0 C
Rapla
Esmaspäev, 17 jaan. 2022

KOOLILEHT: Oh kooliaeg, oh kooliaeg, millal sina tuled?

Maris Adoma / foto: Lauri Laan.

Suvi on veel täies hoos, kuid siiski ei ole kooliaeg enam mägede taga. Koolitarbedki on kenasti poeriiulitele sätitud ja sestap oleks paslik tutvustada õppimisvõimalusi nii noortele kui ka täiskasvanutele.

Haapsalu kutsehariduskeskus

Öeldakse, et kunagi pole liiga hilja õppida. Eestis on palju haridusasutusi, kus pakutakse õppimisvõimalust ka täiskasvanutele, kes on enda koolitee mingil ajal katkestanud või soovivad lihtsalt end täiendada.
Haapsalu kutsehariduskeskuses on täiskasvanutele mitmekesine valik ameteid, mida õppima asuda. Kool võtab dokumente vastu kuni 17. augustini elektroonselt ja tööpäeviti ka kohapeal. Kool pakub täiskasvanutele kutseõpet tsükliõppes, mis on tegelikult suurepärane just neile, kes käivad tööl ja sooviksid samal ajal ka õppida.
Ameteid, mida saab tsükliõppes õppida, on kokku 13: silmuskuduja, hooldustöötaja, raamatupidaja, mööblirestauraator, ehitusplekksepp, tekstiilkäsitöö, loodusgiid, IT-tugiisik, majutusettevõtte juhtimine, puhastusteenindaja juhendaja, kokk, pehme mööbli valmistaja ja kiviehitiste restauraator. Täiskasvanute hulgas kõige populaarsemad erialad on raamatupidaja ja mööbli restauraator, kuid täna heidame pilgu peale hoopiski kolmele uuele erialale.
Silmuskuduja eriala arendab käsitööoskusi

Silmuskuduja eriala sobib hästi käsitööhuvilistele. Silmuskudujaks õppides oskab inimene kududa kvaliteetseid silmkoelisi esemeid erinevate kudumistehnikate abil, oskab valida ja ette valmistada sobivaid materjale ja kudumisvahendeid, samuti oskab täita tellimustöid. Õpingute alustamiseks haridusnõue puudub ja õpe kestab pool aastat. Kohal tuleb käia kaks korda kuus neljapäevast reedeni.
Põhiõpingute moodul hõlmab endas sissejuhatust kutseõpingutesse, karjääri planeerimist, kavandamist/kujundamist, materjaliõpetust, silmuskudumise põhialuseid, lõikejärgset silmuskudumist, silmuskootud esemete õmblemist ja praktikat. Valikõpingute moodul pakub võimalust õppida silmuskootud esemete kujundamist erinevate käsitöövõtetega, tootearendust, silmuskootud esemete taaskasutust ja etnograafilisi silmuskudumeid.
Praktika läbib õppija kas koolis või mõnes ettevõttes ning lõpuks on võimalik kõigil õppijatel sooritada eksam, et taotleda endale silmuskuduja 3. taseme kutsekvalifikatsioon. Õpingud loetakse lõpetatuks juhul, kui õpilane on sooritanud kutseeksami, esitanud õppeaja jooksul kolm praktilist tööd ja esitab esitlusmapi, kuhu on dokumenteeritud kõik praktilised tööd.

IT-tugiisikuks õppima asudes saab taotleda toetust
IT-tugiisikuks õpitakse aasta ja kohal peab käima kaks korda kuus neljapäevast laupäevani. Tugiisiku ülesanded on standardsete IT-alaste probleemide lahendamine, IT-süsteemide lahenduste arendamine, dokumentatsiooni koostamine, teenuste osutamine ja infoturbe tagamine. Õpitakse karjääri planeerimist, ettevõtlust, infotehnoloogilise taristu ülalhoidu organisatsioonis, süsteemitarkvara, IT-süsteemide riistvara, arvutivõrke ja läbitakse praktika nii koolis kui ka mõnes ettevõttes. Lisaks saab juurde õppida teenuste haldamist, suhtlemist klientidega, projektijuhtimist, laivõrke ja MS servereid, multimeediat ja objekt­orienteeritud programmeerimist.
Õpingute alustamiseks haridusnõuded puuduvad. Õppekava läbiviimiseks on koolil moodsad arvutiklassid, kus on kokku ligikaudu 100 arvutit. Sisustatud on ka õppelabor, et viia läbi elektroonika-, võrgu- ja riistvarapraktikaid. Õpingute lõpus tuleb õpilastel sooritada kutseeksam ja seeläbi saadakse IT-tugiisiku 3. taseme kutsekvalifikatsioon. Töötaval isikul või registreeritud töötul, kes asub õppima IT-valdkonda, on alates 2017. aasta 1. maist võimalik taotleda ka rahalist toetust Töötukassast, kuid juba kooli vastu võetud õpilastele toetus ei kehti.

Ehitusvaldkonna uus amet – kiviehitiste restauraator
Kiviehitiste restauraatori amet on Eesti ehitusvaldkonnas teine uus eriala sellel aastal. Õpe toimub samuti tsükliõppes – nädalalõppudel üle nädala neljapäevast laupäevani ning kestab ühe aasta. Viienda taseme kutseõppe ehk kutseeriharidusõppe õpingute alustamise tingimus on eelnev ehitusalane haridus või töökogemus ehitusvaldkonnas.
Õppetöö käigus õpitakse restaureerimise aluseid, kiviehitiste restaureerimist, stukkdekoori ja karniisitöid, traditsioonilisi käsitööriistu, ökoloogilisi ehitustehnoloogiaid, müüritud tulekollete parandamist ja dekoratiivviimistlust. Enamik praktilisest õppest toimub Haapsalu piiskopilinnuses, kus teostavad töid ja juhendavad praktikat AS-i Restor restauraatorid. Arhitektuuri ajalugu ja restaureerimistööde dokumenteerimist õpetab piiskopilinnuse direktor Kaire Tooming.

Vana-Vigala tehnika- ja teeninduskool

Rapla maakonnas saavad täiskasvanud end täiendada näiteks Vana-Vigala tehnika- ja teeninduskoolis. Dokumente võetakse vastu kohapeal 10. ja 24. augustil ning ka internetis. Kooli juures on suureks plussiks see, et tööhõive ja täiendava õppekeskuse juhataja Ülle Kiviste seisab selle eest, et nende kooli õpilased leiaksid praktikakohti ja hiljem ka töökoha. Kooli jaoks on tähtis, et kooliaeg raisku ei läheks ja et hiljem ikka tööd oleks. Kellel on hirm, et töö või praktikakoha leidmine võib raskeks osutuda, ei pea kartma Vana-Vigalas selle murega üksi jäämist.
Kutseõpet keskhariduse baasil saab omandada järgmistes valdkondades: mootorsõidukitehnik, sõiduautodiagnostik, autoplekksepp-komplekteerija, autokeretehnik, automaaler, elektri- ja hübriidautotehnik (tsükliõpe), kondiiter ja pagar (tsükliõpe), looduskivi ehituslik ja kunstiline kasutamine ja sepp (tsükliõpe) ning mööblirestauraator (tsükliõpe).
Kui täiskasvanul on taskus ainult põhikoolitunnistus, kuid tahaks siiski haridusteed jätkata, saab ameteid omandada ka põhihariduse baasil. Õppida saab autoplekksepaks-komplekteerijaks (alates 18. eluaastast), automaalriks (al 18. a), kondiitriks (al 17. a, tsükliõpe), pagariks (al 17. a, tsükliõpe), maalriks (al 18. a), mööblirestauraatoriks (al 18. a, tsükliõpe) ja sepaks (al 18. a, tsükliõpe).
Vana-Vigalas saab aga omandada ka haridusnõudeta kutseõpet. Õppida saab näiteks autoplekksepaks- komplekteerijaks, maalritööde ettevalmistajaks, abikelneriks, abikokaks, puhastusteenindaja abiliseks või puukäsitööliseks.

Populaarsemad erialad
Vana-Vigala tehnika- ja teeninduskooli kõige popimad erialad tsükliõppes on mööblirestauraator ja kondiiter.
Mööbli restauraatori nominaal­õpe kestab kaks aastat ning õpingute alustamiseks on vajalik põhiharidus. Restauraatori õppekava läbides tehakse sissejuhatus mööblirestauraatori õpingutesse, õpitakse karjääri planeerimist, ettevõtlust, puidu lõiketöötlemist, puitmööbli restaureerimist, materjalide juurdelõikust ja õmblemist ning mööbli polstri restaureerimist.
Juurde saab õppida spoonimist ja viimistlust, intarsia koostamist ja puidulõikeid.
Kondiitriõpe kestab 1,5 aastat ja õpingute alustamiseks on vajalik keskharidus. Põhiliselt õpitakse kondiitriõppes toiduainetetöötluse valdkonna aluseid, toiduohutust, karjääri planeerimist ja ettevõtlust, valikpagaritoodete valmistamist, kondiitritoodete tehnoloogiat ning läbitakse ka praktiline osa. Lisaks saab õppida pagari- ja kondiitritoodete kujundamist ja kaunistamist, käsitöökommide valmistamist, eritoitlustust, toiduvalmistamise ja teeninduse aluseid, erialast inglise ja soome keelt, dessertide valmistamist ja serveerimist, kultuurilugu ja etiketti, värvusõpetust ja lilleseadet ning isegi lastehoidu.

Kehtna kutsehariduskeskus

Kehtnasse saab dokumente esitada nii elektroonselt kui ka tööpäeviti kohapeal kuni 15. augustini.
Täiskasvanutele on mõeldud Kehtna kutsehariduskeskuses järgmised erialad: betoonkonstruktsioonide ehitaja, maaler, maamõõdutehnik, monteerija, plaatija, IT-süsteemide nooremspetsialist, noorem tarkvaraarendaja, süsteemiadministraator (jätkuõpe), mootorsõidukitehnik spetsialiseerumisega liikurmasinatehnik, mootorsõiduki elektri- ja elektroonikaseadmete tehnik (jätkuõpe), mootorsõidukitehnik spetsialiseerumisega veoauto- ja bussitehnik, bussijuht, liikurmasinajuht, veoautojuht, kelner ja kokk. Jätkuõppena saab õppida ka toitlustuskorraldajaks ja vanemkelneriks, sõiduautodiagnostikuks, veoauto- ja bussidiagnostikuks, liikurmasinadiagnostikuks ja arvutivõrkude turvajaks.

Veoautojuhiks sobib emotsionaalselt stabiilne inimene
Kõige populaarsemad erialad täiskasvanutele on veoautojuht ja bussijuht, kusjuures ei õpi ainult mehed, vaid ka naised. Palju avaldusi on praegu ka IT-süsteemide nooremspetsialisti erialale. Edasi tulevad kokk ja maamõõdutehnik.
Veoautojuhiks saavad õppida põhiharidusega isikud, kelle tervislik seisund vastab liiklusseadusega kehtestatud tervisenõuetele, kes on 21 aastat vanad ja kellel on B-kategooria juhtimisõigus olnud vähemalt ühe aasta.
Veoautojuhiks sobib inimene, kes on emotsionaalselt stabiilne, hea nägemisega, stressi- ja pingetaluvusega, oskab planeerida oma aega ja tööd, omab head analüüsivõimet ja vastutustunnet. Samuti peab oskama arvestada teiste liiklejatega, kiirelt reageerida ja tegutseda ekstreemolukordades.
Veoautojuhiks õppimisel käsitletakse järgmisi mooduleid: liiklusõpetus, erialane võõrkeel, sõiduki ehitus ja käsitsemine, veoste veo korraldus, veose laadimine ja kinnitamine, karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused ning loomulikult omandatakse ka praktilised oskused ja õpe toimub tsükliõppes.

Bussijuhi töö eeldab kiiret reageerimisvõimet
Bussijuhiks võib õppima asuda põhiharidusega isik, kelle tervislik seisund vastab liiklusseadusega kehtestatud tervisenõuetele.
Samuti peab isik olema vähemalt 24 aastat vana ja omama B-kategooria juhtimisõigust vähemalt 2 aastat. Bussijuht peab olema kiire reageerimisvõimega, sõbralik, kannatlik, salliv, hea nägemise ja kuulmisega.
Põhiõpingute moodulisse kuuluvad liiklusõpetus, erialane võõrkeel, sõiduki ehitus ja käsitsemine, sõitjateveo korraldus, pagasi- ja saadetiste vedu, karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused ning praktika ja õpe toimub tsükliõppes.

