26.6 C
Rapla
Teisipäev, 16 juuli 2024
UudisedKohus tühistas Rapla vallavolikogu otsuse

Kohus tühistas Rapla vallavolikogu otsuse

Kohus leidis, et Kuusiku lennuväljale haldaja leidmise konkurss ja volikogu otsus konkursi võitja kinnitamiseks olid õigusvastased. Põhjus tuli aga kõigile üllatusena.

Eelmisel reedel, 12. veebruaril kuulutati välja Tallinna Halduskohtu otsus, millega rahuldati MTÜ Rapla Lennuklubi kaebus ja tühistati Rapla vallavolikogu otsus, millega kinnitati Kuusiku lennuvälja arendamise koostööpartneri leidmise konkursi võitjaks Kuusiku Energia OÜ.

MTÜ Rapla Lennuklubi pöördus kohtu poole, kuna oli seisukohal, et volikogu otsus ei olnud õiguspärane, sest komisjoni hindamine ei vastanud välja kuulutatud konkursi tingimustele. Muu hulgas leiti, et Kuusiku Energia OÜ pakkumist on hinnatud põhjendamatult kõrgelt, heideti ette ettevõtte soovi rajada lennuväljale päikeseelektrijaam, projektide puudumist pakkumises jms.

Kohus leidis aga asja menetledes hoopis olulisema vea vallavalitsuse tegutsemises, mis automaatselt tühistas kõik järgnevad käigud, mistõttu kohus ei pidanud asja lahendamiseks käsitlema teisi asjaolusid.

Nimelt on oma otsuse põhjendustes kohus selgitanud, et Rapla vallavalitsuse läbi viidud konkurss oli õigusvastane, sest see oli vastuolus riigihangete seadusega. Kohtu hinnangul on munitsipaalomandil asuva avaliku lennuvälja kasutada andmine sisuliselt kontsessioonileping riigihangete seaduse tähenduses ning seega oleks tulnud vallavalitsusel läbi viia kontsessioonilepingu sõlmimise menetlus.

Riigihangete seaduse järgi on kontsessioonileping hankeleping, mille puhul kontsessionääri tasu seisneb kas ainult õiguses ehitist ekspluateerida või teenust osutada või selles õiguses koos rahalise maksega ja nõudluse või pakkumisega seotud äririsk läheb üle kontsessionäärile. Kontsessionäär on ettevõtja, kellega kontsessioonileping sõlmitakse.

Kohus leidis, et antud juhul soovis vallavalitsus anda konkursi võitjale üle õiguse hallata avalikku lennuvälja ja teenida seekaudu tulu. Konkursitingimuste põhjal võis järeldada, et vallavalitsus ei kavatsenud maksta haldajale tasu, vaid haldaja pidi saama oma sissetuleku teenuse osutamise kaudu. Samuti pidi ta sissetuleku arvelt katma lennuvälja investeerimiskulud, mis tähendab, et äririsk läheks üle haldajale ja tegemist on kontsessiooniga.

Kuna nõuetekohast menetlust ei tehtud, on eksitud seaduse vastu. Kohus on leidnud, et seaduspärase konkursi korraldamata jätmine on oluline rikkumine, mistõttu muutusid õigusvastaseks konkursi menetluse käigus koostatud dokumendid, nende hulgas ka volikogu otsus.

Kohus on järeldanud, et vallavalitsuse tehtud viga ei ole võimalik muud moodi kõrvaldada, kui tühistada vaidlusalune otsus. Ka on kohus sedastanud, et ilmselt ei oleks ka vallavalitsuse ja Kuusiku Energia OÜ huvides otsus kehtima jätta ning selle alusel sõlmida leping, mis oleks seaduse silmis tühine.

Lõpptulemusena tuleb vallavalitsusel läbi viia uus nõuetekohane menetlus, et leida lennuväljale haldaja. Kohus on seisukohal, et otsus aitab kaitsta MTÜ Rapla Lennuklubi õigusi, sest klubil on võimalik osaleda vallavalitsuse läbiviidavas uues menetluses ja see võita.

Lisaks volikogu otsuse tühistamisele mõistis kohus Rapla vallalt MTÜ Rapla Lennuklubi kasuks välja menetluskulu summas 2910 eurot. Rapla vallavalitsuse enda õigusabi kulud ulatuvad üle 4000 euro.

Vallavalitsusel ja volikogul on täna võimalus pöörata loole uus ja puhas lehekülg

Jaano Rässa, Eesti Lennuspordi Föderatsiooni president, MTÜ Rapla Lennuklubi kõneisik

Erinevad lennuklubid ja -harrastajad tervitavad halduskohtu otsust, mis näitas väga selgelt, kuidas avalik-õiguslik isik peaks asju ajama ja kuidas kindlasti mitte.

Juba selle lennuvälja haldaja konkursi väljakuulutamisel ütlesin ma kohe oma kolleegidele, et asi on auklik nagu Šveitsi juust ja kes seda ka ei võidaks, on alati võimalus kas protsess või lõpplahend ümber lükata. Konkursi menetluse käigus sai vallavalitsusele korduvalt ka puuduste osas tähelepanu juhitud, aga seda rongi juhiti väga kindlakäeliselt vaid ühe eesmärgi suunas.

Kindlasti on mul mingis mõttes natuke kahju tänastest volikogu liikmetest, keda valla juhtide poolt lausa hanitati. Teisalt peaks rahva poolt valitud esindajad olema ka ise hoolsamad oma kohustustes, et mitte olla pimeda kummitempli rollis. Volikogu protokolli lugedes on näha, et vaid üks liige esitas põhjalikke ja kriitilisi küsimusi. Kui selliseid mehi või naisi oleks rohkem olnud, siis jäänuks ehk hulk avalikku raha raiskamata mitmele advokaadibüroole. 90-ndate stiilis ärastamisel ei ole tänases Eestis enam kohta – sedasi võiks kohtuotsuse panna lihtsustatult maakeelde.

Rapla lennuvälja maa-ala on kogu Eesti mõistes unikaalne taristuobjekt, ühtegi teist nii suurt lennuvälja meil hobikasutuses ei ole. Isegi kui ta on tänasel päeval alakasutatud, tuleks siinkohal mõelda perspektiivikalt, sest igasugune sellise objekti vaba ala vähendamine omab pöördumatuid tagajärgi ja võtab tulevastelt põlvkondadelt võimaluse midagi suurt ja ilusat ellu viia. Vallavalitsusel ja volikogul on täna võimalus pöörata loole uus ja puhas lehekülg – ning seda veel sel aastal, enne valimisi.

Selline on ilmselgelt mitte üksnes meie lennusportlaste, vaid ka laiema avalikkuse soov. Lennuspordi Föderatsiooni poolt augusti lõpus korraldatud avalik küsitlus näitas, et 594 vastanust 560 ehk 94% pooldasid üheselt lennuvälja säilitamist üksnes lennuväljana.

Möödunud aasta protsessimist tõi ka lennuklubide teadvusesse palju selgemini, kuivõrd väärtusliku taristuga meie jaoks Rapla külje all ikka tegu on. Seni, kuni asi kulges vanast inertsist, keegi väga ei mõelnudki, et ühel hetkel võivad kohal olla saamahimulised ärimehed, kes senisele eluolule lõpu teevad. Kindlasti oli selline raputus ka meile endile vajalik, et edaspidi võimalusel rohkem panustada lennuvälja säilitamisse, arengutesse ja avalikkusele suunatud üritustesse – nagu me juba tõestasime oma väga õnnestunud lennupäevaga.

Kohtuotsus on selge suunis hankelepingu liigi valiku osas

Meelis Mägi, Rapla vallavanem

Arvamust kohtuotsuse osas saab kujundada volikogu, sest see puudutab volikogu otsust. Kuna kohtuotsus on välja saadetud reede õhtul, saab seda tutvustada volikogu majanduskomisjoni istungil käesoleva nädala kolmapäeval ja volikogus järgmisel nädalal.

Kohtuotsuse sisu, et avaliku konkursi asemel oleks tulnud läbi viia kontsessioon, ei kajastunud kaebuses ja on kõigile osapooltele ilmselt üllatav, aga kindlasti selge suunis hankelepingu liigi valiku osas.

Subscribe
Notify of
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare