Möödunud aasta sügisel kuulutas tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet välja lairiba teise etapi konkursi. Toetusmeede oli mõeldud ettevõtetele, kes soovivad riikliku toetuse abil rajada elektroonilise side juurdepääsuvõrku piirkondadesse, kus praegu kiire internet puudub ja seda ei kavatseta ka 2023. aasta lõpuks rajada.

Teise etapi konkursile esitas 13 ettevõtet kokku 95 taotlust. Toetuseelarve maht oli 10,5 miljonit eurot. Toetust said ka kolm ettevõtet, mis asuvad Raplamaa eri piirkondadesse kiire interneti võrku rajama.

Ühtekokku on Raplamaal meetme raames ära märgitud ligi 2300 aadressi, kus tekib võimalus võrguga liituda. Kõige suurem osa neist aadressidest asuvad Aespa piirkonnas. Corle OÜ vahendusel on võimalus võrguga liituda Aespas lausa 1747 aadressil.

Eesti Lairiba Arenduse SA on Raplamaal valinud oma piirkondadeks Uusküla Raplas ning osa aadresse Järvakandis. Enefit Connect OÜ asub võrku rajama samuti Järvakandis, Hagudis ning Kohila alevis ja selle lähedal Pukamäe külas.

Eesti Lairiba Arenduse SA juhataja Priit Soom täpsustas, et projekt puudutab ka teisi aadresse lisaks nii-öelda valgetele aadressidele ehk kohti, kus puudub juurdepääs kiirele internetile.

„Uuskülas jääb nende aadresside vahele rida teisi aadresse, millised on samuti otstarbekas praeguse projekti raames ühendada, sest valgete aadressideni jõudmiseks tuleb neist igal juhul mööduda – seega ühendame ka need,” ütles Soom. Nii on nende piirkonnas Järvakandis 45 aadressi ja Uuskülas 204, kellele võrku rajama asutakse.

Soom selgitas ka seda, kuidas väikeses asulas, nagu seda on Järvakandi, hakkab võrku välja ehitama kaks ettevõtet. Ta ütles, et konkursi tingimusi ja ajakava arvestades valiti operaatoritega koostöös piirkonnad, kus inimestel võiks olla huvi liituda kiire internetiga. See tähendab, et rajatav võrk võetaks ka kasutusele. Samuti eelistati valiku tegemisel piirkonda, kus aadressid paikneksid suhteliselt kompaktselt. Nii oleks ühe aadressi ühendamise kulu väiksem ja võrk võimalik käesoleval aastal valmis ehitada. „Kuigi vahemaad asula sees võivad tunduda väikesed, maksab kilomeeter trassi suurusjärgus 20 000 eurot. Seetõttu oleme näiteks ka Lindi külas Pärnumaal valinud vaid ühe piirkonna külast,” selgitas Soom.

Soom selgitas, et maksimaalne võimalik toetus võrguühenduste välja ehitamiseks Järvakandi osas on ligikaudu 75 000 ja Uusküla osas 365 000 eurot. „Kätte saab selle alles siis, kui piirkond on korrektselt ja tähtaegselt valmis ehitatud,” selgitas Soom. Näiteks Aespa piirkonna osas on aga riiklik toetus ligi 2,5 miljonit eurot.

Soom tõdes, et projekti elluviimise ajagraafik on pingeline, sest juba oktoobri lõpuks peab juurdepääsuvõrk valmis olema. Ta leidis, et seda oleks mõistlikum teha pikema aja jooksul, kuid jäi siiski optimistlikuks, et hea koostöö korral saavad tööd õigeks ajaks tehtud.

Kõikide meetme teise etapi alla kuuluvate piirkondade inimesed peaksid praeguseks hetkeks teavituskirjad kätte saanud olema. Reageerimiseks on aega kaks kuud. Soom ütles, et nende piirkonna inimeste jaoks on selleks tähtajaks 18. aprill. Pikemat tähtaega graafik anda ei lubanud. „Hetkel on laekunud Uuskülast seitse ja Järvakandist üks liitumisavaldus. Inimestele sooviks rõhutada, et kui nad vähegi tunnevad, et kiire internet võiks kodus olla, siis tasub liituda,” ütles Soom.

Need, kes õigel ajal liitumisavalduse esitavad, peavad liitumistasuna maksma 200 eurot. Selle summa eest tuuakse internet majani. Soom selgitas, et riikliku toetuse eest ehitatakse võrk välja kuni kinnistu piirini. Need, kes teevad liitumisavalduse ja tasuvad 200 eurot, saavad interneti majani. Oma sooviavaldusega hiljaks jäädes või ühenduse majja viimist tulevikus planeerivate inimeste jaoks on summad kordades suuremad.

Võrgu rajamise tööde täpseid kuupäevi veel kindlalt öelda ei osata. Soom ütles, et üldistatult saab öelda, et töid tehakse kevadest hilissügiseni. „Kindlasti juba töö kõikide piirkondadega käib, kuid millal reaalselt masinad tänavatele jõuavad, seda otsustab ehitaja olenevalt eeltööde valmimisest ja enda tööjaotusest,” lisas ta.

Ka Eesti Energia võrguettevõtte Enefit Connecti piirkondade võrgu loomine on juba käimas projekteerimise ja võrgu ehituse ettevalmistuse näol. Nähtav võrgu rajamine jääb eeldatavasti aga suveperioodile. Enefit Connecti poolt hallatavates piirkondades on õigeaegselt esitatud avalduse korral liitumistasu 199 eurot.

„Ajalooliselt on Rapla maakond ühe leigema huviga maakondasid. Oleme Raplamaal liitumisvõimaluse loonud enam kui 1500 aadressile ning liitujaid on sellest alla 7%. Loodetavasti on huvi seekord suurem, sest võimalus operaatorineutraalse kiire interneti- ja televisioonivõrguga liitumise näol on ainulaadne ning suurt väärtust loov,” ütles Enefit Connecti taristu liitumiste teenuste üksuse juht Oliver Ruus.

Subscribe
Notify of
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare