkuse tähelepanu Rapla valla tõsistele juhtimisprobleemidele,“ jätkas Tamm.
Tamm tõi välja, et olulisi otsuseid langetab vallas pigem väike grupp inimesi, arvestamata laiemate kogukondade huvisid. Toometile heidetakse ette haridusvõrgu ebapiisavat ettevalmistust. Lasteasutuste töö korraldamisel pole piisavalt arvestatud seal töötavate spetsialiste arvamusega. Vajakajäämisi on ka investeeringute suunamisel, sest mitmed objektid on kujunenud planeeritust palju kallimaks. Samal ajal on osa investeeringuid siiani tegemata.
„Avalduse allkirjastajad leiavad, et Rapla vald vajab paremat juhtimiskvaliteeti, arvestamist laiemate kogukondlike huvidega, põhjalikumat eeltööd hangete korraldamisel ja investeeringute elluviimisel. Valla rahakoti heaperemehelik kasutamine vajab selliseid teenuste- ja ehitushankeid, kus pakkujaid on rohkem kui üks, ning sellist hangete läbiviimist, kus ametnikud seisavad hea selle eest, et info hangete kohta jõuab võimalike partneriteni. Meie lasteasutused vajavad lisaks spetsialiste, et tagada laste arengule õigeaegne ja parim võimalik toetus. Kodanikud ja allasutuste juhid ootavad ausat, lugupidavat ja ilma valedeta suhtumist ja suhtlemist,“ ütles Tamm.
Umbusaldusvaldusele on alla kirjutanud Andrus Tamm, Erti Suurtalu, Tanel Kuusemets, Kristjan Aller, Jane Schelejev, Alar Mutli ja Rain Oksaar. Seda menetletakse järgmisel volikogu istungil septembri lõpus.

Valdade ühinemine

Praegu on sisse antud vaid umbusaldusavaldus ning see, kas see ka läbi läheb, selgub alles kuu aja pärast. Umbusaldusavaldust menetletakse seega sisuliselt kaks nädalat enne valimisi. Paratamatult tekitab see küsimusi, miks otsustati viimasel hetkel ikkagi umbusaldamise kasuks. Andrus Tamm selgitas, et kuigi nad ei ole rahul vallavanema tööga, on tegemist pigem hinnangu andmisega koalitsiooni tööle. Seda arvamust väljendati ka avalduses. Tamme hinnangul ei tohiks kaks nädalat enne valimisi vallavanema väljavahetamine kuigi suuri probleeme erinevates protsessides tekitada. Ta usub, et sellisel kujul mõjutab umbusaldamine kõige vähem vallavalitsuse toimimist ega häiri vallavalitsuse tööd. Ka valdade ühinemise seisukohast ei tohiks selle kahe nädala jooksul suuri probleeme ülesannete täitmisel tekkida. Loogilise valikuna näeb ta, et Toometit võiks eduka umbusaldamise korral asendada tänane abivallavanem Meelis Mägi.
Nelja valla ühinemisel on ühinemiskoordinaator Silvi Ojamuru kogenud piisavalt vallavanemate vahetumist. Ühinemisläbirääkimiste käigus on vahetunud nii Kaiu kui ka Juuru vallavanem. Ojamuru rääkis, et mõlemal korral on tulnud uue vallavanemaga justkui otsast alustada ja uuesti selgitada plaane ning mõtteid.
Hetkel on laual olulised teemad, valmistatakse ette uue valla juhtimisstruktuuri, ametijuhendeid, töötajate värbamise korda ja muid olulisi dokumente. „Tekitab enne valimisi ebamäärase seisu,“ kommenteeris Ojamuru Rapla volikogus toimunut.
Kui umbusaldus peaks läbi minema, võib tekkida olukord, kus ka vallavalitsus astub tagasi. See tähendaks, et veelgi enam ühinemisega seotud isikuid kaoks läbirääkimiste laua tagant. Ojamuru leiab, et valimisteni jäänud napi ajaga ei jõuaks uus inimene end enam asjadega piisavalt kurssi viia.
Kuna pooleli on ühinemise finantsanalüüs, on selle lõpule viimine nüüd samuti küsimärgi all. Analüüs hõlmab nelja valla investeeringute plaane. Kui Rapla vallas toimub muutus, tekib oht, et ka investeeringute osas on vaja midagi muuta.
Ojamuru on seisukohal, et kahtlemata oleks parem, kui nad saaksid jätkata sama vallavanemaga. „Igal juhul halb aeg valla juhtkonna vahetamiseks,“ ütles ta.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
Sõnumid
Kõik uudised
Kuulutused