0.5 C
Rapla
Neljapäev, 22 veebr. 2024
RSFOTOD: Tänuüritus kõige vastutusrikkama töö tegijatele

FOTOD: Tänuüritus kõige vastutusrikkama töö tegijatele

Helerin Väronen

Eelmisel kolmapäeval oli Rapla kultuurikeskusesse kutsutud Rapla maakonna õpetajate koorekiht. Raplamaa Omavalitsuste Liit oli aasta õpetaja tänuüritusele kutsunud need 46, kes kevadel esitati haridus- ja teadusministeeriumile tunnustamiseks ja kelle seast ROL-i hariduskomisjon valis välja 10 nominenti üleriigilisele konkursile esitamiseks. Lisaks olid tänuüritusele kutsutud meie maakonna iga laneeme lumimerike tiidussteaia ja kooli õpetajad, kelle tegevus möödunud õppeaastal silma paistis ja väärib esiletõstmist.

ROL-i juhatuse esimees Heiki Hepner meenutas oma tervituskõnes hiljuti tähistatud õpetajate päeva, mis oli südamlik ja soe päev mitte ainult õpetajatele ja koolijuhtidele, vaid kindlasti ka neile peredele, kus lapsed lasteaias või koolis käivad.

Aasta lasteaiaõpetaja – Alu lasteaia sõimerühma õpetaja Signe Rannu.

Tänane maailm on heitlik ja õpetajate roll selles on ülisuur. Hepner tõi välja loodushoiu ja kliimaga seotud teemad, sõnades, et õpetajate õlgadel on see, kuidas meie noored meie riiki, meie majandust, meie heaolu, meie loodust ja loodushoidu mõtestavad ja tulevikus ellu viivad. Hepner lisas, et hea õpetaja pole mitte see, kes on viinud õpilase väga heade õpitulemusteni, vaid see, keda õpilased meenutavad ka aastaid hiljem ja kellele nad on tänulikud selle selgroo eest, mille õpetaja eluteele kaasa andis.
Järgnes maakonna parimate õpetajate tunnustamine.
Aasta lasteaiaõpetaja on Alu lasteaia uuendusmeelne õpetaja Signe Rannu. Sõimerühma õpetajana kasutab Rannu oma töös erinevaid meetodeid, mis õpetavad lapsi üksteist märkama ja tunnustama. Rannu lubab lastel teha kõike, millega nad ise toime tulevad. Nii õpivad lapsed kokkama ja koristama.

Aasta klassiõpetaja – Kohila gümnaasiumi õpetaja Merike Tiidrus

Aasta klassiõpetaja on Kohila gümnaasiumi õpetaja Merike Tiidrus, kes õpetamises kasutab elulisi näiteid. Õpilasi hindab ta lähtuvalt nende pingutusest, mitte tulemustest. Oma õpilastega teeb Tiidrus õppekäike, mille käigus saadud teadmised kinnistatakse viktoriinide ja mõistekaartidega. Olles spordisõber, on ta klassijuhatajatunde veetnud lastega õues kelgutades.
Aasta klassijuhataja on Märjamaa gümnaasiumi 9.b klassi juhataja Laine Lemmik, kes süstib oma õpilastesse armastust emakeele ja kultuuri vastu. Lemmik on justkui moodne vanaema õunapuu otsas, olles mänguline, lõbus, tegus ja väsimatu. Õpilaste jaoks on ta alati olemas, valmis kuulama ja aitama. Õpilaste maailmapilti avardab ta kultuurirohkete õppekäikude ja teatrielamustega.

Aasta klassijuhataja – Märjamaa gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja Laine Lemmik

Aasta põhikooli aineõpetaja on Varbola lasteaia-algkooli haridustehnoloog-informaatikaõpetaja Elyna Nevski. Tema käe all õpitakse infotehnoloogiat esimesest klassist alates. Oma tundides rakendab Nevski mängulisust, aktiivset õppimist ning loovust toetavaid meetodeid. Meediaklassi seinad on õpetaja kujundanud nn rääkivateks seinteks, kust õpilased leiavad vajalikke juhiseid ja õpetusi digitehnoloogiaga toimetulekuks.
Aasta gümnaasiumiõpetaja on Kohila gümnaasiumi avara silmaringiga noor loodusainete õpetaja Kaupo Oja, kelle tunnid on mitmekülgsed ja mängulised. Uurimistööde kaudu arendatakse õpilaste kriitilist ja loovat mõtlemist. Oja on aktiivne looduslaagrite, õppekäikude, õpirännete ja õpilasürituste korraldaja. Oma õpilasi kohtleb Oja võrdsetena ja loob neile kõigile võimaluse jõukohaseks õppeks.

Aasta põhikooli aineõpetaja – Varbola lasteaia – algkooli haridustehnoloog ja informaatikaõpetaja Elyna Nevski

Aasta kutseõpetaja on Kehtna kutsehariduskeskuse ITK-valdkonna õpetaja Triin Muulmann, kelle teoreetilised tunnid on põimitud praktiliste ülesannetega probleemsituatsioonist. Oma tundides kasutab ta rollimänge ja meeskonnatöö arendamise ülesandeid. Õpitut rakendavad õpilased reaalses töös, tehes reaalsetele klientidele veebilehti ja veebirakendusi.
Aasta tugispetsialist on Rapla Vesiroosi kooli HEV-koordinaator ja sotsiaalpedagoog Ria-Reeda Tserr. Toetava sõna, mängu ja teiste metoodiliste võtetega aitab ta õpilastel leida oma kohta ja püsida koolirajal. Tserr seisab selle eest, et igale õpilasele leitaks talle sobiv õppevorm, ning peab oluliseks ennetustegevust. Lahendust vajavatele olukordadele läheneb ta paindlikult ja taktitundeliselt. Tema tugevaks küljeks on koostöövalmidus erinevate huvipoolte ja kaasatud inimestega.
Aasta õppeasutuse juht on Kohila gümnaasiumi eelmine direktor Neeme Lumi, kelle moto „Õppimine on popp” kehtis kogu kooliperele. Lumi lõi kooliperet hoidva ja väärtustava ning koostööd ja arengut toetava kaasaegse õpikeskkonna. Iga töötaja areng oli talle oluline ja ellu sai kutsutud kogemuste koda, kus õpetajad jagasid saadud kogemusi.

Aasta õppeasutuse juht – Kohila gümnaasiumi endine direktor Neeme Lumi

Oma tänukõnes sõnas Lumi, et nelja aastaga sai nii mõndagi korda saadetud, kuid midagi siin elus ei tehta üksi ja talle olid eesmärkide saavutamisel toeks koolipere, kooli juhtkond ja parim koolipidaja, Kohila vallavalitsus. Tööd hariduselus jätkab Lumi edasi, õpetades sellest õppeaastast Tallinna Ülikooli tulevasi loodusainete õpetajaid.
Aasta haridustegu läks samuti Kohilasse. Selle sai Kohila gümnaasium uue algklasside maja ja vaheehitise valmimise eest. Lastesõbraliku ja värvilise sisekujundusega koolimajas on valgusküllane garderoob, lift, avar auditoorium, ruumid väikeklassidele ja uutes ruumides tegutsev keskkonnahariduse keskus. Uued tingimused soodustavad paremat koostööd õpetajate vahel, kuid kõige õnnelikumad uue maja üle on õpilased, kelle jaoks on loodud õpitingimused tänaste parimate praktikate põhjal.

Aasta õpitegu – Kohila gümnaasiumi uue algklasside maja ja vaheehitise valmimine, mille eest seisis toonane vallavanem Heiki Hepner

Saavutuse teeb eriliseks ka asjaolu, et kogu finantseering tuli Kohila valla eelarvest. Tollaegse vallavanema Heiki Hepneri sõnul mängis tema küll väikest rolli uue koolimaja saamises. Seda kõike ei oleks olnud, kui tal poleks selja taga olnud toetavat volikogu, vallaelanikke, neile palka maksvaid ettevõtjaid ja innustunud kooli juhtkonda.
Aasta hariduse sõber on Hageri muuseumi juhataja Virve Õunapuu, “liikuv mälupank”, kes leiab alati aega tutvustamaks lastele kodukanti, rääkida põnevaid lugusid ajaloost ja korraldada neile väljasõite kihelkonna vaatamisväärsuste juurde. Õunapuu on andnud panuse virtuaalse avastusraja loomisse, korraldanud ajaloo- ja keelekonverentse ning algatanud Kohila valla kodukandiaabitsa traditsiooni. Õunapuu on tohutu töövõimega eestvedaja ja hingega kodukandi tutvustaja, pärandi koguja ja hoidja.

Aasta hariduse sõber – Hageri muuseumi juhataja Virve Õunapuu

Tänuüritusel esines Gerli Padar koos Jakko Maltise bändiga, esitades legendaarse ansambli ABBA lugusid. Maltise jutustatud lugu aga sobib näitamaks, kui oluline on õpetajaamet. Tema Noorkuus oleva bändikaaslase ema olnud ülikooliajal teelahkmel, kas valida õpetaja või arsti elukutse. Ta otsustas arstiks saada, kuna vastutus on seal väiksem. Nii et suurim austus ja kummardus kuulub õpetajatele.

Subscribe
Notify of
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
Kõik uudised
Kuulutused