13.3 C
Rapla
Reede, 12 apr. 2024
RSROL kinnitas eelarve ja tegevuskava

ROL kinnitas eelarve ja tegevuskava

Mari Tammar

21. veebruaril kinnitas Raplamaa Omavalitsuste Liit oma täiskogu koosolekul ROL-i 2019. aasta tegevuskava ja eelarve. Käesoleva aasta tegevuste kogueelarve on 494 567 eurot, millest kõige suurem osa 123 534 eurot tuleb liikmete ehk Rapla maakonna nelja valla eelarvest.

111 150 eurot tuleb rahandusministeeriumi sihtfinantseeringust ning ülejäänud osa projektitoetustest, erinevatest valdkondlikest programmidest ja teistelt ministeeriumitelt.
Suurim kulurida ROL-i eelarves on tegevustoetused (139 648 eurot). ROL annab tegevustoetust Rapla Maakonna Spordiliidule, SA-le Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus, SA-le Põhja-Eesti Turism, samuti maakonna infoportaali haldamiseks, maakonna turismiinfokeskuse (TIK) toetuseks ja PATEE programmi tegevuste toetuseks. Tegevustoetust saab ka Tre Raadio. Need toetused aitavad ROL-i sõnul nimetatud organisatsioonidel täita oma põhikirjalisi tegevusi ja tõsta maakonna tuntust ja konkurentsivõimet.
Oluline osa eelarves (52 400 eurot) on planeeritud arendustegevuseks. 2019. aastal tegeleb ROL-i büroo maakonna arengustrateegia ja selle tegevuskava seire ja uuendamisega, dokumendi trükise ja veebiversiooni loomisega. Uue tegevusena tegeletakse maakonna maine ja turunduse strateegia ja spordikorralduse arengukava koostamisega. Samuti on käimas ühisprojekt „Rapla maakonna omavalitsusüksuste ja haridusasutuste strateegilise arengu koostöövõrgustiku kujundamine“.
45 298 eurot on planeeritud haridus- ja kultuuritegevusteks. Selles valdkonnas viiakse läbi alusharidustöötajate koolitusi ning alusharidus- ja haridusjuhtide infopäevi, korraldatakse aineühenduste tööd, rahastatakse õpilas- ja haridusürituste ning olümpiaadide korraldamist. Tegevusvaldkonnas on ka 2019. aasta juubelilaulu- ja tantsupeo kulud, 2020. aasta maakonna laulu- ja tantsupeo ettevalmistamise kulud ning maakonna meenekonkursi korralduskulud.

Kaalukas osa eelarvest on ka personalikuludel. Praegu on ROL-i koosseisus kuus töötajat.

Subscribe
Notify of
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare