spot_img
-0.1 C
Rapla
Kolmapäev, 1 veebr. 2023
spot_imgspot_img
spot_img
RSHellenurme mänguväljaku osas lahenduseni ei jõutud

Hellenurme mänguväljaku osas lahenduseni ei jõutud

Katri Reinsalu / foto: Siim Solman.

Raplas Sulupere külas asuv Hellenurme mänguväljak on rajatud eramaale ning maaomanik ja piirkonna kunagine arendaja soovib selle maha müüa.

Vald on pakkumisest keeldunud. Kohalikud ei ole valmis mänguväljakust loobuma ning eelmiseks neljapäevaks lepiti kokku kohtumine Rapla vallas, kus ühe laua taha kutsuti kõik kolm osapoolt.


2006. aasta märtsis andis Rapla vald välja lähteülesande piirkonna detailplaneeringu koostamiseks. „Selles nähakse eritingimusena ette muuhulgas lastele üldkasutatava mänguväljaku rajamine. Samuti samal aastal sõlmitud lepinguga detailplaneeringu korraldamiseks, ütleb vald, et ei võta enda peale teede, tänavavalgustuse jms rajamise kohustust, mistõttu tuleb need rajada asjast huvitatud isikute finantseerimisel. Seda on ka arendaja oma allkirjaga aktsepteerinud,” tutvustas ajalugu valla arendusnõunik Heiti Vahtra.
2011. aastal andis maaomanik OÜ Talvira Tare tasuta kasutamiseks kinnistu aadressiga Hellenurme 5 kohalikule MTÜ-le. Leping lõppes 2016. aastaga. Vahepealsel ajal rajas MTÜ kinnistule Leaderi toetuse abil laste mänguväljaku.
Eelmise aasta lõpus oli vallal maaomanikuga kirjavahetus kinnistu võõrandamiseks. Maaomanik tegi vallavalitsusele ettepaneku osta maatükk hinnaga 3000 eurot. „Rapla vallavalitsus vastas 20. oktoobril 2017, et vallal ei ole põhjendatud kinnistu omandamine tasu eest. Kui kinnistu omanik soovib selle võõrandada Rapla vallale, siis vald on nõus selle omandama tasuta analoogselt uusarenduste käigus arendajate poolt väljaehitatavate teede-tänavate, valgustuse ja kommunikatsioonidega. Rapla vald on sellel juhul nõus panustama kinnistul oleva mänguväljaku korrashoidu. Pärast seda vastust kinnistu omanikuga rohkem kontakte pole,” selgitas Vahtra.
Märtsi alguses pöördus valla poole aktiivne kodanik, kes uuris, kas vallavalitsuse vahetusega ei ole muutunud seisukoht ka selles küsimuses. Vallavalitsus arutas seda 5. märtsi istungil, kuid jäi varasemale seisukohale. „Jätkuvalt ollakse seisukohal, et vallal ei ole põhjendatud kinnistu omandamine tasu eest, kuna see looks pretsedendi, kus järgnevatel arendajatel oleks õigustatud ootus sarnasele käitumisele,” ütles Vahtra.
Eelmisel neljapäeval pidid kõik osapooled ühe laua taga kokku saama, et lahendust otsida. Kohtumisel osalesid vaid Hellenurme piirkonna elanikud ja valla esindajad. Arendaja esindajat paraku polnud. „Kohtumine jäi tänu sellele, et võtmeosapool oli puudu, info andmise tasemele. Selgitasime valla seisukohti ning võimalusi, mida kõnealuse kinnistuga edaspidi saab ette võtta,” rääkis Vahtra. Arutelust koostatud memo saadetakse ka arendajale. „Samuti tehakse arendajale ettepanek detailplaneeringu alusel välja ehitatud avalikuks kasutuseks mõeldud rajatiste üleandmiseks võrguvaldajatele ja omavalitsusele,” ütles Vahtra. Sellise valla sammuga loodetakse arendaja läbirääkimistele tuua ning siis juba lahendusteni jõuda.
Samas tunnistab Vahtra, et juba 2006. aastal oleks võinud vald tegelikult detailplaneeringusse sisse kirjutada kohustuse mänguväljakualune kinnistu tasuta võõrandada. Täna ei tööta neist inimestest, kes tookord detailplaneeringuga toimetasid, vallas enam keegi. „Samuti on vahepeal muutunud planeerimisseadus. Praegu kehtiva seaduse järgi on planeeringu elluviimiseks võimalik sõlmida haldusleping, millega nähakse peensusteni ette, millised avalikes huvides ehitatud rajatised millistel tingimustel ja kellele üle antakse. 2006. aastal oli õigusruum teine ja segadust sellest tulenevalt rohkem. Praegu elluviidavate detailplaneeringute juures üritame segaseid olukordi juba eos vältida ning vajalikus ulatuses lepingud sõlmida,” ütles Vahtra.

Kohalike pahameel

Arvi Solovjev, kes osales neljapäevasel kohtumisel, tõdes, et raske on hinnata, kas kohtumisest ka mingit kasu oli, sest arendajat ei olnud kohal. Kuigi Solovjev saab aru, et vald ei taha alluda provokatsioonile, kuid ütles, et Sulupere küla elanikud on valla peale siiski suhteliselt pahased, sest sisuliselt valla vea eest peavad maksma lapsed. Ollakse arvamusel, et see võiks olla vallale 3000-eurone õppetund edaspidi selliste olukordade vältimiseks. „Igaüks võiks oma vigade eest vastutada,” lausus Solovjev.
Nädala lõpuks tuleb MTÜ-l maaomanikule pakkumine teha, rääkis Solovjev. Veel enne seda püüab ta ka vallaga suhelda võimalike lahenduste leidmiseks. Vajamineva summa kogumiseks on MTÜ juba veebruarist Facebooki vahendusel annetusi kogunud ning teeb seda ka praegu. Solovjevi sõnul on enamik toetajaid Sulupere küla elanikud. Mõni üksik inimene on ka kaugemalt oma annetuse teele saatnud, kuid ilmselt vaid seetõttu, et sugulased elavad Sulupere külas. Rapla linnas elavatelt inimestelt ei ole sisuliselt ühtegi annetust laekunud. Solovjevi sõnul on kurb, et Rapla inimesed kasutavad mänguväljakut väga usinasti, kuid ei huvitu selle säilitamisse panustamisest.
Ei saa ka öelda, et inimesed ei oleks tekkinud probleemiga kursis, sest esimene annetusi koguv Facebooki postitus jõudis tervelt 5000 Rapla inimeseni. Pakkumine maaomanikule tehakse selles summas, mis MTÜ Sulupere Kodu on suutnud annetuste teel kokku koguda. Nädala alguse seisuga oli kogunenud veidi üle tuhande euro, mis on kõigest kolmandik küsitavast summast. Solovjev lisas, et talle teadaolevalt on veel mõned annetused tulemas, kuid inimeste vähene huvi ja aktiivsus teeb nukraks.
Mõni aeg tagasi hakkas liikuma jutt, et maast on huvitatud veel üks ostja, ehkki skeptikute meelest ei ole pisike sotsiaalmaa kuigi väärtuslik. Tänaseks on selge, et teine huviline on tõesti olemas ja Solovjevi arvates on see ka ilmselt põhjus, miks maatüki eest tasu küsitakse. Kohalikud aga ei ole huvitatud sellest, et maatükk kellelegi teisele läheks.
Raplamaa Sõnumitel ei õnnestunud paraku kommentaari küsimiseks kätte saada Talvira Tare omanikku Tiit Linnamäge.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
Sõnumid
Kõik uudised
Kuulutused