Tasuta kursused Kehtnas
Sügisel on võimalik Kehtna kutsehariduskeskuses end harida ka tasuta kursustel. Tehnikavaldkonnas: elektrotehnika kursus ettevõtete töötajatele, ekskavaatorijuhi kursus, pneumaatika alused, autodiagnostika, T-kategooria juhi kursus, hüdraulika kursus.
IT-valdkonnas saab täiendada end interneti ja seadmete turvalisuse ning igapäevase arvutiturvalisuse põhitõdede teemadel. Võetakse läbi ka sotsiaalse manipulatsiooni ja sotsiaalmeedia, virtuaalsed ja digitaalsed teemad ning õpitakse kasutama Exceli programmi.
Ehitusvaldkonnas saab tasuta kursustel õppida küttesüsteemide dokumenteerimist ja portfoolio koostamist ning ka pottsepana saab end täiendada

***

Inimeste kogemused, näited võetud Vana-Vigala tehnika- ja teeninduskoolist:

2018. aastal Vana-Vigala TTK-s kondiitri eriala lõpetanud Kristiina räägib, et teda ajendas sellesse kooli minema huvi küpsetamise vastu. Enne kondiitriks õppima asumist oli Kristiina klienditeenindaja, kuid lapsehoolduspuhkusel. Vana-Vigala kooli valis ta aga kahel põhjusel – seal oli lastehoiuvõimalus ja tsükliõpe.
“Selline asi annabki hea võimaluse õppida pere või töö kõrvalt,” räägib Kristiina. Talle meeldis Vigala koolis väga, õpetajad olid vastutulelikud ja kooli õhkkond rahulik. “Mulle meeldis see, et praktilisi tunde oli väga palju ja saime peaaegu iga tund midagi küpsetada,” meenutab Kristiina.

Seda kooli kiidavad teisedki täiskasvanud. Anonüümseks jääda sooviv naine räägib, et ka tema valis just Vana-Vigala TTK selle tõttu, et seal pakutakse lastehoiuteenust. Naine elas sünnist saati Tallinnas ja õppis eelkooli õpetajaks. Kui aga maale kolis, hakkas ta uurima, mis erialasid Vana-Vigala kool pakub. “Kindlasti oli ka maale õpetajaid vaja, aga kuna minu lõpetamisest oli omajagu möödas, siis oleksin pidanud kohe linnas käima koolitustel edasi, aga lapse kõrvalt oleks see raske olnud,” meenutab naine. Kuna talle meeldis küpsetamine, otsustas ta õppida kondiitriks. Sel sügisel plaanib ta Vana-Vigalas haridusteed jätkata ja omandada koka eriala, sest hiljemalt 2020. aastaks soovib naine avada kohviku, kus saab nautida nii lõunasööki kui ka küpsetisi.
Teine, samuti anonüümseks jääda soovinud naine õppis Vana-Vigala TTK-s pehme mööbli restaureerimist. Tema sattus selle eriala peale seetõttu, et oli enne kooli astumist tegelenud sedalaadi tegevusega hobi korras umbes 10 aastat. “Mõte minna kooli tekkis tegelikult üleöö. Olin arusaamal, et soovin saada uusi teadmisi ja kogemusi või siis neid kinnitada. Interneti avarustes ringi tuuseldades avastasin selle eriala, käisin vestlusel ja kohe pakkus tore õppejõud Kalju Vedam välja ringkäigu vastava eriala ruumides, juurde seletades, kus mis ainet õpetatakse,” meenutab naine.
Tunnid toimusid üle nädala neljapäevast laupäevani ning soovi korral oli võimalik ööbida ühiselamus. Lõunasööki pakuti kooli sööklas ja ka kooli a la carte restoranis, kus kõik toidud valmistati ja teenindati vastava eriala õppetööna. Pärast tunde oli võimalik ka õhtust aega sisustada, näiteks võrkpalli mängides, savitundides, jõusaalis või joogas.

spot_img
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
5,680JälgijatLike
1,179JälgijatFollow

Viimased uudised