22.2 C
Rapla
Laupäev, 18 mai 2024
RSMinisteerium: Rapla vald panustab sotsiaalkaitsesse vähem kui teised omavalitsused

Ministeerium: Rapla vald panustab sotsiaalkaitsesse vähem kui teised omavalitsused

Haldi Ellam.

Sotsiaalministeeriumi andmeil on Rapla vald sotsiaalkaitse kuludeks ühe inimese kohta panustanud 2 korda vähem nn vaba raha kui kohalikud omavalitsused Eestis keskmiselt.

Vaba raha on valdadele eraldatud ilma sihtotstarbeta. “Rapla vald on 2017. aastal panustanud oma vahendeid ehk just seda nn vaba raha sotsiaalkaitse kuludeks ühe inimese kohta ca 2 korda vähem kui kohalikud omavalitsused Eestis,” seisis ministeeriumi hoolekande osakonna juhataja Häli Tarumi poolt allkirjastatud vastuses Rapla vallavalitsusele.

Ministeeriumi andmeil eraldati sotsiaalkaitse korraldamiseks 2018. aastal kohalikele omavalitsustele toetusfondi kaudu 3 miljonit eurot sotsiaaltoetuste maksmiseks ja sotsiaalteenuste osutamiseks. Rapla vald sai sellest 24 544 eurot, mis on mõeldud sihtotstarbeliselt ette nähtud sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks, uute sotsiaalteenuste käivitamiseks, täiendavate sotsiaaltoetuste maksmiseks ning sotsiaalvaldkonna korraldamisega seotud kuludeks.

Lisaks sotsiaaltoetuste ja -teenuste korraldamiseks suunatud vahenditele eraldab riik kohalikele omavalitsustele tulude-kulude ühtlustamiseks ka tasandusfondi kaudu rahalisi vahendeid, milleks 2018. aastal on eraldatud täiendavalt 30 miljonit eurot.

“Tulubaasi erakorralise suurendamise mõjul laekub Rapla vallale sel aastal täiendavalt tulude üldisele kasvule ca 0,2 mln eurot rohkem läbi tulumaksu ning 0,3 mln eurot tasandusfondist, seega on Rapla vallale 2018. aastal täiendavalt laekuv vaba raha kokku 0,5 mln eurot,” seisab kirjas.

“Rõhutame veel kord, nii nagu ka minister selgitas vastuses küsimusele, kas kohalikel omavalitsustel on hooldekodude eest tasumiseks raha – see on sihtotstarbeta vaba raha, mida võib kasutada valdkondade ja teenuste peale, mida kohalikud omavalitsused peavad prioriteetseteks,” seisis kirjas.

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva kutsus ajakirjanduses inimesi üles lähedaste hooldekodu arvete maksmisel nälgimise asemel vallast raha küsima, sest valdadele on täiendavalt vaba raha eraldatud. Seepeale tabas nt Rapla vallavalitsust kõnede tulv, kus kodanikud küsisid, mida nad peavad toetuse saamiseks tegema. Ministeeriumi kiri on vastuseks Rapla vallalt ministeeriumile saadetud kirjale.

5 KOMMENTAARID

Subscribe
Notify of
5 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare