-14.5 C
Rapla
Teisipäev, 5 dets. 2023
RSJäätmevedu muutus kallimaks, kuid esialgu mitte paremaks

Jäätmevedu muutus kallimaks, kuid esialgu mitte paremaks

Vivika Veski

Uus jäätmeveo hange Rapla vallas tõi kaasa esialgse segaduse veograafikutega ja tõstis hinda.Juulist veab kogu Rapla valla territooriumil jäätmeid Eesti Keskkonnateenused AS, kes võitis valla korraldatud hanke. Teenusepakkuja vahetus Kaiu piirkonnas, kus enne vedas Ragn Sells AS, mujal vallas jäi samaks.


Jäätmeseadus näeb ette, et ühe lepinguperioodi lõppedes peab vallavalitsus korraldama uue hanke ning kuna Rapla vald hõlmab nüüd ka endist Kaiu, Juuru ja Raikküla valda, korraldatigi see kogu vallale korraga.
Raplamaa Sõnumite poole pöördusid Kaiu piirkonna elanikud, kes kurtsid, et Ragn Sells tühjendas konteinereid viimast korda 8. juunil, aga uus teenusepakkuja tuleb tühjendama alles 27. juulil. Paljudel ajasid konteinerid juba üle.
Selgitusi jagavad Rapla valla keskkonnaspetsialist Donald Lunev ning järelevalvespetsialist Aime Linke. Nad tõdevad, et kuna Kaiu piirkond on Eesti Keskkonnateenused AS-i jaoks uus piirkond, on seal tõepoolest tekkinud selline kahetsusväärne olukord, kus eelmise teenusepakkuja viimane graafikujärgne teenindus juunikuus jäi kuu algusesse ning uue teenusepakkuja graafikujärgne teenus on kuu lõpus. Kui tõesti jäätmeid tekib väga palju, on jäätmevaldajal võimalus tellida ühekordne lisavedu, mis on küll paraku tasuline. Edaspidi hakkab graafik jooksma korrapäraselt ja sellist vajadust enam ei tohiks tekkida, lisasid spetsialistid.

Kõik ei saanud graafikut

Veograafikud muutusid ka piirkondades, kus vedaja ei vahetunud. Spetsialistid selgitavad, et kõikidele klientidele tuli saata vähemalt kaks nädalat enne uue lepingu kehtima hakkamist uued graafikud koos uute hinnakirjade ning lepingutega posti või e-posti teel. Siiski on jõudnud vallavalitsusse ka teateid, et kõigile ei laekunud õigel ajal uusi veograafikuid. Nõnda ootas osa kliente konteineri tühjendust vana graafiku järgi.
Graafikud, mis klientidele enne lepingu allkirjastamist saadeti, on sarnased konkreetsel kliendil varem olnuga. Näiteks kui varem veeti prügi ära üle nädala, siis ka uue lepinguga saadeti kaasa graafik, kus oli veo sagedus üle nädala. Kui klient soovib prügiveo graafikut või prügikonteineri mahtu suurendada, on tal vaja pöörduda otse Eesti Keskkonnateenused AS-i poole.
Spetsialistid lisasid, et oluline on ka silmas pidada, et jäätmeveoteenuse osutaja ei saa kliendiga leppida kokku harvemat graafikut, kui jäätmeseadus ja Rapla valla jäätmehoolduseeskiri ette näevad. See tähendab, et hajaasustuspiirkonnas ei või prügivedu toimuda harvem kui korra 12 nädala tagant ning tiheasustusalal ei või see olla harvem kui üks kord iga nelja nädala tagant.

Vedaja peab teatama põhjuse

Juba on aga Rapla vallavalitsusele saabunud ka teateid veograafiku mittejärgimisest, seda Tuti külast ja Kuusikult. Rapla linnas elavate klientide sõnutsi on sama juhtunud ka eelmisel lepinguperioodil. Valla spetsialistid tõdevad, et hilinemist on tõepoolest ka enne ette tulnud, kuid vedajal on kohustus teatada viivituse põhjus ja tühjendusaeg.
Uus hange tõstis ka korraldatud jäätmeveo hinda, kuigi tegemist oli hanke soodsaima pakkumisega. Mõnel juhul see enam kui kahekordistus.
Jäätmeveoga liituda on kinnistu omanikule kohustuslik, välja arvatud erandjuhtudel, kui kinnistul ei elata või seda ei kasutata. Sel juhul tuleb vallavalitsusele esitada sellekohane taotlus.

Uus hinnakiri on üleval valla kodulehel: https://rapla.kovtp.ee/korraldatud-jaatmevedu

Subscribe
Notify of
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
Kõik uudised
Kuulutused