spot_img
1.6 C
Rapla
Kolmapäev, 8 veebr. 2023
spot_imgspot_img
spot_img
UudisedRahandusministeerium leidis Paluküla hankes puudusi

Rahandusministeerium leidis Paluküla hankes puudusi

Juunikuu teises pooles korraldas Kehtna vald konkursi Paluküla spordi- ja puhkekeskusele haldaja leidmiseks. Konkursile laekus kolm pakkumist. Kuid õige pea pärast hankekuulutuse avalikuks tulekut hakkas liikuma arvamus, et konkursitingimused ei olnud päris õiguspärased.

Sarnast arvamust väljendas ka üks konkursil osaleja, Margo Lill. Pärast pakkumiste avamist esitas ta vallale oma selgitustaotluse ja hanke tühistamisnõude.
Margo Lill leidis juba juulikuus, et konkurss tuleks tühistada, sest hange polnud õiguspärane, ja tõi välja mitmeid kitsaskohti. Hankekomisjon, kuhu kuuluvad selle esimees Varri Väli, Jalmar Mandel ja Tiina Satsi, kohtus 20. juulil ning otsustas pärast arutelu siiski teha vallavalitsusele ettepaneku sõlmida leping odavaima pakkumise teinud MTÜ Paluküla Klubiga.
Margo Lill pöördus seejärel rahandusministeeriumisse ja palus algatada järelevalvemenetluse hanke ja hankekomisjoni viimase otsuse õiguspärasuse selgitamiseks. Sellise otsuse taga on Lille sõnul Kehtna valla soovimatus tunnistada, et hankes oli vigu. „Miks korraldatakse hange, kui tegelikult on juba lepingud sõlmitud ja vaikivad kokkulepped olemas?” küsib ta.
Hankekomisjon kohtus taas 27. augustil. Protokollist saab lugeda, et pärast juulikuu koosolekut laekusid Kehtna vallavalitsusele selgitustaotlused rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonnalt. Neile vastamise protsess toimus ühe kuu jooksul.
Tasub meelde tuletada, et konkursiga otsiti Paluküla piirkonnale haldajat 1. juulist. Tänaseks on planeeritud teenuse osutamise alguskuupäevast möödas ligi kaks kuud.
„Jõudsime rahandusministeeriumiga koos seisukohale, et hankes välja kuulutatud haldusteenuse perioodi algusest oli möödunud liiga palju aega. Selline haldusteenuse osutamise tegeliku alguse edasilükkumine on seadnud ebavõrdsesse olukorda need võimalikud pakkujad, kes oleks võinud hankes osaleda, arvestades, et teenuste osutamine algab tunduvalt hiljem,” selgitas Varri Väli.
Komisjon tegi vallavalitsusele ettepaneku hanketulemused kehtetuks tunnistada. Samal päeval võttis Kehtna vallavalitsus vastu korralduse nr 287, millega alla lihthanke piirmäära jääva maksumusega hanke hankemenetlus Palu­küla piirkonna haldamiseks tunnistatakse kehtetuks.
Mis saab edasi? „Paluküla piirkonna avatus spordi- ja puhkekeskusena on vajalik Kehtna valla ja kogu Raplamaa elanikkonnale. Seda eriti käesoleval koroonaviiruse ajal. Seetõttu jätkab Kehtna vald haldamisteenuse pakkuja otsimist Paluküla piirkonda. Põhimõtteliselt jäävad haldamise vajadused samaks. Uus hange korraldatakse vastavalt Kehtna valla hankekorrale,” ütles Varri Väli. Senikaua jääb Paluküla piirkond Väli sõnul ootama haldusteenuse uue hanke tulemusi. „Uue haldaja tahame välja selgitada enne suusahooaja algust,” lisas ta.

Rahandusministeerium: hanke korralduses esines huvide konflikt

Margo Lille poolt rahandusministeeriumile saadetud palves oli välja toodud mitmeid punkte just seoses hanketingimustega. Seal oli viidatud hanke pikkusele, info puudumisele toetusvõimaluste kohta ja tingimustes loodud võimalikule huvide konfliktile. Ükski neist ei ole seotud asjaoluga, et pärast konkursi lõppemist on selgitustaotlustele vastamiseks kulunud kaua aega ja teenuse osutamisega pole alustatud.
Nädal pärast vallavalitsuse otsust avaldas rahandusministeerium oma menetluse tulemused. Ühe aspektina puudutatigi teenuse osutamise alustamise kuupäeva, mis on möödunud. „Jätkates riigihanke menetlust, kavatsusega sõlmida hankeleping riigihanke konkursi kutses esitatust erinevatel tingimustel, tuleks leping sõlmida teistel tingimustel, kui algselt oli ette nähtud, see ei ole aga riigihangete seaduse kohaselt lubatav,” selgitas rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabiosakonna juhataja Estella Põllu.
Menetluse käigus hinnati ka hanke teisi aspekte. „Rahandusministeeriumi hinnangul esines hanke korraldamises huvide konflikt, kuna vallavalitsuse esindajaks ja kontaktisikuks, kes pidi pakkujatele tutvustama haldamispiirkonda ja kohapealseid olusid, oli MTÜ Paluküla Klubi juhatuse liige. Nimetatud MTÜ osales samas ka ise riigihankes pakkujana. Pakkumuse maksumuse kujunemine sõltus aga vähemalt osaliselt riigihanke kontaktisiku ja MTÜ Paluküla Klubi juhatuse liikme poolt haldamispiirkonna tutvustamisel jagatud teabest,” ütles Põllu.
Hanke ühe kitsaskohana on toodud välja selle pikkus. Pakkumuste tegemiseks oli aega 12 päeva, kuid sellesse perioodi jäid ka pühad. Rahandusministeeerium selles probleemi ei näe. „Tegemist oli alla lihthanke piirmäära jääva riigihankega, milles riigihangete seadus minimaalset pakkumuste esitamise tähtaega ette ei näe. Me ei pea pakkumuste esitamise tähtaega ebamõistlikult lühikeseks, sest ka lihthankes võib teenuste tellimisel olla pakkumuste esitamise minimaalne tähtaeg viis tööpäeva. Samas on riigihankes osalemisest huvitatud isikutel võimalik teha hankijale ettepanek ka pakkumuse esitamise tähtaja pikendamiseks,” selgitas Põllu.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
Sõnumid
Kõik uudised
Kuulutused